réponse payée pays-bas réponse payée pays-bas - Auping Service ...

service.auping.nl

réponse payée pays-bas réponse payée pays-bas - Auping Service ...

3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina NL 2

NL 2

1. Inleiding

Deze gebruiks -

aanwij zing

bevat belang -

rijke infor matie.

Bewaar deze

gebruiks aan -

wij zing daarom

zorgvuldig.

In deze gebruiksaanwijzing staat hoe u

de mogelijkheden van het Ultimate

Climate matras systeem optimaal

benut.

Het systeem heeft een verwarmings -

functie waarmee u lichaams- en

voeten warmte onafhankelijk van elkaar

kunt instellen. De matrassen kunnen

zowel voor- als bijverwarmd worden.

Bovendien zijn ze uitgevoerd met een

droogfunctie. Al deze functies zijn

programmeerbaar. Het Ultimate Climate

Systeem is exclusief ontworpen voor

gebruik in combinatie met de Auping

Royal spiraalbodems.

De Ultimate Climate matras is opge -

bouwd uit drie lagen: de onder -

steuningslaag, de comfortlaag en de tijk.

De ondersteuningslaag zorgt voor

onder steuning van het lichaam.

De comfortlaag draagt bij aan een

optimaal ligcomfort. In deze laag is de

ver warming ingebouwd. De tijk kan

afgeritst worden en afhankelijk van de

gekozen stofsoort mag het incidenteel

chemisch gereinigd worden ('warm' en

'cool') of is het machinewasbaar

('cool'). Dankzij deze doordachte

opbouw hoeft u de Ultimate Climate

matras nooit te keren.

De warmte/temperatuur van de matras

bij een bepaald niveau is mede

afhankelijk van een aantal omgevings -

factoren (zoals dikte van het dekbed

en de temperatuur in de slaapkamer -

omgeving).

Het Ultimate Climate systeem werkt

op 27 Volt zwakstroom. Hierdoor is

het systeem bijzonder veilig in het

gebruik.

In het installatievoorschrift leest u hoe

u het complete Ultimate Climate

systeem op bouwt, bijvoorbeeld na een

verhuizing.

More magazines by this user
Similar magazines