OUTDOOR - På Skiveegnen kombineres kunst, kultur og natur.

skivekunstudsmykning.dk

OUTDOOR - På Skiveegnen kombineres kunst, kultur og natur.

[SNYK]

Skive Ny Kunstmuseum

OUTDOOR

Et billedkunstnerisk eksperiment


OUTDOOR

sætter fokus på den kreative proces – på

skabelsen af værket og på den dialog, der

opstår mellem kunstneren, værket og et

publikum, der følger processen.

Skive Kunstmuseum har iværksat projektet

som et led i arbejdet med at skabe

kunstneriske oplevelser i det offentlige rum.

I stedet for at male et landskab i maleriet

ønsker maleren og multikunstneren Erik

Peitersen at »bringe maleriet ud i landskabet«.

I løbet af en treårig periode (2007 – 2009)

opholder Erik Peitersen sig hvert år i Skive i

3 x 3 dage for at arbejde på det 3 x 3 meter

store lærred, som er opstillet i parken udenfor

kunstmuseet. Under påvirkning af vind og vejr

og årstidernes skiften vil det ene lag af maling

efter det andet blive påført lærredet. Der eksperimenteres

med former og farver, materialer,

strukturer og teknikker. Det endelige værk,

som det kommer til at fremstå ultimo 2009,

vil være en del af stedets historie og indeholde

erindringer og andet fortællende stof.


ERIK PEITERSENS METODE

Erik Peitersen er kendt af mange fra TV, men

han er først og fremmest maler. Som billedkunstner

udtrykker han sig i et formsprog, der

er ekspressivt og sanseligt. Han maler med en

bred pensel, eller med en kost, en pind, et

bræt, med fingrene eller andre forhåndenværende

redskaber. lærredet påføres det

ene lag af maling efter det andet. Den maleriske

proces styres af følelserne snarere end fornuften.

Materialerne er, foruden oliemaling, diverse

væsker som fx terpentin, øl, olie, og der iblandes

ofte sand, grus, kaffegrums eller lignende

for at øget værkets stoflige og sanselige struktur.

Farvepigmenter anvendes direkte på lærredet

eller blandes i væske.

Erik Peitersen er endvidere ekspert indenfor

gamle håndværksmæssige teknikker såsom

marmorering, trompe-l’oeil, mosaik, lasur og

ådring. At han virtuost mestrer de gamle teknikker

er et faktum, der skaber en spændende,

stram kontrast til hans sanselige og processpecifikke

metode.


EKSPRESSIVT LANDSKABSMALERI

Det ekspressive landskabsmaleri er et særligt

tyngdeområde i Skive Kunstmuseums samling.

Museet ejer en række værker indenfor denne

genre: Farvemættede abstraktioner, der præsenterer

os for »naturen«, som den opleves

gennem kunstnerens temperament. Naturen –

ikke som den ser ud, men som den føles.

Mentale landskaber. Billeder af landskabets

sjæl.


MØD KUNSTNEREN

Kom og følg med i processen. Få ny

inspiration, indsigt og oplevelser. Maledagene

annonceres på forhånd, og desuden har

Skive Kunstmuseum i samarbejde med Erik

Peitersen tilrettelagt en række formidlingsaktiviteter

med udgangspunkt i OUTDOOR:

Foredrag, events, cafeaften, samt aktiviteter

for børn og børnefamilier.

Hold øje med museets aktivitetskalender på

www.skivekunstmuseum.dk.


Hovedsponsor for OUTDOOR:

BRANDING SKIVEEGNEN

Similar magazines