Parforholdet - ikke kun en privat sag

familieudvikling.dk

Parforholdet - ikke kun en privat sag

MODELFOTO: BAM/SCANPIX

cham, 1990), er mere aggressive og adfærdsforstyrrede

og udviser mere angst,

depression og social isolation (Fincham,

Grych & Os borne, 1994).

Når forældre tilsyneladende undervurderer,

i hvor høj grad parforholdet påvirker

deres børn, kan det måske skyldes,

at børn påvirkes indirekte. Litteraturen

beskriver tre forskellige indirekte

måder, hvorpå børn præges af parforholdet:

Børn observerer og imiterer forældrenes

adfærd, børn mærker de følelser,

som er skabt i parforholdet, og børn

bliver følelsesmæssigt utrygge, når familiens

nære relationer trues af brud. Disse

tre forklaringer har rod i hver deres

psykologiske teori; henholdsvis social

indlæringsteori, teorien om spill-over

og tilknytningsteorien.

Forklaring 1: Imitation

Børn imiterer deres forældre:

Ifølge teorien om social indlæring tillærer

barnet sig ny adfærd ved at obser-

8 PSYKOLOG NYT Nr. 2 . 2007

vere og imitere den adfærd, som barnets

rollemodeller udviser (Bandura, 1977).

Af alle de interpersonelle relationer,

som barnet har mulighed for at observere

og imitere, er det forældrenes indbyrdes

relation, barnet observerer mest

intensivt og gennem flest år. Det er derfor

ikke overraskende, at børn som oplever

varme, omsorg og støtte mellem

forældrene, også selv udviser sådan adfærd

over for søskende og kammerater.

Det modsatte gælder for børn, der oplever

fjendtlighed og vrede mellem forældrene,

idet disse børn indlærer forældrenes

negative følelsesregister (Stocker

& Youngblade, 1999).

Fører man logikken i denne teori videre,

så kan et vist konfliktniveau i familien

være godt, hvis forældrene formår

at løse konflikterne sammen, mens

børnene ser det (Grych & Fincham 1990).

Børn, hvis forældre håndterer konflikter

konstruktivt, udvikler nemlig selv gode

evner til konflikthåndtering, mens børn,

hvis forældre er aggressive i konflikthåndtering,

selv bliver mere aggressive

(Stocker & Youngblade 1999).

Børn bliver således påvirket af forældrenes

forhold til hinanden, fordi de

observerer og imiterer forældrenes interaktion.

Men hvad med alt det, børnene ikke

ser? Kan forældre fx skåne børnene ved

at tage konflikten i soveværelset? Forklaring

nummer to er hentet fra teorien

om spill-over, og ifølge denne teori

påvirkes børn også af det, som foregår

uden deres tilstedeværelse.

Forklaring 2: Afsmitning

Forældres følelser smitter af på forældrestilen:

Ifølge teorien om spill-over (dansk:

overløb) vil ressourcer eller mangel på

ressourcer, som er genereret i et system

(forholdet mellem forældrene), øve indflydelse

på de ressourcer eller mangel på

ressourcer, der findes i et andet system

(forholdet til barnet).

En spill-over-effekt i familien viser sig,

når varme og kærlige følelser – opstået i

et samspil imellem forældrene – betyder,

at forældrene er mere varme og kærlige i

den efterfølgende interaktion med barnet.

Den modsatte effekt ses, når en forældrekonflikt

skaber følelser af vrede og

fjendtlighed hos forældrene, som gør dem

tilbøjelige til at skælde mere ud eller tolke

barnets adfærd som provokerende. I

overensstemmelse med denne teori vi-

More magazines by this user
Similar magazines