Bygherrerapport

sonderskov.dk

Bygherrerapport

Fund

Der blev udskilt 12 håndgribelige fundgrupper, hvoraf hver gruppe består af op til flere genstande af

samme type. Disse består mestendels af forskellige typer potteskår, daterende til perioden 1450efter

1600 (fig. 2). Karakteristisk er, at de fleste potteskår kom fra et kulturlag, der dækkede den

sydøstlige del af udgravningsfeltet. Potteskårene fra dette lag blev alle dateret til efter 1600, og

mere interessant er det, at der i dette lag også blev fundet et pibehoved af kridtsten (fig.3). Dette

pibehoved dateres tidligst til midten af 1600tallet, og kan knyttes til tobakkens komme til Danmark

i 1600tallet. Kulturlaget lå henover en hørproduktionsgrube, som derfor må være ældre end

1600tallet, hvortil pibehovedet og keramikken er dateret.

Foruden de ovenfornævnte fundtyper, blev der også fundet større mængder rustent metal ved

undersøgelsen. Alle optagne genstande kunne bestemmes til at være nedbrudte søm, og disse er ikke

blev hjemtaget. En større klump nedbrudt metal blev desuden fundet i et stolpehul, og denne er

hjemtaget, med ønsket om at kunne få foretaget undersøgelser, der kan bestemme hvad genstanden

har været, og hvad dateringen er. Muligvis er der tale om bunden af en såkaldt malmgryde.

Endvidere blev der fundet flere stykker vinduesglas i samme kulturlag som kridstenspibehovedet.

Vedrørende denne fundpræsentation, skal det sluttelig nævnes, at der lige ovenpå undergrunden

og umiddelbart under fornævnte kulturlag, blev fundet en velbevaret flinteflække fra stenalderen –

nærmere dateret 8.900-2.000 f.kr. Denne flække var stenalderens multiværktøj, og tilstedeværelsen

af denne genstand viser tydeligt, at der har været en boplads fra stenalderen nær den her behandlede

matrikel.

Figur 2. Tre varianter af glaseret keramik fra kulturlaget. Alle skår skal dateres til efter 1650. Foto: Museet på Sønderskov.

Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, Tlf: 75 38 38 66. 4

More magazines by this user
Similar magazines