Smart Building Indeklimaregulering - Energinet.dk

energinet.dk

Smart Building Indeklimaregulering - Energinet.dk

ELFORSK

Smart Building Indeklimaregulering

Martin Bo Sjøberg

Project Manager

Smart Grid Division

Infrastructure & Cities Sector

© Siemens A/S 2013 siemens.com/answers


Formål

Intelligent styringsmodul

Videreudvikling af et intelligent

styringsmodul til CTS anlæg, “EiSE”

Forskydning af elforbrug

Muliggøre forskydning af elforbruget i

større bygninger for en bedre

økonomisk optimering af driften

Brugeroplevelse

Fokus på brugernes accept af ændrede

indeklimaforhold

© Siemens A/S 2013

Side 2


Deltagere

© Siemens A/S 2013

Side 3


Energi og indeklimastrategi uden energifrås (EiSE)

En strategi for energieffektiv

bygningsdrift

Reducering af energiforbrug på op til

30%, blot ved indretning af regulering

Temperaturen må stige eller falde

Tilfredsstillende opfattelse af indeklimaet

– temperaturglid på 2-4°C helt

acceptabelt

Begynd dagen med den rigtige

temperatur

Den væsentligste driftsparameter er

temperaturen om morgenen

© Siemens A/S 2013

Side 4


Fleksibilitetspotentiale

Mobilisering af fleksibilitet

Temperaturudviklingen i bygningen

indeholder fleksibilitetspotentiale

Vejen mellem starttemperatur og

sluttemperatur kan ændres ved

planlægning af drift af:

- Ventilation

- Varme

- Køl

© Siemens A/S 2013

Side 5


Forskydning af elforbruget

Energieffektivisering

Skal energieffektivisering måles i MWh eller i DKK?

Hvad er det egentlige formål (effektmål) med energieffektivisering?

Variable elpriser

- I fremtidens elmarked har tidspunktet for forbruget værdi

- Mobilisering af fleksibilitet kan forøge energiforbrug, men sænke

driftsomkostninger

Reducering af energiforbrug

© Siemens A/S 2013

Side 6

Mobilisering af fleksibilitet


Tilkobling til elmarkedet

Enter: PowerHub

© Siemens A/S 2013

Side 7


Koncept

Prognosticering

- CTS prognosticerer

elforbruget og beregner

fleksibilitetspotentialet

- Større antal anlæg -> større

fleksibilitetspotentiale

Informationsudveksling

- Prognose inkl. fleksiblitetspotentiale

sendes til PowerHub

- PowerHub returnerer

”produktions”-plan

© Siemens A/S 2013

Side 8

PowerHub

Internet

CTS

Anlæg

Forbrugsprognose

Fleksibilitetspotentiale

Forbrugsbehov


Udvikling i projektet

Oprettelse af assets

Fleksibilitetsmobilisering

af EiSE

Implementering af

EiSE i test sites

© Siemens A/S 2013

Side 9

PowerHub

Internet

CTS

Anlæg

Kommunikationsmodul

Prognosticeringsmodul


Testsites

© Siemens A/S 2013

Side 10

DONG Energy

Nesa Allé

- Kontorbygning

- Referencebygning

Københavns Lufthavne

Lufthavnsboulevarden

- Kontorbygning


Igangværende arbejde

Indsamling af referencedata

Data til optimering af prognosticeringsmodul

Idriftsættelse af PowerHub-integrationen

Systemet er udviklet, idriftsættes ultimo

august

Idriftsættelse af CPH bygning

Bygning klargjort, idriftsættelse af EiSE

forestår

Demonstrations af

fleksibilitetspotentiale

Endelig demonstration

© Siemens A/S 2013

Side 11


Tak for opmærksomheden

Martin Bo Sjøberg

Project Manager

Smart Grid Division

Infrastructure & Cities Sector

Siemens A/S

martin.sjoeberg@siemens.com

Tel.: +45 4477 4203

Mob.: +45 2462 0082

© Siemens A/S 2013

Side 12

More magazines by this user
Similar magazines