Bl„t og hvidt sept. 2005 - Senior - DBU

klubcms.dbu.dk

Bl„t og hvidt sept. 2005 - Senior - DBU

Blåt hvidt

&SEPTEMBER 2005

LF-Serien

har i efteråret spillet flere

seværdige kampe.

41


2 BLÅT OG HVIDT · SEPTEMBER 2005

INDHOLD

Ny formand ..........................................3

Herre senior 1. og 2. holdstrup…....... 4

Old Boys og Veteran 2..........................6

NFA - Så er vi klar igen........................7

B.1901 fodbolde i Nepal.......................8

Klub nyt..............................................10

Isdagen 2005......................................13

Beri beri på hjemmebane..................14

Oktoberfest ........................................18

Fodboldskole ......................................19

U 20 ....................................................19

Jyske Bank støtter ungdommen ......20

SkanluxCup 2005..............................21

Ungdomsafdelingen:

Junior ....................................................22

Miniputafdelingen.................................24

Mikroputafdelingen ..............................25

Podeafdelingen .....................................26

Piger......................................................29

Scandlines Cup 2005 ............................35

Tage modtager LFBU’s Guldnål ..........38

Sidste nyt ..............................................40

Redaktør/ansvarshavende:

Alex Jørgensen

Grønsundsvej 25

4800 Nykøbing F.

Tlf. 54.86.07.12

Mobil 26.34.64.71

Email: alex@zmail.dk

Næste Nummer udkommer:

December 2005

Næste deadline:

20. november 2005

Produktion:

LF Bogtrykkeri a·s

Kongensgade 16

4800 Nykøbing F.

Tlf. 54 85 06 24 . Fax 54 82 13 49

lfb@lf-bogtrykkeri.dk

Ledelsen i B.1901

Formand

Valther Andersen

Pandebjergvej 158

4800 Nykøbing F.

Tlf. 54.13.38.50

Mobil 21.70.47.90

Email:

0000vaa@danskmetal.dk

Næstformand

Karsten Mikkelsen

Bøgevej 1

4800 Nykøbing F.

Tlf. 54.86.36.36

Mobil 40.14.70.85

Email: aion@mail.dk

Kasserer

Michael Bringe Larsen

Pandebjergvej 32

4800 Nykøbing F.

Tlf. 54.82.00.65

Arb. 54.84.17.00

Email: 1bringe@ofir.dk

Bestyrelsesmedlem

Jan Per Christensen

Ryesgade 2 A

4800 Nykøbing F.

Tlf. 54.85.95.89

Mobil 20.21.95.89

Email:

Snedkergaarden@mail.tele.dk

Bestyrelsesmedlem

John Hansen

Cypernvej 48

4800 Nykøbing F.

Tlf. 54.85.22.94 - 54.84.60.28

Mobil 26.44.56.84

Email: Joh@nyk-f-kom.dk

Bestyrelsesmedlem

René Rasmussen

Pandebjergvej 4

4800 Nykøbing F.

Tlf. 54.82.76.60

Mobil 41.16.41.08

Email: rener@seatainers.dk

Bestyrelsesmedlem

Alex Jørgensen

Grønsundsvej 25

4800 Nykøbing F.

Tlf. 54.86.07.12

Mobil 26.34.64.71

Email: alex@zmail.dk

aj@kuszon.dk

Bestyrelsesmedlem

Claus Lenvig

Nr. Boulevard 65A, 1.th

4800 Nykøbing F.

Mobil 50.95.13.65

Email: lenvig4@familie.tele.dk

Bestyrelsesmedlem

Nick Gaardhøje

Sundby Allé 16

4800 Nykøbing F.

Mobil 54.85.53.73

Email:

nick.gaardhoje@dansikring-direct.dk

Klubvært

Morten hansen

Ved Kohaven 3

4800 Nykøbing F.

Tlf. 54.85.19.01

Materialeforvalter

Mogens Bringe Larsen

Folemarken 79

4800 Nykøbing F.

Tlf. 54.85.80.89

Arb. 54.85.36.55

Vennernes bestyrelse

Formand: Jesper Kawa

Tlf. 40.61.62.86

Kasserer: Gitte Larsen

Sekretær: Jørgen Møller Krogh

Ebbe Hansen

Benny Brædder

Formand Forældreforeningen

Formand: Pia Bringe Hansen

Tlf. 22.29.15.57

René Olsen

Mette Falk Andersen

Kirsten Jensen

Lars Løhr

B.1901’s kontor

B.1901’s klubhus

Ved Kohaven 3

4800 Nykøbing F.

Kontortid: Mandag, tirsdag

og torsdag kl. 14,30-17,00

b1901@b1901.dk

Ansvarlig hjemmeside

Alex Jørgensen

Grønsundsvej 25

4800 Nykøbing F.

Tlf. 54.86.07.12

Mobil 26.34.64.71

webmaster@b1901.dk


Ny formand

BLÅT OG HVIDT · SEPTEMBER 2005

Som ny formand for B,1901, en klub

med mange gode traditioner, er der

meget at sætte sig ind i, der er mange

nye ansigter der skal sættes navn

på, men med fælles hjælp skal det

nok lykkes.

I den nyvalgte bestyrelse gik vi

straks i gang på 2 fronter. Vi ville have

et overblik over det organisatoriske

arbejde, og det er nu endt op med,

at der i september 2005 afholdes et

seminar over 2 aftener for bestyrelse/ledere

og andre nøgle personer.

Resultatet af dette seminar skal gerne

være, at få en mere strømlinet organisation,

hvor alle ved hvilke opgaver

hvem har.

På det sportslige slap vi for LF serien

skidt fra start. Det blev dog bedre i

sidste halvdel af forårssæsonen - det

er så fortsat i de første kampe i efteråret

med max point i skrivende

stund.

Ved slutningen af forårssæsonen var der et stort ønske fra en samlet spillertrup om få tilknyttet en

ny træner, hvilket resulterede i flere spillermøder og slutteligt endte med afbrydelse af samarbejdet

med Søren Jensen samt tilknytning af 2 særdeles kompetente herrer i form af Steen Rasmussen som

cheftræner samt Thomas Bundgaard som assistent-træner.

Klubhus bestyreren Søren Frederiksen meddelte at han ville prøve nye udfordringer og derfor opsagde

sit job pr. 31. juli 2005. Der er fundet og ansat en ny bestyrer (Morten Hansen) pr. 1. september

2005. Vi byder Morten velkommen til arbejdet. - Læs mere herom andetsteds i bladet.

Som det ses af ovenstående har der været nok at se til, men spændende og vi i bestyrelsen er glade

for udfordringerne.

I den sidste leder var omtalt kort samarbejdet med NFA og B.1921, det vil jeg vende tilbage til i et

senere Blåt & Hvidt.

Valther Andersen

Formand

Jernbanegade 9-11 · 4800 Nykøbing F. · Telefon 54 85 12 30

3


4 BLÅT OG HVIDT · SEPTEMBER 2005

Seniorafdelingen

Herre senior 1. og 2. holdstrup

Det er nu tid til at gøre status over første halvdel

af sæson 2005. Træningen startede i januar

måned under Søren Jensen og Ole Andersens

ledelse. Kunstgræsbanen gør, at der kan

trænes uanset hvordan vejret næsten er, så

den blev benyttet flittigt. Træningen blev

krydret med spinning (cykling) om torsdagen i

Multisport med Bennie Andersen som instruktør.

Denne træning er et godt suplement

til den ”sure opstart”, tak til Bennie for et stort

engagement under disse træninger.

Det har været et turbulent forår, vi har oplevet.

LF-seriens start i de første kampe levede

ikke helt op til forventningerne, der blev

”smidt” for mange points væk. Serie 1 tabte de

2 første kampe (træner Ole Andersen var på

ferie), siden har holdet vundet kamp på kamp

og førte rækken på et tidspunkt. Da vi nåede

frem til maj måned, havde der været ”en underlig

stemning” i truppen. Dette udløste et

spillermøde d. 26.05.05., hvor klubbens formand

samt seniorudvalget havde en seriøs debat

om hvad den underlige stemning skyldtes.

Spillerne gav udtryk for, at de godt kunne

tænke sig at prøve noget nyt på trænersiden,

hvilket formanden og seniorudvalget gav tilsagn

om.

Der blev arbejdet hårdt på at finde en løsning

ARKITEKTFIRMAET

FRIIS ANDERSEN A/S

FRISEGADE 1

DK-4800 NYKØBING F.

TELEFON 54 85 04 39

E-mail: friis-a@friis-a.dk

på spillernes ønske om at finde en anden

træner, og i juni måned kunne formanden

præsentere et nyt trænerteam bestående af

Steen Rasmussen og Thomas Bundgaard.

Disse to personer er jeg sikker på er en god

kombination, og jeg er overbevist om, at B.1901

går et stort efterår i møde.

Op til denne sæson forlod Elmir Basic os for at

prøve lykken i Døllefjelde, forventningerne

blev ikke helt indfriet, så vi hilser Elmir velkommen

tilbage i B. 1901 og glæder os til at

juble over mange scoringer i efteråret.

Der synes nu at være banet vej for et godt

efterår, hvor vi håber at slutte i top 4. Seniorudvalget

ønsker alle spillere/trænere/holdledere

og alle andre en god efterårssæson.

Serie 2

Holdet der har vundet alt! Det var med visheden

om, at det var svært at følge op på de store

resultater holdet har opnået de seneste sæsoner,

at vi overtog gerningen som spillende managers.

Thomas Gorbatiouk og Arne Schilling

stoppede for at blive h.h.v. folde-ud-mand i

syndens by København og holdleder for byens

førende fodboldklubs førstehold.

En målsætning om at ende i top tre er stadig

Bogtryk

Offsettryk

Digitaltryk

LF Bogtrykkeri a·s

Telefon 54 85 06 24

www.lf-bogtrykkeri.dk

Lay-out

Logodesign

Sats

Webdesign

Scanning

Filmudkørsel


ealistisk og vi vil kæmpe hårdt for at opnå vores

mål. Desværre må vi erkende, at ingen af

os på holdet er blevet hverken yngre, hurtigere

eller kønnere! Medens vores modstandere har

brugt sommeren på træningsbanerne har vi

hold liv i Webergrillen og sovet til middag på

solvognen. Det skal naturligvis kunne ses på

banen….. Men med sædvanlig gejst, godt humør

og stort talent! skal vi nok få en masse point

på kontoen i efteråret.

Vi har måttet sige farvel til nogle af sidste års

profiler, der har indstillet glorværdige karrierer.

Karsten ”Daugaard” Mikkelsen, der med trusler

fra Gorba om ikke at blive lukket ind på

Club 14 trofast stillede sidste år, har uden

denne trussel valgt at stille støvlerne på hylden

for at hellige sig bestyrelsesarbejdet. Det

forlyder at Daugaard tiltvang sig en plads i bestyrelsen

efter at have fået nys om at der var

gratis mad ved møderne. Ved sidste møde

skulle han have udtalt følgende da smørrebrødet

ankom: ”Jeg skal have alt det højtbelagte

– resten af bestyrelsen kan få et par flade!”.

Martin ”Dinger” Larsen er overgået til ungdomsarbejdet

på fuld tid. Desuden er Jeyen

BLÅT OG HVIDT · SEPTEMBER 2005

Alle former for turistkørsel

i ind- og udland

B U S S E R

APS

Telefon:

5485 4740

Postboks 79 · DK-4800 Nykøbing F.

Telefax 5485 02 29 · www.de-gronne-busser.dk

E-mail: info@de-gronne-busser.dk

Kontor/garageanlæg:

Håndværkervænget 22 · 4873 Væggerløse

5

Kailasanathan, Torben Hansen og Martin Nielsson

blevet fast inventar på klubbens 1./2.

hold.

Det er med stor glæde at vi til gengæld har

kunnet sige goddag til at hav af store boldspillere

som bl. a. Thomas Karlsson, Dennis Poulsen,

Rene Nielsson, Martin Schnack og Thomas

”Riva” Rasmussen, der alle har valgt at nyde

deres otium hos os!

Foråret har igen vist at Lasse ”Giftpil” Jensen

og Gert ”Trykker” Petersen er vores skarpeste

skyts. Med h.h.v. 14 og 12 træffere bidrager de

til holdets succes. De bør også fremhæves for

største fremmøde på holdet i forårets kampe.

I kampens spiller-statistik fører Ricky Midtgaard

med tre valg.

Vi vil til efteråret ikke længere stå tilbage for

Juventus og andre klubber vi kan sammenligne

os med. Vi har derfor fra vores sponsor og

anfører Ricky ”KAN Sport” Midtgaard med

stor tak modtaget et flot sort sæt Nike udebanetøj

påtrykt SPORTMASTER og B.1901’s logo.

Vi glæder os til at tage fat i efterårssæsonen!

Peter og Henrik G. Jeppesen


6 BLÅT OG HVIDT · SEPTEMBER 2005

Seniorafdelingen

Old Boys

eller manglen på samme……Sådan har det

været igen i denne sæson. På trods af rigtig

mange gode og ”unge” OLD BOYS (OB) spillere,

har det igen i år været de rutinerede veteraner

der har måtte trække det tunge læs. Dette

har naturligvis givet udslag i at holdet ikke

har kunnet blande sig mellem de bedste i rækken,

men er det nu også det vigtigste med et

OB hold? Nogle vil måske mene at det sociale

kommer i første række, mens andre stadig har

ambitioner. Det skal dog tilføjes at når dommeren

fløjter op, går vi naturligvis efter sejren.

Jeg håber at B1901 i fremtiden vil være i

stand til at blande sig i toppen af OB rækken.

Maglebrændeslagteren

Telefon 54 44 13 24

Mange spillere nærmer sig nu alderen hvor de

kan/må spille og det er derfor mit håb at de vil

melde sig under fanerne. I den forbindelse vil

jeg lige nævne at Ole Andersen og Bennie Andersen

har været meget flinke til at hjælpe.

Andre af de ”unge” spillere har også deltaget

en gang eller to, KOM ENDELIG IGEN.

En stor tak skal lyde til Benny Jensen, som

igennem flere sæsoner har været en uvurderlig

hjælp med bl.a. tøjvask, frisk frugt i pauserne og

sit gode humør. Benny har i foråret været sat på

en hård opgave, med at sætte hold, hvilket

han har klaret flot. Tak for indsatsen, Benny,

håber du vil fortsætte længe endnu.

C.

Veteran 2

De lyse nætter i juni har fået veteran 2 op i

omdrejninger – for efter ny rækkeinddeling

fra juni måned, har holdet vundet de 4 kampe

mod henholdsvis TGB, Eskilstrup, ØUB og

DMI, og er for første gang i historien på 1.

pladsen. Holdet har så meget selvtillid, at 2

spillere tilod sig den frihed, at blive væk fra

kampen i ØUB, uden at melde afbud. – Man

forstår vel, at der kan være ledermangel, når

selv plejehjemmene ikke får sendt deres beboere

ud til aftalte kampe.

- Vore tanker går til Erik Ø, i en for ham svær

tid. – håber at se dig snart igen.


NFA

Så er vi klar igen!

NFAskal igen i gang med spændende opgaver

for senior, ynglinge og junior, og det bliver interessant,

om træner Carsten Broes seniorer

kan komme godt fra start, hvad der er meget

vigtigt, hvis man sigter mod den bedste placering

i NFA’s historie.

Anders Due er solgt til FC Nordsjælland, og

David Ousteds lejemål blev ikke forlænget, så

der skulle en keeper på plads i truppen, og det

blev den meget talentfulde Lars Bjerring, tidl.

FC Roskilde, der af mange er udråbt til rækkens

bedste på pladsen. Han er klar efter en

skade, og han kom til NFA sammen med hurtige

Anders Kruse, tidl. FC Roskilde. Kruse

bragte i øvrigt NFAforan med 1-0, da ”bjørnene”

slog KB’s 2. divisionshold med 3-1 på opvisningen

i B. 1901. Der var også farvel til lejede Mike

Owusu, men alt tyder på, at Mads Jensen

er klar igen efter en grim skade.

Ynglingene imponerede med ni sejre i 10 kampe,

og træner Lars Bo Christensens mandskab

har tænkt sig at gøre en ny fin figur i 1.

division. Det sprudler af talent i denne aldersgruppe,

hvor flere har været på landsholdet og

har trænet med i seniortruppen for at vænne

sig til det hårdere tempo mv.

Det ligner en stor sæson for mandskabet, men

kampene skal naturligvis spilles først.

Juniorerne havde det sværere, men træner

Manfred Sørensens tropper kæmper for det,

og så kommer spillerudviklingen også parret

med talentet. Der skal arbejdes hårdt igen,

Gør som andre…

Ta’ til Bowling i Nykøbing F.

Masser af lækre baner, 8” pool-billard,

Airhockey, spillemaskiner og

ikke mindst en god bar og en lækker

café i en hyggelig atmosfære!

BLÅT OG HVIDT · SEPTEMBER 2005

men det er truppen også indstillet på, og

kommer resultaterne nok også.

For alle ungdomsholde gælder bl.a., at talentudviklingen

sættes i højsædet, og foruden

trænerne har NFA også ansat Brian Fonseca

som ITU-træner, og det giver talenterne mulighed

for øget træningsmængde. Mere

træning er som bekendt ofte vejen til at blive

bedre uanset om man spiller fodbold eller dyrker

andre sportsgrene.

God sæson til alle i moderklubberne fra

John Hansen, sportschef i NFA

• Vi laver kun det vi er gode til

• Vi borer, skærer og sliber i glas

•Glas til biler

• Glas til huse

kort sagt

– alt i glarmesterarbejde...

OBS - GRATIS opmåling og tilbud

Englandsvej 3 · 4800 Nykøbing F.

Tlf. 54 85 10 85 · Fax 54 85 54 85

www.danmarkssydligsteglarmester.dk

NYKØBING F. - KYSTVEJ 1 - 54 86 19 19

MARIELYST - STRANDPARK 1 - 54 13 19 19

7


8 BLÅT OG HVIDT · SEPTEMBER 2005

B.1901 fodbolde i Nepal

I juni måned 2005 skulle vi på vores drømmerejse

til Nepal og Tibet. Inden afrejsen havde

vi fået at vide, at vi skulle besøge et børnehjem

i Kathmandu i Nepal. Vi havde, af vores rejseleder,

fået at vide, at hvis vi kunne skaffe noget

børnetøj i alderen fra 4 – 18 år, så ville det

Målmand på børnehjemmet i Nepal.

Jan Nielsen

filialdirektør

Rådgivning med kvalitet...

Vi har tid til personlig rådgivning og gør os umage for at fremstå som

en kompetent samarbejdspartner.

Vores kunderådgivning er præget af indlevelse og høj kvalitet.

Fejøgade Toldbodgade 1 - 4800 25 · Nykøbing F F.

Tlf.: Tlf. 54 85 55 555 44 44

være rigtigt godt. Vi tænkte, børnehjem, - så

kunne de sikkert også bruge nogle fodbolde til

at hygge sig med. Vi ringede til Tage og forelagde

ham vort udflugtsmål og forehavende,

og forklarede, at børnene derude sikkert gerne

ville have et par bolde af læder at spille

med. Straks var Tage med på idéen og kontaktede

Mogens Bringe, og næste dag kunne vi

komme ud i klubhuset og hente et par bolde.

Da vi kom næste dag, lå der fem NYE læderbolde,

som vi kunne tage med til børnehjemmet.

Vi siger jer, at drengene blev glade for boldene,

og vi ligeså. Det var meget rørende at se

knægtene spille på livet løs med de nye bolde.

Det viste sig, at lederen, Lars, er født på Nykøbing

F. Sygehus den 30.12.1968, og han

kendte alt til Alliancen. Han kunne lige opdatere

os om Alliancen’s sidste turneringskampe

i foråret mod Næstved og Fremad Amager, og at

nedrykning var undgået. Det var meget pudsigt,

og så er det, at verden alligevel ikke er så

stor. Lars er gift med en Nepaleser og har to

børn på henholdsvis 4 og 1 år.

Der bor 48 børn på børnehjemmet, som Lars

driver for penge, som han tjener på seks boghandler

og for penge, som folk donérer til ham.

Han gør et kæmpe stykke arbejde for, at disse

48 børn skal gå i skole og få en uddannelse.

Han brænder virkelig for den sag, da der findes

mange gadebørn i Kathmandu.

Vi skulle hilse fra Lars og drengene og sige

TUSINDE TAK for boldene.

Mange hilsner og TAK fra

Hanne og Bjarne Brædder.

SPAREKASSEN


Lars, børnehjemsleder i Nepal.

-Vi kan hjælpe dig

med alle former for tryksager!

Tværgade 14 - 4800 Nykøbing F.

Tlf. 54 88 02 34 - Fax 54 88 02 35

mail@ugeavisen-nyk.dk

BLÅT OG HVIDT · SEPTEMBER 2005

Reklame

opgaver

Logo’er

Brochurer

Klubblade

Visitkort

Brevpapir

Kopier

sort/hvid eller farve

Laminering

og meget mere

9


10 BLÅT OG HVIDT · SEPTEMBER 2005

B.1901’s klubblad - Blåt & Hvidt på nettet!

Det er nu muligt at hente Blåt og Hvidt på vores

hjemmeside www.b1901.dk. Gå ind under:

Nyheder - Blåt & Hvidt - i menuen til venstre.

Vi mangler Indlæg til hjemmesiden!

Da det er et stort ønske, at vor hjemmeside er

interessant at besøge, kræver det, at alle hele

tiden er med til at komme med informationer og

nyheder. – Så et lille nødråb! – Kom med noget

input til siden, - der er i øjeblikket mange afdelinger,

der ikke bidrager!

Er du mellem

18 og 28 år …

Klub Nyt

ved Tage

… behøver du kun et dankort med Visa for at få en lang række fordele.

Med Fordelsprogrammet er der penge at spare.

Læs mere, og tilmeld dig på www.nordea.dk, eller kom ind til os.

Slotsgade 1-3 · 4800 Nykøbing F. · Telefon 54 85 30 99

Se at komme ud af busken, og send jeres indlæg

til webmaster@b1901.dk.

Vi mangler trænere/ledere til næste

sæson!

Vi er i fuld gang med at besætte træner- og lederposterne

i ungdomsafdelingerne til næste

sæson. Da vi i øjeblikket har stor tilgang i flere

af afdelingerne, kunne vi godt bruge nogle flere

trænere og ledere, så går du med end lille

”træner- eller afdelings/holdleder spire” i maven,

- det kræver ikke altid det store, - så kom


ud af busken og meld dig til sportschef Martin

”Dinger” Larsen, - Vi mangler dig!. B.1901 kan

evt. tilbyde dig uddannelse i opgaven.

Nyt fra webmaster!

Så er tekniske tilretninger på vor hjemmeside

ved at være klar, og det er nu muligt for alle

hold, selv at indlægge holdbillede, spillertrup,

optakt og referater til kampene. Inden længe

vil det også være muligt, at indsætte holdopstillinger.

Ønskes adgang til denne mulighed,

kontakt webmaster@b1901.dk for at få tildelt

brugernavn og password.

Ny kantinebestyrer i B.1901:

Morten Hansen (tidligere indehaver af Joker

Pub) overtager d.1.9.2005 driften af kantinen i

B.1901. Morten er 44 år og har ca. 15 års erfaring

fra restaurationsbranchen. Hvoraf, han

de sidste 7 år har drevet restaurant Joker Pub

Ren bil i byens bedste

vaskeanlæg...

På gensyn

Svend og Ørni - i begge ender af byen!

Vesterskovvej/Gåbensevej Nykøbing F.

BLÅT OG HVIDT · SEPTEMBER 2005

11

i Nykøbing.Vi ser meget frem til samarbejdet

med Morten, som vi mener er manden, der

kan være med til at skabe det liv og miljø i

klubhuset som vi ønsker. Samtidig vil vi gerne

benytte lejligheden til at takke Søren Frederiksen

for den tid han har drevet kantinen i

vor klub, og En stor TAK til Flemming, for

hans store indsats i den forgangne periode.

Held og Lykke til Søren, og velkommen til

Morten.

Mindeord:

Hans Ulrik Larsen

Under et spil golf på Marielyst, sammen med

gode venner, segnede Hans Ulrik Larsen om.

Døden indhentede brat Hans Ulrik. Han har

altid været særdeles aktiv som både fodboldspiller

og som leder i B.1901. Hans Ulrik var

ophavsmand til mange initiativer i sin tid i

B.1901, bl.a. som medstifter af B. 1901’s forældreforening.

Vi takker for hans store arbejde i

klubben. Hans virksomhed Glarmesterfirmaet

Aage Larsen & Søn, forblev i mange år det

centrale i hans liv, indtil han overlod det til 3.

generation – Morten Larsen. Vore tanker går

til Hans Ulrik’s familie.

Æret være Hans Ulriks Larsen’s minde!

Erik Samson

En B.1901’s og byen’s helt store skikkelser,

Erik Samson, afgik som 87 årig ved døden d.

11. maj efter længere tids sygdom. Samson

har været medlem af B.1901 hele livet, og ofret

megen tid i klubben, ikke mindst som formand

gennem 16 år, men også som formand

for vennerne og stifter af rafleklubben. Samson

var stærkt medvirkende til klubbens


12 BLÅT OG HVIDT · SEPTEMBER 2005

glansperiode fra først i 60’erne til først i 80’erne,

hvor klubben hovedsalig spillede i landets

bedste række - 1. division. Erik Samson er naturligt

udnævnt til æresmedlem i B.1901.

Samson var ligeledes ”forfatter” til 100 års jubilæumsbogen,

som vi alle må glæde os over.

Et stort og helt igennem fint menneske er ikke

længere. - Æret være Erik Samson’s minde.

Erik Kappe

Efter ulige kamp mod en svær sygdom, måtte

Erik Kappe opgive fredag d. 3. juni 2005. Vi er

mange der vil savne Kappe, som altid var parat

til at give en hjælpende hånd, når det gjaldt.

Erik Kappe var et stort fodboldtalent allerede

fra barnsben, og nåede mange førsteholdskampe

for B.1901, hvor han, med sit store taktiske

overblik, og sin fremragende teknik, som

også gav ham tilnavnet ”Panteren”. Han var

altid en trussel for modstanderne. Erik Kappe

var ligeledes med på B.1901’s legendariske indendørs

hold, hvor han igen var i centrum.

Kappe tabte den sidste kamp, men han har

vundet mange andre. Vi er mange der vil huske

Kappe som en rigtig ven, og vi håber, at familien

kan komme sig over det smertelige tab.

– Æret være Erik Kappes minde.

Livlig aktivitet på B.1901’s baner

Vore boldbaner kan bruges til meget andet

end fodbold, f.eks. har vi udlånt vor klub til:

Onsdag d. 7. september 2005 kl. 10.00 - 14.00

B.1901s baner. “ Syg med sport “ En dag ved

Kohaven. En aktivitetsdag for nuværende og

tidligere psykiatribrugere. Arr. Netværk Falster.

Onsdag d. 14. september 2005 kl. 12.00 - 16.00

B.1901s baner. Idrætsdag Social - og sundhedsskolen.

Nyt bestyrelsesmedlem

Nick Gaardhøje er 45 år - gift med Lene som

er sygeplejerske på CNF - de har 3 børn, hvoraf

den yngste Sebastian på 6 år de seneste 6

mdr. har spillet podefodbold i B.1901, hvilket

både for Sebastian og forældrene har været

en meget positiv oplevelse såvel sportsligt som

socialt.

Nick bor i Sundby - og arbejder som Channel

Manager i Dansikring Direct med hovedsæde

i Køge og har det overordnede ansvar for

salget af privatalarmer i DK. Før det var Nick

adm. dir. i Herfølge Boldklub - uddannet statsaut.

ejd.mgl. og arbejdet mange år i Nykøbing F.

tilbage i 80érne hos daværende Knud Kristensen.

Fra 1989 og indtil 2003 arbejdede indenfor

forsikring og bl.a. været områdechef i 6 år på

Sjælland for Codan.

Som drenge og junior spillede Nick selv i

B.1901.

G. Christensen

v/ Henrik Rønnebro

Grønttorvet 5 · 4800 Nykøbing F.

Telefon 54 85 03 39


Isdagen 2005

Godt kammeratskab giver fodboldtøser is i maven!

400 fodboldglade piger fik is i stride strømme

på Isdagen 14. maj. Michelle og Katja fra

B1901’s pigehold var de glade givere af is til

samtlige deltagere ved Scandlines Cup. De

havde nemlig vundet i Dansk Isindustri’s konkurrence,

Isdagen 2005, ved at vise godt kammeratskab.

- ”Fortæl din sjoveste, vildeste eller

pinligste sportshistorie” lød opgaven, - Den udfordring

tog Michelle og Katja fra B1901’s pigehold

op. Michelle og Katjas begrundelse for,

hvorfor fodbold og holdkammerater bare er det

bedste, lyder bl.a.; ”Vi elsker at spille fodbold,

fordi det giver rigtig mange gode venskaber.

Langgade 5 · 4800 Nykøbing F. · Telefon 54 85 80 85

BLÅT OG HVIDT · SEPTEMBER 2005

13

Man lærer også andre piger at kende, som man

måske ikke lige går i klasse med – det er bare

fedt. Det er også sjovt at vise drengene, at piger og

kan spille fodbold. Vi vil gerne opfordre mange

flere piger til at spille fodbold, for man oplever

så mange gode ting sammen. Det er hyggeligt

med det sociale samvær, og det er altid SÅ hyggeligt,

når man skal sove sammen til stævner.”

Claus Astrup-Larsen, formand for Dansk Isindustri

siger; ”Med Isdagen vil vi gerne støtte legen

og det sociale element i børn og unges idræt.

Med deres fine fodboldhistorie viser Michelle og

Katja lige præcis, hvorfor det er så værdifuldt

for børn og unge at dyrke sport sammen.”


14 BLÅT OG HVIDT · SEPTEMBER 2005

Biri Biri på hjemmebane

B.1901-veteraner gæstede klubbens tidligere

gambianske stjernespiller.

Da Ole ringede og fortalte, at I ville komme og

besøge mig her i Gambia, kunne jeg ikke arbejde

mere den dag. Så glad blev jeg. Jeg vidste,

at I var mine venner, men i dag er I mere end

det. I dag er I min familie, sagde Biri Biri, endda

med tårer i øjnene, da han inviterede os op

på sit kontor i Banjul, bød os velkommen og

takkede for, at vi ville komme tilbage til Gambia.

Det var tilbage i marts at otte af hans tidligere

holdkammerater fra 70’erne, samt de bedre

halvdele, gjorde turen til Gambia. En tur, der så

dagens lys eller nattens mørke, da Biri Biri i

2003 var inviteret til Nykøbing F. i forbindelse

med, at det var 30 år siden, at han for B.1901

spillede pokalfinale mod Randers Freja.

Træningslejrene i Gambia havde pigerne

åbenbart hørt så meget om, at de midt under

pokalfesten i klubhuset i 2003 råbte: Vi vil og-

JOHN’S

Turist- & Minibus

Nykøbing F.

Hasselø Strandvej 4

4800 Nykøbing F.

Tlf. 54 82 27 26

så til Gambia....- Og det kom de. Og de tog heldigvis

drengene med. Så det blev igen en super-tur

til Afrika. Gensynet med Biri og hans

kone Malu var hjerteligt. Biri Biri er i dag manager

på det store Albert Marked (svarer til

forretningsfører for Bilka) ligesom han er tilknyttet

fodboldforbundet, og han er stadig

kendt af alle i hovedstaden. Fra den mindste

til den ældste.

Vi havde guider til at vise os rundt i landet,

men når de fik fri, tog Biri over. Han gjorde

meget for os i den uge, vi var dernede.

Og selvfølgelig skulle vi også spille fodbold.

Mod Valli Dan - Biri Biri’s gambianske klub,

som vi også spillede imod i 70’erne. Dengang

Kurt Nielsen ‘fandt’ Biri Biri.

Men vi blev lidt bange, da folk vi mødte sagde,

at de kom på stadion for at se os spille. De havde

hørt i radioen og læst i avisen, at der skulle

være kamp.

B.1901 var tilbage. Og det var stort i Gambia. Vi

var ikke i topform, så vi måtte selvfølgelig

træne op til kampen. Benny Brædder, som

skulle have været målmand, gik i stykker under

strandtræningen dagen før kampen. Vi

‘fandt’ så Ole Jensens ven, Erik N. Andersen

fra Frederikshavn, der også var på ferie. Og

det var ikke et dårligt bytte, skulle det vise sig.

Også to ferierende fodboldspillende fynboer

gav en hjælpende fod, og med hjælp af Biri Biri

var vi pludselig et hold i blåt og hvidt. At vi

tabte med 2-1 - Biri udlignede for os - var ikke

målmand Andersens skyld. Han stod fremragende.

Han havde aldrig stået på mål før,

sagde han før kampen, men indrømmede dog,

at han havde trænet lidt hjemme i svigermors

baghave i det nordjyske. Og svogeren, der

testede ham mellem frugttræerne, hed Harald

Nielsen. -

Ja - ham ‘Guld-Harald’ fra Frederikshavn. Så

tror pokker, at vi ikke savnede Brædder. Erik

sang, som det var kutyme i gamle dage, sin debut-sang

ved den efterfølgende banket, og senere

- vi mødtes i maj på Marielyst til en fotodag

- fik han debut-nål og bogen ‘B. 1901

gennem 100 år’.


Biri Biri skulle selvfølgelig læse i den medbragte lokal-avis fra Falster.

Vi havde alle tiders tur til Gambia. Desværre

gik tiden hurtigt, og lige så glad Biri Biri var

for at se os, lige så ked af det var han, da han

skulle sige farvel ude i lufthavnen.

Øjnene blev igen våde, da hans ‘danske familie’

BLÅT OG HVIDT · SEPTEMBER 200515

rejste hjem. Følgende B. 1901-spillere med koner

deltog i turen: Søren Larsen, Flemming

Thor Madsen, Erik Nielsen, Benny Brædder,

Ole Jensen, John ‘Stubbe’ Rasmussen, Torben

‘Riva’ Rasmussen og Hans Ewald Hansen.


16 BLÅT OG HVIDT · SEPTEMBER 2005

Kanon-målmand Erik Andersen og hans kone serverede ‘tørrede jyder’ for ‘Riva’, der dog var mere

interesseret i de små glas.

GARDIN-NYT

ved LEIF JENSEN

- RING OG FÅ ET GODT TILBUD!

- VI KOMMER OVERALT!

TVÆRGADE 8 · 4800

NYKØBING F.

TLF. 54 85 12 06

BEGRAVELSES - FORRETNING

ved Erik Fugl

Parkvej 56 · 4800 Nykøbing F.

Telefon 54 86 16 12


BLÅT OG HVIDT · SEPTEMBER 2005

Den gambianske sportsminister hilsen på anfører Erik Nielsen før kampen, mens John ‘Stubbe’

Rasmussen - til venstre - får det hele med på Gambia-videoen

Byens bedste elektriker!

Ring 5485 0100

✔ For private og erhverv

✔ Ny- og ombygning

✔ Tele- og data

✔ Alarm og overvågning

Miljø og energi rigtige installationer -

store som små -

tal med fagmanden!

El-hjælp

aften

weekend

Installationsfirmaet

A. Melgaard

Herningvej 16 · Nykøbing F · Tlf. 5485 0100

17


18 BLÅT OG HVIDT · SEPTEMBER 2005

Oktoberfest

Fredag den 21. oktober 2005 afholder B.1901’s

Venner igen Oktoberfest i Nykøbing F. Hallen.

Det er igen St. Georgsbläser fra Haiderbach i

Tyskland som lever festlig hornmusik og sjov

underholdning. Det er i lykkedes igen at få Johnny

Reimar til at komme, og give den med

sin tyrolerhat m.m.

Allerede nu tyder det til, at blive en succes da

der er rigtig mange firmaer som har ønsket at

være med som sponsor og billetsalget er og

kommet godt i gang. Nået tyder på at det bli-

ver en rigtig sjov aften med flere hundrede

deltagere.

Du kan som medlem af B.1901 købe billetter

hos Jesper Kawa tlf. 40 61 62 86 eller Gitte

Larsen tlf. 54 85 80 89. til en speciel medlemspris.

Nemlig kr. 250,00 for de først 5 billetter og

kr. 225,00 for de efterfølgende. Der gives endvidere

10% rabat på alle drikkevare

bestilt/købt inden festen.

Vær med til en festlig aften og støt din klub.

På Gensyn den 21. oktober 2005 kl. 18.00 i Nykøbing

F. Hallen

B.1901s Venner


Fodboldskole

B.1901 har igen i år afholdt DBU´s fodboldskole.

Der var heldigvis en fremgang i tilmeldingerne,

så vi kom op på 64 deltagere, og det

var en fremgang på 16, så vi håber tilbagegangen

er stoppet.

Det var en rigtig god uge. Vejret var i top ikke

for varmt og ikke for meget regnvejr.

Temaet i år var rytmer, som er et vigtigt ele-

U 20

U20 2005 har været en blandet fornøjelse. Vi

har spillet nemme kampe, vi har spillet svære

kampe. Alt i alt har det dog været positivt, da vi

har vundet rub og stub. Tillykke med pokalen

til B.1901.

Stor ros til de unge spillere for god vilje og indstilling.

Vores kampe har faldet i dagene først

på ugen og kommet lidt i cambolage med den

daglige træning, hvilket har givet yderligere

Skovalléen

4800 Nykøbing F.

Telefon 54 85 93 93

Telefax 54 82 21 99

www.hotel-falster.dk

e-mail: info@hotel-falster.dk

BLÅT OG HVIDT · SEPTEMBER 2005

19

ment i fodboldspillet. Der blev trænet en del

med rytmer i hver gruppe, som til sidst blev

vist for de andre grupper. Der var også nogle

gode trænere, som kunne takle de små problemer,

der vil opstå i sådan en gruppe. Spillerne

var fra 8 til 14 år, fordelt i fire grupper. Jeg vil

sige tak for hjælpen til dem i kantinen, trænerne,

og andre som har været behjælpelige,

og håber at vi ses igen til næste år.

Venlig hilsen skoleleder

Hans Henrik Krøll

grå hår i hovederne på vores engagerede

trænere Steen, Thomas og Ole. De har dog

været flinke til at slippe spillerne, så vi altid

har kunnet stille et fornuftigt hold og det har

skabt resultaterne.

Jeg vil ønske alt held og lykke til de unge talenter

med deres fodbold fremover og minde

dem om, at god indstilling er den skarpeste

støvle man kan bære.

Bennie Andersen

Danske MasterCard

Frihed til at handle nu

og betale senere

Ring på telefon 33 44 41 00 efter et

ansøgningsskema til

Danske MasterCard.

Så er du tæt på et dansk,

internationalt kreditkort.


20 BLÅT OG HVIDT · SEPTEMBER 2005

Jyske Bank støtter ungdommen

B 1901 er udvalgt af Jyske Bank til at deltage i

Jyske 3-Bold, som er en ny måde at spille og

træne fodbold på. Jyske 3-Bold er udviklet i

samarbejde med Laudrup & Høgh Pro Camp

og fokuserer på spillernes teknik og på at have

det sjovt.

Sportschef Martin Larsen har fået overrakt to

smarte fodboldmål og en klubpakke af Jyske

Bank. Jesper Münsberg, som er sponsoreret af

Jyske Bank stod for overrækkelsen. Sponsoratet

er en del af Jyske 3-Bold, som skal være

med til at fremme den tekniske træning – og

dermed talentudviklingen – i Danmark.

Jyske Bank har i samarbejde med Laudrup &

Hos os finder du den rigtige

løsning til gulve og gardiner!

Høgh Pro Camp udviklet Jyske 3-Bold, som er

fodbold på en lille bane, på små mål og med

kun 3 spillere på hvert hold. Det betyder masser

af boldberøringer, driblinger og hurtige afleveringer.

Jo mere man rører bolden, desto bedre bliver

man til fodbold. Derfor tror vi på, at Jyske 3-

Bold kan være med til at gøre en forskel ude i

klubberne. Alle spillerne får masser af boldberøringer,

og fodbold er nu engang sjovest, når

man har bolden.”

For yderligere informationer om Jyske 3-Bold:

www.jyske3bold.dk

Nykø k binng F

Erik

Energivej 5 · Tlf 54 85 8 31 45


Skanlux Cup 2005

Det lykkedes for B.1901 at finde en sponsor til

det årlige ungdomsstævne for drenge. HMC

Huse i Væggerløse tog frisk imod opfordringen

og har lavet en 3 årig aftale som sponsor for

stævnet. Tak til HMC huse for deres medvirken

til at gøre stævnet en realitet.

Stævnet blev i år afholdt den 11. og 12. juni

2005 på B.1901’s anlæg. Stævnet blev afholdt

dels som et en dags stævne for årgang 1996,

1997, 1998 og 1999 og for årgang 1995 var der

tale om For-DM hvor der blev spillet begge dage.

Spillerne i denne række overnattede på

Dit lokale vagt- og alarmfirma

Autoriseret af Rigspolitiet

• Alarmpatrulje

• Butiksvagt

• Byggepladsvagt

• Centervagt

BLÅT OG HVIDT · SEPTEMBER 2005

21

Ejegodskolen.

Der er kommet mange dejlige tilkendegivelser

fra de deltagende klubber, om det var et godt

stævne. Lidt ris har der også været, og det vil

udvalget forsøge at rette til næste år. Især For-

DM har vi fået mange roser for, og det er rygtes

ude i landet, således at interessante klubber

har vist interesse for evt. at deltage til næst

år..

For B.1901 årgang 1996 &1999 blev succesen

total, da holdene vandt deres rækker.

JMK

AION Vagt- & Hundepatrulje

• Civil-Butikskontrol

• Hundevagt

• Portvagt

• Ronderende vagt

BØGEVEJ 1 · 4800 NYKØBING F. · TLF. 54 86 36 36 DØGNVAGT 40 14 70 85 FAX 54 86 36 38 · MAIL: AION@MAIL.DK


22 BLÅT OG HVIDT · SEPTEMBER 2005

Juniorafdelingen

I juniorafdelingen havde vi ved opstart i vinters,

en målsætning om at forsøge at vinde junior

1.

Der blev også trænet meget, og vi havde nogle

gode træningsresultater, så vi var rigtig godt

forberedt. Da vi så skulle igang med tuneringen,

stod vi uden målmand, og det er ikke

nemt, så hele foråret måtte forskellige markspillere

stå på mål, og det er ikke optimalt,

Kig ind

og få inspiration

og nye ideer!

Slotsgade 9 · Nykøbing F. · Tlf. 54 85 43 73

selvom de gjorde, hvad de kunne.

Resultater og spillet var OK. Vi fik spillet nogle

rigtig gode kampe, og meget af det vi arbejdede

med til træning, fik vi også overført til

kamp. Vi havde to dårlige halvlege mod B1921

og NB, og de var også rigtig skidte. Så vi må

her i efteråret spille i junior 1, og har selvfølgelig

revideret vores målsætning.

Vi har desværre heller ikke så stor en trup.

Nogle har flyttet klub, og nogle er begyndt på efterskole.

Men jeg håber resten vil yde hvad de

kan, og der så kan begyndes på en frisk

start efter vinterpausen. Jeg vil ikke smide

håndklædet, for det er nogle spillere der har

vilje, og samtidig kan spille god fodbold, som vi

alle helst vil spille, fremadrettet.

Hilsen til alle fra træner Hans Henrik Krøll


Miniputafdelingen

Fremragende forår af miniputter.

Ved sæson start bestod afdelingen af 22 spillere

fra årg. 1995, og 15 spillere fra årg. 1996.

Det betød at der blev meldt 4 hold til i LFBU’s

forårsturnering. Holdene blev blandet, så

drengene mødte andre spillere på deres eget

niveau.

Hold 4. gjorde det flot med forældrene Tore og

Sonny i spidsen. Det blev til 4. sejre, 1 uafgjort

og 7 nederlag. Mange af spillerne er først lige

begyndt at spille i foråret, så det er rigtig godt

gået.

Hold 3 og træner Martin Schnack opnåede 7

sejre og kun 2 nederlag i 9 kampe.

Hold 2 med Carsten på sidelinien opnåede 4

sejre, 1 uafgjort og 4 nederlag i 9 kampe. Holdet

har mødt et par stærke hold, som nok skulle

have spillet i række 1. 3-4 af spillerne på hold 2

har sammen med hold 1 deltaget i Champions

Leauge, som er en turnering hvor der spilles

”rigtig” 11 mands fodbold. Denne turnering er

arrangeret af B. Frem i København. I den ind-

Brug b lden ...

Tlf. 54 888 111 • www.ceus.dk

Så er det ingen kunst

at gøre det selv..!

Nygade 14 · 4800 Nykøbing F. · Telefon 54 85 14 85 · Telefax 54 82 21 77

BLÅT OG HVIDT · SEPTEMBER 2005

23

ledende pulje har vi mødt Boldklubben Skjold

fra København hos dem, hvor vi vandt 3-2. På

stadion hvor Alliancen spiller deres hjemmekampe,

har vi spillet forkamp 2 gange. Den

første mod Husum vandt vi med 10-0, og i den

sidste kamp mødte vi FC Gundsø, hvor vi

vandt 2-1. Holdet har kvalificeret sig til 1/8 finalerne,

og her skal vi møde Brøndby den 17.

august på B 1901’s anlæg kl. 19.01.

Hold 1 med ”Dinger brødrene” Martin og Michael

i spidsen gjorde rent bord. 12 sejre i 12

kampe og en målscore på 107 – 18. Det betød

at B.1901’s miniputter havde kvalificeret sig

til DM for første gang i 11 år.

De flotte resultater ovenfor skyldes i høj grad

også den store og uvurderlige forældreopbakning

der er i afd. Alle deltager konstruktivt, og

bakker godt op om deres drenges yndlingssport.

Vi ser frem til et spændende efterår, med mange

gode oplevelser.

René Sørensen

Erhvervsgymnasier

Erhvervsuddannelser

Kursus og udvikling

Videregående uddannelser


24 BLÅT OG HVIDT · SEPTEMBER 2005

B.190l blev nr.14 ved miniput DM.

B.1901s miniputter deltog i weekenden ved

det uofficielle Danmarksmesterskab i miniputfodbold

som foregik i Horsens i sol og regn.

Holdet gjorde en pæn indsats med en 14. plads

med flere tætte kampe. Således tabte holdet

kun 3-1 til to af de bedste hold fra stævnet

B.93 og Randers. B.93 fik sølv, efter at have

tabt en tæt finale med 2-1 til KB og Randers

blev nr. 4 efter at have tabt bronze-kampen til

Brøndby med samme cifre. Her er et lille overblik

over B.1901s kampe.

B.1901 – Randers 1-3. Her var de stribede

godt med til start og fik udlignet i det 6. minut

ved en indøvet frisparksdetalje mellem

VIGGO

JENSENS

FRAGTMANDSFORRETNING ApS

DAG TIL DAG

54 85 00 72

Rute 522

6 daglige afg. fra og til København

DØR TIL DØR

Rasmus Hansen som Marc Pedersen scorede

på. Men Randers’våben var farlige kontrastød

og på den baggrund vandt de 3-1. Men B.1901

viste godt angrebsfodbold med to angribere i

front i kampen.

B.1901 – Søllerød Vedbæk 0-7. Den eneste

kamp hvor vi ikke var oppe på mærkerne og

blev spillet ud af banen. Søllerød Vedbæk sluttede

på en samlet 9. plads.

B.1901 – B.93 1-3. Det skulle gå ud over stærke

B.93 som kom i finalen. Rasmus ”Holeby”

Hansen som var B.1901s mest markante spiller

ved stævnet kom ned som sweeper for at

lukke af. og så vandt B.93 kun 3-1 med mål af

debutanten Casper Tewes, som fik en flot de-

TRÆLAST · BYGNINGSMATERIA-

LER · PEJSE- OG BRÆNDOVNE

A/S C. Aarslew-Jensen

Gåbensevej 44 · 4800 Nykøbing F.

Telefon 54 85 31 11 · Fax 54 82 20 23


ut ved stævnet efter skiftet fra Toreby.

B.1901 – FC Horsens 4-2. I en tæt kamp vandt

B.1901 med 4-2 over Horsens som var værtsklubben

på mål af Sune Lund Bunke, Andreas

Nørholm Nielsen og Sune Lund Bunke igen

til 3-1 inden Nicolaj Madsen gjorde det til 4-1.

Horsens reducerede til slut. En god fight af de

stribede.

B.1901 – HEI 6-7. I den sidste kamp om 13.-

14. pladsen tabte B.1901 efter straffesparkskonkurrence

efter en meget meget tæt kamp

Microafdelingen

Mikroput årgang 97-98

Lad os kigge lidt tilbage i denne sæson: Det

startede jo med et suverænt indendørsmesterskab

i mikroput 1. Da vi så startede udendørs

stillede vi med et hold i mikroput 1 og et hold i

begynderrækken. I mikroput 1 var Nakskov

dog de bedste i foråret, og dette primært på

grund af deres større bredde. I vores egen

Scanlux Cup kom vi på en flot 3- plads, hvor vi

besejrede Næstved i kampen om bronze.

Drengene fightede flot i hele turneringen

trods det at vi netop kun var 7 spillere, der så

måtte spille hele tiden. Kort før sommerferien

deltog vi i Horbelev’s sommerstævne, og her

strøg drengene helt til tops, og vandt en kæmpe

pokal. Alle var meget stolte, og det var en

god afslutning for dem, som var med på holdet

denne dag. Der er kommet en del nye til i løbet

af foråret, og her efter sommerferien kommer

der blandt andre en spiller fra Eskilstrup, og

BLÅT OG HVIDT · SEPTEMBER 2005

Allan C. Hansen ApS

Vendersgade 22 · 4800 Nykøbing F.

54 85 23 11

25

mod HEI. B.1901 tabte med 7-6 efter straffespark

i en rigtig gyserafslutning hvor B.1901

udlignede 2 minutter før tid af holdets topscorer

ved stævnet Sune Lund Bunke med tre mål

ved stævnet, og dermed sluttede B.1901 på en

forventet plads omkring nummer 14.

Men alt i alt en god indsats, hvor spillerne lærte

utroligt meget mod nogle af Danmarks bedste

miniputter, som kommer dem til gavn senere

i karrieren.

John Styrt.

en anden fra Sakskøbing har også vist interesse.

Ingen andre hold på Lolland Falster har lyst

til at møde B.1921, Nakskov eller B.1901 i mikroputfodbold,

så LFBU har accepteret at kun

disse 3 klubber mødes til 2 stævner, og spiller

om LF-mesterskabet i Mikroput 1. Vi gør så

det nu, at vi rykker de 4 bedste mikroputter en

afdeling op, og de spiller derfor med hos miniputterne.

Disse 4 gutter udgjorde jo netop

startformationen på indendørsholdet, og de

var som tidligere nævnt ret suveræne. Vi andre

spiller så med i mikroput 2 og evt. et par

begynderstævner. Vi har stadig plads til masser

af nye spillere, som bare kan møde op mandag

og onsdag fra 17-18.

Søren Rasch

mikroputtræner


26 BLÅT OG HVIDT · SEPTEMBER 2005

Podeafdelingen

Vi har haft et super forår i podeafdelingen

med en masse glade børn. Vi startede op onsdag

den 13. april, og det var dejligt at se så

mange gamle såvel som nye ansigter.

Vi har trænet / leget med cirka 40-45 børn i foråret,

og det har været en fornøjelse.. Vi er og

meget glade for den positive opbakning fra forældrene.

Det har været en kold fornøjelse at træne i foråret,

men alle har været med og hygger sig.

Nogle af spillerne har været til et par stævner

i foråret, og det er gået rigtig fint efter vi kom til

at spille mod nogle på vores egen alder.. Vi har

bla været i Horbelev, Næstved og til stævne i

B1901 – Skanlux Cup, hvor vores ene hold fik

en flot førsteplads med sejr over Maribo i finalen,

og det andet hold fik en 4. plads efter nogle

gode kampe, hvor der blev kæmpet flot.

Vi gik på sommerferie den 15. juni, hvor vi

desværre måtte sige farvel til Morten, som vi

ikke får glæde af her i efteråret.. Morten har

Statsautoriserede revisorer:

Ole Olsen

Peter Müller

Lars Strange Hansen

været uundværlig, og vi kommer til at savne

ham.

Det har været en lang sommerferie for mange

af ungerne – der er blevet spurgt efter fodbolden

længe.

Vi startede op i onsdags ( den 10. august ), og

der var heldigvis 20-25 spillerne, som trodsede

vejrguderne og mødte op, og det blev faktisk

rimelig godt vejr… Vi har også sagt goddag

til 5 nye spillere, så det er jo super. Vi

håber på noget bedre vejr, så vi kan komme op

i gear.

Vi har også spillet ”efterårets” første turnering,

som foregik i Tirsted IK – det blev til 2

sejre og et enkelt nederlag. Vi deltager også i

Mc Donalds Cup i Maribo, et stævne i Greve

samt Væggerløse samt det afsluttende stævne

i september i Toreby. Dette hører I alle mere

om.

Mange glade fodbold hilsner

Podeafdelingen.

Slotsgade 11 · 4800 Nykøbing F.

Telefon 5484 0500

Telefax 5484 0505

revisionsyd@revisionsyd.dk

www.revisionsyd.dk

Anlægsgartner

PER HANSEN A/S

Klostervej 4 · 4880 Nysted · Telefon 54 87 13 44

Nykøbing F. afdeling 54 85 89 54

- vi arbejder i det grønne…

Nyanlæg · Pleje og vedligeholdelse

- din garanti for kvalitet

www. phas.dk

Vi kommer overalt på Lolland-Falster og Sjælland


BLÅT OG HVIDT · SEPTEMBER 2005

Nogle argumenter for Totalkonto vejer tungere end andre

Totalkontoen samler din økonomi på

ét stykke papir. Hver måned kan du se,

hvor mange penge du har til rådighed.

Hvor mange du har reserveret til faste

udgifter. Hvor mange du har sparet op.

Og hvor mange du har lånt.

Nykøbing F. Boligselskab

- dit lokale boligselskab

Slotsgade 20

Nykøbing F.

Tlf. 54 84 19 70 · Fax 54 84 19 80

På Totalkontoen modregnes opsparing

og lån, så du typisk sparer 2-4.000 kr.

om året i rente.

Kom ind og lad os regne ud, hvor

meget du kan spare på kontoen, der er

så fornuftig, at den må være jysk.

Jernbanegade 19 · DK-4800 Nykøbing F. · Tlf. 54 84 17 00

27

TH. RASMUSSEN

LANGGADE 6-8

4800 NYKØBING F.

54 85 18 55


28 BLÅT OG HVIDT · SEPTEMBER 2005

KONDI, DET ER NOGET VI DRIKKER

FAXE·CERES·THOR · ALBANI · MARIBO

LOLLAND-FALSTER DEPOT VED PREBEN KISZKA · TELEFON 54 70 01 47


Pigeafdelingen

For første gang i B 1901’s historie var der i foråret

meldt et pigehold til i SBU’s turnering i Pige

1 (11-piges). Trænere og ledere havde i samråd

med forældrene besluttet, at vores piger i

årgang 91 og 92 er så gode, at de skulle spille pige

1 på Sjælland, da det ville være en stor udfordring

og forhåbentlig betyde, at de udviklede

sig mere, end hvis de spillede på Lolland

Falster.

Det var derfor med stor spænding, at vi tog

hul på turneringen. Første kamp var i Brøndby.

Dette var på papiret den stærkeste modstander,

og resultatet blev da også et nederlag på

3-1, men vores piger viste i perioder, at vi godt

kunne være med. De efterfølgende kampe blev

vundet og i enkelte af dem viste pigerne meget

flot fodboldspil, hvilket bl.a. resulterede i sejre

på bl.a. 11-1. Da foråret var overstået lå piger-

54 85 11 99

TVÆRGADE 10 4800 NYKØBING F.

PARKERING I GÅRDEN - INDKØRSEL FRA HØJBROGADE

VI SAMARBEJDER MED ALLE

BLÅT OG HVIDT · SEPTEMBER 2005

29

ne på en 2. plads i vores pulje, hvor vi kun havde

tabt til Brøndby og alle andre kampe var

vundet. Dette betød, at vi blev den bedste to’er

i pige 1-puljerne, således at vi kvalificerede os

direkte til Pige Elite Øst-rækken her i efteråret.

Dette var også vores målsætning, så det

var flot af pigerne, at de kunne indfri denne.

Så er det bare spændende, hvordan vi formår,

at begå os i det stærke selskab, men uanset

hvad, vil det udvikle pigerne, at de får megen

modstand, som de måske ikke ville have fået

på LF.

Heldigvis har vi så mange piger, at vi også har

meldt et 7-piges hold til, som spiller på LF. De

har spillet i den eneste række, der er for 7-piges,

hvilket betyder, at der er nogle utrolig gode

hold imellem, men vores piger har klaret sig

godt. De har klaret sig så godt, at de i efteråret

Murermester

Niels Jensen

Stubberupvej 32A · 4800

Nykøbing F.

Tlf. 54 43 00 70, bil 21 22 70 77


30 BLÅT OG HVIDT · SEPTEMBER 2005

er kommet med i den bedste række på LF af 7piges

hold. Disse piger har ind imellem nogle

svære kampe, da vi er den eneste klub, der har

mere end et hold i samme aldersgruppe, hvilket

betyder, at der er nogle utrolig gode spillere

imellem på modstandernes hold, men alligevel

går vores piger på med krum hals, og det

viser sig, at de godt kan være med i kampene. Vi

har ikke hver gang kunne stille dette 7-piges

hold af rene pigespillere, men så har vi heldigvis

nogle friske lilleputpiger, som er villige til

at hjælpe os, og det skal de have mange tak

for.

v/ Martin Koch

Nygade 6 · 4800 Nykøbing F. · Tlf/fax 54 82 22 44


I skrivende stund står vi overfor at skulle deltage

i uofficielt DM i Horsens, og det er således

spændende, hvordan dette spænder af. I hvert

fald drager 15 piger at sted i dagene 19., 20 og

21. september.

Vi har heldigvis også fået tilgang af nye spillere,

så vi siger velkommen til Rikke og Julie fra

Sakskøbing, Stephanie fra B.1938 og endelig

velkommen tilbage til Katja Olsen, som har

været skadet i meget lang tid.

Samtidig ønsker vi Louise Nielsen god bedring

og håber hun snart er på banen igen.

Hilsen Gitte og Kirsten

Flot 6. plads ved Pige-DM

B.1901s PIGE ELITE ØST hold havde kvalificeret

sig til uofficielt PIGE-DM, som blev afholdt

d. 19.- 21. August 2005 i STENSBALLE

ved HORSENS.

Pulje 2 så således ud:

B.1901, Brabrand IF, Stensballe IF, Vejle B. og

Næsby BK.

Iflg. trænerne Kirsten Jensen og Gitte Petersen

var det med bange anelser om nu også pi-

Udlejning af

polermaskiner og

feriebokse

Nykøbing F.

BILPLEJE

CENTER

v/ Karsten Mikkelsen

Bøgevej 1 · 4800 Nykøbing F.

Tlf. 54 86 36 37

Husk også åbent lørdag kl. 9.00-12.00

BLÅT OG HVIDT · SEPTEMBER 2005

gerne kunne stå distancen, blandt landets

bedste pigehold. Da det, i øvrigt, også er første

gang at B.1901 har et pigehold med til DM.

Det viste sig dog, at pigerne klarede sig flot og

kunne lige så godt havde blevet nr.1 som nr.6.

Da holdet består af mange første års ( årg. 92 ),

kneb det til tider på det fysiske plan, men det

blev opvejet med den gode teknik som pigerne

har. Generelt for kampene havde B.1901 pigerne

masser af spil og mål chancer, men det

kneb lidt med effektivitet inde foran mål.

RESULTATER:

B.1901 - Stensballe 0 - 1

Næsby - B.1901 2 - 2

B.1901 - Vejle B. 1 - 2

B.1901 - Brabrand IF 2 - 1

5.- 6. plads

FC Damsø - B.1901 4 - 1

31

Hvad vi vandt?? Masser af erfaring og

en stor kasse karameller!

- Rapport fra sidelinien - ved DM for piger i

Horsens 19.-21. August 2005.

Det er en tidlig lørdag morgen…… Jyske

stemmer i baggrunden. Vi er i Horsens og de

fleste hold i vores gruppe er jyske….. Meget

jyske—- ”ikk - org”. Det er meget spændende

vi er foran 2-1. Men det er ikke nok til at lukke

kampen. Nå! uafgjort.

Det har været en rolig nat i forældrelejren, vi

ODIN

HOLM

Ventilation

VVS · Kloak · Blik

Søvej 35 · 4800 Nykøbing F.

Tlf. 54 85 06 66


32 BLÅT OG HVIDT · SEPTEMBER 2005

har fået solskin og morgenkaffe. Det er for resten

dejligt med en forældregruppe, som ikke

har et alt for voldsomt forbrug af alkohol, på

sådan en sports tur. Vi forældre skal være, et

godt eksempel for vore unge mennesker.

Oppe på Stensballe skole finder vi pigernes sovesal.

Der hersker en god stemning. Der grines

en del. ”Vi er gode venner alle sammen”,

griner pigerne, ”men vi har set andre piger der

har ”bitch - fights”. JA det tror vi desværre

gerne, med så mange piger sammen. ”Stepha-

JAN PEDERSEN

REGIONSCHEF

SLOTSGADE 13 · 4800 NYKØBING F. · TEL 70 21 75 55 · FAX 70 21 75 51 · MOBIL 40 91 06 73

4800@DANA-AKASSE.DK

nie snakker i søvne”, griner de,” Laura vender

sig som en tornado om natten”. Nå, det er vist

ikke alt fra en sovesal, der kan tåle at komme i

klubbladet.

”Vi holder med jer”, sagde pigerne fra Næsby,

som selv havde tabt en del kampe.” Hvis i vinder,

så bliver vi sidst, men det er lige meget.

For hvis i vinder, laver i nok koncert på gangen

igen i aften, og i synger så godt”.

Søndag er alt udsolgt ! Med vabler så store

som skovsøer!


Det hjælper ikke at sige, at arvefjenden FC

Damsø ( som pigerne i øvrigt har det rigtig

sjovt med udenfor banen ) har spillet næsten

ligeså mange kampe som os. Er der måske èn

på b 1901´s pigehold der ikke har vabler eller

gnavsår. NEJ der er ej!! Er der måske èn eneste

på b 1901`pigehold der ikke er ligeså stivbenet

som en kamel. NEJ der er ej!! Kyllings vabler er

store som skovsøer. Lykkes ryg værker og gør

ondt. Sines ben er stive som kamelben. Mi-

Slikhuset

- Stedet for det søde

BLÅT OG HVIDT · SEPTEMBER 2005

33

chelle P er stået helt af, hun kan end ikke

snøre sine egne sko og skal slet ikke spille.

Sìmone har ligget med is på låret mange gange,

og sådan er det hos dem alle. Vi må kapitulere.

Heldigvis får Lykke puttet en enkelt kasse

ind, så det ikke ser ud som om, vi er helt løbet

over ende. Vi smiler alligevel alle sammen,

da det er slut, og vi har alle haft en forrygende

week-end i fodboldens tegn.

Alice Christiansen ( Tines mor)

Vi udfører alt

indenfor

murer- og tømrerarbejde

Ring på tlf.

54 43 99 08


34 BLÅT OG HVIDT · SEPTEMBER 2005

280 PIGER TIL PIGERAKETTEN

B.1901s pigeafdeling havde igen i år, efter

ansøgning hos DBU, fået lov til at afvikle

PIGERAKETTEN.

Det skete d.23. maj på Lindeskovskolen og d.

24 maj på Ejegodskolen. Alle Nykøbing F.

SFO’er og juniorklubber var indbudt Sammenlagt

deltog i alt 280 piger i aldersgruppen 6

- 12 år til PIGERAKETTEN, som er et slags

fodbold cirkus med 12 forskellige aktiviteter.

– mere end billigt

Industrivej 4

4800 Nykøbing F.

Telefon 54 85 40 77

Man kan også sammenligne det med stationstræning

i legeform. For at afvikle en så stor en

aktivitet over to dage skal der mange hjælpere

til. Derfor var der også indgået aftale med skolen

for sundhedsuddannelser, at de stillede

med 20 elever. Da skal derfor lyde en stor tak for

hjælpen og samarbejdet til lærer Anne Yde

Hansen samt alle pædagogerne fra de deltagende

SFO’er.

Maler du

selv din

bolig?

Kystvej 2 · Nykøbing F. · Tlf. 54 85 01 37

(lige overfor SuperBowling)


BLÅT OG HVIDT · SEPTEMBER 2005

v/ MICHAEL PEDERSEN

AARHUSVEJ 6C · 4800 NYKØBING F. · TLF. 54 85 03 86 · MOBIL 24 21 12 30 · FAX 54 85 03 97

Th. Østergaards Eftf. A/S

Grønsundsvej 115 - 4800 Nykøbing F.

Tlf. 54 85 29 44 - Fax 54 82 03 02

SPECIALVÆRKSTED FOR

FIAT - OPEL - SAAB - CITROËN

Reservedele til alle bilmærker.

Reservedele:

åbent lørdage 9–12

35


36 BLÅT OG HVIDT · SEPTEMBER 2005

Scandlines Cup 2005

Årets Scandlines Cup er vel overstået, og vi

havde igen i år deltagelse af 32 hold fordelt på

de forskellige rækker. Igen i år var vejrguderne

med os, så stævnet kunne afvikles i tørvejr.

Som det ses nedenfor, gjorde vore hold det flot i

alle rækker. Pige B holdet var igen i år et samarbejde

mellem vore egne piger og Vægger-

Resultater:

Pige A:

FC Damsø

B. 1901

Himmelev/Veddelev

Pige B:

RB 1906

VB/B. 1901

Allerød

Lilleputpige A:

HIK

B. 1901

FC Damsø

Lilleputpige B.

B.73 Slagelse

Allerød

B. 1901

www.nikefootball.com

løse. Det gik, som sædvanlig, rigtigt flot, og pigerne

har det rigtigt godt sammen. Tak for

hjælpen til Væggerløse’s pigerne og træner

Lars Peter Jyde. Vi siger tak til samtlige deltagere,

trænere og ledere, og håber at se jer

igen i 2006.

Miniputpige:

Brøndby

B. 1901

FC Damsø

Microputpige:

Hørsholm/Usserød

Tingsted

Vordingborg

B. 1901


AUTO

H U S E T

Herningvej 24

4800 Nykøbing F.

Telf. 54 82 21 00

BLÅT OG HVIDT · SEPTEMBER 2005

TEILMANN

SPORT

GOLF

FRITIDSBEKLÆDNING

Jernbanegade 6

Nygade 7

4800 Nykøbing F.

Tlf. 54 85 08 65

37


38 BLÅT OG HVIDT · SEPTEMBER 2005

Tage Nothlev modtager LFBU’s Guldnål!

I snart 50 år har Tage været “Mr. B.1901” og

har bestridt et utal af pladser i klubben. Han

er stadig aktiv på kontoret i B.1901 og helst

hver eneste dag. Tage svigter aldrig sin klub

eller NFA, og han er om nogen en kendt skikkelse

og levende legende inden for fodbolden

på Lolland-Falster.

Tage har været med i hele B.1901s guldaldertid

som UK-chef i 1. division (øverste række i

Danmark) og internationalt sammen med tidligere

landstræner Kurt “Nikolaj” Nielsen,

som han arbejdede tæt sammen med, og trods

mindre positive resultater på banen og uden

for har B. 1901 altid kunnet regne med Tages

opbakning, og den var aldrig under 100%.

Tage, der er fyldt 84, er som regel fast mand

Håndlavede smykker

fra eget værksted

POUL E. BOESEN

v/ SØREN BOESEN · GULD-OG SØLVSMED

· POUL E · BOESEN ·

HAANDARBEJDE

ST. KIRKESTRÆDE 3 · NYKØBING F.

TELEFON 54 85 06 78

ved kasseapparatet til LF-Seriekampene, og

han er første mand i Nykøbing F. Idrætspark

til Alliancens hjemmekampe, hvor han tager

imod dommertrioen, modstanderne og andre

involverede. Kun evt. sygdom kan forhindre

Tage i at udføre sine opgaver i fodboldens tegn

med en indsats, der gennem alle årene har

været så helhjertet, at han nyder den største

respekt i fodboldkredse.

Ingen har efter vor opfattelse fortjent denne hædersbevisning

bedre end Tage Nothlev, og det vil

kræve enorm spalteplads at beskrive hans flotte

aktive karriere i Vejle Boldklub, B. 1901 og senere

uden for kridtstregerne i B. 1901.

Efter disse ord overrakte LFBU’s formand

Ove Jensen LFBU’s guldnål til Tage Nothlev.


RØDBY-PUTTGARDEN

GEDSER-ROSTOCK

TLF. 33 15 15 15

BLÅT OG HVIDT · SEPTEMBER 2005

39


Sidste nyt…

Østre Skole

Ejegodhallen

Lindeskovhallen

Nykøbinghallen

Mandag kl. 16.00-18.00

Mandag kl. 16.00-18.00

Onsdag kl. 17.15-18.15

Tirsdag kl. 15.30-17.30

Onsdag kl. 17.15-18.15

Tirsdag kl. 17.00-18.30

Mandag kl. 18.00-20.00

05/06 INDENDØRS

Poder

2000 og yngre

Mikroput - drenge

1998-1999

Mikroput - piger

1998-1999

Miniput - drenge

1996-1997

Miniput - piger

1996-1997

Lilleput - drenge

1994-1995

Lilleput - piger

1994-1995

Drenge

1992-1993

Piger

1992-1993

Junior - drenge

1990-1991

Damejunior/senior

årg. 1989 og ældre

Senior - herre

(1.-2. hold)

Senior - herre

Øvrige

Senior - herre

Veteran

Fredag kl. 16.00-17.30

Onsdag kl. 16.00-17.15

Mandag kl. 20.00-22.00

Fredag kl. 17.30-19.00

Søndag kl. 11.00-12.30

Søndag kl. 12.30-14.00

Søndag kl. 10.00-11.00

More magazines by this user
Similar magazines