Udkast fælles besigtigelsesbog v00 22 - Vejdirektoratet

vejdirektoratet.dk

Udkast fælles besigtigelsesbog v00 22 - Vejdirektoratet

Banedanmark og Vejdirektoratet

Den nye bane København-Ringsted og Udbygning af Køge Bugt Motorvejen

Metalstien

st. 20.410

Omlægning af

Karlslunde

stisystem.

st. 20.950 –

21.530

Karlslunde

Mosevej

st. 22.080

Stien sænkes, føres i tunnel under banen

og tilsluttes stiunderføringen under motorvejen.

Stien retableres med 3,0 m asfaltbelægning

og 1,0 m brede yderrabatter.

Tunnelen udføres med en frihøjde på

2,53 m og en bredde mellem tunnelvæggene

på 6,0 m.

Stien forlægges vest for banen.

Ved Kildegangen føres stien under banen

og tilsluttes eksisterende sti under motorvejen.

Tunnel under banen udføres

med en frihøjde på 2,53 m og en bredde

mellem tunnelvægge på 6,0 m.

Ved Notgangen føres stien ligeledes under

banen, og føres herefter langs den

østlige side af banen og tilsluttes eksisterende

sti under motorvejen. Tunnel under

banen udføres med en frihøjde på 2,53 m

og en bredde mellem tunnelvægge på 5,0

m.

Stierne retableres med 3,0 m asfaltbelægning,

0,5 m yderrabat i stiens østlige

side og 1,5 m yderrabat i stiens vestlige

side.

Karlslunde Mosevej sænkes og føres

under banen med en frihøjde på 4,33 m

Vejen retableres med 7,0 m asfaltbelagt

kørebane og 1 m yderrabat i den nordlige

side. I den sydlige side 2,0 m skillerabat,

3,0 m asfaltbelagt sti samt 1,0 m yderrabat.

Asfaltbelagt sti anlægges mellem Søhøj

og forlagt sti til Karlslunde Rasteplads.

Kommunevejen Søhøj sænkes og tilsluttes

ombygget Karlslunde Mosevej. Vejen

retableres med eksisterende tværsnit.

Lokal grussti til Karlslunde Rasteplads

forlægges og tilsluttes eksisterende sti til

rasteplads. Stien retableres med 3,0 m

grusbelægning og 1,0 m yderrabatter.

Stien lukkes under anlægsperioden,

som forventes

vare 4 måneder.

Lette trafikanter henvises

til Fuglestien, idet

Fuglestien og Metalstien

ikke vil være lukket

samtidig i anlægsperioden.

Af hensyn til brugerne af

stisystemet vil udførelse

af underføringerne af

stierne ved Kildegangen

og Notgangen blive foretaget

forskudt.

Underføringerne lukkes i

ca. 4 måneder.

Vejdirektoratet udfører

vejsænkningen. Vejen

vil være lukket i ca. 6

måneder.

Ny banebro udføres på

et senere tidspunkt. Trafikken

opretholdes mens

banebroen udføres.

28

More magazines by this user
Similar magazines