Bygherrerapport

sonderskov.dk

Bygherrerapport

Figur 3. Pibehoved af kridtsten. Denne pibetype blev introduceret i Nordeuropa i det første årti af 1600tallet. På hovedet ses en

slange i relief. Denne angiver præcist producenten og dateringen. Foto: Museet på Sønderskov.

Huse

Som skrevet tidligere, blev der udskilt i alt 6 huse ved denne undersøgelse. Disse blev alle dateret til

senmiddelalderen, og var karakteriseret ved at være meget ens i deres konstruktionsmetoder, men

også meget forskellige. Endnu er der mange stolpehuller, der ikke kan redegøres for, men dette

skyldes formentligt, at gårdsanlægget strækker sig mod syd og mod øst; ud af den her undersøgte

matrikel.

Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, Tlf: 75 38 38 66. 5

More magazines by this user
Similar magazines