November 2011 - januar 2012 - Skærbæk Kirke

skaerbaekkirke.dk

November 2011 - januar 2012 - Skærbæk Kirke

KIRKEBLADETSkærbæk, Brøns og Vodder sogne, 2011-2012, nr. 4, november - december - januar


SKÆRBÆK

1 Forside

s. 2-6 og 11-12 Skærbæk sogn

s. 2 Ældreudflugten

s. 3 Konfirmandudflugt

s. 4 Høstgudstjeneste

INDHOLDs.

s. 5 Babysalmesang

s. 6 Konfirmationsforberedelse

s. 6 De ni læsninger

s. 7-10 Gudstjenestetider og adresser

s. 11 Minikonfirmander

s. 12 Kirkehøjskole

s. 13-15 Brøns og Vodder sogne

s. 13 Fra sognene

s. 14 Konfirmander i Vodder

s. 15 Konfirmander i Brøns

s. 16 Forhenværende

Næste nummer af Kirkebladet udkommer i

begyndelsen af november.

Ønskes Kirkebladet tilsendt, bedes man rette

henvendelse til sin sognepræst.

ÆLDREUDFLUGTEN

På vej mod nord

Tirsdag den 30. august satte en

busfuld med ældre fra Skærbæk

sogn kursen mod egnen omkring

Kallesmærsk Hede.

Oksbøl og Børsmose

Første stop var flygtningekirkegården

i Oksbøl, hvor vi

beså rækkerne af gravsten og blev

mindet om den barske tid.

Herefter kørte vi til Ribe Stifts

mindste kirke - Børsmose, hvor vi

fik en god og indgående fortælling

om dens historie.

Filsø

Inden kaffen i Henne kørte vi

rundt om Filsø, som skal retableres

fra 2012 og kommer til at

dække et areal på 900 hektar i

stedet for de nuværende 65 hektar.

Det store kors på flygtningekirkegården,

Oksbøl.

Udsigt over den nuværende Filsø fra

rastepladsen v/Henne Kirkeby.

2


3

KONFIRMANDUDFLUGT

På tur til Ribe

Fredag den 28. oktober tog alle

konfirmanderne på udflugt til Ribe

hvor de skulle rundvises på Ribe

Stift, Ribe Domkirke, udgravningen

ved Domkirken, og Tårnborg.

På Stiftet

Biskoppen modtog os venligt på

Ribe Stift og viste os rundt, så

konfirmanderne fik et indblik i,

hvad et Stift egentlig er og hvilket

arbejde der ligger i at skulle

aflønne, støtte og vejlede præster,

gravere, organister, kirkesangere

m.fl.

Rundturen blev afsluttet i Landemodesalen

i Bispegården, hvor

vi bl.a. sang “Hil dig, Frelser

og Forsoner”, stillede bikoppen

spørgsmål og hørte fortællinger

om hendes tur til Afrika.

Byvandring og hekse

Efter rundvisning på stiftet stødt

Torben Bramming, sognepræst v/

Domkirken, til. Han tog konfirmanderne

med på byvandring, hvor

de bl.a. så udgravningen af Danmarks

første kristne grave, så Tårnborg,

hvor biskop H. A. Brorson boede i sin

tid og hørte fortællingen om Maren

Splid, som i 1600-tallets Ribe blev

erklæret heks og brændt på bålet.

Domkirken

Der blev også tid til en tur i den flotte

Domkirke, hvor konfirmanderne bl.a.

kunne se billederne af de tidligere

biskopper og Carl-Henning Pedersens

udsmykning af apsis.

Turen gik også ad de 248 trin op til

toppen af Borgertårnet, hvor konfirmanderne

kunne nyde udsigten over

Ribe og omegn.

SKÆRBÆK

Konfirmanderne foran Ribe Stift

sammen med biskop,

Elisabeth Dons Christensen.

Torben Bramming fortæller om stenrelieffet

over kathoveddøren på Ribe

Domkirke. Bagved ses udgravningen.


SKÆRBÆK

HØSTGUDSTJENESTE

Tradition

Gennem mange år har det været

fast tradition at afholde høstgudstjeneste

i landets kirker, når høsten

er kommet i hus.

I Skærbæk Kirke har vi valgt at

kirkens børnekor og konfirmanderne

er med til at sætte deres

præg på denne festgudstjeneste.

Konfirmanderne og koret

I år lykkedes det at få næsten

samtlige konfirmander til at synge

for menigheden. Det er ikke nemt

når man er teenager og ens forældre,

venner og en masse fremmede

sidder og ser på, men de

klarede det flot.

Også kirkens børnekor optrådte

med flere sange og for hver gang

koret er medvirkende ved en

gudstjeneste, kan man høre, hvordan

niveauet højnes.

Også en stor tak til Henning

Iversen, som akkompagnerede salmerne

med trompetspil.

Kaffe og sang

Efter gudstjenesten fyldtes konfirmandstuen

med konfirmander,

familier, unge og gamle, for at

synge nogle af årstidens sange fra

højskolesangbogen, drikke en kop

kaffe og ellers få snakket sammen.

Anderledes gudstjenester

Mange sætter stor pris på de gudstjenester,

som har et andet indhold

end kun søndagens højmesse.

Vi forsøger at komme så mange

som muligt i møde og kan kun

opfordre til at man henvender sig

til sognepræsten eller organisten,

hvis man brænder inde med nogle

ideer, for det er sjovere at være

med til at løfte i flok og selv sætte

sit præg på noget.

4


5

BABYSALMESANG

Slut for i år

Babysalmesang for børn og forældre

i efteråret 2011 er afsluttet.

Vi fortsætter mandag den 9. januar

2012 i Skærbæk Kirke.

Hvad vi laver

Til babysalmesang er man sammen

med sit barn, man oplever,

leger, sanser og synger sammen.

De små ser fx. sæbebobler, lytter

til sange/salmer, bliver overrasket,

og mærker suset i maven ved en

lufttur.

Tilmelding

Tilmelding kan ske ved henvendelse

til organist, Linda Roager,

tlf. 74752318 eller organist, Mie

Schmidt, tlf. 74753003.

SKÆRBÆK


SKÆRBÆK

KONFIRMATIONSFORBEREDELSE 2011-2012

Det gamle vs. det nye

Gennem alle årene har konfirmationsforberedelsen

ligget i skoletide

og langt de fleste steder har

det ligget om morgenen, så konfirmanderne

kunne være friske, når

de mødte hos deres lokale sognepræst.

Sådan fungerer det stadig mange

steder, men nu kommer der nye

boller på suppen.

Fra efteråret 2011 vil konfirmationsforberedelsen

forløbe over 6

fredage og to lør-/søndage.

Skærbæk Kommuneskole og

Skærbæk Realskole har valgt at

afgive disse 6 fredage til gengæld

for morgentimerne, hvilket giver

præsterne nogle nye muligheder

for at planlægge en mere sammenhængende

undervisning.

Hvorfor egentlig?

Tanken bag denne omlægning

af konfirmationsforberedelsen

er ikke mindst affødt af den nye

skolestruktur i Tønder Kommune.

Skolelukningerne afliver børnenes

kontakt til de små sogne og den

eneste måde kontakten kan bibeholdes

er gennem den lokale

sognekirke.

Gennem den ændrede konfirmationsforberedelse

“tvinger” vi dermed

konfirmanderne til at gå til forberedelse

i deres hjemsogn hos deres

lokale sognepræst. Sognestrukturen

bibeholdes og tilknytningen til sognet

ligeså.

Se fremad

1,5 x mere undervisning til konfirmanderne,

samt at mulighederne for

udflugter m.m. er til stede.

Thala Juul Holm

Simon Talbo Linneberg Stubkjær

DE NI LÆSNINGER

Musikgudstjeneste

De Ni Læsninger er en musikgudstjeneste,

hvor der gennem

ni bibeltekster fortælles om syndefaldet,

Guds udvælgelse og frelse,

sådan som den udspilles i den

bibelske historie.

Engelsk tradition

Traditionen med De Ni Læsninger

stammer fra England, hvor

den blev holdt første gang i 1918

i Kings College Chapel i Cambridge.

I Danmark er det blevet en

tradition at holde De Ni Læsninger

i ugerne op til jul.

Konfirmanderne læser højt

1. s. i advent, søndag den 27.

november kl. 19.00, er det konfirmanderne

der læser teksterne

højt og menigheden der står for

korsangen.

Efter gudstjenesten er der gløgg

og æbleskiver i konfirmandstuen.

6


7

NOVEMBER

Søndag den 6. november

Alle Helgen, Mt. 5,1-12

kl. 10.00 - Stubkjær

Søndag den 13. november

21. s. e. trinitatis, Joh. 4,46-53

kl. 10.00 - Holm

Søndag den 20. november

S. s. i kirkeåret, Mt. 25,31-46

kl. 10.00 - Stubkjær

Søndag den 27. november

1. s. i advent, De ni læsninger

kl. 19.00 - Konfirmanderne

Gløgg og æbleskiver

DECEMBER

Søndag den 4. december

2. s. i advent, Mt. 25,1-13

kl. 10.00 - Stubkjær & minikonf.

Kaffe og kage

Søndag den 11. december

3. s. i advent, Lk. 1,67-80

kl. 10.00 - Stubkjær

Søndag den 18. december

4. s. i advent, Joh. 3,25-36

kl. 9.00 - Vedstesen

Lørdag den 24. december

Juleaften, Lk. 2,1-14

kl. 14.30 & 16.00 - Stubkjær

Søndag den 25. december

Juledag, Joh. 1,1-14

kl. 10.00 - Stubkjær

Mandag den 26. december

2. juledag, Mt. 10,32-42

kl. 9.00 - Vedstesen

Lørdag den 31. december

Nytårsaftensdag, Mt. 6,5-13

kl. 14.30 - Stubkjær

GUDSTJENESTER, SKÆRBÆK KIRKE

JANUAR-FEBRUAR

Søndag den 1. januar

Nytårsdag, Mt. 6,5-13

Gudstjeneste den 31. dec. kl. 14.30

Søndag den 8. januar

1. s. e. h. 3 kg., Mk. 10,13-16

kl. 10.00 - Holm

Søndag den 15. januar

2. s. e. h. 3 kg., Joh. 4,5-26

kl. 10.00 - Stubkjær

Søndag den 22. januar

3. s. e. h. 3 kg., Lk. 17,5-10

kl. 10.00 - Stubkjær

Søndag den 29. januar

S. s. e. h. 3 kg., Joh. 12,23-33

kl. 9.00 - Vedstesen

Søndag den 5. februar

Septuagesima, Mt. 25,14-30

kl. 19.00 - Stubkjær - kirkekaffe

Søndag den 12. februar

Seksagesima, Mk. 4,26-32

kl. 10.00 - Stubkjær

Kirkebilen kører til samtlige gudstjenester i Skærbæk Kirke og kan bestilles dagen før hos Skærbæk Taxi på tlf. 74751248


GUDSTJENESTER, BRØNS KIRKE

NOVEMBER

Søndag den 6. november

Alle Helgen, Mt. 5,1-12

kl. 9.00

Søndag den 13. november

21. s. e. trinitatis, Joh. 4,46-53

kl. 10.30

Søndag den 20. november

S. s. i kirkeåret, Mt. 25,31-46

kl. 9.00

Søndag den 27. november

1. s. i advent, Lk. 4,16-30

kl. 10.30

DECEMBER

Søndag den 4. december

2. s. i advent, Mt. 25,1-13

kl. 19.30 - Adventsmøde

Søndag den 11. december

3. s. i advent, Lk. 1,67-80

Se Vodder

Søndag den 18. december

4. s. i advent, Joh. 3,25-36

kl. 10.30

Lørdag den 24. december

Juleaften, Lk. 2,1-14

kl. 14.30

Søndag den 25. december

Juledag, Joh. 1,1-14

kl. 9.00

Mandag den 26. december

2. juledag, Mt. 10,32-42

Se Vodder

Kirkebilen kører til samtlige gudstjenester i Brøns Kirke og kan bestilles dagen før hos Skærbæk Taxi på tlf. 74751248

JANUAR-FEBRUAR

Søndag den 1. januar

Nytårsdag, Mt. 6,5-13

kl. 14.00

Søndag den 8. januar

1. s. e. h. 3 kg., Mk. 10,13-16

kl. 10.30

Søndag den 15. januar

2. s. e. h. 3 kg., Joh. 4,5-26

kl. 9.00

Søndag den 22. januar

3. s. e. h. 3 kg., Lk. 17,5-10

Se Vodder

Søndag den 29. januar

S. s. e. h. 3 kg., Joh. 12,23-33

kl. 10.30

8


9

NOVEMBER

Søndag den 6. november

Alle Helgen, Mt. 5,1-12

kl. 10.30

Søndag den 13. november

21. s. e. trinitatis, Joh. 4,46-53

kl. 9.00

Søndag den 20. november

S. s. i kirkeåret, Mt. 25,31-46

kl. 10.30

Søndag den 27. november

1. s. i advent, Lk. 4,16-30

kl. 9.00

DECEMBER

Søndag den 4. december

2. s. i advent, Mt. 25,1-13

Se Brøns

Søndag den 11. december

3. s. i advent, Lk. 1,67-80

kl. 9.00 - Stubkjær

Søndag den 18. december

4. s. i advent, Joh. 3,25-36

Se Brøns

Lørdag den 24. december

Juleaften, Lk. 2,1-14

kl. 16.00

Søndag den 25. december

Juledag, Joh. 1,1-14

kl. 10.30

Mandag den 26. december

2. juledag, Mt. 10,32-42

kl. 10.30

GUDSTJENESTER, VODDER KIRKE

Søndag den 1. januar

Nytårsdag, Mt. 6,5-13

kl. 19.30

Søndag den 8. januar

1. s. e. h. 3 kg., Mk. 10,13-16

kl. 9.00

Søndag den 15. januar

2. s. e. h. 3 kg., Joh. 4,5-26

kl. 10.30

Søndag den 22. januar

3. s. e. h. 3 kg., Lk. 17,5-10

kl. 9.00 - Stubkjær

Søndag den 29. januar

S. s. e. h. 3 kg., Joh. 12,23-33

Se Brøns

Kirkebilen kører til samtlige gudstjenester i Vodder Kirke og kan bestilles dagen før hos Clausens Busser på tlf. 74757215

JANUAR-FEBRUAR


ADRESSER

SKÆRBÆK

Sognepræst

Simon Talbo Linneberg Stubkjær

Storegade 28

6780 Skærbæk

Tlf. 74751258

e-post: sts@km.dk

web: skaerbaekkirke.dk

Sekretær

Herdis Hansen

Træffes mandag og torsdag

kl. 9.00-13.00 på tlf. 74751258

e-post: heha@km.dk

Menighedsrådsformand

Niels Stamp

Ullerupvej 86

6780 Skærbæk

Tlf. 74750988

Kirkegårdsleder

Kjeld Nissen

Træffes på kirkegårdskontoret

mandag - fredag kl. 11.00-11.30

eller på tlf. 74752134

Mindesamvær

Mindesamvær i konfirmandstuen

i forbindelse med bisættelse eller

begravelse aftales med

Anna Margaretha Christensen

på tlf. 74751225 el. 20466291

BRØNS

Sognepræst

Sten-O. Bro Vedstesen

Tingvej 3A, Brøns

6780 Skærbæk

Tlf. 74753114

e-post: sobv@km.dk

web: broensvodder.dk

Menighedsrådsformand

Knud Nielsen

Tingvej 35, Brøns

6780 Skærbæk

Tlf. 74753231

Graver

Anne Marie Jensen

Træffes på kirkegårdskontoret

tirsdag - fredag kl. 9.00-16.00

eller på tlf. 74753672

VODDER

10

Sognepræst

Sten-O. Bro Vedstesen

Tingvej 3A, Brøns

6780 Skærbæk

Tlf. 74753114

e-post: sobv@km.dk

web: broensvodder.dk

Menighedsrådsformand

John Kousgaard

Sønderhedevej 48, Gånsager

6780 Skærbæk

Tlf. 74757428

Graver

Ida Boisen

Træffes på kirkegårdskontoret

tirsdag - fredag kl. 9.00-16.00

eller på tlf. 74757438


11

MINIKONFIRMANDER

Opstart og udflugt

Tirsdag den 13. september valgte

et nyt hold 4.-klasses elever, at

påbegynde

minikonfirmandundervisning.

Efter at være blevet præsenteret

for nogle af bibelens fortællinger,

tog vi en mørk og våd septeberdag

på tur til Randerup Kirke.

Kirkens organist, Herdis Hansen,

viste os rundt, fortalte levende

om salmedigteren, biskop over

Ribe Stift, H. A. Brorson. Vi sang

også Brorsons måske mest kendte

salme “Op al den ting, som Gud

har gjort”, i den kirke hvor Brorson

selv havde virket som præst.

Det var en stærk oplevelse.

Bagefter måtte vi komme op i

klokketårnet, og Marianne, graveren,

ringede endda lidt med

klokken for os!

Pga. regn og blæst kunne vi ikke

indtage saft og kage udenfor,

men måtte trække ind i graverens

opholdsrum. Det var dog alligevel

en stor oplevelse for os alle!

Hvad vi går og laver

Vi har i undervisningen bl.a. hørt

om skabelsen og selv “skabt” nogle

smukke ting i ler, som der vil blive

mulighed for at se ved afslutningsgudstjenesten

2. søndag i advent,

søndag den 4. december.

Vi synger meget, hører fortællinger

fra bibelen, både fra det gamle og

det nye testamente. Vi tegner og

maler, drikker saft, men det bedste er

at slutte af med en rundboldkamp i

præstegårdens dejlige store have!

Sæt kryds i kalenderen

Husk at sætte kryds i kalenderen

søndag den 4. december, for da er

der minikonfirmandgudstjeneste.

Organist Linda Roager

Sognepræst Simon T. L. Stubkjær

SKÆRBÆK


SKÆRBÆK

KIRKEHØJSKOLE

Vellykket dag med krig og sang

Søndag den 30. oktober blev der

afholdt kirkehøjskole i Skærbæk.

Formiddagens foredragsholder var

Victor Greve, sognepræst i Frederiksstad

og Bredsted, som fortale

om sin tid som feltpræst for de

danske styrker i Afghanistan. Tilhørerne

fik mulighed for at høre

beretninger fra én der har været

dér hvor krigen foregår.

Eftermiddagen bød på en spændende

rejse gennem sang og

musik med komponist og refugiemedarbejder

i Løgunkloster,

Aksel Krogslund Olesen.

Vi fik både lyttet til sange og fik

sunget nogle nye og spændende

sange med kompositioner af foredragsholderen

selv.

Victor Greve fortæller medlevende

og fængende om sin udsendelse til

Afghanistan som feltpræst.

12

Aksel Krogslund Olesen spille bl.a.

på guitar og fortalte om glæden og

læringen ved musik og sang.


13

SANGAFTEENER

KONCERT I BRØNS KIKRE

Torsdag den 17. november

kl. 19.30 indbydes der til sangaften

i Vodder.

Lone Clausen indleder aftenens

sange; stedet annonceres senere.

Tirsdag den 6. december indbydes

der til julekoncert i Brøns Kirke

kl. 19.30.

Koncerten med Midtsyd Kantori

fra Toftlund.

Ingen entré, men stor musik!

BRØNS

VODDER

BRØNS OG VODDER

Døbte:

Frederik Aarhus Andresen, Ribe

Viede i Brøns:

Randi Outzen og

Jacob Dransfeldt, Herning

Begravede:

Carl Bech, Brøns

Døbte:

Oskar Thye Andersen, Frifelt

Lucas Dias Harpøth Juhl, Frifelt

Tristan Schlanbusch Bisgaard,

Skjern


BRØNS OG VODDER

NY KONFIRMANDORDNING

Præsterne og skolerne i den gamle

Skærbæk kommune har indgået

en aftale om ændring af placering

af undervisning for konfirmander,

der begynder i skoleåret 2011.

I stedet for to ugentlige timer

bliver der seks hele

undervisnings(fre)dage.

De seks fredage er følgende:

16. september

28. oktober

25. november

27. januar - 2012

24. februar - 2012

23. marts - 2012

KONFIRMATIONSDATOER

2012

Brøns: 4. maj, Vodder: 29. april

2013

Brøns: 21. april, Vodder 26. april

2014

Brøns: 16. maj, Vodder: 11. maj

2015

Brøns: 26. april, Vodder: 1. maj

2016

Brøns: 22. april, Vodder: 17. april

2017

Brøns: 7. maj, Vodder: 12. maj

2018

Brøns: 27. april, Vodder: 22. april

2019

Brøns: 12. maj, Vodder: 17. maj

2020

Brøns: 8. maj, Vodder: 3. maj

14


15

OPLÆSNINGSAFTENER

Efter snart gammel tradition

holder vi oplæsningsaften i præstegården

i Brøns hver anden

mandag fra nu og til en gang hen

mod foråret.

Alle, der har lyst til hyggeligt

samvær, er velkomne. Vi begynder

den 8. november kl. 19.30.

ADVENTSMØDE I BRØNS

NYTÅRSPARADE

BRØNS OG VODDER

Søndag den 4. december er der

adventsmøde i Brøns fælles for

Brøns & Vodder sogne.

Vi indleder med gudstjeneste i

Brøns Kirke ved provst

Thala Juul Holm fra Mjolden.

Efter gudstjenesten er der fælles

kaffebord i konfirmandstuen, hvor

Thala Holm vil fortælle om Brorsons

salmer - især hans julesalmer.

I forbindelse med nytårsparaden

den 8. januar 2012 deltager

spejderne i gudstjenesten i Vodder

Kirke kl. 10.30.


Uhumskheder

”Kristendommen duer ikke mere!”

– Sådan sagde en mand i 1930’ernes

Tyskland. Manden havde været præst

i Ditmarsken, men havde tjent så godt

på sine skriverier, at han kunne hænge

præstekjolen i skabet og leve af indtægterne

fra bøgerne.

Det var blevet nye tider i Tyskland;

det bliver jo altid ”nye tider”, også

i vore dage. I Tyskland var tiderne

den gang blevet så nye, at præsten fra

Ditmarsken mente, at kristendommen

ikke egnede sig for det nye germanske

folk, som man var ved at skabe under

Adolf Hitler. En ”jødegud” egner sig

ikke for et nordisk folk, erklærede

den forhenværende præst. Det Gamle

Testamente er f. eks. fuld af uhumskheder,

som en stolt arier måtte forkaste.

Mod ham skrev Kaj Munk i 1936 i en

artikel i Jyllands-Posten følgende: ”...

når der nu rases mod uhumskhederne

i det gamle Testamente, er der kun at

sige, at Biblen er en hensynsløst ærlig

bog. ... En sandfærdig Tysklandshistorie

vil så lidt som nogen fædreland-

shistorie kunne undgå at konkurrere

med Bibelens beretninger om menneskets

natside.”

Det var ord i tide den gang - og nu!

Bibelen er ikke en bog om selvfede

mennesker, som har udstyret sig selv

med englevinger og soler sig i egen

godhed og selvretfærdighed. Selv de

største personligheder i det Gamle

Testamente afsløres i al deres lumpenhed

og nedrighed, ja, selv det ”udvalgte

folk” viser sig at være vantro,

frafaldne og troløse, og sådan bliver

hele det Gamle Testamente én stor

profeti, som peger hen mod ham, som

alene af alle gør Guds vilje på jorden:

Kristus!

”Bibelen er en hensynsløst ærlig bog.

Netop derfor er den Bibelen, Livets

Bog. Den er ikke forfattet af Morten

Korch”, skriver Kaj Munk; derfor

taler den sandt om os; derfor taler den

sandt om Kristus, som ikke kom til

”overmennesker”, men til mennesker

med en ”uhumsk”, syndig og snavset

historie om troløshed og frafald.

16

Bibelens Gud egner sig ikke for de

nordiske folk, mente den ditmarske

præst. ”Egner sig”! – En Gud, der

skal ”egne sig” for folk, er ikke nogen

Gud, siger Kaj Munk, og han har

ganske ret.

Hvad siger vi ikke selv nu om dage:

”Åh, det er så vanskeligt at forkynde

kristendom i disse tider, hvor det ’lissom’

ikke egner sig for os, der kræver

helt andre ting af en Gud og kirkens

prædiken.

Men Bibelen er en ”hensynstløst ærlig

bog”, som ikke bryder sig en døjt om,

hvilke lånte fjer vi mennesker pynter

os med, men skildrer os, som vi er,

idet den skildrer mennesker, som de

var den gang, og deri kan vi se os selv

og vor historie. Spørgsmålet er kun,

om vi vil være ”hensynsløst ærlige”

med os selv og så for resten forstå, at

syndernes forladelse og kødets opstandelse

ved Guds nåde og barmhjertighed

er det eneste, vi ”egner” os til.

sobv

More magazines by this user
Similar magazines