Korrespondance med Trafikstyrelsen - Guldborgsund Kommune

guldborgsund.dk

Korrespondance med Trafikstyrelsen - Guldborgsund Kommune

Fra: Oliver Klanert

Sendt: 29. august 2012 11:36

Til: Christian Refstrup

Emne: VS: Udstilling af sygetransporttilladelser

Hej Christian,

Jeg har prøvet at udfordre Trafikstyrelsen angående begrænsninger af sygetransporttilladelser. Peter

Maltesen har ringet til mig og bekræftede, at vi tolker loven ret. Kommunen har altså ikke hjemmel i

taxalovgivningen til at begrænse eller nægte V. Nymand sygetransportbevillinger, da taxalovgivningen kun

afgrænser taxakørsel, og ikke ”special/særkørsel” som sygetransportkørsel er en del af.

Med venlig hilsen

Oliver Klanert

INGENIØR

VEJ & PROJEKT

GULDBORGSUND KOMMUNE

PARKVEJ 37

4800 NYKØBING F

DIR +45 5473 2039

WWW.GULDBORGSUND.DK

oklan@GULDBORGSUND.DK

Fra: Oliver Klanert

Sendt: 20. august 2012 12:27

Til: 'Peter Maltesen'

Emne: SV: Udstilling af sygetransporttilladelser

Hej Peter,

Tak for din hurtig respons.

Hvis vi tolker loven ret, så har kommunerne ikke mulighed for at begrænse eller nægte en vognmænd

sygetransporttilladelser, da de ikke har hjemmel til sådan en begrænsning i Taxiloven. Kan du besvare om vi

har ret med denne fortolkning af loven?

Hvis en kommune nægter en vognmand sygetransporttillader, selvom han opfylder samtlige betingelser der

stilles, så er dette ulovligt da Taxiloven kun afgrænser taxitilladelser, dog ikke sygetransporttilladelser. Er

dette korrekt?


Med venlig hilsen

Oliver Klanert

INGENIØR

VEJ & PROJEKT

GULDBORGSUND KOMMUNE

PARKVEJ 37

4800 NYKØBING F

DIR +45 5473 2039

WWW.GULDBORGSUND.DK

oklan@GULDBORGSUND.DK

Fra: Peter Maltesen [mailto:pma@trafikstyrelsen.dk]

Sendt: 14. august 2012 16:17

Til: Oliver Klanert

Emne: SV: Udstilling af sygetransporttilladelser

Hej Oliver

Sygetransporttilladelser er ikke antalsbegrænsede.

Taxilovens § 2, stk. 2, omfatter ifølge sin ordlyd kun taxitilladelser (taxibevillinger) og giver dermed

kommunerne adgang til at fastsætte antallet af tilladelser til taxikørsel (taxibevillinger) indenfor deres

respektive områder udfra en behovsvurdering.

Taxiloven omfatter ikke en tilsvarende bestemmelse for sygetransporttilladelser.

Med venlig hilsen

Peter Maltesen

Fuldmægtig

Trafikstyrelsen

Danish Transport Authority

Edvard Thomsens Vej 14

DK 2300 København S

'Tlf : + 45 41 78 02 82

e-mail:pma@ trafikstyrelsen.dk

www.trafikstyrelsen.dk

Fra: Oliver Klanert [mailto:oklan@guldborgsund.dk]

Sendt: 14. august 2012 14:19

Til: Peter Maltesen

Emne: Udstilling af sygetransporttilladelser

Hej Peter,

Vi har tidligere talt sammen i telefonen om udstilling af sygetransporttillader i Guldborgsund Kommune. Jeg

henvendte mig til dig for at høre mere om betingelserne for at give tilladelse til sygetransport. Du svarede,

at vognmanden der søger om sygetransporttilladelser skal opfylde Trafikstyrelsens generelle betingelser og

krav, som står nærmere beskrevet på Trafikstyrelsens hjemmeside.


Jeg spurgte ydermere om en kommune har ret til at nægte udstilling af sygetransporttilladelser til en

vognmand, selvom han opfylder alle krav. Du svarede, at kommunerne ikke har hjemmel i lovgivningen til

at nægte udstilling af sygetransporttilladelser hvis han opfylder betingelserne.

At kommunen ikke kan nægte en vognmand at køre sygetransport, er svært at se for nogle

udvalgsmedlemmer hos os. Vi skal behandle denne sag politisk, og vi vil være meget taknemmelig hvis du

vil sende mig en formel udtalelse fra Trafikstyrelsen, at kommunerne ikke har hjemmel i lovgivningen til at

nægte udstilling af sygetransporttilladelser, hvis alle betingelser er opfyldt.

Med venlig hilsen

Oliver Klanert

INGENIØR

VEJ & PROJEKT

GULDBORGSUND KOMMUNE

PARKVEJ 37

4800 NYKØBING F

DIR +45 5473 2039

WWW.GULDBORGSUND.DK

oklan@GULDBORGSUND.DK

More magazines by this user
Similar magazines