Kølhaling og råspring, et par gamle sømandsstraffe, s. 89-132

maritime.museum.dk

Kølhaling og råspring, et par gamle sømandsstraffe, s. 89-132

124

Paralleller hertil nævnes fra middelalderen fra Bordeaux,

hvor gemene og skændige ruffere, ruffersker, horer og tøjter

sædvanligvis straffedes ved at blive dukket. De afklædtes til

skindet og sattes i et stort jembur, surret fast højt oppe under

rånokken på et stort fartøj; derpå blev de dukket flere gange

i floden. I Toulouse blev gudsbespottere straffet på samme måde

efter en gammel forordning, udstedt af Philip II (død 1223) 116 .

Det samme skal have været tilfældet i Marseille og Toulon for

gudsbespottere og folk, der førte et dårligt liv 117 .

En anden slags vippegalge har formentlig været en pæl med

en vippestang, til hvis ende forbryderen blev klynget, hvorpå

stangen blev vippet i vejret.

En sådan nævnes fra Helsingør i 16-1700'erne; den stod på

stranden nord for Kronborg. 1616 blev en engelsk sørøver hængt

her, og 1787 benyttedes den endnu af militæret 118 . Uden for

Østerport i København (nuværende Kgs. Nytorv) stod der en

kombineret galge og vippe; omkr. 1620 blev der hængt to sørøvere

i vippen, og nedenunder en skipper i galgen 119 . Samme

sted blev en skipper fra Dunkerque „opvippet" 1639 efter at

han var brudt ud af fængslet i det navnkundige Blåtårn på

Københavns slot og var blevet fanget samme aften igen 120 . Her

er der øjensynlig tale om et „tørt" råspring på landjorden.

1647 blev en soldat, der havde lavet falske mønter, ved bøddelen

„vippet ud af Raadhuset" i København 121 . Det er ikke

rigtig klart, hvorledes dette er at forstå, - om han har været

hængt i en stang, stukket ud af rådhusvinduet, eller om han

har måttet foretage et „tørt råspring". Måske snarest det sidste.

En vippe til det tørre spring blev efter kongens befaling opstillet

1660 på Kgs. Nytorv. Den var efter hollandsk mønster og

beskrives som „en gren og galge til tyve og misdædere at ophænge

udi, og på samme galge var en vippe til at ophæve (=

opløfte) dem, som sig havde forset, og når de var højest oppe,

da lod de dem i en hast falde ned igen, og der var derhos en

hidse og vinde, hvormed de hidsede og vandt dem op, som

skulde stå deres ret". Apparatet var rødmalet. Det stod ikke

længere end til 1668 122 . Også på Nytorv blev der efter kgl. ordre

oprettet en vippe 1660 123 .

More magazines by this user
Similar magazines