Nr. 03-2008 (12.02.2008) - 2. sektion Størrelse - Bryggebladet

bryggebladet.dk

Nr. 03-2008 (12.02.2008) - 2. sektion Størrelse - Bryggebladet

2BRYGGEBLADET 2. SEKTION 12. FEBRUAR 2008

BRYGGEKULTUR

Mange nye

forårsvarer fra:

MOLO · Katvig

GRO · ej sikke lej

NU: 50% på alle udsalgsvarer

Egilsgade 10 · Islands Brygge · 32 54 55 51 · www.dinbabuska.dk

man-fre: 11.00-17.30 · lørdag 10.00-14.00

Happy hour kl. 6-12:

Alle sole kr. 15,-

Reykjaviksgade 5 kl.6-22

UDSALG: SLUTSPURT

50%

på alt i butikken

mandag lukket torsdag 11.30 - 19.00

tirsdag 11.30 - 18.00 fredag 11.30 - 18.00

onsdag 11.30 - 18.00 lørdag 10.00 - 14.00

AD Shoe Company · Thorshavnsgade 22 · 3254 4422

2. SEKTION

TAG UD UD

Lækker mad

Lækker mad

som alle

kan tåle!

199 kr.

www.brygbog.dk

www.brygbog.dk

Fotomontage: ph/agn

side 2

ISLANDS BRYGGE 21 · TLF. 32 54 09 05 · MAN-FRE: 9-18 · LØR: 10-14

ISLANDS BRYGGE 21 · TLF. 32 54 09 05 · MAN-FRE: 9-18 · LØR: 10-14


2 BRYGGEBLADET 2. SEKTION

12. FEBRUAR 2008

BRYGGEHISTORIE

BRYGGEHISTORIE

Sidste kapitel i sagaen om Islands Brygges gadenavne

Bryggebladet afslutter artikelserien om Bryggens gadenavne med en blandet, men alligevel velordnet fl ok.

Af Peter Hovmand

redaktion@bryggebladet.dk

De fl este af de gamle gadenavne

på den nordlige del af Bryggen er

som bekendt relateret til de islandske

sagaer, mens mange af de nye

gader i den sydlige del er opkaldt

efter danske statsministre. Men

der er også en del afstikkere fra

disse to hovedtemaer i valget af

gadenavne på Bryggen.

Islandske gader

Med udgangspunkt i de islandske

sagaer har det været naturligt at

opkalde nogle gader efter islandske

lokaliteter.

Således er hovedgaden, Islands

Brygge, opkaldt efter Island, simpelthen

for at passe til de ældre

gadenavne længere inde i kvarteret.

Selve gaden Islands Brygge

blev først grundlagt efter opfyldningen

af Kalveboderne syd for

Langebro 1903-06.

Reykjaviksgade er opkaldt efter

hovedstaden på Island,

Reykjavik, hvilket

på dansk for øvrigt betyder røgvig/-bugt.

Vestmannagade er ligeledes

opkaldt efter en mindre by

på Island.

Færøske gader

Tager man med skib fra Island til

Danmark, kommer man unægteligt

forbi Færøerne, og det må

være dette nordatlantiske link,

der er årsagen til de færøske gadenavne

på Bryggen.

Thorshavnsgade er således opkaldt

efter den færøske hovedstad

Thorshavn. Klaksvik, den næst- næst-

Af Anders Godthjælp Nielsen

redaktion@bryggebladet.dk

Axel Heides Gade har fi re sidegader.

Men kun tre af dem har selvstændige

navne, J. C. Christensens

Gade, Poul Hartlings Gade

og Erik Eriksens Gade.

Den sidste af de fi re sidegader,

som ligger på højre side af Axel

Heides Gade, når man kører fra

Islands Brygge (over for Erik

Eriksens Gade), har ikke noget

navn, og beboerne i denne gade

har således også adresse på Axel

Heides Gade.

En af vores læsere har henvendt

sig til os for at få opklaret mysteriet:

– De tre første gader refererer

største by på Færøerne, har også

fået sin egen gade på Bryggen,

nemlig Klaksvigsgade. Klaksvik

ligger desuden i bugten Klaksvik.

Myggenæsgade er opkaldt efter

den vestligste ø på Færøerne, Mykines,

der med et areal på 10 kvadratkilometer

var en af de største

kommuner på Færøerne indtil

midten af 1900-tallet. Men øen

blev på grund af sin afsides beliggenhed

hurtigt affolket efter 2.

verdenskrig. Øen har i dag blot 20

indbyggere i forhold til 170 i 1940.

Militære gader

Det er ingen hemmelighed, at Artillerivej

fi k sit navn efter den militære

skydebane, der lå her indtil

1945. Her affyrede man under

til afdøde statsministre fra partiet

Venstre, skriver vores læser,

Finn.

– Da kommunen åbenbart ikke

kunne fi nde fl ere afdøde statsministre

fra Venstre (Anders Fogh

Rasmussen er jo stadig i live), tyede

man åbenbart til den ret kluntede

løsning, fortsætter han.

– Det har samtidig resulteret i

det uheldige forhold, at »Lille Axel

Heides Gade« ikke optræder på

Kraks Kort for København & Omegn

2008. Gaden optræder heller

ikke på Bryggebladets kort fra

den 29. januar 2008. På kommunens

hjemmeside mangler gaden

også (sammen med Poul Hartlings

Gade), skriver han.

Læseren Finn mener ligefrem,

BRYGGENS

GADENAVNE

Bryggebladet har i den seneste tid

sat fokus på Islands Brygges gadenavne.

Langt de fleste gader på

det gamle Bryggen er opkaldt efter

islandske sagapersonligheder og

lokaliteter, mens mange af de nye

gader i den sydlige del af Bryggen

er opkaldt efter tidligere statsministre.

I dette nummer tager vi et opsamlingsheat

med de sidste gader.

Artikelserien er dermed slut.

øvelser artillerigranater ud over

Amager Fælled. Artilleri er en

særlig type kanoner, der skyder i

en krum bane og derved kan have

en ganske lang rækkevidde.

I modsætning til hvad man

skulle tro, kan en artillerikanon

ramme ganske præcist efter først

at have skudt sig ind på sit målområde.

Kigkurren har også militære

aner, eftersom kure er et gammelt

udtryk for vagt eller vagtpost.

Kigkurren har således været en

udkigspost, der skulle slå alarm,

hvis fjendtlige skibe viste sig i

Kalveboderne.

Havnekaptajnernes

gader i syd

Mysteriet i Axel Heides Gade

De tre nye gader i den sydligste

del af Bryggen er også militært

relateret.

De er alle tre opkaldt efter

gamle chefer i Københavns havn:

Drechselsgade efter kommandør

Christian Drechsel, Thorvald

Borgs Gade efter en kommandør-

at Lille Axel Heides Gade er et

nummermæssigt misfoster.

Kan du hjælpe?

– Drejer man om hjørnet ved

Axel Heides Gade 6, møder man

på sin højre hånd 8A, 8B, 8C og

8D, hvilket er logisk nok. Når man

så er nået til enden af Lille AHG

ved 8D og vender om, har man på

sin højre hånd først nr. 18, derefter

16, 14 og 12. Sidste gadenummer

før selve Axel Heides Gade

er nr. 10, hvorefter man rundt

om hjørnet fortsætter med nr. 20,

skriver han.

Nogle vil sikkert mene, at der er

tale om ubetydelige detaljer, men

foruden manglen på logik så giver

kaptajn, og August Gardes Gade

efter en havnekaptajn.

Axel Heides Gade er godt nok

opkaldt efter en højt respekteret

bankdirektør, men han varetog

også Københavns havnevæsens

økonomiske interesser. Desuden

var det ham personligt, der betalte

for opførelsen af Absalonstatuen

på Højbro Plads i 1902, og

Absalon er uden tvivl den biskop,

vi har haft i Danmark med de største

militære evner.

Nokken

Sjovt nok er Nokken måske også

militært relateret, idet en nokke

i det maritime sprog er enden af

en bom. Men Nokken er nok mest

kendt som et fredeligt og frit område,

der har dannet ramme for fl ere

gamle, danske fi lm. Miljøet på

Nokken kan godt sammenlignes

med Christiania, som i sig selv jo

er gammelt militært område. Det

har Nokken dog aldrig været.

Den mindste gade

til statsminister

J. C. Christensen

Da jeg skrev om statsministergaderne

på Bryggen, lykkedes

det mig desværre at overse J. C.

Christensens Gade. Men det er

vel også den mindste gade, der er

blevet givet til en statsminister i

verdenshistorien!

Desuden ligger gaden umiddelbart

i forlængelse af Poul Hartlings

Gade, og er for øvrigt usynlig

på krak.dk. Jeg håber, Bryggebladets

læsere og den gamle statsminister

tilgiver mig.

Sjovt nok burde J. C. Christensen

have været omtalt som den

første i rækken af statsministre

Hvorfor har kun tre af Axel Heides Gades fi re sidegader fået et navn, spørger en læser.

det også konkrete problemer at

have en gade uden navn:

– For et stykke tid siden blev min

kone påkørt i gaden. Da jeg senere

skulle fortælle forsikringsselskabet,

at uheldet skete på hjørnet af

Axel Heides Gade og Axel Heides

Gade, skulle der en del forklaring

til, før medarbejderen forstod, hvor

uheldet fandt sted, skriver Finn.

Læseren beder derfor Bryggebladet

bore i, hvordan »den fjollede

navngivning og nummerering«

er opstået. Vi har forsøgt at spørge

os lidt for i kommunen, men meget

fortaber sig i historiens tåger.

Måske nogle af vores dygtige og

opmærksomme læsere ligger inde

med informationer, der kan føre

til sagens opklaring?

med en gade på Bryggen, men nu

bliver han altså den sidste.

Christensen startede som 8-årig

som hyrdedreng i Vestjylland,

men han var nysgerrig og fl ittig

til at læse, så han kom alligevel på

seminariet og blev lærer.

I 1901 blev han undervisningsminister,

og i 1905 overtog han

posten som konseilspræsident

(den gamle betegnelse for statsminister).

Desværre måtte J. C. Christensen

allerede i 1908 gå af som regeringschef

som følge af Albertiskandalen.

Alberti var tidligere justitsminister

og havde som privatperson

begået underslæb for det der svarer

til en halv milliard kroner over

for Den Sjællandske Bondestands

Sparekasse.

Selvom J. C. Christensen ikke

var direkte involveret, fi k det alligevel

følger for ham som regeringschef,

og måske er det netop

derfor han nu har fået den mindste

gade på Islands Brygge.

J. C. Christensen kom dog hurtigt

til ære og værdighed igen i sin

samtid. I 1909 blev han forsvarsminister,

og i 1906-18 under 1.

verdenskrig fungerede han som

kontrolminister som Venstres repræsentant

i Zahles radikale regering.

Udvalgte kilder:

da.wikipedia.org

Gyldendals Leksikon

absalon.nu

Bryggebladet præciserer

I en af de foregående artikler om

statsministergadenavne skrev vi,

at Hans Hedtofts aftaler med USA

angående deres frie brug af Thulebasen

har været til diskussion

i fl ere omgange, blandt andet på

grund af spørgsmålet om hvorvidt

basen betjente bombefl y bevæbnet

med atomvåben.

Det er rigtigt, at Hedtoft gennemførte

en nyorientering af den

socialdemokratiske og dermed

danske udenrigs- og sikkerhedspolitik,

hvilket førte til Danmarks

tilslutning til NATO.

Det er dog den senere socialdemokratiske

statsminister, H. C.

Hansen som i nogle hemmeligstemplede

papirer, der kom til offentlighedens

kendskab i 1995, de

facto gav amerikanerne frie hænder

til at benytte Thule Air Base,

som de lystede. agn/ph


12. FEBRUAR 2008

BRYGGEKULTUR

2. SEKTION

Kulturhavn søger interesserede bryggeforeninger

Af Thomas Kjær Jensen

redaktion@bryggebladet.dk

At Danmark er et foreningsland

er dokumenteret

mange gange. København

er endvidere – som landets

hovedstad – foreningernes

metropol.

Så meget metropol at der

ligefrem afholdes en årlig

festival af og for byens foreninger.

Kulturhavn kaldes

den årligt tilbagevendende

københavnerbegivenhed,

der afholdes hvert år i

august – og i år er ingen

undtagelse.

Kulturhavn er en københavnsk

storebror til det nu

hedengangne »Bryggens

Virkelighed« fra 1990’erne,

som også brugte et par

dage på havnefronten til at

komme med spændende

kulturtilbud.

Filosofien er den samme:

Foreninger viser sig frem,

faldbyder deres aktiviteter,

får nye medlemmer og lægger

i øvrigt krop til en fantastisk,

hyggelig weekend.

Lokalhistorisk Forening,

spejderne og Bryggebladet

er nogle af de trofaste

foreninger, der årligt viser

flaget på Kulturhavn. Men

i betragtning af at der fin-

des langt flere foreninger i

bydelen, efterlyses nu flere

bryggeforeninger, der vil

være med i Kulturhavn.

– Vi ser meget gerne, at flere

foreninger, der holder til

på Islands Brygge, tilmelder

sig, siger festivalleder Nan-

na Sørensen og opfordrer

interesserede bryggeforeninger

til at henvende sig

til Kulturhavns sekretariat.

RealMæglerne lige på Langebro

Omkring 70 foreninger fra

København har allerede tilmeldt

sig Kulturhavn 2008,

der i år løber af stablen 1.-3.

Efterlysning

Vi mangler andelslejligheder

i det gamle byggeri til salg

Efter et salgsmæssigt flot efterår og vinter mangler vi nu

også andelslejligheder i det gamle byggeri til salg på

Islands Brygge. Hvis du vil sælge din så kontakt os for

en gratis og uforpligtende salgsvurdering eller

kom forbi til en boligsnak her i butikken.

BRYGGEBLADET

3

BRYGGEKULTUR

VÆR MED TIL KULTURHAVN

Omkring 70 foreninger har

allerede meldt sig til sommerens

Kulturhavn. Din forening

er også inviteret. Læs

mere på www.kulturhavn.dk

Arkivfoto: Ricardo Ramirez

august i Havneparken og på

Kalvebod Brygge, men der

er altså stadig plads til flere

foreningsaktiviteter.

Igen i år vil Kulturhavn

favne et bredt spektrum

af det københavnske foreningsliv.

Som noget nyt

bliver der konkurrence i

kano-dart og aktiv e-sport.

Ligeledes vil de akrobatiske

street kunstnere fra Streetmovement,

der hver uge

træner i Havneparken, holde

åben workshop i tricking

og parkour på årets festival.

Trommeorkestre vil daske

til dine trommehinder, du

kan komme op at køre på

rulleskøjter og køle ned

med tai chi.

Der bliver band battles,

bueskydning, masser af

dans og naturligvis afholder

Bryggebladet den årlige

turnering »Bryggen Open i

petanque«.


4 BRYGGEBLADET 2. SEKTION 12. FEBRUAR 2008 12. FEBRUAR 2008

2. SEKTION

BRYGGEBLADET 5

BRYGGEKUNST

Kunstner og grafisk designer Lisa Kahn gør det i bobler

for tiden. I den anden baggård på Kigkurren rumsterer

hun rundt med boblerne i sit atelier i kunstnerkollektivet

Fællesværkstedet. Foto: Anne Rumland

VIVA TILBYDER I JANUAR,FEBRUAR & MARTS:

AFTENMENU: 4 RETTER MED 1 GLAS VIN TIL HVER RET KR. 500,-

MENU:

Kartoffelsuppe med røget ål, rogn og kartoffelskum

Skinstegt torsk med croustilliant af torsk, spicy gulerodspure, pak choy og skalddyrsbisque

Oksefilet med pommes rosti, jordskokker, persillepure og rødvinssauce

Chokolade fondant med caramel-mascaponeis og salat af mange, passionsfrugt og hvidchokolade

Køkkenet har åbent 11.30-15.00 og 17.30-21.30 alle ugens dage – bordbestilling:27250505

Langebrogade Kaj 570

(lige ved Langebro)

viva@restaurantviva.dk

se vores à la carte menu

på www.restaurantviva.dk

V I V A

Kunst-bobler i

baggård på Bryggen

Lisa Kahn er debuteret med sin første udstilling, siden hun gik

freelance som kunstner og grafi sk designer i efteråret. Hun er

en af de mange kunstnere, der huserer i Bryggens baggårde.

Af Anne Rumland

redaktion@bryggebladet.dk

– Jeg kan rigtigt godt lide

stemningen i Kigkurren.

Her sker rigtigt mange ting,

og her er en nerve, som man

sagtens kan mærke.

Lisa Kahn kan høre musikerne,

når hun åbner

vinduerne, og Spektrumkunstskolen

er netop fl yttet

ind i nabolaget, hvor også

en masse keramikere og

Skolen for Fotografi ligger.

Derudover er der fem andre

kunstnere, som hun deler

atelier med.

Inspirationen findes

nærmest hvor som helst

Lisa Kahn er uddannet grafi

sk designer og har fl ere

års arbejde som underviser

og en bunke grafi ske publikationer

bag sig.

Det var først i efteråret, at

hun tog springet og sagde

sit faste arbejde op for at

bruge mere tid på freelanceopgaver

og kunsten.

– Det har jeg ikke fortrudt

et sekund. Det er virkeligt

dejligt at arbejde på den her

måde.

Inspirationen fi nder hun

næsten hvor som helst.

Senest er hendes ni-årige

søn Øyvinds actionfi gurer

blevet nærfotograferet til

uigenkendelighed i et sløret

soft-tonet lys.

Inspirationen kan også

komme fra glasfi ber-strukturen

i en container eller

FÆLLESVÆRKSTEDET I

ANDEN BAGGÅRD I KIGKURREN

Lisa Kahn – grafisk designer og kunstner

Hella Tvermoes – glaskunstner

Linda Quaries – fotograf

Elsa Heinesen – kunstner (abstrakt maleri)

Andrew Crisp – kunstner (figurativt maleri)

Linda Gil – karikaturtegner

Laser bruges til at:

◦ "bore" huller

◦ fjerne tandsten

◦ desinfi cere tandkødslommer

◦ behandle paradentose

◦ blegning af tænder

rodbehandling

Bryggens Tandklinik

www.bryggenstandklinik.dk

Tandlæge Helle Gerner

Islands Brygge 15 · 32 54 39 31

måden et fodgængerfelt er

slidt ned på.

Lisa Kahn fotograferer

struktur og organiske former,

helt tæt på, og omsætter

dem til maleri efter

grundige nærstudier.

Rigtigt mange af teknikkerne

fra grafi sk design

omsætter hun til maleri.

Ligesom det også indimellem

går den anden vej, og

arbejdet med billedkunst

giver inspiration til grafi ske

løsninger.

Et af hendes eksempler på

en løsning, der blander teknikker

fra begge verdener,

var et bestillingsarbejde til

et kursusblad til Økonomaforeningen.

Her arbejdede hun med

kridttegninger oven på

computerprints af grove fotografi

er.

Vigtigt med rammer

for arbejdet

– Min ambition er at fastholde

den oprindelige inspiration,

samtidig med at billederne

får lov til at fl yde og

få deres eget liv, forklarer

Lisa Kahn og anbefaler, at

man sætter rammer op for

sit arbejde:

– Da jeg underviste, skulle

jeg skabe rammer for

eleverne, når de skulle løse

grafi ske opgaver. Nu må jeg

selv fi nde ud af, hvilke rammer

jeg vil skabe i mit eget

arbejde.

– Det kan for eksempel

være en beslutning om

Smertefri tandbehandling med laser

Lydløs og vibrationsfri laserbehandling

SNAPSHOTS FRA

LISA KAHNS CV:

· Født 1964

· Voksede op i en lille by på

USA’s østkyst

· Flyttede til Danmark i 1977

· Lavede børneteater i

begyndelsen af firserne. Var

skuespiller, scenograf m.v.

Valgte at arbejde videre

med det visuelle og tog en

grafisk uddannelse i Højer i

et forblæst Sønderjylland

· Udstillede en del i årene

1990-93 i Sønderjylland og

Tyskland.

· Underviste i seks år på

mediegrafiker-uddannelsen

· Sprang ud som freelance

grafisk designer og kunstner

i 2007

· Har haft værksted på

Bryggen siden maj 2005.

· Bor på Christianshavn

med sin kæreste og sønnen

Øyvind

· Udstiller på Galleri Westphall

på Østerbro frem til

den 12. april

kun at bruge to farver, eller

handle om hvordan jeg skal

bruge materialerne og redskaberne.

I hverdagene bruger hun

ofte en logbog til at skabe

struktur og holde fast i sine

idéer og målsætninger og

de ting, hun har lyst til at

arbejde med.

– Jeg prøver at fi nde en

balance mellem at være

struktureret og arbejde inden

for nogle rammer og

samtidig være åben over for

de impulser, der dukker op

undervejs.

Der skal være struktur og

metode i arbejdsformen.

– Men aldrig så meget,

at det bremser, slutter Lisa

Kahn.

MINIMALISTISK ÅNDEHUL Nils Stærk puster nyt liv i de minimalistiske

traditioner. PR-foto

Ugens kunst: Minimalister

hos Nils Stærk

Endnu et slag for

minimalismen. Fem

styks kunstnere

tænker minimalistisk

hos Nils Stærk

Contemporary Art.

Af Anne Rumland

redaktion@bryggebladet.dk

Fem kunstnere tager afsæt

i minimalismen på årets

første udstilling hos Nils

Stærk.

Kunstnerne spænder vidt

i alder og nationalitet, men

de er alle sammen enige om

at arbejde med de minimalistiske

rammer.

Fra USA, Frankrig, England

og Danmark udforsker

hver kunstner grænserne

for den traditionsrige, minimalistiske

kunst.

Hver af dem har kun et

enkelt værk med på udstillingen,

men det er meget

gode eksempler på de enkelte

kunstneres arbejde.

Alan Uglow fra England

gør det i ensfarvede rektangler,

der stammer fra en

livslang fascination af fodboldbaner.

Danske Marie Søndergaard

Lolk lægger lag på lag af

UDLEJNING AF P-PLADSER

P

Pris: 750 kr./måned

(inkl. moms)

I aflåst p-kælder under

Jutlandia Hus,

Erik Eriksens Gade 7-11

udlejes et antal p-pladser til

almindelige personbiler.

Henvendelse til Mette Valentiner Voigt

telefon: 32 95 29 01 / 22 81 85 08 efter kl. 17.00

BRYGGEKUNST

maling på sine stramt komponerede

billeder og ender

med billeder, der grænser

op til det skulpturelle.

Joseph Marioni fra USA

har skåret ind til benet med

et gult kvadrat, hvor alt narrativt

er forsvundet som dug

for solen, og kun malingen

og pigmentet i malingen

står tilbage.

Franske Pierre Bismuth

har skåret ovale huller i et

sort lærred – og lagt udskæringerne

på gulvet – mens

Kim Fischer fra USA har

lavet udstillingens hovedværk

målt ud fra størrelse:

Et gigantisk, krystallinsk,

blå-sort maleri, hvor lærredet

ikke folder sig pænt

rundt om rammen.

Minimalismen er en stærk

tradition inden for kunsthistorien.

Og det er befriende

at se værker, der forsøger at

puste nyt liv i traditionen.

Minimalismen risikerer

ofte at blive kedelig eller banal

– det er en svær genre

– men værkerne hos Nils

Stærk klarer skærene.

»Beneath the Surface« hos

galleri Nils Stærk i Njalsgade

19C til den 15. marts. Åbent

tirsdag-fredag 12-17 samt

lørdag12-15.

RABES

HAVE

Langebrogade 8

Siden

1678

Åbent

onsdag-søndag 11-20

Køkken 12-16

32 57 34 17Vietnamesisk rødtunge pr. filet 20 kr.

Frisk stenbiderrogn 100 gr. 50 kr.

Laksebøffer 4 stk. 100 kr.

Blåmuslinger 1 kg. 50 kr.

Sandart filet pr. stk. 30 kr.

Fiskefars 1/2 kg. 40 kr.

Åbent: tirs.-fre. 12.00-18.00 · lør. 10.00-14.00

Fiskebørsen · Thorshavnsgade 20 · 32 57 06 01


SUPER TIRSDAG

PÅ BRYGGEN

TIRSDAG DEN 4. MARTS KL. 19.00

SÆTTER K-I-B SCENEN FOR EN AFTEN FULD AF

INTERAKTION.... DU INVITERES HERMED TIL

BRUGERBESTYRELSENS ÅRSMØDE

Der vil blive serveret lidt vådt og tørt til ganen.

PROGRAM:

kl. 19.00: Dørene åbner

kl. 19.15: Teatersport med Lama Improteater

kl. 20.00:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmeudvalg (3 medlemmer)

4. Brugerbestyrelsens beretning v/ formanden

5. Indkomne forslag, nye tiltag

6. Valghandling

a. Kandidater til brugerbestyrelsen præsenteres

b. Valg til brugerbestyrelsen

c. Valg af 2 suppleanter til brugerbestyrelsen

7. Eventuelt

- vær med til at sætte rammen for fremtidens K-I-B.

KULTURHUSET ISLANDS BRYGGE 18

6 BRYGGEBLADET 2. SEKTION 12. FEBRUAR 2008

BRYGGEVINTERFERIE

Vinterferie-oplevelser på Bryggen og omegn

Børnefestival med SpasKlub og dukketeater i kulturhuset i denne uge.

Af Anders Godthjælp Nielsen

redaktion@bryggebladet.dk

I gamle dage holdt skolerne

efterårsferie, for at børnene

kunne hjælpe til i kartoffelmarken.

Nu til dags bruges

efterårsferien såvel som

vinterferien vist mest til at

slappe af og få en eller to på

opleveren.

Hvis ikke du allerede er

taget af sted eller har planer

om at tage børnene med på

skiferie i Alperne, Norge

eller Dubai, så er der gode

muligheder for at få vinterferie-oplevelser

i kulturhuset

i den kommende uge.

Som omtalt i seneste nummer

af Bryggebladet er kulturhuset

på Bryggen nemlig

en del af den københavnske

børnefestival.

I dag tirsdag og de kommende

eftermiddage er der

SpasKlub – og det er helt

gratis at være med. Hvis du

kan nå ned til kulturhuset i

dag tirsdag, er der stor sneboldkamp

med udvidet indhold

indtil kl. 17. Hvis der

ikke er sne, kæmpes med

aviskugler. Aldersgruppe:

Børn mellem seks og ti år.

I morgen onsdag fra kl. 13

til 17 kan de 6-10-årige besøge

den strenge Hr. Frosts

hjem og prøve hans forskellige

»børnefjendske« aktiviteter.

Og på torsdag den 14. februar

ligeledes fra 13 til 17

spjætter og sprutter ballonklovnen

Tutu. Der loves magi

i luften og sjovt børnetrylleri,

når Tutu åbner sin gamle tryllekuffert.

Her er målgruppen

også de 6-10-årige.

Tilmelding til de tre spaseftermiddage

er nødvendigt.

Ring på 32 95 13 94.

På fredag den 15. februar

kl. 17-20 er der SpasFest. De

omkring 10-12-årige inviteres

til dans, leg og ha’-detsjovt-aften.

Der vil være optræden

og sjove fælleslege,

teater og tryllerier samt pølser

og sodavand. Det koster

en flad 20’er at være med til

SpasFesten. Køb billetten

på kontoret inden eller i døren

på selve dagen.

I weekenden er der dukketeater

i verdensklasse for

både børn og voksne. På lørdag

spilles to forestillinger

kl. 14 og 16.

– To væsner mødes på en

strand. De udforsker hinanden

og verden, og deres forhold

udvikles langsomt. De

leger og har det sjovt sammen,

indtil der pludselig

sker noget uventet, der på-

BRYGGESLADDER

SLADDER

SØGES

I BRYGGESLADDER skriver

vi om stort og småt fra

Bryggen. Har du set en

überkendis på Bryggen?

Har du reddet en kat ned

fra et træ? Var der nogen,

som kyssede i krogene?

Eller har du set en kat kysse

en überkendis i krogen af

et træ? Så send dit tip til

redaktion@bryggebladet.dk

virker deres forhold. Franske

Théatre des TaRaBaTes

spiller forestillingen La

Brouille, der er en gribende

fortælling om uvenskab fortalt

utroligt levende med

bare to hænder, oplyses det

fra kulturhuset.

På søndag kan du møde

den fantastiske Mr. Barti kl.

14 og 16.

– Mr. Barti er en seriøs

klassisk pianist, der forsøger

at gennemføre sine koncerter.

Han bliver gang på

gang forstyrret af sin dukkefører

Alex, som styrer Mr.

Barti så godt, at man skulle

tro han var levende. Mr.

Barti søger hjælp hos publikum,

som han forsøger at

charme blandt andet ved

at flirte med pigerne. Pludselig

springer Mr. Barti ud

som Rock’n Roll stjerne, og

publikum møder den skøre

dukke på slap line.

Entré til begge dukketeaterforestillinger

er 45

kr. Børneteaterklub-medlemmer

35 kr. Billetter på

kontoret inden eller i døren.

Primær aldersgruppe er

børn fra et til fire år.

Tag en tur over

Bryggebroen

Hvis man er til mere spas

med lidt mere kommercielt

Steff er hot

Sladderspaltebestyreren kan

ikke forestille sig, at nogen

af sladdespaltens kloge og

intellektuelle læsere ser X

Factor. Sådan noget fladpandet

reality-agtigt tv er vores

liv jo helt sikkert for kort til.

Og hvis vi så endelig skulle

være kommet til at se det, så

skyldes det kun, at vi er blevet

tvunget af andre og mere

jævne folk. Eller noget...

Derfor er det jo for en

gangs skyld fint, at vi har

Amager Bladet. De kunne

i en stort opsat artikel, som

usædvanligt nok ikke var

en klassisk JJ-c/p-artikel

fortælle, at to af deltagerne i

sanggruppen Vocaloca (som

jo gør det rigtig godt a capella

og som sang en fantastisk

udgave af en Bon Jovi-sangere

og ... nå, nej vi SER jo ikke

det program, så glem denne

parentes) bor på Bryggen og

omegn.

Så, nej. X Factor interesser

os ikke det mindste. Vi har

meget væsentligere nyheder

fra sladderfronten: For midt

i bagel-tsunamien på Bryggen

holder pølsevognen ved

præg, så er der gode muligheder

i et nærliggende indkøbscenter.

– For hvorfor tage langt

væk, når det hele sker på

Fisketorvet?, spørger man i

indkøbscentret for enden af

Bryggebroen.

Og det kan de vel nok

have ret i, når de også lover,

at man kan tage på opdagelsesrejse

på Fisketorvet med

sjove aktiviteter for små og

store globetrottere.

– Du kan se en ægte hundeslæde,

mens du mærker

Sydpolens kulde. Besøge en

feltstation i junglen. Være

med i konkurrencerne og

prøve det kæmpe eventyrbrætspil.

Og meget meget

mere, fortæller marketing

manager Lone Larsen

Det hele er gratis og foregår

ved »Pyramiden« på

hverdage kl. 12-17 og lørdag

kl. 11-16

Også i denne skoleferie er

det muligt at købe børnebilletter

til en 50’er. For den

får ungerne noget at spise

og drikke og lidt sødt til en

samlet værdi af 250 kr.

– Så er energien på toppen,

mens de er på opdagelse

i byens shoppingcenter.

Oven i købet får de

flere skatte med hjem til

værelset, fortæller en entusiastisk

Lone Larsen.

havnen stadig pølsen højt.

Steff’s er ikke opkaldt efter

Steff-Houlberg, som mange

skarpsindige måske ville

tro. Nej, det er såmænd ejeren,

som hedder Steff. Han

udmærker sig dels ved at

bære kokkeuniform. Dels

har han nogle glimrende

slagterpølser. Blandt andet

en chili-børge, som blev udødeliggjort

i hele TV2-Lorryregionen

i sidste uge.

Steff er ikke den eneste

hotte lokale mediedarling i

øjeblikket. Camilla Bendix,

der både spiller med i DR1’s

nye søndagsgaber Sommer

(hvor hun er lægebroderen

Adams catering-flirt) og

desuden har en hovedrolle

i filmen Remix, er nemlig

bryggebo.

I den seneste tid er hun

blevet interviewet utallige

gange til de kulørte blade.

Mange interviews er foregået

på Tobi’s og fotograferne

er blevet stadigt mere

opfindsomme. Sidst skulle

kun sidde krummet sammen

under en cafeens vinduesborde.

agn

BRYGGEBLADET RETTER IGEN-IGEN I seneste nummer rettede vi en fejl fra foregående nummer,

hvor vi i en anmeldelse af teaterstykket Den Sorte Engel, havde skrevet noget ikke helt rigtigt om Fremmelegionen.

Desværre lykkedes det os i rettelsen at kalde Den Sorte Engel for Nattens Engel. Og det

var jo ikke så godt. Undskyld! Tak til Rummand og Hovland for at opdage fejlen i fejlen... agn


KULTURHUSET ISLANDS BRYGGE

ISLANDS BRYGGE 18 2301 KØBENHAVN S TLF.: 32 95 13 94 WWW.K-I-B.DK

SPASKLUB:

TORDAG 14. FEBRUAR KL. 13 - 17

Ballonklovnen Tu Tu spjætter, sprutter og spreder

glæde omkring sig. Der er magi i luften og sjov

børnetrylleri, når den gamle tryllekuffert åbnes.

Og så er der ballondyr til alle. Lær selv at lave

ballondyr. Sjov og spas. Aldersgruppe 4 år og op.

Gratis entré. Tilmelding nødvendigt.

SPASFEST:

FREDAG 15. FEBRUAR KL. 17 - 20

Kom og dans, leg og ha en sjov aften. Optræden

og sjove fælleslege. Teater og tryllerier. Pølser og

sodavand. Aldersgruppe 8 - 12 år. Entré 20 kr.

Tilmelding nødvendigt.

DUKKETEATER

LØRDAG 16. FEBRUAR KL. 14 OG 16

To væsner mødes på en strand. De udforsker

hinanden og verden, og deres forhold udvikles

langsomt. De leger og har det sjovt sammen,

indtil der pludselig sker noget uventet, der påvirker

deres forhold. Franske Théatre des TaRa-

BaTes spiller forestillingen La Brouille, der er en

gribende fortælling om uvenskab - fortalt utroligt

levende med bare to hænder. Aldersgruppe 1 - 4

år. Entré 45 medl. 35 kr.

DUKKETEATER

SØNDAG 17. FEBRUAR KL. 14 OG 16

Mr. Barti er en seriøs klassisk pianist, der forsøger

at gennemføre sine koncerter. Han bliver

gang på gang forstyrret af sin dukkefører Alex,

som styrer Mr. Barti så godt, at man skulle tro

han var levende. Mr. Barti søger hjælp hos publikum,

som han forsøger at charme bl.a. ved at

flirter med pigerne. Pludselig springer Mr. Barti ud

som Rock’n Roll stjerne, og publikum møder den

skøre dukke på slap line. Aldersgruppe 4 år og

op. Entré 45 medl. 35 kr.

Tak til Genbryggen for støtten til

Spasklubarrangementerne.

I K-I-B

SPASKLUB:

TIRSDAG 12. FEBRUAR KL. 13 - 17

Vi laver en stor sneboldkamp med udvidet indhold.

Flere hold kæmper om at besejre hinandens

“fane”. Vi bygger barrikader og skaber roller. Hvis

der ikke er sne, kæmper vi med aviskugler.

Aldersgruppe: 10 - 13 år. Gratis entré.

Tilmelding nødvendigt.

SPASKLUB:

ONSDAG 13. FEBRUAR KL. 13 - 17

Besøg den strenge Hr. Frosts hjem. Prøv hans

forskellige “børnefjenske” aktiviteter. Sjov og

spas for alle. Aldersgruppe 6 - 10 år. Gratis entré.

Tilmelding nødvendigt.

BØRNETEATERKLUB

Meld dig ind i Børneteaterklubben og få rabat og

direkte information om kommende børnearrangementer.

Skriv til boerneteaterklub@k-i-b.dk

FASTELAVNSFEST:

Tak til alle børn og voksne der deltog i vores

Fastevansfest. Festen blev en stor succes med ca.

300 glade deltagere. Pladsen var knap, men det gode

humør holdt stemningen oppe og alle fik

en dejlig dag. Vi takker Genbryggen og

Islandsbrygges Lokalråd for støtte til arrangementet.

BØRNETEATER:

TEATRET LAMPE: “GULVTÆPPET”

Mandag 18. februar kl. 9.30.

Tirsdag 19. februar kl. 10.00 og kl. 14.00.

Onsdag 20. februar kl. 10.00 og kl. 14.00

Torsdag 21 februar kl. 10.00 og kl. 14.00.

Søndag 24. februar kl. 15.00.

Alle forestillinger varer 1 time. Entré 55 kr. Medl. af

Børneteaterklubben 40 kr. Aldersgruppe: 4 - 9 år.

DANS OG MUSIK:

SAMSARA DANCE CLUB

Lørdag 23. februar kl. 20.00 i Salen. Entré 100 kr.

Dans, dj’s og live event.

KLUB GEYSER:

BUTZBACK, SARA GRABOW, KATRINE

OTTOENS OG CHRISTIAN BERG

Torsdag 28. februar kl. 20.00.

Entré 40 kr. Medl. 20 kr. Kom til en fantastisk

Singer/Songwriter aften...

FOREDRAG:

FENG SHUI INTROKURSUS

Søndag 2. marts kl. 10.00-16.30. Pris 1.050 kr. inkl.

kursusmateriale og kaffe/te + sødt.

På Via Feng Shui introkurset får du et indblik i,

hvordan dine omgivelser påvirker dig og din hverdag,

og hvordan du med enkle midler kan skabe balance i

din bolig - og dermed højne din livskvalitet.

Efter blot en dag kan du med fordel afprøve Via Feng

Shui i dit hjem.

KUNSTAUKTION

KØB KUNST OG STØT EN GOD SAG

Lørdag 8. marts. Eftersyn kl. 10.30 auktion kl. 12.00.

Entré 50 kr. som betales ved indgangen.

Dansk - Indisk Børnehjælp afholder kunstauktion til

fordel for foreningens arbejde for børn og kvinder

i Indien. Over 70 kunstnere har doneret værker til

formålet. Auktionarius er Thomas Høiland.

HUSK

SUPER

TIRSDAG

I KULTURHUSET

ÅRSMØDE

TIRSDAG D. 4 MARTS

KL. 19.00 - I SALEN

VALG TIL BRUGERBESTYRELSEN

For mere information om dagsorden og

program: Se annoncen i Bryggebladet eller

gå ind på www.k-i-b.dk

KULTURHUSET ISLANDS BRYGGE 18

ÅBNINGSTIDER:

Kontoret:

Mandag – fredag. . . . . . . . . . . . . .kl. 10.00 – 15.00

Fremvisning af Lysthuset: onsdag . . . . . . . .kl. 16.00

Bryggens Spisehus:

Mandag – onsdag . . . . . . . . . . . . .kl. 10.00 – 23.00

Torsdag – lørdag . . . . . . . . . . . . . .kl. 10.00 – 24.00

Søndag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kl. 10.00 – 22.00

Køkken:

Mandag – søndag . . . . . . . . . . . . .kl. 10.30 – 21.30


BRYGGEFASTELAVN

Sikken voldsom trængsel og fastelavn

Tekst og foto: Jean Gauthier

redaktion@bryggebladet.dk

Idyllen og roen varede kun

få minutter for søskendeparret

på billedet øverts til

venstre.

De to børn havde fået lov

til at trille rundt med en ballon

på salens gulv, inden det

gik løs med tøndeslagning

og kåringen af årets kattekonge

og kattedronning

NYT FRA KØBENHAVNS KOMMUNE

NÅR MOR OG FAR DRIKKER

Mindst 4000 københavnske børn og unge vokser op i familier med alkoholproblemer. De fleste forsøger hver

dag at skjule problemerne for venner, lærere og andre voksne, samtidig med at de skal tage ansvar for at få

familien til at fungere, når forældrene ikke selv kan. Nu får de mulighed for at snakke om deres hemmelighed

med to erfarne konsulenter på tilbuddet Åben Anonym Rådgivning. Nummeret er 37 17 20 10. Hvis de hellere

vil læse om alkohol i familier på egen hånd, kan de gå ind på hjemmesiden www.dedrikkerderhjemme.dk

og se andre unges historier, debattere med hinanden og stille spørgsmål til rådgiverne.

Ann Provis og Elisabeth Hartmann sidder som rådgivere. De fortæller: ”Børnene og de unge har tit svært ved

at tale med nogen. Her kan de være anonyme og få en god snak. Det gælder både, hvis de ringer, eller hvis

de kommer forbi os på vores adresse. Det handler om, at de har ret til at få den hjælp, de har brug for, når

forældrene drikker derhjemme.” Forældre, lærere, socialrådgivere, familiebehandlere eller andre kan også

henvende sig på vegne af barnet eller den unge.

Torsdag den 21. februar 2008 kl. 17.30

Dagsorden, beslutningsprotokol og referater kan ses på

www.kk.dk/br

www.kk.dk

KØBENHAVNS KOMMUNE

Rådhuset

1599 København V

Telefon 33 66 33 66

Telefax 33 66 70 32

i kulturhuset på havnefronten.

Kort efter dukkede omkring

300 børn og voksne

op til den årlige fastelavnsfest.

300 gæster – de fleste

købte billet i døren

Det kom noget bag på arrangørerne

i kulturhuset:

– Sidste år havde vi et

forsalg på omkring 200 billetter,

så vi var egentlig forberedt

til det store rykind

også i år, siger Lasse Hal fra

kulturhuset.

– Men i år var der altså

kun solgt knap 50 billetter

inden arrangementet, forklarer

han.

At langt de fleste udklædte

gæster valgte at købe billet

i døren i sidste øjeblik,

gjorde, at der måtte meldes

MØDER I BORGERREPRÆSENTATIONEN

Forhandlingerne fra Borgerrepræsentationens møder

kan følges direkte på web-tv på www.kk.dk/br

Overborgmesteren kan aflyse et ordinært møde, hvis

der ikke er sager nok.

KØBENHAVNS BORGERSERVICE

Telefon 70 80 70 60

borgerservice@kk.dk

www.kk.dk/borgerservice

udsolgt af fastelavnsboller i

løbet af kort tid.

Men trods den overvældende

tilslutning blev ingen

afvist, og alle fik mulighed

for at deltage i et larmende

virvar af tøndeslagning,

flyvende karameller, fastelavnssange,

sprængte balloner

og et efterfølgende

trylleshow.

Søg job i KØBENHAVNS KOMMUNE:

www.kk.dk

www.ofir.dk

www.offentlige-stillinger.dk

BRYGGEFASTELAVN

HVORFOR HOLDER VI FASTELAVN?

Fasten forsvandt, men festen, der fungerede som optakt til

højtiden, bestod. Fastelavn er en skik, der har rødder tilbage

til tiden før reformationen. I den katolske tid var fastelavn

indgangen til den 40 dage lange faste. Foruden at give mulighed

for at nyde alle de spiser, der snart ville blive forbudt,

er fastelavnen også en ventiltradition. En periode, hvor

verden vendes på hovedet, og hvor de almindelige normer

ikke gælder. Fastetiden var en fysisk og åndelig forberedelse

til påsken og genopstandelsens mirakel. Fastelavn,

på tysk: »fastelabend« (faste-aften), var aftenen før fasten.

I sydeuropæiske lande kaldes den lignende fest karneval.

»Carne vale« betyder »Farvel kød«.

Kilde: www.historieonline.dk/special/faste

More magazines by this user
Similar magazines