réponse payée pays-bas réponse payée pays-bas - Auping Service ...

service.auping.nl

réponse payée pays-bas réponse payée pays-bas - Auping Service ...

3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina NL 4

NL 4

3. Veiligheidsaanwijzingen

■ Lees voor gebruik eerst zorgvuldig

de gebruiksaanwijzing.

■ Een beschadigde netvoedingskabel

mag alleen door de fabrikant of zijn

servicedienst of een vergelijkbaar

gekwalificeerd persoon vervangen

worden om gevaren te voorkomen.

■ Gebruik de Ultimate Climate matras

alleen in combinatie met een Auping

Royal spiraalbodem met alle onder -

delen op de juiste manier gemon -

teerd en voor de juiste doeleinden.

■ Controleer of de aansluitspanning

van de transformator overeenkomt

met de netspanning in uw woning.

■ Zorg ervoor dat snoeren niet bekneld

kunnen raken. Plaats de transfor -

mator en de stekker in de snoeren -

opbergdoos of op een plaats waar

genoeg ruimte en ventilatie is. Deze

onderdelen geven warmte af; dek ze

daarom niet af en plaats ze niet in de

buurt van apparaten die warmte

afgeven.

■ Maak, voordat u met schoonmaken

begint, de matras spanningsloos. Bij

voorkeur door de stekker uit het

stopcontact te verwijderen.

■ De maximale stand voor continu

gebruik tijdens de nacht is stand 4

(maximaal 4 indicatiestreepjes op de

bedienings unit).

■ Schakel de Ultimate Climate matras

niet in, als het netsnoer, de trans -

formator of de matras beschadigd

is. Laat defecte onderdelen door de

fabrikant vervangen.

■ Schakel de verwarm- of droogfunctie

niet in als de matras nat is,

bijvoorbeeld na het verwijderen van

vlekken (zie hoofdstuk 7).

■ Wanneer de Ultimate Climate matras

is ingeschakeld, dek de matras dan

niet af met bijvoorbeeld een andere

matras of een lading wasgoed.

■ Gebruik de matras alleen als boven -

matras.

■ Gebruik de verwisselbare comfort -

laag niet zonder de bijbe horende tijk.

■ Steek geen scherpe voorwerpen

zoals spelden in de matras.

■ Gebruik de Ultimate Climate matras

niet voor kinderen, hulpbehoevenden

of warmte-ongevoelige personen.

More magazines by this user
Similar magazines