Årsberetning 2010 - Ligebehandlingsnævnet

ligebehandlingsnaevnet.dk

Årsberetning 2010 - Ligebehandlingsnævnet

44

j.NR. 2500096-10

det var i strid med forskelsbehandlingsloven, at en

klager fik afslag på en jobansøgning som tekstforfatter.

Klager havde ved en fejl fået tilsendt en intern

mail fra indklagede, hvori klager var omtalt som

”nogen vårhare er han jo ikke”. ligebehandlingsnævnet

fandt, at der var sket forskelsbehandling på

grund af alder. Klager blev tilkendt en godtgørelse

på 25.000 kr.

j.NR. 2500104-10

det var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven,

at en 62-årig klager blev opsagt fra sit arbejde i en

kommune. indklagede havde lagt vægt på klagerens

uddannelse mv. og ikke hans alder.

j.NR. 2500105-10

det var i strid med forskelsbehandlingsloven, at en

kommune opsagde to ud af tre ansatte dagplejere i

den by, hvor klager arbejdede. indklagede havde

lagt vægt på dagplejernes alder ved vurderingen

af, hvem der skulle opsiges. Klager blev tilkendt en

godtgørelse på 200.000 kr., hvilket svarede til ca.

9 måneders løn.

j.NR. 2500110-10

det var i strid med lov om forbud mod forskelsbehandling

på arbejdsmarkedet, at en klager blev afskediget

som pilot. indklagede havde ved opsigelsen

fulgt et senoritetsprincip baseret på en senoritetsliste.

Klager blev tilkendt en godtgørelse på 850.000 kr.

j.NR. 2500115-10

det var i strid med forskelsbehandlingsloven, at en

35-årig kvinde fik afslag på en jobansøgning som

receptionistelev med den begrundelse, at indklagede

havde et meget ungt hold med mange års erfaring fra

hotelbranchen. Klager blev tilkendt en godtgørelse

på 25.000 kr.

j.NR. 2500124-10

ligebehandlingsnævnet afviste en sag om forskelsbehandling

på grund af religion. afvisningen blev

begrundet med, at indklagede allerede havde udbetalt

godtgørelse til klager i forbindelse med en retssag

vedrørende klagers opsigelse. Klagen vedrørte

forskelsbehandling på grund af, at en organisations

grundregler forudsatte, at medarbejdere skulle søges

blandt medlemmer af den danske Folkekirke.

j.NR. 2500128-10

det var i strid med forskelsbehandlingsloven, at en

klager fik afslag på en jobansøgning som it-medarbejder

med henvisning til, at han aldersmæssigt

faldt uden for virksomhedens målgruppe. Klager blev

tilkendt en godtgørelse på 25.000 kr.

j.NR. 2500129-10

ligebehandlingsnævnet afviste en sag der omhandlede

en klage på grund af alder, etnisk oprindelse og

handicap i forbindelse med, at en virksomhed annoncerede

efter en konferencemedarbejder. Klagen var

indgivet af en organisation, og ikke på vegne af eller

til støtte for en klagende person med dennes tilladelse.

Klagen vedrørte endvidere et generelt forhold og

ikke en generel afgørelse, som derfor faldt uden for

ligebehandlingsnævnets kompetence.

More magazines by this user
Similar magazines