réponse payée pays-bas réponse payée pays-bas - Auping Service ...

service.auping.nl

réponse payée pays-bas réponse payée pays-bas - Auping Service ...

3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina NL 5

■ Laat kinderen het product niet als

speel goed gebruiken.

■ Gebruik alleen de voorgeschreven

com ponenten. Gebruik typenummer

51.96.71 (Climate verwarmings -

element) alleen met typenummer

51.96.98 (bestu ring). Gebruik voor

de bediening de bedieningsunit met

het typenummer 51.96.96. Het

typenummer staat op het etiket van

de matras en de behuizing van de

besturing.

■ Let erop, indien u een verlengsnoer

gebruikt, dat het vermogen hiervan

hoger of gelijk is aan dat wat

genoemd wordt op de transformator.

Neem een goedgekeurd verleng -

snoer.

NL 5

More magazines by this user
Similar magazines