Kølhaling og råspring, et par gamle sømandsstraffe, s. 89-132

maritime.museum.dk

Kølhaling og råspring, et par gamle sømandsstraffe, s. 89-132

ii7

På ostindiefareren „Cron-Printzen af Danmark", der 1708 gik

ud, blev i løbet af 4 dage en matros dømt til at blive „hidset 3

Gange fra Raaen ned i Stranden" (dvs. søen), fordi han gjorde

klammeri, og en anden til at „løbe 3 Gange fra Raaen", fordi han

havde forgrebet sig på vinen 90 .

Et rødt flag blev sat og en kanon blev affyret 1718, da en artillerikonstabel

måtte springe fra råen 97 .

Nogle matroser på ostindiefareren „Dronning Anna Sophia"

gjorde 1722 vrøvl over hyren og blev til straf dømt til at springe

fra råen og få 60 slag tamp 98 .

På vestindiefareren „Haabet Galley" blev en matros, der lavede

„alarm" mod bådsmanden, 1724 dømt til at springe 3 gange fra

råen og få 50 slag for masten 99 .

1726 blev en matros fra ostindiefareren „Grev Laurvig", som

havde „attaqueret" en skildvagt foran guvernørens palads i Trankebar,

dømt til at springe fra råen og blive „aftørret med små

tampe" 100 .

Da en kvartermester havde været ophavsmand til at en korporal

og en matros nægtede at drikke brændevinsrationen, som for

sundhedens skyld blev uddelt til mandskabet på „Cronprintzen af

Danmark"s kinafart 1731, dømtes han til „3de Gange at springe

fra Raaen under et Canonskud" og mistede samtidig 2 måneders

hyre 101 .

I 1700'erne må straffen vel efterhånden være gået af brug.

At den dog stadig har levet i folkets erindring er følgende stykke

et bevis på. Mandskabet på skonnerten „Carl Wilhelm" af København,

der 1802 gik til Guinea, pinte og plagede den unge

skibsdreng på rå og brutal måde 102 :

„Han måtte flere gange om dagen tåle tampen på den bare

krop ... Ja de udøvede endog den voldsomhed imod ham, at binde

ham en strikke om livet og således hejse ham op under rånokken,

pludselig slippe strikken og lade ham plumpe ned i havet. Den

raske dreng, som fra sin barndom af havde lært at svømme, ænsede

tilsidst ikke denne eksercits, men glædede sig endog over, at

kaptajnen ved at gentage samme morede sig såmeget over hans

raskhed ..."

Indvielsesskikke.

Det er mærkeligt at se, at vore skikke nok anses for at være

straffe, for selve kølhalingens vedkommende endda særdeles al-

More magazines by this user
Similar magazines