Kølhaling og råspring, et par gamle sømandsstraffe, s. 89-132

maritime.museum.dk

Kølhaling og råspring, et par gamle sømandsstraffe, s. 89-132

132

115) Otto Henne am Rhyn: Kulturgeschichte des deutschen Volkes I

(1886), 274; Johs. Rohr: Tausend Jahre deutsches Leben (1931),

262; flere ekss. i Jacob Grimm: Deutsche Rechtsaltcrthumcr 4 II

(1899), 187 f., 324 f.

116) Cleirac: Vs ..., 112.

117) A. Chéruel: Diet. hist. des institutions, mæurs et coutumcs de la

France II (1858), 1187.

118) L. Pedersen: Helsingør i Sundtoldstiden II, 95.

119) Capitain Jens Munks Livs og Levnets Beskrivelse (1723), 21.

120) O. Nielsen (ed.) : Kjøbenhavns Diplomatarium V (1882), 787; jfr.

Vilh. Bang i Aarbog for dansk Kulturhistorie 1893, 63 f.

121) Kjøb. Dipl. V, 791.

122) O. Nielsen: Kjøbenhavns Historie og Beskrivelse V (1889), 232 f., 43.

123) Kjøb. Dipl. VI (1884), 345.

124) E. Blytmann & R. Fjeldborg: Det kgl. danske Fyrvæsen 1560-1927

(1927) ; 22 ff.; en model af et sådant vippefyr på Handels- og Søfartsmuseet.

125) Moths ordbog, Kgl. Bibi., GI. kgl. saml. 774, 2°, bd. XVI (bogstav V,

212).

More magazines by this user
Similar magazines