Årsberetning 2010 - Ligebehandlingsnævnet

ligebehandlingsnaevnet.dk

Årsberetning 2010 - Ligebehandlingsnævnet

6. dET EuRopæISkE udBLIk – EquINET, aNTIdISkRImINIERuNGSSTELLE

dES BuNdES, GENdER EquaLITy BodIES, NoRdIc mEETING mv.

Af fuldmægtig ellen Bleeg

også i 2010 har sekretariatets arbejde været præget

af, at det juridiske fundament er baseret på euretlige

regler.

ligebehandlingsnævnet er medlem af equinet, som

er et europæisk netværk af ”equality bodies”. sekretariatet

deltager her i en arbejdsgruppe, der særligt

beskæftiger sig med den juridiske fortolkning af

ligebehandlingsdirektiverne. i det forgangne år har

arbejdsgruppen haft lejlighed til at diskutere frivilliges,

transseksuelles og romaers retsstilling.

herudover arrangerede equinet et kursus i ungarn,

som sekretariatet deltog i, om bevisbyrdespørgsmålet,

hvor fokus var på bevissikring, hvilke bevismidler,

der kan anvendes i sagerne, og hvilken rolle myndighederne

har i forbindelse med sagsoplysningen.

særligt i forhold til køn har sekretariatet i 2010 deltaget

i møder både på eu-niveau og på nordisk niveau.

de nordiske lande mødtes i helsinki i eftersommeren,

hvor alle blev enige om, at det nordiske samarbejde

skal fortsætte, og at der i dette forum skal sættes et

særligt nordisk perspektiv på dagsordenen. på euplan

deltager sekretariatet i to årlige møder, hvor der

af kommissionen orienteres om, hvad der i eu pågår

på området.

som led i det europæiske samarbejde havde sekretariatet

i efteråret mulighed for at besøge antidiskriminierungsstelle

des bundes i berlin, der er vores tyske

søsterorganisation. deres mandat adskiller sig en

del fra ligebehandlingsnævnets, da de primært giver

råd og vejledning i forbindelse med konkrete henvendelser,

ligesom de tilbyder at mediere i konflikter

mellem parterne i sagen. det var meget inspirerende

at få mulighed for at udveksle erfaringer og høre om

de problemer, som de har i tyskland. særligt indenfor

kønsområdet så tyskerne de nordiske lande som foregangslande.

ligebehandlingsnævnet følger også med i det

arbejde, som bliver udført af det europæiske Fundamental

rights agency (Fra) og har deltaget i et møde

omkring koordinationen af arbejdet mellem Fra og

equinet.

sekretariatet havde i november mulighed for at

deltage i eu-kommissionen og det belgiske formandskabs

fjerde ligebehandlingssummit, der omhandlede

diskrimination på arbejdspladsen.

det er af stor betydning for sekretariatet at deltage i

disse forskellige former for møder og kurser og derigennem

få adgang til nyeste praksis og tendenser på

eu-niveau. dette arbejde vil fortsætte i 2011.

13

More magazines by this user
Similar magazines