Grobunds program 2011.pdf - Nørrebro Park - Enhedslisten

noerrebropark.enhedslisten.dk

Grobunds program 2011.pdf - Nørrebro Park - Enhedslisten

GROBUND/ GRØNT-RØDT OPLYSNINGSFORBUND


Om Grobund side 2

Grobund ønsker at tilbyde folkeoplysning fra en vinkel, der integrerer arbejdet for

socialisme og for økologisk-klimapolitisk bæredygtighed.

Vi henvender os til folk på den politiske venstrefløj og i øvrigt til alle, der søger viden

og kritisk indsigt i vores samfunds struktur og interesse i at udforske veje til

forandring.

Vi ønsker at skabe et folkeligt læringsmiljø ud fra alternative tilgange, såvel

pædagogisk som indholdsmæssigt med tilbud, der både indeholder undervisning til

opøvelse af konkrete færdigheder og styrker deltagernes forståelse af sociale, politiske,

økonomiske og kulturelle forhold. Målsætningen er at støtte udviklingen af en moderne

demokratisk og mangfoldig socialisme.

Vi ønsker især:

• at bidrage til folkeoplysningen med social, kulturel og politisk forståelse som

udgangspunkt for aktiv demokratisk deltagelse i samfundslivet

• at bidrage til ny indsigt i et bredt udvalg af emner og fagområder

• at tilbyde foredrag, ekskursioner, studiekredse og undervisningstilbud i emner

der vedrører kultur i bred og smal forstand, samt i økologi og politisk teori

• at bidrage med viden som kan belyse nutid og fortid, som led i en forståelse for

komplekse problemstillinger i samfundet, og som udgangspunkt for nogle

løsningsmodeller i fremtiden

Grobund ønsker desuden at være synlige indenfor fagbevægelse, politiske partier og

grupper på venstrefløjen, samt fremme et samarbejde mellem relevante NGO’er som er

optaget af miljø og samfundsudvikling.

Flere oplysninger: www.grobund.nu eller info@grobund.nu Tel. 2237 6030.

Aftenskoletilbud for efteråret 2011

Globale udfordringer side 3

Strategier i ulandshjælpen side 5

Klima og miljø side 6

Kultur side 8

Politisk økonomi, marxisme og demokrati side 10

Historie og samfund side 12

Om pris og tilmelding side 15


Globale

udfordringer

Kursus 101 - Øko-socialisme

Øko-socialisme som samfundsperspektiv.

Kan øko-socialisme blive til en tredje vej

ud over den historiske kapitalisme og socialisme

eller er øko-socialisme en blindgyde?

Kurset består af 10 selvstændige moduler.

Man kan tilmelde sig de enkelte moduler.

Form: Oplæg og diskussion

Tid: Onsdage fra den 28.9 kl. 19.30

Sted: De 9 oplæg foregår på Vigerslev

Alle Skole. Vigerslev Alle 108 i lokale

44. Tæt ved S-tog og bus.

NB.: 10. gang - paneldebat som

tværgående arrangement i Osramhuset

på nørrebro.

Modul 101.1

Om at gå på to ben med både sociale og

økologiske hensyn.

Erfaringer fra Agenda-Centeret Albertslund.

Hvilke muligheder for omstillingen

til bæredygtige by indebærer

samtænkningen af økologiske og sociale

fornyelser i dagligdagen, under

hensynstagen til økonomiske realiteter.

Form: oplæg og diskussion

Lærer/oplægsholder: Povl Markussen

Tid: Onsdag den 28.9.

Side 3

Modul 101.2:

Øko-socialisme som udviklingsperspektiv.

Ud fra de oprindelige indianske folks

naturforståelse og den nye bolivianske

grundlov der garanterer moder jords

rettigheder, diskuteres menneske/

naturrelationerne, som grundlag for et nyt

udviklingsparadigme.

Form: oplæg og diskussion

Oplægsholder: Jesper Saxgren

Tid: Onsdag den 5.10. kl. 19.30

Modul 102. 3:

Energi og kommunikation: produktionens

stigende samfundsmæssiggørelse.

Kritisk vurdering af Jeremy Rifkins syn

på nye energi- og kommunikationsmåder.

Produktionmåder og globalisering

gennem 500 år. Fra kaos til nyt verdenssystem

eller ny civilisation.

Form: oplæg og diskussion

Oplægsholder: Rolf C.-Dupont

Tid: Onsdag den 12.10

Sted: lokale 44

Modul 102. 4:

Tysk energi- og sikkerhedspolitik.

I 'katastrofernes tidsalder'(E.Hobsbawm)

blev andres olie- til krigskilder.

Marshallhjælpen fremmer Vesteuropas

olieafhængighed. Farvel til atomkrafteventyret.

Udløser Fukushima grøn revolution?

Eller styrkes gammeldags imperialisme

og biopirateri?

Form: oplæg og diskussion

Oplægsholder: Rolf C.-Dupont

Tid: Onsdag den 26.10.


Modul 101. 5

USA's energi- mellem miljø- og geopolitik.

Olie, naturgas og det us-amerikanske

hegemoni indtil 70'erne. Energi- og miljøpolitisk

føring fortabt i Reagans rovdyrstat

(Hakes, Galbraith). Geopolitikkens

come-back i forhold til 'Mellemøsten'

Form: oplæg og diskussion

Oplægsholder: Rolf C.-Dupont

Tid: Onsdag den 2.11

Modul 101. 6

System- eller klimaforandring.

Opfølgning på Klimaforum 09 og

Cochabamba-erklæringen.

Energi-, miljø- og klimapolitik som

kampfelt omkring COP 15, set ud fra en

konfronterende aktør. Klimaforum 09s

programmatiske alternativ 'system- eller

klimaforandring' er sat på dagsordenen.

Bolivias betydning. Foredrag baseret på

aktuel bogudgivelse.

Form: oplæg og diskussion

Oplægsholder: John Holten-Andersen

Tid: Onsdag den 9.11

Modul 101. 7

Cubas grønne revolution, om Cubas

eksperiment med bæredygtig

udvikling.

Afskåren fra den fhv. socialismes hjælp,

måtte Cuba i 90erne lære at klare sig selv

og udnyttede chancen til et spring fremad

i retning af FN-systemets og enkeltlandenes

Agenda 21. Hør, hvordan.

Form: oplæg og diskussion

Oplægsholder: Hanne Leni Andersen

Tid: Onsdag den 16.11

side 4

Modul 101. 8

Dansk energi- og klimapolitik gennem

to årtier frem mod Rio+20.

Hvordan en 'diplomat' fra NGO-siden

(WWF) reflekterer over den danske

politiks tre skridt frem og to tilbage. Hvad

kan der gøres fremover for en

virkningsfuld klimapolitik?

Form: oplæg og diskussion

Oplægsholder:John Nordbo

Tid: Onsdag den 23.11

Modul 101. 9

Øko-feminisme i socialistisk

perspektiv.

Hvilken betydning har det økologiske, set

ud fra feministiske perspektiver på

samfundsmæssig forandring? Kan ordet

socialisme få ny overbevisningskraft ud

fra en sådan indholdsbestemmelse?

Form: oplæg og diskussion

Oplægsholder: Gitte Pedersen

Tid: Onsdag den 30.11

Modul 101. 10

Debataften om Økokapitalisme og/eller

økosocialisme.

Dette modul vil opsamle og behandle

erfaringer fra flere kurser under emnet

Globale Udfordringer, samt Klima og

Miljø..

Glimt fra filmen ‚Home‘ 2009 af Yann

Arthus-Bertrand (Jorden set fra Himlen‘)-

tidsånd eller fremtid?

Form: Paneldebat Tværgående arrangement

Moderation: Rolf C.-Dupont.

Tid: Torsdag 8.12., kl. 20-22

Sted: Osramhuset i Valhalsgade 4 ,

Nørrebro (Gratis, betinget af at man har

deltaget i mindst 3 moduler)


Kursus 102 - Strategier i

ulandshjælpen

Modul 102.1

Hvor er bistanden på vej hen og hvilke

strategier er der for en god og bæredygtig

bistand?

Kurset består af 1 modul med oplæg 8

gange.

1. Introduktion til forløbet.

Præsentation af regionalt latinamerikansk

projekt: Un techo para mi país.

Form: Oplæg og diskussioner

Indleder: Bettina Gram og Gitte

Pedersen

Tid: tirsdag d. 25.10

Sted: Enhedslisten, Studiestræde 24,

1455 København K. Lokalet i gården

2. MS’ strategi. EU's rolle – landbrugsstøtten

og handel

Form: Oplæg og diskussioner

Indleder:: Trine Pertou Mach, Forkvinde

Mellem Folkeligt Samvirke

Tid: tirsdag d. 1.11

Sted: Enhedslisten, Studiestræde 24,

1455 København K. Lokalet i gården

3. Illegal kapitalflugt og brug af skattely.

Hvad udviklingsbistanden skal og

kan.

Form: Oplæg og diskussioner

Indleder: Vagn Berthelsen, IBIS

Tid: tirsdag d. 8.11

Sted: Enhedslisten, Studiestræde 24,

1455 København K. Lokalet i gården

4. Opsamling og diskussion af Trines

og Vagns oplæg.

Form: Oplæg og diskussioner

Indleder: Bettina Gram og Gitte Pedersen

Tid: tirsdag d. 15.11

Side 5

Sted: Enhedslisten, Studiestræde 24,

1455 København K. Lokalet i gården

5. Kritik af privatsektor bistanden

samt fattigdomsorientering.

Form: Oplæg og diskussioner

Indleder: Steen Folke:

Tid: tirsdag d. 22.11

Sted: Enhedslisten, Studiestræde 24,

1455 København K. Lokalet i gården

6. Globale udfordringer, miljø

Form: Oplæg og diskussioner

Indleder: Knud Vilby:

Tid: tirsdag d. 29.11

Sted: Enhedslisten, Studiestræde 24,

1455 København K. Lokalet i gården.

7. Opsamling og diskussion af Steens og

Knuds oplæg

Form: Oplæg og diskussioner

Indleder: Bettina Gram og Gitte

Pedersen

Tid: tirsdag d. 6.12

Sted: Enhedslisten, Studiestræde 24,

1455 København K. Lokalet i gården

8. Opsamling på hele forløbet med

deltagelse af oplægsholderne

Form: Oplæg og diskussioner

Indleder: Bettina Gram og Gitte

Pedersen

Tid: tirsdag d. 13.12

Sted: Enhedslisten, Studiestræde 24,

1455 København K. Lokalet i gården


Klima og miljø

Kursus 201 - Praktisk økologi

Eksempler på konkrete byøkologiske

tiltag, som inspiration til alle om

bæredygtighed og økologi.

Kurset består af 8 selvstændige moduler.

Man kan tilmelde sig til hvert enkelt modul.

Modul 201. 1

Selvforsyning til husbehov.

Form: Ekskursion til økologisk kolonihave

i Smørmosen i Herlev.

Rundviser: Jens Juhl

Tid: Lørdag den 3.9 Kl. 13.00

Sted: Smørmosen, Klausdalsbrovej 294,

have 122. Bus 69 direkte til indgangen.

Modul 201. 2

Vejledning og gode råd til at dyrke

økologisk i nyttehaven.

Form: 2 foredrag om at dyrke økologiske

fødevarer til husbehov

Lærer: Jens Juhl

Tid: mandag den 3.10 kl. 17-19 og mandag

den 10.10. 17-19

Sted: Blågård skole, lokale 114, Skyttegade

4.

Modul 201. 3

Byøkologi og bæredygtighed på Amager

Hvordan ser det ud når nogle almindelige

mennesker indtager byrummet og gør det

grønt? Hvordan kan der blive plads til

natur i byen og by i naturen?

Med Miljøpunkt Amager som guide, tager

vi en cykeltur rundt i en anderledes del af

København. Se og hør om Prags Have, der

laver køkkenhaver på en gammel fabrik,

Side 6

Bybierne på Sundholm, der laver honning

af byens blomster, Ballonparken, der

smelter sammen med Amager Fælled og

Vestamager Naturcenter, hvor Sundby

Kogræsser Forening holder til.

Form: Ekskursion på cykel til grønne

byrum og levende natur på Amager. Ca. 2,5

time

Form: Ekskursion

Tid: Torsdag den 8/9 kl. 16:00 – 18:30

Sted: Miljøpunkt Amager, Jemtelandsgade

3, 2300 Kbh. S

Modul 201. 4

Byøkologi og grønne tiltag på Vesterbro

Form: ekskursion

Rundviser: Marijke Zwaan – Byhavenetværket

- Miljøpunktet på Vesterbro

Tid: Torsdag den 15 .9. kl. 16.00

Sted: Valdemarsgade 4.

Modul 201. 5

Hot spots på Nørrebro.

Kom og se Byoasen i de gamles by Aktiviteter

med kolonihaver, dyr, Orangeri.

Besøg den lokale

nærgenbrugstation/miljøstation, se hvad

der sker med affaldet, besøg i gårde med

Nørrebro affaldsmodel. Introduktioner til

de projekter Miljøpunkt arbejder med,

bla. nye regnsvandsløsninger, trafik,

byforgrønning.

Form: ekskursion

Rundviser: Lisbeth Simonsen

Tid: Torsdag den 22. kl. 16.30

Sted: Miljøpunkt Nørrebro Blegdamsvej

4 b (baghuset 2 sal.)


Modul 201. 6

Bæredygtig omstilling i Albertslund og

i boligområdet Hyldespjældet.

Turen går rundt til forskellige klimaprojekter

i Albertslund (herunder Danmarks

største renovering af almene boliger,

passive husinstitutioner og forskellige

former for regnvandshåndtering). Vi

når til Hyldespjældet, hvor der har været

arbejdet med bæredygtig omstilling i

mere end 20 år, og hvor der er blevet

renoveret et hus til CO2-neutral standard,

som er koblet af fjernvarmen, da det

producerer lige så meget energi som det

bruger.

Form: Ekskursion på cykel

Rundviser: Povl Markussen - Leder af

Agenda Center Albertslund

Tid: Lørdag den 10.9 kl. 13.00

Sted: Albertslund Station

Modul 201. 7

Økologi på Christiania.

Besøg Christianias grønne bybiotop,

oplæg og diskussion

Form: Rundvisning

Rundviser:: Hanne L. Andersen og

Christianias miljøfolk

Form: Ekskursion og rundbordssamtale

Tid: Lørdag 1.oktober kl. 13.00

Sted: Christiania’s infocafe´ ved den

gamle hovedindgang fra Prinsessegade

Modul 201. 8

Økologisk bylandbrug på Cuba.

Kom og få indblik i landets mere end 20

års erfaring indenfor byøkologi og økologisk

landbrug.

Form: Videodok og oplæg

Lærer: Hanne Leni Andersen

Tid: onsdag den 12.10 Kl. 17.00 -19-00

Sted: Nyboder skole

Øster Voldgade 15. lokale 318

Side 7

Kursus 202 -

Alternative energistrategier

Energi er rygraden i udvikling. Derfor

er en omstilling til alternative energiformer

et must.

På dette kursus vil vi gennemgå forskellige

eksempler på omstilling til

vedvarende energi, hvis man har omstillet

til mere end 100% grøn energi. De viser

vejen for det øvrige Danmark.

Kurset består af 4 selvstændige moduler.

Modul 201. 1

Hvad er en solstrategi?

Oplæg baseret på Hermann Scheers bog

"A solar Manifesto". Der fortælles om

praktiske eksempler i i- og u-lande.

Form: Oplæg og diskussion

Oplægsholder: Udviklingssociolog

Hanne Leni Andersen og Ingeniør Steen

Carlsen

Tid: Lørdag 17. sep. kl. 14.

Sted: Studiestræde 24

Modul 202. 2

Om Samsøs eksempel, herunder "ø til

ø" projekterne.

Form: Oplæg med videodok og diskussion.

Oplægsholder: Søren Hermansen, direktør

for Danmarks energi-ø Samsø

Tid: Lørdag den 24. sep. kl. 14,

Sted: Studiestræde 24

Modul 202. 3

Om Nordisk Folkecenters projekter

og dets erfaringer i i- og u-lande.

Form: Oplæg med videodok og diskussion.

Oplægsholder: Jane Kruse, koordinator

ved Nordisk Folkecenter i Nordvestjylland.


Tid: Lørdag den 26. nov. kl. 14.

Sted: Studiestræde 24.

Modul 202. 4

Perspektiver for Danmarks energipolitik

gennem de sidste årtier,.

Form: Oplæg og diskussion.

Oplægsholder: Annegrethe Holmsgaard

mf. SF /Per Clausen mf. Ø

Tid: Annonceres på hjemmeside og

fremsendes til tilmeldte

Sted: Studiestræde 24.

Kursus 202 - Miljø og trafik

Offentligt debatmøde om trafik og miljø

Strategier for konkret omlæggelse af

transport i bæredygtig retning i by og land.

(Gratis)

Form: paneldiskussion

Tid og sted: annonceres i efteråret på

hjemmesiden og i offentlige medier og

kalendere. Tilmeldte for fremsendt mail om

tid og sted

Kultur

Kursus 301 - Politiske sange

og viser

Sociale og politiske bevægelser gennem

sang og musik.

Kurset består af 4 selvstændige moduler.

Tid og Sted: Alle gange Kl. 20.00 i

Christianshavns-beboerhus

Dronningensgade 34

Side 8

Modul 301. 1

Arbejdersange, strejker, protest og

ungdomsoprør.

Form: Åbent caféarrangement i

Musikanter: Arne Würgler og Leif

Monnerup

Tid: Mandag den 17/10 kl. 20.00

Modul 301. 2

Amerikanske rødder –

Det arbejdende amerikanske folks glemte

historie i sang og fortælling - to sæt af 45

minuter. Et musikalsk foredrag om

arbejde, undertrykkelse, håb, og bevægelserne

fra kulminerne til den vilde vesten i

folkets egne ord.

Form: Åbent caféarrangement

Musikant: Peter Eckardt (Blind Pete

Boston)

Tid: Mandag 21/11 kl. 20.00

Modul 301. 3

Gårdsangerviser og folkelige sange.

Form: Åbent caféarrangement

Musikanter: Visens venner og Ole Sterndorff

fra Rendestenens liljer

Tid: Mandag den 19/12 kl. 20.00

Modul 301. 4

Bag om sangen

Vi ser på den politisk vise- og sangkunst

gennem analyse af forskellige tekster og

musik, og af deres form, indhold, pointer,

dybde og relevans.

Desuden behandles alternative

udviklinger indenfor denne musikalske

genre.

Form: Musikalske oplæg

Lærer: Leif Monnerup

Tid: Mandag den 24.10 kl. 17-19

Sted: Blågårds skole lo.114


Kurset 301 forsætter i januar 2012

med ”Den russiske sanger og poet

Okudzjava 2012”, ”Sea chanties og

sørøverviser” og ”Politisk rap” m.m

Kursus 302 -

Mad, kultur og integration

Kurset består af 1 modul bestående af

flere gange.

Modul 302. 1

Mennesker mødes og god mad opstår.

Familier af forskellig etnisk oprindelse

mødes og præsenterer hinanden for vores

livretter. På skift medbringer familierne

opskrift og ingredienser. Vi laver mad

sammen, spiser sammen og rydder op sammen.

På den måde skiftes vi til at betale for

forbruget. Første gang medbringer læreren

opskrift og ingredienser. Vi begynder

tidligt, så børnene kan passe sengetiden.

Form: Praktisk madlavning med snak

Køkkenleder: Pia Leonart Christensen

Tid: Torsdag 22.09 16.30 til 19.30.

De øvrige efterfølgende torsdage aftales 1

gang.

Sted: Sønderbro skole, Lybækgade 20

Kursus 303

Græsrodsbevægelser

Om lokale, kulturelle, sociale og politiske

aktiviteter

Modul 303.1

Tudser - blokader og organiseringer -

Beskrivelse af 30 års kamp for at bevare 3

markante områder i Sydvestkvarteret i

København som lykkedes. Beskrivelse af

modstandsformer fra de traditionelle

foreningsdannelser, forhandlinger, indsigelser,

læserbreve og demonstrationer; men

Side 9

også Grønbrogede tudser, Verdens længste

kaffebord, annekteringer og blokade. Skal

ses som optakt til modul 2.

Form: Billedforedrag

Lærer: Kaj Jessen

Tid: onsdag 26.10 kl. 17- 19

Sted: Nyboder skole lokale 318

Modul 303. 2

Bredde - magt og indflydelse

Lokaldemokrati - partier og bevægelser

Lokale græsrodsbevægelser indflydelse på

fremtiden med hovedvægten på de

erfaringer, der kan drages af den lokale

Sydhavnslistes opståen i forbindelse med de

såkaldte Bydelsforsøg i perioden 1997-

2001. Hvad sker der, når græsrødder bliver

”stor”politiske og danner et parti. Hvordan

påvirker det de øvrige etablere partier og

hvilken indflydelse har de på hinanden.

Hvad skal lokalt demokrati omhandle,

hvilken magt skal de have og hvor går

grænserne for selvbestemmelse i forhold til

overordnet politik.

Form: Foredrag

Lærer: Kaj Jessen

Tid: onsdag 2.11 kl. 17-19

Sted: Nyboder skole lokale 318

Kursus 304

(Under)gravende journalistik

En ting er at skrive, men hvordan gør

man det man skriver interessant?

Der ligger masser af eksempler på magtmisbrug,

undertrykkelse og inkompetance

gemt rundt omkring i form af uhæderlige

embedsmænd, forretningsfolk og organisationsledere.

I en tid, hvor internettet har presset

journalisterne til at skrive kort og

overfladisk, er der mere end nogensinde


ug for at kunne graverjournalistikkens

grundregler.

Lærer: Gert Poder - aktiv journalist, har

skrevet graverjournalistik på Ugeavisen

København og Månedsbladet PRESS.

Form: Kurset består af 1 modul med 5

sammenhængendeundervisnings- lektioner.

Der forventes forberedelse ud fra udleveret

kompendium.

Form: Klasseundervisning

Sted: Blågård skole, Skyttegade 4.

NB. Bemærk onsdage som start og slut, og 3

tirsdage imellem.

Modul 306.1

1. Den gode historie

Tid: Onsdag 26.10 kl. 17.00- 18.50

Sted: Blågård skole lokale 16

2. Vinkler og faldgruber

Form: Klasseundervisning

Tid: Tirsdag 1.11 kl. 17 -18.50

Sted: Blågård skole lokale 114

3. Researchteknikker fra google til aktind-

Sigt.

Tid: Tirsdag 8. 11 kl. 17- 18.50

Sted: Blågård skole lokale 114

4. En artikels anatomi

Tid: Tirsdag 15.11 kl. 17-18.50

Sted: Blågård skole 114

5. Læseren - mål, gruppe og formidling.

Tid: Onsdag den 23.11 kl. 17.00 – 18.50

Sted: Blågård skole lokale 114

Kursus 305

Kunsten i revolutionens

tjeneste

Malerkunstens rolle i samfundet.

Malevich og de russiske konstruktivisters

bidrag til den russiske revolution.

Lærer: Hanne Schmidt

Form: 1 Lysbilledforedrag

Tid og sted: Annonceres på hjemmesiden

og på offentlige kalendere

Side 10

Politisk økonomi,

marxisme og demokrati

Kursus 401 - Politisk økonomi

Den politiske økonomis grundbegreber

og deres relevans i dag.

Form: Kurset består af 1 modul med 4

sammenhængende lektioner med oplæg

og diskussion.

Modul 401. 1

’Politisk økonomi’ kombinerer en filosofisk

forståelse af økonomiens grundbegreber

med deres samfundsmæssige og

historiske begrundelse og udvikling.

1.Introduktion: Hvorfor en klassisk

politisk-økonomisk kritisk tilgang er

nødvendig for at forstå dagens kriser:

stigende ulighed, globalisering og gæld, de

industrialisering i vesten, ressourcemisbrug/overforbrug

og vækstproblematik.

2. Kapitalbegreber, herunder finanskapital,

penge og internationale valutaer.

Hvad er økonomisk værdi, og hvordan

skabes den?

3. Er sondringen produktivt og uproduktivt

arbejde nødvendig? Det uproduktive

arbejdes udbredelse. Kan vi bare

leve af viden? Klassemodsætninger i dag.

4. Prisfastsættelse på jord og naturressourcer.

Kvæler høje priser på råstoffer og

landbrugsvarer den produktive kapital?

Lærer: Karen Helveg Petersen

Start: Torsdag fra 17-20. Første gang d.

22. september, hvor øvrige 3 torsdage

aftales.

Sted: Nyboder Skole, lokale 318


Modul 401. 2

Om krise, kriseforståelse og

krisestrategier.

Keynesiansk og marxistisk vinkel på

krisen, som til dels er overlappende, men

også forskellig, især mht. forslag til veje

ud af krisen. Er krisen finansiel, drejer

det sig om mangel på efterspørgsel eller

drejer det sig om en grundlæggende krise

i den kapitalistiske akkumulation

(”vækstmodel”)? En venstrekeynesiansk

respektive marxistisk diagnose og

krisestrategi fremlægges og diskuteres.

Form: Debat

Lærer: Henrik Herløv Lund

(keynesianisk tilgang) og Karen Helveg

Petersen (marxistisk tilgang)

Tid: Torsdag d. 10.11, kl. 17-20

Sted: Nyboder Skole, lokale 318,

østervoldgade 15.

Modul 401. 3

Marx i det 20.århundrede

Fra borgerligt hold forsøger man at gøre

Karl Marx til bagmand for stort set alle

totalitære udskejelser i den moderne

verden. Det er ikke bare forkert, men

også skadeligt for samfundsdebatten. For

vel er Marx blevet brugt og misbrugt til

uforsvarlige politiske projekter, men

marxismen har været den nok vigtigste

inspirationskilde for samfundsanalyse og-

forandring i det 20. århundrede.

Foredraget vil kaste et kritisk blik på

marxismen, i lyset af erfaringerne fra

bl.a. Sovjetunionen og Østeuropa som

oplæg til en diskussion om marxismens

aktualitet i det 21. århundrede

Form: Foredrag

Lærer: Lars K. Christensen og Karen

Helveg Petersen

Tid: Torsdag d.17.11, kl. 17-20

Sted: Nyboder Skole, lokale 318

Side 11

Kursus 402 –

Socialistiske svar på krisen

Krisen buldrer og samfundene skælver.

Hvad gør vi, hvad kan vi og hvordan?

Hvor kommer krisen fra og ikke mindst,

hvordan kommer vi ud af den på en

bæredygtig og demokratisk måde?

Kurset består af 4 sammenhængende

moduler.

Form: Oplæg med efterfølgende

diskussion (studiekreds).

Sted: Vigerslev alles skole lokale 45 ,

Vigerslev Alle 108. Tæt ved S-tog og bus.

Lærer: Jean Thierry

Modul 402. 1

Årsagerne til den aktuelle økonomiske

og økologiske krise, 2020-planen, ”Fair

løsning”.

Lærer: Anders Hadberg.

Tid: Onsdag 7.9. kl. 19. 00– 21..30

Modul 402. 2

Socialistiske svar på bankkrisen, den

bristede boligboble og den voksende

økonomiske ulighed.

Lærer: Margit Kjeldgaard.

Tid: Onsdag den 14. 9. kl. 19.00– 21.30

Modul 402. 3

Socialistiske svar på, at

industriarbejdspladser forsvinder, og

på et katastrofalt landbrug.

Lærer: Søren Kolstrup.

Tid: Onsdag den 21. 9. kl. 19 – 21..30


Modul 404. 4

Socialistiske svar på markedsgørelsen

af den offentlige sektor, privatiserings-

og udliciteringspolitikken.

Lærer: Per Bregengaard

Tid: onsdag den 5.10. kl.19. – 21..30

Kursus 403 – Om demokrati

Ordet demokrati betyder ikke det

samme for alle. Er det en styreform, en

adfærd eller en ideologi?

Kurset består af 1 modul a´ 2 gange

Form: Dialog-foredrag. Evt. mulighed

for at gå videre i en uformel studiekreds

2-3 gange

Der anvises relevant litteratur.

Lærer: Niels Jørgen Skydsgaard.

Sted: ”Nisten”, Christianshavn Beboerhus,

Dronningensgade 34.

1. Demokrati, markedsøkonomi og

menneskerettigheder

Tid: Torsdag 22. 9., kl. 19-21

2. Marx’ opfattelse af socialistisk

demokrati. Kan det realiseres?

Tid: Torsdag den 29.9., kl. 19-21

Historie og

samfund

Side 12

Kursus 501 – Giv mig de rene

og ranke

Om Danmarks Kommunistiske

Ungdom 1960-1990

Modul 501.1

DKU, Danmarks Kommunistiske Ungdom

spillede en stor rolle i venstrefløjens

ungdomsarbejde fra 1960-1990. Mens nye

vinde kaldte fredsbevægelserne og solidaritetsbevægelserne

af huse, skræmte

ungdomsoprøret livet af det borgerlige

samfund og nye organisationer skød frem

blandt lærlinge, elever og studerende. Midt

i øjet af dette udviklede Danmarks

Kommunistiske Ungdom fra en isoleret

gruppe til at blive en førende spiller i

rekrutteringen af de unge progressive, for

til sidst helt at måtte forlade scenen - spist

op af tidsånden og venstrefløjens generelle

afmatning.

Forelæsningen tager afsæt i Knud Holt

Nielsens Ph.d. afhandling. Han vil lægge

vægt på DKUs udvikling, gennemslagskraft

og rekruttering set i et samspil med

udviklingen af de bredere organisationer

for elever, lærlinge og studerende samt

freds- og solidaritetsbevægelserne.

Form: 1 foredrag

Lærer: Knud Holt Nielsen

Tid: Onsdag den 12.10 kl. 17. -19.

Sted: Blågårds skole lokale 16


Kursus 502 –

Arbejderkultur

En rundtur på arbejdermuseets

samlinger set med revolutionære briller.

Lærer: Jakob Lausch Krogh

Form: Rundvisning

Tid: En lørdag i efteråret.

Besked om tid fremsendes til tilmeldte

deltagere

Sted: Arbejdermuseet i Linnégade

Kursus 503 - Fortælling om

skabelsen, historien og

skæbnen

Samfundet skabte mennesket – og ikke

omvendt.

Form: Kurset består af 4

sammenhængende lektioner. Oplæg med

efterfølgende diskussion (mulighed for

studiekredse)

Lærer: Per Bregengaard

Tid: Mandage fra 12.9. – 3.10.

Sted: Blågård Skole, Klasseværelse 18.

Skyttegade 2.

1. Skabelsen. Landbrugsrevolutionen er

et produkt af det samfundsskabte

menneskes virke og en økologisk krise.

Landbrugsrevolutionen befordrer

udviklingen af klassesamfundet, statsmagten

og de første civilisationer.

Form: Oplæg med efterfølgende diskussion

(mulighed for studiekredse)

Tid: Mandag 12.9. kl.19.30 – 21.30

2. Historien før kapitalismen.

Civilisationernes udvikling i Mellemøsten

og Europa skaber sammen med en lokal

økologisk krise de unikke betingelser for

side 13

den kapitalistiske industrielle revolution.

Den var ikke og kunne måske aldrig blive

kinesernes værk til trods for, at den

kinesiske civilisation teknologisk set var

mere avanceret end den europæiske frem

til 1600-tallet.

Tid: Mandag 19.9. kl.19.30 – 21.30

3. Historien om kapitalismen og

arbejderbevægelsen

Forudsætningen for arbejderbevægelsen

er den kapitalistiske industrielle revolution.

Visionen om et klasseløst socialistisk

samfund er ældre, men angiver retningen

for arbejderklassens kamp. Erfaringerne

fra Pariserkommunen skaber

både den socialdemokratiske reformvej til

velfærdsstaten og Den russiske Revolution,

der udvikler Sovjetstaten.

Tid: Mandag 26.9. kl. 19.30 – 21.30

4. Skæbnen.

Udviklingen af en neoliberalistisk

kapitalisme er vores skæbne. Den forener

den gamle og den ny arbejderklasse

(mellemlagene). Den politiske kamp

udspiller sig mellem på den ene side

neoliberalismens væsen og værdier og på

den anden side ’68-revolutionens og

velfærdsstatens væsen og værdier.

Tid: Mandag 03.10. kl. 19.30 – 21.30

Kursus 503 - Københavns

byudvikling i 1000 år

En beskrivelse af byens udvikling -

forklaringer på byens fysiske struktur

og dens sociale og funktionelle indhold.

Gennemgangen relateres til indsigter i

historisk materialisme fra kursus 502.

Kurset består af 6 moduler.


Modul 504. 1

Byen under feudalisme og merkantilisme

1200- 1800

Form: Lysbilledforedrag

Lærer: arkitekt Hanne Schmidt

Tid: onsdag den 9.11 kl. 17-19

Sted: Nyboder skole lokale 318

Øster Voldgade 15.

Modul 504. 2

Byen fra den tidlige industrialisering i

1800 til 1980.

Form: Lysbilledforedrag

Lærer: arkitekt Hanne Schmidt

Tid: onsdag den 16.11 kl. 17-19

Sted: : Nyboder skole lokale 318

Modul 504. 3

Neoliberalistiske metropoldrømme

Form: Oplæg, lysbilleder, diskussion

Lærer: Hanne Schmidt og John Andersen

Tid: onsdag den 23.11 kl. 17-19.00

Sted: Nyboder skole lokale 318

Modul 504. 4

Ekskursion i renæssancens og middelalderens

København. Om byens sociale klasser,

deres bolig og arbejdsforhold.

Form: Ekskursion

Rundviser: Allan Mylius Thomsen

Tid og Sted: annonceres på hjemmeside.

Besked fremsendes til tilmeldte.

Modul 505. 5

Sydhavnen og Industrisamfundets opståen.

Historien om Københavns forandring fra

købstad til industriby. Fra en lille by bag

volde til en stor industriby. En by, hvor

den danske arbejderbevægelse voksede

frem, samtidig med at en ny overklasse

dominerede byens udvikling.

Side 14

Form: Vandretur i Sydhavnen/Kgs.

Enghave

Rundviser: Kaj Jessen

Tid: Søndag, d. 2.oktober fra 13.30 til

16.00.

Sted: Vester Fælledvej foran indkørslen

til Carlsberg

Modul 504. 6

Havnen og Ørestad.

Boligpolitikken, liberalismen og videnssamfundets

påvirkning på byens fysiske

struktur, funktionelle og sociale indhold.

Form: Ekskursion til nye bydele i København

Rundvisere: Hanne Schmidt og John

Andersen

Tid og Sted annonceres på hjemmeside.

Besked fremsendes til tilmeldte.

Kursus 505 - Djøficeringen af

samfundslivet og offentlig

planlægning

Hvorfor går det ofte galt? Offentlig

planlægning og forvaltning syners at være

kørt af sporet siden djøf'erne har

overtaget de stillinger som før varetoges

af praktiske faguddannede mennesker.

Diskussion om det demokratiske og

socialt mobiliserende alternativ til

markeds og/eller teknokratisk

eliteplanlægning

Form: Offentligt debatmøde. (Gratis)

Tid og sted annonceres på hjemmesiden

samt i offentlige medier og kalendere.

Alle tilmeldte får tilsendt besked.


Tilmelding

Side 15

Valg af kurser og moduler:

Vi har valgt at inddele vores kurser i forskellige moduler under de enkeltes kursers

hovedoverskrift.

Den mindste enhed man kan tilvælge er 1 modul, som kan bestå af et kursustilbud

over 1 gang eller flere gange.

Når det af programmet fremgår at de enkelte tilbud kaldes moduler i et samlet

kursusforløb, kan man vælge at krydse de moduler af, som man ønsker at deltage i.

Andre kurser kræver, at man betaler for alle de gange de udgøres af, hvilket fremgår

af kursusbeskrivelsen i programmet og på tilmeldingsskemaet på hjemmesiden.

Man kan afkrydse så mange moduler man har lyst til.

Priser:

Prisen for at deltage er den samme for alle kurser, og er beregnet som en pris pr.

arrangement/aften.

For kursister i arbejde er prisen 70 kr. pr gang, og for kursister på overførsel (det

kommunen kalder PEA) er prisen 50 Kr.

Ved tilmelding på hjemmesiden vil det fremgå, hvor meget man skal indbetale til

vores konto i Merkur bank.

Tilmelding foretages på hjemmesiden www.grobund.nu

senest den 1. 9. 2011

Grobunds adresser:

Mail: info@grobund.nu

Breve: Grobund c/o Schmidt, Brigadevej 38, 2300 S, Tel. 2237 6030

Tilmelding per telefon: Vagn Kofoed, Tel. 5056 1976

Medlemskab

Grobund er også en oplysningsforbundsforening, som man kan melde sig ind i ved at

betale kontingent, og hermed ret til deltagelse i generalforsamlingen, hvor der

vælges bestyrelse en gang årligt i februar. Bestyrelsen indkalder til møder med

kursister og lærere med henblik på at udbygge og udvikle vores oplysningsaktiviteter

fremover.

Grobund samarbejder med Christianshavns beboerhus og ”Det ny Clarté”Grobund

er støttet af Rød Fond og Elforbundet i København.


Invitation

Kom og deltag i en festlig aften i Christianshavn bebeboerhus, hvor der gives

drøje hug til højre og venstre i ord, sang og musik.

Her skal udtrykkes et par borgerlige ord om kulturen i Danmark, og om behovet

for at gå i offensiven for oplysning og demokrati.

Nu rykker de rød-grønne

Fredag den 26.8.2011 kl. 20.00

Christianshavns beboerhus

Dronningensgade

Musik, sang og festlige indslag

Arne Arne Würgler og Pelle Voigt m.fl.

K Konferencier Per Clausen Mf.

Viseaften med introduktion af GROBUND-grønt-rødt oplyningsforbund www.grobund.nu

Similar magazines