Udkast fælles besigtigelsesbog v00 22 - Vejdirektoratet

vejdirektoratet.dk

Udkast fælles besigtigelsesbog v00 22 - Vejdirektoratet

Banedanmark og Vejdirektoratet Den nye bane København-Ringsted og Udbygning af Køge Bugt Motorvejen Mindste horisontalradius er 3000 m Mindste vertikalradius er 22.000 m For at optimere togenes acceleration og passagerkomfort er det desuden tilstræbt at holde hældninger på banen under 12,5 promille. Der er ingen sporskifter, transversaler eller vigespor på Sektion Syd Etape 1. 3.4 Banens tværprofil og fritrumsprofil Banens normaltværprofil på Sektion Syd Etape 1 er vist på nedenstående figur. Figur 2, Banens normaltværprofil på Sektion Syd Etape 1, ej målfast. Se også Bilag 1. Som det fremgår af normaltværsnittet etableres skråninger som udgangspunkt med anlæg 1,5, hvilket betyder at en 1 m høj skråning er 1,5 m bred. På grund af store niveauforskelle og/eller begrænsede pladsforhold er det nødvendigt på 7 delstrækninger at etablere støttevægge eller særlige skråningskonstruktioner, som medfører, at banens tværprofil på disse lokaliteter vil afvige fra normaltværprofilet. Banens fritrumsprofil angiver, hvor langt faste genstande skal ligge fra sporet. Som udgangspunkt anvendes der to typer fritrumsprofiler på Den nye bane København-Ringsted: EBA-profilet, som er gældende i tunneler og under broer, og EA-profilet, som er gældende på strækninger uden for tunneler og broer. EAprofilet fremgår af nedenstående figur. 24

More magazines by this user
Similar magazines