Grønt regnskab 2012 Forbrændingsanlægget - Aarhus.dk

aarhus.dk

Grønt regnskab 2012 Forbrændingsanlægget - Aarhus.dk

MILJØDATA

Nøgletal for forbrændingsanlægget

Input Metode 1) Enhed 2012 2011 2010 2009 2008

Affaldsmængder

Dagrenovation M ton 92.938 106.416 115.377 81.213 84.723

Erhvervsaffald mv. M ton 150.809 134.087 120.145 139.164 144.711

Total tilført M ton 243.747 240.503 235.522 220.377 229.433

Silostand pr. 31/12 S ton 2.800 2.800 695 1848 2.700

Total brændt affald B ton 243.747 238.398 236.675 221.229 229.033

Vand og energi

El­tekniske anlæg M MWh 19.044 18.725 19.316 18.392 16.923

Elforbrug pr. ton affald B KWh/ton 78,1 78,6 81,6 83,1 73,9

Varme (opvarmning) M MWh 1.944 1.789 2.022 2.085 1.992

Vandværksvand M m 3 41.131 31.476 38.293 49.874 62.096

Genbrugsvand 2) M m 3 44.176 41.757 38.167 29.635 28.373

Vandforbrug totalt M m 3 85.307 73.233 76.460 79.509 90.469

Vandforbrug pr. ton B l/ton 350 307 323 359 395

Biobrændsel M ton 661 1.200 1.719 1.871 1.797

Fyringsolie

Nød diesel M liter 1.470 1.606 3.552 15.681 6.349

Støttebrænder M liter 177.111 104.658 48.126 106.745 111.101

Driftstimer

Ovnlinje 1 M timer 7.822 8.246 7.826 7.020 6.835

Ovnlinje 2 M timer 8.049 8.116 7.292 6.236 7.449

Ovnlinje 4 M timer 8.241 8.146 8.117 7.507 7.777

Total B Timer 24.112 24.507 23.235 20.763 22.061

Hjælpestoffer, Røggasrensning

Kalk M ton 1934 1.884 1.909 1.716 1.961

Natriumhydroxid M ton 305 255 284 238 261

Jernklorid M ton 12,0 11,7 12,8 13,8 13,8

Polymer M ton 1,4 0,90 0,85 0,700 0,605

Trimercaptotriazin M ton 5,5 5,8 5,9 5,8 4,7

Aktivt kul (HOK) M ton 142 142 147 120 144

NH3 (24%) til NOx­rensning M ton 365 210 275 439 345

Kedelvand

Ammoniak M kg 912 456 456 0 264

Tabel 2. Opgørelse over væsentlige input på Forbrændingsanlægget

1) M, B og S står for hhv. målt, beregnet og skønnet og angiver den metode, der er anvendt til opgørelse af data

2) Øget vandværksvandforbrug grundet perioder uden tilstrækkeligt genbrugsvand

5

More magazines by this user
Similar magazines