19.09.2013 Views

Jens Blendstrup: "Manden der blandt andet var en sko". - eOpgaver

Jens Blendstrup: "Manden der blandt andet var en sko". - eOpgaver

Jens Blendstrup: "Manden der blandt andet var en sko". - eOpgaver

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Opgave 4, tekst 1<br />

<strong>Mand<strong>en</strong></strong> <strong>der</strong> <strong>blandt</strong><br />

<strong>andet</strong> <strong>var</strong> <strong>en</strong> sko<br />

<strong>J<strong>en</strong>s</strong> <strong>Bl<strong>en</strong>dstrup</strong><br />

1 Det er lørdag formiddag i et hus i Smørum Nedre. Der sid<strong>der</strong> <strong>en</strong> mand<br />

un<strong>der</strong> køkk<strong>en</strong>bordet. Nu kommer <strong>der</strong> <strong>en</strong> kvinde ind og sætter sig i <strong>en</strong><br />

stol og trækker d<strong>en</strong> ind mod bordet. Hun giver et hvin fra sig, da hun<br />

mærker d<strong>en</strong> bløde hud fra et <strong>andet</strong> m<strong>en</strong>neske. Forsigtigt bøjer hun sig<br />

5 ned og får øje på sin mand g<strong>en</strong>nem 10 år, <strong>der</strong> sid<strong>der</strong> nøg<strong>en</strong> på gulvet<br />

foran h<strong>en</strong>de.<br />

– Det må du altså aldrig gøre mere, Mog<strong>en</strong>s, det <strong>en</strong><strong>der</strong> med at jeg får<br />

et hjerteanfald <strong>en</strong> skønne dag!<br />

<strong>Mand<strong>en</strong></strong> reagerer ikke. Han sid<strong>der</strong> bare og ser ned i det brune linoleums-<br />

10 gulv, hvor <strong>der</strong> ligger krummer, han aldrig før har fået øje på.<br />

Kon<strong>en</strong> smiler lidt småirriteret. Hun har prøvet det før. M<strong>en</strong> m<strong>en</strong>nesker<br />

har det med at leve med hinand<strong>en</strong>s små særhe<strong>der</strong>. I alt fald de m<strong>en</strong>nesker<br />

<strong>der</strong> vokser samm<strong>en</strong>.<br />

– Nå, er det <strong>en</strong> af de dage, Mog<strong>en</strong>smand, hvor vi ligesom ikke vil være<br />

15 ved os selv?<br />

<strong>Mand<strong>en</strong></strong> s<strong>var</strong>er ikke. Det er utroligt så meget et køleskab kan brumme.<br />

Og så alt det snavs <strong>der</strong> samler sig i revnerne og un<strong>der</strong> radiator<strong>en</strong>.<br />

– Hvem er du så i dag, min v<strong>en</strong>, siger kon<strong>en</strong> og klapper sin mand på<br />

hovedet, – er du et lille egern i <strong>en</strong> park ud<strong>en</strong> for Münch<strong>en</strong>?<br />

20 <strong>Mand<strong>en</strong></strong> fnyser, m<strong>en</strong> s<strong>var</strong>er ikke.<br />

– Hvad kan vi så finde på, fortsætter kon<strong>en</strong> rimelig muntert, m<strong>en</strong>s hun<br />

hist og her ser på uret. – Nej, du er selvfølgelig <strong>en</strong> lille radise, <strong>der</strong><br />

prøver at komme op af jord<strong>en</strong>, er du ikke, Mog<strong>en</strong>s?<br />

<strong>Mand<strong>en</strong></strong> ignorerer h<strong>en</strong>de nu totalt. Han er dybt skuffet over h<strong>en</strong>des<br />

25 forslag. Han synes ærlig talt, hun er ved at falde af på d<strong>en</strong>. Der <strong>var</strong><br />

<strong>en</strong>gang, hvor hun kunne gætte ham hurtigere, <strong>en</strong>d han kunne nå at forvandle<br />

sig. Der <strong>var</strong> <strong>en</strong>gang, tænker han, selvom han ganske vist ikke er i<br />

stand til at tænke som det han er.<br />

Kon<strong>en</strong> går ud på badeværelset og børster tæn<strong>der</strong> og parfumerer sig og<br />

30 pakker m<strong>en</strong>tholbolsjer og ting ned til <strong>en</strong>dnu <strong>en</strong> arbejdsdag på kontoret i<br />

Roskilde. Til sidst kommer hun atter ud i køkk<strong>en</strong>et og bukker sig forsigtigt<br />

ned for ikke at ødelægge sine strømpebukser.<br />

– Nu smutter jeg, skat, jeg kan næst<strong>en</strong> regne ud, at du ikke kommer af<br />

sted i det humør, du er i i dag. M<strong>en</strong> hvis du nu får det bedre eller for-<br />

35 vandler dig til noget mere praktisk, så ville det være rart, hvis du gad<br />

ordne vandhan<strong>en</strong> ude i bryggerset. D<strong>en</strong> drypper. For rest<strong>en</strong>, tilføjer<br />

kon<strong>en</strong>, – så ved jeg godt du er <strong>en</strong> sko. Det er du altid, når du sid<strong>der</strong><br />

un<strong>der</strong> køkk<strong>en</strong>bordet.<br />

<strong>Mand<strong>en</strong></strong> rødmer op til begge ører og udbry<strong>der</strong> stakåndet:<br />

40<br />

– Har jeg virkelig været <strong>en</strong> sko før?!<br />

– Mmmh, siger kon<strong>en</strong>, – masser af gange. Du har både været <strong>en</strong> t<strong>en</strong>nissko,<br />

som <strong>der</strong> <strong>var</strong> <strong>en</strong> hund, <strong>der</strong> havde savlet på. Og hvis jeg ikke husker


45<br />

50<br />

55<br />

60<br />

65<br />

70<br />

75<br />

80<br />

85<br />

90<br />

Opgave 4, tekst 1<br />

meget fejl, så <strong>var</strong> du vist også <strong>en</strong> sikkerhedssko for nogle måne<strong>der</strong><br />

sid<strong>en</strong>…<br />

– <strong>Mand<strong>en</strong></strong> bi<strong>der</strong> sig i læb<strong>en</strong> og hæver blikket stolt.<br />

– Ja, m<strong>en</strong> d<strong>en</strong> her gang er jeg altså <strong>en</strong> træsko.<br />

– Så siger vi det … du er ganske bestemt <strong>en</strong> rigtig nydelig træsko, siger<br />

kon<strong>en</strong> og kysser ham på kind<strong>en</strong>. – Hvorom alting er, så ville det være<br />

fint, hvis du gad ordne d<strong>en</strong> vandhane i bryggerset, ind<strong>en</strong> jeg kommer<br />

hjem.<br />

<strong>Mand<strong>en</strong></strong> trækker opgiv<strong>en</strong>de på skuldr<strong>en</strong>e.<br />

– Du ved godt, det tager tid at transformere sig. Det tager tid for sjæl<strong>en</strong><br />

at omstille sig til <strong>en</strong> and<strong>en</strong> form. Det tager tid og kræver kræfter. Og du<br />

ved jo lige så godt som jeg, at det er d<strong>en</strong> <strong>en</strong>este måde at komme ind til<br />

… til mit og … dit … hm … bedre jeg.<br />

– Ja, ja, siger kon<strong>en</strong>, – jeg ved godt, du ikke kan gøre for det, og at det<br />

er <strong>en</strong> form for barne-traume-epilepsi af <strong>en</strong> art, m<strong>en</strong> måske kunne du<br />

nogle gange bare nøjes med at tage noget medicin og prøve på at fungere,<br />

som alle andre normale voksne m<strong>en</strong>nesker, <strong>der</strong> har pligter og … brug<br />

for p<strong>en</strong>ge til husholdning<strong>en</strong> og til <strong>en</strong> ny kjole og <strong>en</strong> tur i … Fårup Sommerland.<br />

– Bebrej<strong>der</strong> du mig nu ig<strong>en</strong>, siger mand<strong>en</strong> og ser væk med sine mest<br />

forpinte øjne.<br />

– Nej, nej, siger kon<strong>en</strong> og kysser ham ig<strong>en</strong>. – Selvfølgelig gør jeg ikke<br />

det. Det er bare ligesom ja, 10 år, er længe, når man ikke … altid synes,<br />

<strong>der</strong> er d<strong>en</strong> store udvikling, ikke. Og vi skulle jo også gerne have børn<br />

<strong>en</strong>gang.<br />

– Du kan tro, vi skal have børn, siger mand<strong>en</strong> og man<strong>der</strong> sig op og<br />

kravler ud fra køkk<strong>en</strong>bordet og rejser sig i sin fulde mandshøjde og viser<br />

h<strong>en</strong>de sin nøgne krop med alle d<strong>en</strong>s små charmer<strong>en</strong>de træk og buler.<br />

– Du kan tro, vi skal have børn, siger han og slår sig på brystet og<br />

lægger sit lem i h<strong>en</strong>des hånd. – En dag vil far her gøre os til flere <strong>en</strong>d vi<br />

er. Og så vil mor blive lykkelig og vokse og skabe et helt lille m<strong>en</strong>neske,<br />

som vi vil kalde Sofie eller Ib. Og <strong>der</strong> skal ikke være nog<strong>en</strong> smalle ste<strong>der</strong>.<br />

Kun brede alleer med kakao og fjernsyn og dejlige timer, hvor vi alle<br />

samm<strong>en</strong> lægger ansigterne mod hinand<strong>en</strong> og er <strong>en</strong> familie …<br />

Kon<strong>en</strong> må tage et tørklæde frem. Når mand<strong>en</strong> taler, så taler han virkelig<br />

til h<strong>en</strong>des hjerte. Og når han bruger ord som far og mor, så er det ligesom<br />

om han taler på vegne af hele m<strong>en</strong>neskehed<strong>en</strong>, som le<strong>der</strong><strong>en</strong> af<br />

flokk<strong>en</strong>, som ham <strong>der</strong> fik os til at rejse os på to b<strong>en</strong> og blive homo …<br />

homo et eller <strong>andet</strong>. Og så ved hun, hvorfor hun valgte ham i sin tid på<br />

trods af alle de særhe<strong>der</strong> og skavanker, <strong>der</strong> nu <strong>en</strong>gang følger med, når<br />

man bliver to og tænker på <strong>en</strong>gang at blive tre. Og måske er det i virkelighed<strong>en</strong>,<br />

fordi han er det første m<strong>en</strong>neske på jord<strong>en</strong>, <strong>der</strong> rejste sig, at<br />

han har så svært ved at blive oppe hele tid<strong>en</strong> m<strong>en</strong> må sætte sig og g<strong>en</strong>nemgå<br />

evolution<strong>en</strong> atter og atter, fordi han stadig har hår inde i sit kranie,<br />

som d<strong>en</strong>gang hvor vi havde hår over det hele for at stå imod nattekuld<strong>en</strong><br />

og rovdyr<strong>en</strong>e, <strong>der</strong> <strong>var</strong> vores værste fj<strong>en</strong><strong>der</strong>. M<strong>en</strong> nu må kon<strong>en</strong><br />

ærligt talt tage sig samm<strong>en</strong>, for arbejdsdag<strong>en</strong> v<strong>en</strong>ter og opgaverne hober<br />

sig op.<br />

– Jeg må gå nu, siger hun. Og tilføjer. – M<strong>en</strong> du er min mand, og d<strong>en</strong><br />

her, siger hun og trækker i hans lem, – d<strong>en</strong> er også min.


Opgave 4, tekst 1<br />

<strong>Mand<strong>en</strong></strong> trækker h<strong>en</strong>de ind til sig og hol<strong>der</strong> h<strong>en</strong>de fast og klemmer<br />

h<strong>en</strong>de, som kun <strong>en</strong> le<strong>der</strong> af flokk<strong>en</strong> ville gøre det, og for h<strong>en</strong>des skyld<br />

95 måtte han godt forvandle sig til <strong>en</strong> abe lige nu og på stedet, så de kunne<br />

glemme alt om pligterne og vælte omkuld og gøre hinand<strong>en</strong> glade. M<strong>en</strong><br />

mand<strong>en</strong> bliver ved med at være m<strong>en</strong>neske. Og de kysser hinand<strong>en</strong> længe<br />

før hun går.<br />

M<strong>en</strong> da kon<strong>en</strong> sidst på eftermiddag<strong>en</strong> kommer hjem, ligger mand<strong>en</strong> i<br />

100 indkørsl<strong>en</strong> og spærrer for bil<strong>en</strong>. Grådkvalt stiger kon<strong>en</strong> ud af bil<strong>en</strong> og<br />

går h<strong>en</strong> til sin mand, <strong>der</strong> er iført h<strong>en</strong>des røde frakke.<br />

– Ligger du nu <strong>der</strong> ig<strong>en</strong>, lille v<strong>en</strong>, siger hun og aer hans halvskaldede<br />

isse. – Har du ligget her længe? spørger hun, alt im<strong>en</strong>s hun prøver at holde<br />

tårerne tilbage. For alt det, hun har drømt om på kontoret, er pludselig<br />

105 blevet ing<strong>en</strong>ting.<br />

– Hvem er du nu? spørger hun stille.<br />

M<strong>en</strong> mand<strong>en</strong> s<strong>var</strong>er ikke. Han ligger bare så lang han er. Med syltetøj<br />

ud af mund<strong>en</strong> og øjn<strong>en</strong>e vidt åbne.<br />

– Er du <strong>en</strong> fin dame <strong>der</strong> er faldet? spørger hun mekanisk og ud<strong>en</strong> at<br />

110 v<strong>en</strong>te s<strong>var</strong>.<br />

– Er du <strong>en</strong> ung linedanserinde, <strong>der</strong> er trådt forkert og er blevet bevidstløs?<br />

<strong>Mand<strong>en</strong></strong> s<strong>var</strong>er ikke. Myrerne har fundet ud af, han har syltetøj i mundvig<strong>en</strong>.<br />

De kravler rundt på hans mund, som om d<strong>en</strong> <strong>var</strong> <strong>en</strong> grotte med<br />

115 søde sager. Nu kommer tårerne løb<strong>en</strong>de af sig selv. Kon<strong>en</strong> kan ikke klare<br />

det mere. Anfaldet har <strong>var</strong>et for længe d<strong>en</strong>ne gang. Og det er, som om<br />

det bliver oftere og oftere, at det sker. Da de mødtes <strong>var</strong> han god og rar<br />

og sund et helt år. Indtil <strong>en</strong> morg<strong>en</strong> hvor hun ville elske, og han bare lå<br />

slap og spillede med tung<strong>en</strong>. Umod<strong>en</strong> og uvant med situation<strong>en</strong> som<br />

120 hun <strong>var</strong> d<strong>en</strong>gang, tog hun det for <strong>en</strong> lille leg og gav sig til at følge hans<br />

eksempel. Længe lå de så og spillede med tung<strong>en</strong> og så på hinand<strong>en</strong><br />

med samme sløve blik. M<strong>en</strong> da <strong>der</strong> <strong>var</strong> gået <strong>en</strong> halv time, og han ikke<br />

havde taget initiativ til noget ord<strong>en</strong>tligt, blev hun utryg og følte han<br />

gjorde nar.<br />

125 – Er det fordi du ikke kan lide mine bryster? havde hun spurgt. M<strong>en</strong><br />

han havde blot hvæset og spillet med sin tunge. Det <strong>var</strong> først, da hun<br />

trak gardinet fra og sollyset kom ind og ramte ham, at han fór op af s<strong>en</strong>g<strong>en</strong><br />

og bedækkede h<strong>en</strong>de og <strong>der</strong>på forsøgte at sluge h<strong>en</strong>de, at hun forstod,<br />

at han <strong>var</strong> forvandlet til et krybdyr. Sid<strong>en</strong> <strong>var</strong> det gået slag i slag.<br />

130 Og stik mod <strong>der</strong>es begges forv<strong>en</strong>tninger og drømme <strong>var</strong> hans sygdom<br />

taget til lige sid<strong>en</strong>.<br />

– Jeg kan ikke klare det mere, Mog<strong>en</strong>s. Der er ing<strong>en</strong> <strong>en</strong>de på dine<br />

mutationer. Der er ikke noget jeg kan tro på, elskede, sådan som du teer<br />

dig. Nu ligger du her i indkørsl<strong>en</strong> med syltetøj om mund<strong>en</strong> og alt det<br />

135 <strong>der</strong>. Og selvom du ikke selv har nog<strong>en</strong> erindring om det, så har du ligget<br />

sådan de første 20 gange. Og det kan godt være, du ikke er <strong>en</strong> dværghøne<br />

fra Lübeck, <strong>der</strong> har været blind passager i <strong>en</strong> fo<strong>der</strong>stoflastbil, før<br />

du blev kørt over mellem Skjern og Vejle – d<strong>en</strong>ne gang, m<strong>en</strong> det bety<strong>der</strong><br />

ikke noget.<br />

140<br />

Sandhed<strong>en</strong> er, at jeg bare ikke længere kan bære at komme træt hjem<br />

fra arbejde og tro det bedste og se det værste og blive skuffet i tide og i<br />

utide. Jeg ved godt, det ikke er noget du selv styrer. M<strong>en</strong> 10 år er altså


145<br />

150<br />

155<br />

160<br />

165<br />

170<br />

175<br />

180<br />

185<br />

190<br />

Opgave 4, tekst 1<br />

længe, når du ikke i det mindste <strong>en</strong> gang imellem kan holde dig i skindet<br />

og vise dig som d<strong>en</strong> Mog<strong>en</strong>s, du også er inde un<strong>der</strong> dit pindsvin<br />

med unger i mav<strong>en</strong>, <strong>der</strong> har mødt død<strong>en</strong> un<strong>der</strong> et folkevognsrugbrød –<br />

som du sandsynligvis er lige nu.<br />

<strong>Mand<strong>en</strong></strong> glipper med øjn<strong>en</strong>e og spytter nogle myrer ud.<br />

– Hvordan kunne du vide, jeg <strong>var</strong> et pindsvin med unger i mav<strong>en</strong>, <strong>der</strong><br />

har mødt død<strong>en</strong> un<strong>der</strong> et folkevognsrugbrød?!<br />

– Fordi du har det i dig, ligesom du har <strong>en</strong> bradepande med teflonbund,<br />

og <strong>en</strong> af Monets åkan<strong>der</strong> i dig. Fordi du kun er Mog<strong>en</strong>s ca. 10<br />

dage af året, og rest<strong>en</strong> af tid<strong>en</strong> er <strong>en</strong> grusgrav ud<strong>en</strong> for Hors<strong>en</strong>s, eller et<br />

amerikansk Pan-Am fly, <strong>der</strong> lækker olie på sofa<strong>en</strong>, når vi er ude og<br />

besøge vores efterhånd<strong>en</strong> få v<strong>en</strong>ner. Det er ikke let at stå model til, at<br />

du bare ved det.<br />

– Det er ikke rigtig olie, indv<strong>en</strong><strong>der</strong> mand<strong>en</strong> og sukker. – Hvis du vidste,<br />

hvor gerne jeg ville ændre mig, siger han så.<br />

– Hvis du bare vidste, hvor gerne jeg ville have mit gamle job tilbage i<br />

E.P. Consulting, så ville du ikke sige sådan noget til mig. Forstår du da<br />

ikke, det er noget, <strong>der</strong> kommer indefra og presser sig ig<strong>en</strong>nem nogle<br />

kødkanaler inde i mig, ud<strong>en</strong> jeg kan undvige eller stritte imod. I formiddags<br />

f.eks. da jeg skulle ordne vandhan<strong>en</strong> i bryggerset, vågnede jeg op i<br />

håndvask<strong>en</strong>, frys<strong>en</strong>de og våd efter at have været gidsel i mere <strong>en</strong>d fire<br />

timer, som <strong>en</strong> forpulet fiskeribøje! Tror du da, kvindem<strong>en</strong>neske, at det<br />

er noget, jeg gør med vilje?!<br />

– Nej, siger kon<strong>en</strong> og rækker ham sin vielsesring. – Det tror jeg ikke.<br />

M<strong>en</strong> ti år med <strong>en</strong> mand, <strong>der</strong> kal<strong>der</strong> sig Mog<strong>en</strong>s, m<strong>en</strong> som <strong>blandt</strong> <strong>andet</strong><br />

også er <strong>en</strong> sko, – det er simpelth<strong>en</strong> for meget for <strong>en</strong> kvinde, <strong>der</strong> også<br />

gerne vil nyde livet og føle tryghed og sikkerhed og slippe for at skulle<br />

udfylde selvangivels<strong>en</strong> samm<strong>en</strong> med <strong>en</strong> mand, <strong>der</strong> ligger på bordet og<br />

bil<strong>der</strong> sig ind, han er <strong>en</strong> kuglep<strong>en</strong> med et motiv fra Tivolirevy<strong>en</strong>. Det er<br />

ganske <strong>en</strong>kelt for meget for <strong>en</strong> kvinde, <strong>der</strong> hol<strong>der</strong> af b<strong>en</strong>løse fugle og<br />

brænd<strong>en</strong>de kærlighed, solopgange og solnedgange og godt kunne tænke<br />

sig at opleve dem med et m<strong>en</strong>neske, <strong>der</strong> bare <strong>en</strong> gang imellem er<br />

d<strong>en</strong>, han giver sig ud for at være og hol<strong>der</strong> sine aftaler. Og <strong>der</strong>for, siger<br />

hun, m<strong>en</strong>s tårerne triller ned fra h<strong>en</strong>des øjne. – Derfor bliver jeg nødt til<br />

at forlade dig, Mog<strong>en</strong>s.<br />

<strong>Mand<strong>en</strong></strong> ser h<strong>en</strong>de længe og ved<strong>var</strong><strong>en</strong>de ind i øjn<strong>en</strong>e. Og for første<br />

gang er det ham, <strong>der</strong> stiller h<strong>en</strong>de spørgsmålet.<br />

– Hvad er du nu, elskede?<br />

– Alvorlig, s<strong>var</strong>er hun. <strong>Mand<strong>en</strong></strong> nikker langsomt og forstår h<strong>en</strong>de godt.<br />

Hvad kan han byde h<strong>en</strong>de <strong>andet</strong> <strong>en</strong>d besyn<strong>der</strong>lige øjeblikke og umodne<br />

må<strong>der</strong> at være til på. Hvad har han <strong>andet</strong> <strong>en</strong>d <strong>en</strong> ustabil puls og <strong>en</strong> sjæl,<br />

<strong>der</strong> nægter at stille sig tilfreds med et fuldskæg og <strong>en</strong> funktionærstilling.<br />

Kon<strong>en</strong> gør jo bare det, som han ville gøre, hvis han havde ejet <strong>en</strong> og<br />

ikke tusind viljer. Hvis hun vælger at forsvinde ud af hans liv, så er det<br />

mindste, han kan gøre da at vinke farvel, når hun bakker ud ad indkørsl<strong>en</strong><br />

og kører bort i retning af sin moster i Tølløse.<br />

I nogle uger lever mand<strong>en</strong> al<strong>en</strong>e i det store hus i Smørum Nedre. M<strong>en</strong><br />

selvom han er dybt ulykkelig, hol<strong>der</strong> han ikke op med at forvandle sig af<br />

d<strong>en</strong> grund. Han er <strong>blandt</strong> <strong>andet</strong> <strong>en</strong> dybt ulykkelig stumtj<strong>en</strong>er. Og et dybt<br />

ulykkeligt ryatæppe ude i gang<strong>en</strong>. Han forvandler sig i d<strong>en</strong>ne tid op til


195<br />

200<br />

205<br />

210<br />

215<br />

220<br />

225<br />

Opgave 4, tekst 1<br />

20 gange på <strong>en</strong> dag, og når han <strong>en</strong>delig er m<strong>en</strong>neske, er det ikke let at<br />

være m<strong>en</strong>neske. Han savner sin kone og lærer, hvor meget det bety<strong>der</strong><br />

at dufte h<strong>en</strong>des duft og knuge h<strong>en</strong>des tøj, når hun nu ikke selv er <strong>der</strong><br />

mere. Han stiller bille<strong>der</strong>ne af h<strong>en</strong>de op rundt omkring i huset og går så<br />

rundt og bliver kunstigt overrasket over at finde h<strong>en</strong>de.<br />

– Nej, er du <strong>der</strong>, skat, mumler han.<br />

– Nå, du har rigtignok fået mejet dig ud til aft<strong>en</strong>.<br />

– Åh, for pokker du gav mig et chok!<br />

– Jeg troede først, du kom hjem i aft<strong>en</strong> ... osv.<br />

M<strong>en</strong> på et tidspunkt kan han ikke længere bilde sig selv ind, at han bliver<br />

overrasket af et bryllupsfotografi på toilettet. Og på et tidspunkt lugter<br />

kon<strong>en</strong>s tøj ikke længere af h<strong>en</strong>de, m<strong>en</strong> af søvn og sorte rande un<strong>der</strong><br />

øjn<strong>en</strong>e. Og <strong>en</strong> morg<strong>en</strong> forvandler mand<strong>en</strong> sig til <strong>en</strong> hundehvalp, <strong>der</strong><br />

river det hele fra hinand<strong>en</strong> og tilmed tisser på alle min<strong>der</strong>ne og bi<strong>der</strong><br />

sig til blods, fordi han har lopper.<br />

Og <strong>der</strong> kan man tro det hele <strong>en</strong><strong>der</strong>, m<strong>en</strong> det ville dog være åndssvagt.<br />

Så <strong>en</strong> aft<strong>en</strong> hvor mand<strong>en</strong> er <strong>en</strong> emhætte, låser kon<strong>en</strong> sig atter ind i<br />

hjemmet. Hun er solbrændt og smuk og dejlig at se på og i hånd<strong>en</strong><br />

bærer hun <strong>en</strong> flaske med vin.<br />

– Jeg har savnet dig forfærdeligt, siger hun og går straks h<strong>en</strong> og kysser<br />

ham, selvom han hænger på hovedet på vægg<strong>en</strong> og laver <strong>en</strong> farlig larm.<br />

– Jeg har været ude og svinge med fiss<strong>en</strong> og har rigtig fået bekræftet<br />

mit ego. Der <strong>var</strong> 4, <strong>der</strong> sagde, jeg <strong>var</strong> smuk. Og 8 <strong>der</strong> m<strong>en</strong>te, jeg havde<br />

<strong>en</strong> sød acc<strong>en</strong>t. M<strong>en</strong> alle tolv forvandlede sig ind<strong>en</strong> længe til de mest<br />

røvkedelige tørvetrillere i verd<strong>en</strong>, <strong>der</strong> fyldte det hele med <strong>der</strong>es tørv.<br />

Derfor forlod jeg dem alle, og nu står jeg så her ig<strong>en</strong> og trænger til <strong>en</strong> ...<br />

emhætte!<br />

Kon<strong>en</strong> ser på mand<strong>en</strong>, <strong>der</strong> hænger på hovedet og larmer og suger luft<br />

ind.<br />

– Hvordan kunne du vide, jeg <strong>var</strong> <strong>en</strong> emhætte! udbry<strong>der</strong> mand<strong>en</strong> forarget.<br />

– Fordi du altid <strong>en</strong>t<strong>en</strong> er <strong>en</strong> emhætte, <strong>en</strong> snegl eller <strong>en</strong> kunstinstallation<br />

lavet af brugte tandbørster og mælkekartoner, når du hænger <strong>der</strong>!<br />

<strong>Mand<strong>en</strong></strong> kravler ned fra vægg<strong>en</strong> og vælter h<strong>en</strong>de omkuld på gulvet.<br />

– Hvad er du nu, Mog<strong>en</strong>s? siger kon<strong>en</strong>.<br />

– Glad, siger mand<strong>en</strong> og forvandler sig til <strong>en</strong> førsteelsker, <strong>der</strong> har prøvet<br />

sit og nok ved, hvordan man tager sig af sin kvinde.<br />

(2000)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!