– i samfund og miljø - Scandinavian Copper Development Association

scda.com

– i samfund og miljø - Scandinavian Copper Development Association

mængde materiale kan gøre mere

nytte. Nye holdbare legeringer kan

give konstruktioner, som vejer mindre

end tidligere, samtidig med de både

har længere holdbarhed og større

slidstyrke.

Kan altid genbruges

Metaller opbruges ikke, men kan

genbruges. De kan smeltes ned og

bliver så råvarer eller halvfabrikata

til fremstillingen af nye produkter.

Da skrottet dermed har en værdi,

er genvindingsgraden også høj.

På genvindingsanlæg kan man efter

fragmentering af det indsamlede

materiale også sortere det efter

materialetype ved hjælp af forskellige

metoder. Magnetisk stålskrot kan

f.eks. sorteres fra med store magneter.

Metalskrot kan genvindes, selv

om det består af forskellige legeringer

eller dets overflade er belagt

med andet metal, farve eller plast.

Genvundne metaller beholder deres

oprindelige egenskaber.

1800-tallet

Ved industrialiseringen i 1700- og 1800-tallet

steg brugen af metaller. Nye metoder for

udvinding og bearbejdning forøgede udbudet

af metaller, som kunne anvendes til at udvikle

transportsystemer, som for eksempel jernbaner

og nye typer af broer.

Stål er verdens mest genvundne konstruktionsmateriale

og cirka 40 procent

af nyproduktionen baseres på

genvundet skrot. Stålkonstruktioner

har ofte meget lang levetid mange

gamle stålbroer vil være i funktion

længe endnu og eftersom skrottet

1900-tallet 2000-tallet

I 1900-tallet har elektrifi ceringen revolutioneret

samfundet. Såvel produktionen af el som

anvendelsen i motorer, radioer, TV, computere,

mobiltelefoner med mere, baseres på metallers,

først og fremmest kobbers, udmærkede ledeevne.

I den seneste tid har også ”nye” metaller

og legeringer bidraget til udviklingen inden for

områder som medicin og informationsteknologi

i alt fra tandimplantat til mikrochips.

5

SKROT

Produktion

BASISRÅVARE

Genvinding Anvendelse

Brugerkredsløb

PRODUKT

Vedligeholdelse

GENVUNDET RÅVARE

derfor er blevet en mangelvare, skal

den udbygning af infrastrukturen,

der hele tiden sker i verden, og

baseres på nyudvundet jernmalm. Det

samme gælder mange andre metaller,

som anvendes i produkter med lang

levetid.

Metaller er en forudsætning for mange

højteknologiske produkter, f.eks. hoftekuglen

ovenfor. Ekstra højholdbart stål

gør bilerne sikrere og lettere. Metaller

anvendes også stadigvæk til design og

udsmykning.

More magazines by this user
Similar magazines