SAVNES - Verdens Skove

nepenthes.dk

SAVNES - Verdens Skove

5. klasse. undervisningsmateriale

PAPEGØJE

SAVNES

Lær om:

Regnskoven

& den grønne

papegøje

1


Her ser I den

grønne

ara

5

5

3

5

4

3

1

1

Farv de

rigtige numre

1. Sort

2. Rød

3. Lyserød

4. Grøn

5. Lyseblå

2


1

2

3 4

Araens udbredelse

Araen er verdens største papegøje og kan blive op til en meter lang. Den

bor i lande, hvor der er regnskov, som for eksempel Honduras, Nicaragua,

Costa Rica, Panama, Colombia og Ecuador.

Brug et atlas og skriv de rigtige lande

ud for tallene. Farvelæg dernæst de

steder, hvor Araen lever.

Hvad er en regnskov?

Regnskoven findes i et 5.000 km bredt bælte omkring

ækvator. For at en regnskov kan eksistere, skal det

regne mindst to meter om året. Derudover skal regnskoven

altid have en temperatur over nul grader. Hvis

ikke, er det bare en almindelig skov. Temperaturen i

regnskoven er næsten altid omkring 25 grader, men i

direkte sollys kan det blive meget varmere. På grund af

den stabile temperatur er det lettere for dyr og planter

at overleve i regnskoven, og derfor er der i regnskoven

flere forskellige dyr og planter end i fx en dansk skov.

5

6

7

9

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dansk skov regnskov

3


osentræet

almendrotræer

Hvad spiser

araen?

Araens yndlingsmad er frøene

fra nogle gule træer, som kaldes

almendro-træer. Frøene i træerne

er hårde, men med papegøjens

skarpe, stærke næb er det ikke

noget problem at knække selv de

hårdeste frø. Hvis der ikke er nok

almendro-træer, flyver den til andre

steder for at spise frø fra andre

træer i regnskoven som for

eksempel rosentræet.

4


Araer er meget vigtige

Araen er vigtig, fordi den hjælper andre af skovens dyr.

Når araen spiser, taber den nemlig tit frugt, og det bliver

spist af andre dyr. Araen får også nye træer til at vokse

op. Når den flyver gennem skoven, taber den tit frø ned

på jorden. Ved hjælp af regnen og solen spirer frøene, og

de bliver så til træer. På denne måde hjælper araen med

at genskabe ødelagt regnskov i øde områder.

5


Hvordan bygger

araen sine reder?

De grønne araer lægger deres

æg i huler i de store gule almendro-træer.

Det er ofte svært at

finde en hule, da disse huler kun

kommer i træerne, hvis der er

knækket en gren af det, inden

træet bliver over 2 meter højt.

Araen kan først bruge træet,

når det er over 150 år gammelt.

Træet begynder nemlig på dette

tidspunkt at tabe sine grene, hvilket

efterlader huller i stammen,

der er store nok til, at den store

papegøje kan yngle derinde. Hvis

araen ikke kan finde en hule i et

almendro-træ, prøver den at finde

et andet træ at bygge rede i.

Blandt de tre

reder skal du

vælge den, som

araen bruger.

6


Araens unger

Den grønne ara lægger æg i slutningen

af januar. Den får to til tre

unger om året. Den samme rede

kan bruges to eller tre år i alt. I februar

eller marts klækker æggene,

og papegøjeungerne kommer ud.

I april til juni får ungerne fjer. Som

forældre hjælper begge araer med

at fodre ungerne.

Når ungerne har fået alle deres

fjer, øver de sig i at flyve, og efter

to uger flyver de fra reden. Forældrene

overlader dem til sig selv

det næste stykke tid, så de kan

lave deres egen nye familie.

Araerne rejser meget

Den grønne ara er en trækfugl. Det betyder,

at den rejser til andre steder for at finde

mad og bedre vejr. Biologer mærker papegøjerne

med en ring og sætter en sender på

dens hals. Så undersøger de, hvor den rejser

hen, og hvor lang tid den bliver uden for de

områder, hvor den har reder. Araen trækker

fra den nordlige del af Costa Rica til området

omkring San Juan-floden i det sydøstlige

Nicaragua.

Brug et kompas

og indtegn araens

rute.

7


Nu nr. 1

Før nr. 2

Tilstanden af verdens uforstyrrede skove er skræmmende.

Som kortet nr. 1 viser, har kun 20 % af verdens oprindelige

skovområder fået lov til at stå i fred. Som det ses udfra kort

nr. 2 er mere end 80 % er enten forsvundet helt eller blevet

delvist fældet.

Vidste du, at:

Der ca. er 26 grader i gennemsnit i regnskove, og der kun

er en meget lille temperaturforskel mellem sommer og

vinter, og at det regner hver dag i regnskoven ca. en halv

time midt på dagen.

Sydøstasien

Syd- og

mellemamerika

Afrika

De farvede felter på kortet viser alle verdens

regnskove. Sæt pile mellem det rigtige

navn og den rigtige verdensdel.

Oplev

papegøjen i

regnskoven

Oppe fra almendro-træet kan araen se menneskene

vandre rundt nede på jorden. De

klager over, at der er frygteligt varmt, fugtigt

og klamt. Deres tøj er gennemblødt, og de

har myggestik overalt. Tit ser de kun træerne

og de smukke blomster, da mange af

papegøjerne gemmer sig i trætoppene. Engang

imellem skriger de højt, imens brøleaben

kalder, og insekterne summer.

Der er ikke kun regnskov i Nicaragua og resten

af Mellemamerika, men også mange

andre steder.

8


Kender du orkidéen?

Trækronerne i regnskoven består

af mange lag, og solens stråler kan

næsten ikke nå helt ned til skovbunden.

Blomster har brug for sollys

for at leve, og derfor er der mange

blomster, som vokser oppe i træerne.

Måske kender du en af disse

blomster hjemme fra stuen - nemlig

orkidéen. Det er en meget smuk plante, som er svær at holde, fordi den ikke

vokser som en almindelig potteplante. Den skal have vand på faste tidspunkter,

og den skal stå et godt sted med den rigtige mængde solskin. Mange

mennesker i regnskovene tjener penge på at passe orkidéer og sælge dem

videre til folk i Europa og USA, fordi den er så speciel.

bogstavsuppe

I den følgende bogstavsuppe gemmer der

sig nogle af de planter og dyr, som den

grønne ara har fortalt om.

Find dem ved at søge vandret og lodret.

Det frodige

liv i regnskoven

Regnskoven er det sted i verden,

hvor der er flest forskellige

dyr og planter. Det skyldes,

at skoven er meget gammel,

og at vejret der er helt specielt.

Der er mange forskellige steder

at bo i regnskoven. Det er

som et kæmpe puslespil, hvor

alle planter og dyr er en vigtig

brik.

l e r o s e n t r æ h j e u h j

i u f g t o d s a j i l k l k i

b r ø l e a b e k r æ i l ø c l

h l k h i y p l a k i p k g k o

j æ p a l m e n d r o t r æ e t r

h l i l k p u æ k o æ l k å l k

K Ø Y S W L A W M I S R T Y H I

h g u e r i r j k d b p o g å d

t j l æ å f a i y g h f t r j e

Ordene, der skal findes, er:

rosentræ

orkidé

brøleabe

ara

almendrotræ

9


Find skatten! En dag er

det måske for sent

Vidste du, at regnskoven er et skattekammer af medicin?

Træernes rødder, bark, frø og saft kan kurere livstruende

sygdomme som malaria, kræft og måske AIDS. Det meste

af regnskovens apotek er stadig ukendt. Ingen ved, hvor

mange af skovens træer og planter vi når at kende, da der

hver dag fældes og ødelægges store stykker regnskov.

Ødelæggelse af regnskoven betyder, at mange dyre- og plantearter

mister det sted, hvor de lever, og derfor uddør de.

Nogle kloge mænd mener, at fjernelsen af regnskoven har

betydning for hele verdens vejr.

Vidste du, at den grønne ara også er i fare for udryddelse?

Den grønne ara har ingen naturlige fjender i skoven, men

mennesket er ved at udrydde den. De sælger araen som

kæledyr, de spiser den, eller bruger dens fjer på grund af

de smukke farver. Men den største trussel mod araen er

ødelæggelsen af de få skove, hvor den lever og finder føde.

Specielt fældning af almendro-træer er en stor trussel for

papegøjen. Menneskene, der bor i regnskoven, fælder træerne

for at overleve. To tredjedele af befolkningen i regnskoven

er analfabeter, det betyder, at de hverken kan læse eller

skrive, og derfor kan de ikke få arbejde i byerne. I stedet for

vælger de fattige bønder at fælde træerne og sælge dem

for at tjene penge.

10


find 5

FEJL

11


Red araen, red regnskoven!

Vi er kun mellem 25 og 35 voksne Ara-par tilbage i

den nordlige del af Costa Rica. Med den øgede fældning

af regnskoven og især af det gule almendrotræ

bliver der færre levesteder til os. Vores eneste

tilflugtssted er i dag naturreservaterne i Nicaragua.

Derfor har vi brug for hjælp, så vi fortsat kan eksistere,

da vi er en vigtig brik i regnskovens puslespil.

Faktisk redder man også selve regnskoven ved at

redde et enkelt dyr som fx mig, den grønne Ara. Hvis

én plante eller én dyreart forsvinder, betyder det på

den måde, at en anden dyreart vil få sværere ved at

overleve. Hvis jeg forsvinder, ville mange små dyr på

jorden ikke kunne leve af almendrotræets frø, for de

kan ikke åbne nødden selv, men lever af de frø, jeg

taber. På samme måde er det med mange andre

dyr og planter. Vi er altså alle sammen afhængige af

hinanden for at overleve i harmoni. Det er dét, man

kalder en fødekæde.

Bag teksten i materialet: Ann-Marie Kuche Prahl, Morten Husted Brodde, Lars Axboe Graversen, Louise Christensen. Tegningerne i

materialet er lavet af Mårdøn Smet, Simon Bukhave og Henning Plougmann West. Layout: Janne Jørgensen

12

More magazines by this user
Similar magazines