Bygherrerapport

sonderskov.dk

Bygherrerapport

Huset var mindst 15 m langt og var 4,6 m bredt. Indgangen har muligvis været placeret i

sydvæggen.

Figur 5. Stolperne i Hus 2 ses her markeret med blåt. Den store blå markering nederst i billedet er dog en brønd. Med sort er

markeret to hørbrydegruber. Grafik: Museet på Sønderskov.

Hus 3 (fig. 6): Dette hus var relativt dårligt bevaret, og der kunne kun udskilles to parallelt løbende

stolperækker som var øst-vest orienterede. På grund af de meget få bygningsspor, og bygningens

simple helhed blev dette hus tolket, som endnu en økonomibygning. Der var formentligt tale om en

simpel type bindingsværk, men dette beror kun på formodninger. Huset blev meget løst dateret til

senmiddelalder, og denne datering foretoges kun på baggrund af husets bredde, som er bredere end

eksempelvis jernalderens huse. Huset var 16,5 m langt og 4,8 m bredt.

Hus 4 (fig. 6): Også ved dette hus blev der kun udskilt to parallelt løbende stolperækker. Huset

fremstod dog mere regelmæssigt end Hus 3. Således fremstod alle tagbærende stolper med en

tilsvarende ”makker-stolpe” på nord-syd aksen. Det kunne ikke sluttes om huset var et

beboelseshus, eller om det var en økonomibygning. Huset var orienteret øst-vest, og det kunne med

sikkerhed bestemmes, at huset var ældre end Hus 5. Husets nordlige vægforløb syntes at krumme

svagt, hvilket normalt daterer huse til den seneste jernalder og frem til den tidligste middelalder

(600-1150 e.kr.). Men her var det kun de yderste stolpesæt ved hver gavl, der var svagt indtrukne,

hvilket besværliggør typebestemmelsen af huset. Om husets datering kunne der ikke siges meget,

men det antages, pga. af husets placering i dette middelalderlige miljø, at huset skal dateres til

Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, Tlf: 75 38 38 66. 7

More magazines by this user
Similar magazines