Kølhaling og råspring, et par gamle sømandsstraffe, s. 89-132

maritime.museum.dk

Kølhaling og råspring, et par gamle sømandsstraffe, s. 89-132

Holland.

93

Hollandsk ret har spillet en altovervejende rolle i 15-1700'erne

for de nordeuropæiske landes søretter, Frankrigs iberegnet.

Holland var det store søfartsland på den tid, og der blev gjort

et fantastisk dygtigt arbejde i det lille land; på så godt som alle

områder inden for søfarten har andre lande lært af det.

En „ordonnantie" fra 1521 12 nævner en lang række af de

straffe, som senere skulde optræde i de europæiske landes søartikelbreve,

som f. eks. at den der trak sin kniv skulde have

hånden naglet til masten med samme kniv og skulde trække

den ud med denne hånd, eller at en morder blev bundet til

liget af sit offer og kastet i havet dermed, - bestemmelser vi

allerede traf hos Richard Løvehjerte, og som vi gang på gang

skal møde. Der er heri dog ikke tale om de straffe, vi behandler.

Først i hertuginden af Parmas Ordonnancie ende Artykelbrief

fra o. 1560-69 optræder de 13 :

Den der for anden gang findes sovende på sin vagt, skal straffes

foran masten (dvs. bindes til masten og tampes) og ovenikøbet

„driemael van de ree in zee geworpen worden" ; den der stjæler

proviant straffes med at blive „drie maal gedoopt" ; den der spilder

så meget af det kostbare øl, at han ikke kan dække det med sin fod,

skal man „met een touwe over boort worpen ende doopen". - Den

der kaster proviant overbord skal man „onder den kiele deurtrecken"

; den der uden befaling går med ild eller lys, skal „drie

mael onder den kiele deurgetoghen worden".

I et artikelbrev fra 1636 14 nævnes „drie mael van de Ra

vallen" som straf for de bøsseskytter og topsgaster, der nægter

at tage del i forefaldende arbejde, og for de kvartermestre, som

ikke overvager mandskabets spisning (selvfølgelig for at holde

orden). Kølhaling er straf for den, som bliver i land om natten,

forsover eller forlader sin vagt, og den der uden tilladelse kommer

i krudtkammeret.

Mens man på almindelige handelsskibe selvfølgelig ikke har

afstraffet besætningen på samme måde som på orlogsskibene,

findes der mange vidnesbyrd om, at man på kompagniskibene,

der gik på de lange rejser til Ostindien, Afrika, Amerika, har

More magazines by this user
Similar magazines