Kølhaling og råspring, et par gamle sømandsstraffe, s. 89-132

maritime.museum.dk

Kølhaling og råspring, et par gamle sømandsstraffe, s. 89-132

ug

af deres undergivne i ældre tid, at de skulde springe i vandet

(„sauter å l'eau") ; især måtte fiskehandlerne eller fiskerne gøre

det for at få lov til at sælge fisk, således i Bretagne og ved Loirefloden,

ofte til fastelavn eller påske. Undertiden måtte også de

nygifte ægtemænd springe. Hvordan det gik for sig i enkeltheder,

vides ikke, men de måtte i reglen springe 3 gange, og

det er ikke umuligt, at det kan være en afart af råspringningen.

Skikken har tydeligt et forlystelsesmæssigt præg, idet det sker

for at more landsherren og vel også tilskuerne. Det kendes allerede

fra middelalderen og hørte mange steder først op ved revolutionen

107 .

En pudsig form for råspring kendes fra franske skibe 108 ; til

fastelavn gik matroserne rundt på dækket i procession med en

figur, forestillende „Mardi-Gras" (fede-tirsdag). Den blev

hængt op i rånokken, hvor den blev hængende til askeonsdag

(Mercredi des Cendres). På den dag dyppede matroserne den

i vandet; de var udklædt i groteske dragter med turbaner og

signalflag og malet i ansigtet med tjære, sod og mel. Skikken er

måske en maritim afart af en over store dele af Europa kendt

skik at „begrave fastelavnen" 109 .

Sammenfatning.

Som man vil se findes der både fra oldtiden og middelalderen

en del eksempler på at forbrydere til søs eller ved kysten er blevet

kastet i havet; det siges ikke direkte, hvordan det er foregået.

Forseelserne har været at slå med næven, spille terninger, sove

på sin vagt, gøre mytteri, dræbe skibbrudne.

Fra tiden efter 1500 møder vore straffe op på bred front. På

grund af materialets ufuldstændighed kan det ikke siges, om de

i middelalderen har været mere almindeligt udbredt end vi har

set, eller om de har spredt sig fra et bestemt centrum. Straffene

nævnes dog fra så forskellige steder som Middelhavslandene,

Frankrig, England og Danmark, og da de allerede i oldtiden

har været kendt i Grækenland, i Rom og blandt germanerne,

kan de i og for sig udmærket have været spredt over vide stræk-

More magazines by this user
Similar magazines