Årsberetning 2010 - Ligebehandlingsnævnet

ligebehandlingsnaevnet.dk

Årsberetning 2010 - Ligebehandlingsnævnet

18

8. GRÅzoNER – aFGRæNSNING mELLEm FoRSkELSBEhaNdLINGSLovEN

oG Lov om ETNISk LIGEBEhaNdLING

Af fuldmægtig lene vestergaard Thomsen

religioN

religion og etnisk oprindelse kan være tæt forbundet.

selvom religion ikke er direkte omfattet af lov

om etnisk ligebehandling, som dækker forskelsbehandling

uden for arbejdsmarkedet, kan der være

sammenfald mellem religion og etnisk oprindelse,

således at forskelsbehandling på grund af religion

også vil være forskelsbehandling på grund af etnisk

oprindelse. personer, der tilhører en bestemt religion,

kan have en fælles etnisk oprindelse, således at

forskelsbehandling på grund af religion kan indebære

forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse.

nævnet kan herved komme til at forholde sig til klager

over forskelsbehandling på grund af religion uden

for arbejdsmarkedet, hvis der samtidig kan siges at

være tale om forskelsbehandling på grund af race eller

etnisk oprindelse. nævnet har i en enkelt sag haft

lejlighed til at forholde sig til dette.

NATioNAl opriNdelSe

også begrebet national oprindelse kan være tæt

forbundet med begrebet etnisk oprindelse. national

oprindelse er ikke direkte omfattet af lov om etnisk

ligebehandling. Forskelsbehandling på grund af national

oprindelse kan imidlertid også falde ind under begrebet

etnisk oprindelse, således at en sådan klage

formentlig i visse tilfælde vil kunne behandles efter

lov om etnisk ligebehandling og dermed uden for

arbejdsmarkedet (betænkning 1422). dette skyldes,

at personer af en bestemt national oprindelse i nogle

tilfælde vil anses for at være af en bestemt race el-

ler etnisk oprindelse. nævnet har endnu ikke truffet

afgørelse i en sådan sag.

en muslimsk familie af libanesisk afstamning

skulle på ferie i libanon. i lufthavnen gav en af

familiens døtre udslag på metaldetektoren. da

en mandlig sikkerhedsmedarbejder ville udføre et

manuelt sikkerhedstjek, opstod der en uoverensstemmelse

mellem familien og medarbejderen.

der var uenighed om, hvorvidt klager havde bedt

om en kvindelig medarbejder til at udføre sikkerhedstjekket.

Klager anførte, at det er almen viden,

at det i traditionelle muslimske familier ikke bliver

accepteret, at fremmede mænd berører kvinderne.

nævnet udtalte, at det følger af betænkning om

gennemførelsen i dansk ret af direktivet om etnisk

ligebehandling, at forskelsbehandling på grund af

tro/religion er tæt forbundet med forskelsbehandling

på grund af etnisk oprindelse. Forbuddet mod

forskelsbehandling på grund af race/etnisk oprindelse

sikrer derfor også en vis beskyttelse mod

forskelsbehandling på grund af religion. nævnet

vurderede, at det krævede parts- og vidneforklaringer

at afgøre, om der i det konkrete tilfælde var

tale om forskelsbehandling. endelig fandt nævnet

ikke, at indklagedes procedure, hvor det manuelle

sikkerhedstjek efter anmodning blev foretaget af

en person af samme køn som undersøgte, var i

strid med lov om etnisk ligebehandling

(j.nr. 2500156-09).

More magazines by this user
Similar magazines