– i samfund og miljø - Scandinavian Copper Development Association

scda.com

– i samfund og miljø - Scandinavian Copper Development Association

Hvad er

Metaller?

Vidste du at...

Metaller er grundstoffer, der indgår naturligt i

undergrunden, jorden og vandet. Af de lidt over

100 kendte grundstoffer er de 80 metaller og

yderligere seks er såkaldte halvmetaller.

M

... definitionen af tungmetal

ikke har nogle koblinger til

farlighed eller miljøegenskaber,

men kun beskriver,

at et metal har en høj vægt

i forhold til sit volumen

(>4,5 g/cm 3 ), og at de

fleste metaller derfor er

tunge?

Metaller som guld, jern, kobber, bly

og sølv har været kendt i mange tusinde

år. i de seneste århundreder er

andre metaller blevet opdaget.

aluminium og jern er to af de fire

mest almindelige stoffer i jordskorpen.

Guld, sølv og platin er derimod

meget sjældne og i kombination med

deres unikke egenskaber, gør det

dem både eftertragtede og værdifulde.

Hvor meget metal, der fi ndes i

undergrunden, varierer meget

Den naturlige forekomst af metaller i

undergrunden varierer meget. På de

fleste steder er indholdet meget lavt,

men på andre er koncentrationen så

høj, at det er teknisk og økonomisk

muligt at udvinde metallet. i områder,

hvor undergrunden er rig på metaller,

påvirkes jordlagene ovenpå, således

at forekomsten af metaller bliver

højere også der, og denne naturlige

variation kan påvirke plantelivet. i

havvandet findes der også opløste

metaller, men kun i lave koncentrationer.

Ved at blande et metal med

andre metaller eller med et ikke-metal

skabes en legering med andre egenskaber

end det rene metal.

6

Naturen bidrager selv med udslip af store mængder metaller ved

blandt andet vulkansk aktivitet og erosion.

rustfrit stål er et eksempel på en

legering, hvor jern er blandet med

blandt andet krom og nikkel. Bronze

er et andet eksempel, hvor kobber er

blandet med tin.

Metals forskellige former

Metaller forekommer i forskellige former,

både i naturen og i fremstillede

produkter. ordet metal leder tankerne

til dets rene faste form, men jern forekommer

f.eks. i stål, jerntabletter og

som vandopløselige salte i vandrensningskemikalier.

alle materialer, også sådanne som

anses for at være modstandsdygtige,

udsættes for angreb af omgivende

stoffer, normalt fra ilten og fugten i

luften. Jern ruster og kobber irrer.

Dette kaldes også korrosion, og er

en del af et naturligt kredsløb, hvor

metallet hele tiden stræber efter

at vende tilbage til sin mest stabile

tilstand, som mineral. Mineral er et

fast stof, der dannes ved naturlige

processer.

Nogle fælles egenskaber

hos metaller

Har metalglans

Leder varme og

elektricitet godt

Kan forarbejdes

More magazines by this user
Similar magazines