Informationsmøde om seneste udmelding fra Norsk Gartnerforbund ...

danskeprydplanter.dk

Informationsmøde om seneste udmelding fra Norsk Gartnerforbund ...

_____________________________________________________

Informationsmøde om seneste

udmelding fra Norsk Gartnerforbund

om specificering af toldsatser

Dagsorden

Danske Prydplanter i samarbejde med Dansk Gartneri

01. september 2011

1) Velkomst ved Danske Prydplanter

2) Dansk Gartneris vurdering af seneste udmeldinger fra NGF

3) Debat om de øvrige restriktioner, som opleves på det norske marked.

4) Eventuelt


_____________________________________________________

1) Velkomst

• Henvendelse fra salgsselskab inden sommerferien på følgende notits:

Presiseringer i forhold til botanisk navn på stuehortensia og på margeritter

NGF har i brev til Toll- og avgiftsdirektoratet presisert at stuehortensia har tollvern og at

navnet hagehortensia brukes feilaktig på Hydrangea macrophylla. NGF har også i brev

presisert at margeritter (Argyranthemum frutescens) botanisk og tollteknisk ikke er en art av

krysantemum.

Kontaktperson: Sidsel Bøckman, sidselb@gartnerforbundet.no tlf. 92 21 74 61

• I kølvandet fulgte importbegrænsninger til USA og senest et varslet

importforbud i Rusland pr. 01. september 2011


_____________________________________________________

Omsætning via Danpot 2010

Land År-til-dato

Indeks

år-til-dato

%-del af

total

0 ukendt 136.206.504 111,9 6,3 9,2

%-del af

eksport Rangering

11 Tyskland 426.332.941 97,2 19,9 28,6 1

21 Belgien 21.763.403 98,0 1,0 1,5

22 Holland 186.903.060 90,0 8,7 12,6 3

23 Frankrig 61.836.820 93,0 2,9 4,2 6

24 Canada 2.266.219 93,2 0,1 0,2

25 England 34.841.622 76,4 1,6 2,3

26 Finland 65.219.488 100,1 3,0 4,4 5

27 Italien 51.173.020 87,9 2,4 3,4

28 Norge 116.028.784 115,0 5,4 7,8 4

29 Schw eitz 33.458.064 93,8 1,6 2,2

30 Østrig 21.005.113 96,6 1,0 1,4

31 Sverige 263.662.828 100,2 12,3 17,7 2

32 U.S.A. 2.628.791 114,7 0,1 0,2

76 Rusland 5.514.913 101,2 0,3 0,4

Norge pr. 31. aug. ’11

Oms: 94,7 mio Indeks: 105,0

90 Danmark 658.331.895 97,6 30,7 -

Akk 2.146.882.486 98,3 100,0 100


_____________________________________________________

2) Dansk Gartneris vurdering af seneste udmelding fra

Norsk Gartnerforbund (NGF)

-WTO og EØS forhandlinger

- Liberalisering og frie varebevægelser

- Norge betaler 550 mio. € til EU

- Næste forhandlingsrunde 2012/2013

- Dansk Gartneri -> Fødevareministeriet -> EU kommissionen

-Norge har ikke meget ”i klemme”, står stærkt forhandlingsmæssigt

-Danmark har positiv handelsbalance overfor Norge

-Norge ønsker selvforsyning og beskæftigelse på landet


_____________________________________________________

Norsk GartnerForbund

Toll og tollvern

• ”NGF har sittet i en arbeidsgruppe som besto av representanter fra

myndigheter og næringen.

Gruppen tok tak i flere konkrete problemstillinger og fant raskt

løsninger som var nyttige for alle parter”.

• ”NGF har et godt samarbeid med Toll- og avgiftsdirektoratet og

Statens Landbruksforvaltning.”

• ”Endringer i tolltariffen og nye problemstillinger fra aktører i bransjen

blir diskutert med NGF.”


_____________________________________________________

Den norske regering

Landbruk- og matminister Lars Peder Brekks tale til den

norske grøntnæringen, august 2010:

• ”Produsenter innenfor gartnerinæringa er, som andre produsenter

av jordbruksprodukter i Norge, avhengig av et velfungerende og

forutsigbart importvern.”

• ”Det bærende prinsippet i administrasjonen av tollvernet er at vi skal

sikre avsetning av norsk produksjon”.


_____________________________________________________

Toldværnet - teknik

• Produkterne grupperet i toldpositioner/numre

• Værditold i %

• Øvre grænse

• Særlige lande aftaler f.eks. med EU med lavere satser

• Toldfri import kvoter

• Periodisering af toldsatserne

• Kompliceret regelsæt


_____________________________________________________

Tolltariffen kapitel 6, fakta

Stuehortensia og margeritter findes under

06.02 Andre levende planter….

.9043 Herunder:

Margerit(Argyranthemum frutescens eller Chrysanthemum frutescens)

og

Stuehortensia(Hydrangea macrophylla)

Ordinær toll 75%

Frihandelsaftaler: EF 72%


_____________________________________________________

3) Debat om de øvrige restriktioner, som man oplever

på det norske marked.

- Norsk diskussion omkring importcertifikater for plantesundhed,

fælles eller pr. slutkunde

- Analyser af pesticider i prydplanter af Bioforsk, fund af ikke tilladte

midler

- Plantesundhedskontrollen

- Andet?


_____________________________________________________

4) Eventuelt

- Ruslands proklamerede - men efterfølgende annullerede - eksportforbud

pr. 01. september 2011

- USA melder ud om særlige – midlertidige – begrænsninger på import

af planter

- Der skal foretages ændringer i plantepasset –

”NaturErhvervstyrelsen”

- Revision af plantesundhedsdirektivet – fortsat undervejs


_____________________________________________________

TAK FOR I DAG

Kom godt hjem!

More magazines by this user
Similar magazines