Skoleblad vinter 2010 2011 - Rugvængets Skole

rugvaengetsskole.dk

Skoleblad vinter 2010 2011 - Rugvængets Skole

Vinter 2011

Rugvængets Skole

Deadline for indlæg til næste nummer af skolebladet, er torsdag den 31. marts 2011.

Redaktionen ønsker at alle vil nyde, at vi går lysere tider i møde. Dagen er i skrivende stund tiltaget

med 45 minutter.


Narnia

Alle 5. klasserne har arbejdet med bogen Narnia i to måneder. Narnia er en bog skrevet af C. S. Lewis. Det en meget

berømt fantasybog. Narnia er en spændende bog om krig og venskab. I fantasybøger sker der magiske eller

overnaturlige ting. Vi har lavet en opgave til hvert kapitel i bogen. Vi skiftedes til at lave opgaver til hinanden. Vi

arbejdede i forskellige grupper efter niveau. Vi har lavet en mundtlig boganmeldelse af en anden fantasybog, som vi

selv valgte. Vi har også arbejdet med tableau. Tableau er et slags teater, hvor man prikker til skuespillerne, og så skal de

sige noget. Vi har også lært nye ord fx tableau og alvidende fortæller, som er en fortæller, der på forhånd ved, hvad der

sker i bogen og resume, som er en kort genfortælling.

Eleverne har lavet lektier til hinanden, fx at man skulle lave en ny titel til bogen og et digt om et kapitel. Det har været

sjovt at arbejde med forløbet Narnia og sjovt at arbejde på tværs af klasserne.

Desuden har det været nyt og spændende at arbejde med hørehæmmede elever. Det var et godt forløb, og vi ville gerne

lære om en anden god bog som denne.

Her er nogle eksempler på besvarelser på opgaver, vi har givet hinanden for som lektier.

Skriv om en af personerne eller et dyr, der er med i kapitel syv. I din tekst skal du bruge 20 ord fra kapitlet.

Hr. og fru bæver.

Hr. bæver er en bæver, der kan tale og kommunikere. Hr. bæver har en kone, der hedder fru bæver, Hun er venlig og

sød over for børnene. Han bor i en hule, og den er meget lille. Ved hulen ligger der en lille flod som er mørkegrøn. De

gemmer sig for dronningen af Narnia.

Når de er sultne, løber de ned til floden og fisker efter aborrer og makreller. Bæverne er meget hjælpsomme over for

børnene. De har en dejlig hytte, den er ikke som hr. Tumnus. Der er ikke nogle billeder eller senge. De har køjer og et

bord i midten af stuen.

Skrevet af Stefan 5.a

Skriv et digt til et kapitel i bogen.

Ritas digt:

Narnia er gemt

Sommeren er glemt

Heksen er slem

Heksen er grov

Heksen er ikke sjov

Aslan er konge

men nu skal han altså komme.

Du skal forestille dig, at du er Lucy. Skriv et brev til dine forældre.

Kære mor og far

Valtrims digt:

Narnia er hvid

Heksen er strid

Lucy er lille

Løverne er vilde

Edmund er høj

Lucy laver støj

Da vi kom til professorens hus, fik vi frokost. Vi lagde tingene på værelserne. Om morgenen efter morgenmaden

kikkede vi os rundt i huset. Så kom vi til et værelse. Der var et garderobeskab. Jeg gik ind i det. Pludselig stod jeg i en

skov. Så kom der en faun. Han inviterede mig hjem til sig. Derefter tog jeg hjem til professorens hus.

Kærlig hilsen

Lucy

Skrevet af Ea 5.h


Vi sanser i 1.B

1. B har i Natur og teknik, arbejdet med de 5 sanser og afsluttede emnet med en tur til

Eksperimentariet, den 9. november, for at besøge deres udstilling om sanserne. Her var der både

mulighed for at bruge sin følesans i mørkerummet, smage forskellige ting og gætte hvad det var,

spille lytte memory og meget andet.

Turen var meget udbytterig for både voksne og børn, der alle havde en dejlig dag.

Omlagte dage med dyr og arbejde på tværs af klasser

De omlagte dage, den 16. og 17. november, stod for 2. C og 1. B på danske dyr og samarbejde.

Eleverne fra 2. C og 1. B blev delt i grupper med en fra hver klasse, sammen skulle de vælge et

dansk dyr. Det var så deres opgave sammen at læse, skrive en bog og konstruere en lerfigur af det

valgte dyr. Vi lærte i løbet af de to dage, f.eks. om pindsvinet, grævlingen, grisen, egernet og mange

andre danske dyr. Vi afsluttede arbejdet med en flot præsentation af dyrene, for hinanden.

Alle var meget glade for deres ”nye” venner og mente, at det skulle vi bestemt gøre igen.


4.a takker af

En af Rugvængets skoles 4. klasser blev nedlagt pr. 15/11 2010 på grund af økonomi. 4.A var den

mindste klasse, som så blev delt mellem de to øvrige klasser.

Beskeden fra ledelsen i oktober var svær, alle blev kede af det, børnene, forældrene og lærerne.

Men vi i 4.A vænnede os hurtigt til tanken, og der blev fokuseret på det positive med mange nye

klassekammerater, og vi blev taget godt imod - tak for det.

Enkelte lærere måtte vi sige farvel til i hverdagen – vi mødes dog på gangene – det er Henning, som

var lærer i 4.B og Sharpar og Majken, der var lærere i 4.A.

Majken og de gamle 4.A elever, samlede en del af de mange værker, som klassen havde produceret

i billedkunst i løbet af 3. og 4. klasse. De lavede en flot kunstudstilling, og det var med god grund,

at de kunne være stolte.

Alle 4. klasser, samt flere andre klasser besøgte udstillingen og nød kunsten og et glas saftevand.

Hilsen Majken og Lisbeth

Den dag de nye kom.

Jeg tænkte, at vi blev mange, og vi blev indelukket, men det blev heldigvis godt.

Mvh Nicklas

Det var en stor overraskelse i starten, men da de nye kom ind blev det helt hyggeligt. Lisbeth, vores

nye lærer er meget sød.

Amalie 4.b

… og nu er det godt.

Benjamin

Jeg var rigtig glad, da jeg fik at vide, at jeg skulle i 4.b

Mazlum

Jeg synes, at det var mærkeligt, at vi nu skulle være 26 i klassen, men jeg har fået flere venner og en

ny lærer.

Bojana 4.b

I starten var jeg ked af det, men jeg synes, at det var sjovt at komme i en ny klasse, og det er jeg

glad for.

Rawan 4.b

Jeg var glad for det, men jeg savner min gamle dansklærer. Jeg vil se ham på gangen.

Fisnik

Det var sjovt at få en ny lærer og elever …

Andreas


Det var en skøn dag, da Lisbeth sagde, at vi skulle bytte klasser, men jeg var også lidt ked af det Da

jeg så brevet var jeg rigtig glad, fordi jeg skulle være sammen med mine bedste veninder i den nye

klasse.

Hilsen Tamara 4.b

Det var rigtig hyggeligt, at få nye kammerater ind i klassen. Men der er blevet mere uro, og det er jo

ikke så godt Den bedste der er kommet ind i klassen, er nok Katrine for vi har kendt hinanden lige

siden børnehaven.

Hilsen Frederikke

Jeg var rigtig glad, fordi jeg skulle i b-klassen. Jeg havde mange venner i b-klassen.

Hilsen Louis

Da jeg fik at vide, at vi skulle have nye børn og ny lærer, lød det spændende og sjovt, at blive en

stor klasse.

Hilsen Rasmus

Det var godt at få nye elever og lærere i min klasse.

Hilsen Mads

Jeg var glad for at skulle få nogle nye børn og en ny lærer, som hedder Lisbeth. Jeg synes også, at vi

blev rigtig mange elever. Min mor og far blev glade, men der er også øv, at Henning skulle stoppe.

Hilsen Mette

Skolens længste glidebane:

På den store græsplæne er målt tilsammen 12 m.

Skolens mindste glidebane er målt til 2 m og 30 cm

Mvh Nicklas og Mads 4b

Fra ledelsen januar 2011.

Kalenderåret 2010 er nu lige slut, mens vi er ca. halvvejs gennem næste skoleår. Skolen er kommet

godt igennem dette 1. halvår med mange gode oplevelser og nyskabelser.

De gode oplevelser har blandt andet knyttet sig til fejringen af skolens 50-års fødselsdag, som vi

skrev meget om i sidste blad. Men med baggrund i de 50 år var det også vor hensigt at starte en ny

tradition op, nemlig afholdelse af et gammel-elev-lærer arrangement. Det blev afholdt den 24.

november og blev en rigtig god og fornøjelig aften. Tilslutningen til arrangementet opfyldte vore

mest optimistiske forventninger, dels hvad antallet af deltagere angik, og dels hvad den rigtig gode

stemning angik.

Så fremover bedes alle sætte kryds i kalenderen den Sidste Onsdag i November (SON-day) – altså

30. november 2011.

Nyskabelserne i skolens bygninger: fitnesscenteret og sang/musik-lokalet, er nu fast indarbejdede

aktiver i skolehverdagen.


I den forløbne periode har Folkeskolen og Pisa-undersøgelserne været i fokus i medierne. På

Rugvængets Skole kan vi glæde os over fremgang i resultaterne af de afsluttende prøver. Der er

stadig plads til forbedringer, men det går i den rigtige retning.

I forhold til de anbefalinger og forslag der er i medierne omkring den faglige udvikling, kan vi da

også konstatere, at vi allerede gør en lang række af de anbefalede indsatser:

Vi indførte læsebånd sidste skoleår. Vi tester alle elever med standardiserede test og følger op ved

læsekonferencer i hver enkelt klasse.

Alle lærere får i dette halvår et kursus i faglig læsning.

En af vore lærere er på læsevejlederkursus, så skolen snart har to læsevejledere (regeringen

anbefaler en) – ligesom vi har to valgt inklusionsformidlere, der arbejder med klassemiljø og

inklusion af elever.

Vi gennemfører forsøget ”læsemakker”, hvor elever fra 5. klasse læser i udvalgte timer sammen

med en 2. Klasse. Vi er med i et udviklingsforsøg omkring læseforståelse i almen og

specialeundervisning på 6.-7.-8. Klasse.

Brugen af IT som støtte for elever med vanskeligheder er styrket. For alle elever kan der med UNIlogin

downloades gratis støtteprogrammer til dansk og matematik. Link findes på skolens

hjemmeside.

Alle skolens matematiklærere gennemfører i samarbejde med to konsulenter et længere

fælleskursus omkring metodik og læringsmål i matematik.

Det er også en kendt faktor, at en succesfuld gennemførsel af undervisningen er afhængig af, at der

er ro i klassen, og af at der er lavet lektier, bøger er med osv. osv. Det er et område, skolen arbejder

meget sammen med elever og forældrene om. Skolen gennemfører i år også flere projekter, omkring

nye metoder i forældresamarbejdet for at sikre endnu bedre samarbejde om den fælles opgave.

Vi er bestemt af den opfattelse, at der er en god udvikling i gang, hvilket også er nævnt i den

kvalitetsrapport, som alle skoler hvert år skal aflevere.

Rapporten findes på skolens hjemmeside.

BFO’en Rugvænget står over for en større strukturændring. BFO’ens 3 afdelinger skal reduceres til

2 afdelinger, nemlig 10C og Kornvænget. Det betyder, at Kirstinevang nedlægges som selvstændig

BFO afdeling og skal tjene andre formål, som ikke er kendt i øjeblikket.

Børnene fra Kirstinevang skal i al væsentlighed overflyttes til 10C herunder også alle institutionens

hørebørn. Det forøgede børneantal betyder også, at der skal foretages en mindre tilbygning til

10C samt diverse ombygninger. Arkitekterne tegner i øjeblikket på denne løsning. Samtidig spares

på det pædagogiske personale, hvilket betyder, at BFO’en snarest skal i gang med at definere hvilke

opgaver, der fremover kan løses.

Vi ser frem til et godt arbejdshalvår frem mod sommeren 2011 og ønsker alle med tilknytning til

Rugvængets skole et godt nytår.

Skolens ledelse


Tur til Fiskebæk Naturskole

1. B trodsede sne og bidende kulde og drog af sted til en dejlig dag på Fiskebæk Naturskole i

Værløse.

Hadil 1.B fortæller om dagen: Vi mødtes kl. 8 i skolen, og så skulle vi ind i bussen på Ballerup st..

Da vi stod af bussen, fór vi vild, men fandt det alligevel. Der ude fik vi lov at røre ved dyrene. Så

fik vi 10’er mad, og så skulle vi ud i skoven og lede efter spor (dyrespor). Det var sjovt, men koldt.

Da vi kom tilbage, spiste vi madpakker, og så tog vi hjem.

Hvad var det bedste ved turen? Fortalt af elever:

Eda: Se dyr og lede efter fodspor i sneen

Mikkel M. & Olivia: Det hele

Oscar: At se den store krebs spise en lille fisk

Hasan: Gå rundt og kigge på deres fisk

Denis: At se og røre de udstoppede dyr

Marie: Kigge på de udstoppede dyr


2.C. og ”Alice & Slik-banden”

I november måned har 2.C. haft teaterprojekt, der sluttede med, at de viste teaterstykket for deres forældre,

søskende og bedsteforældre.

”Alice og Slik-banden” er et teaterstykke med mange sange. Stykket handler om Frugt-banden og Slikbanden,

der bestemt ikke er gode venner. Frugt-banden og Slik-banden vil være bedste venner med Alice –

men Alice kan godt selv bestemme, hvem hun vil være venner med.

Sådan sagde eleverne i 2.C. om teater-projektet:

Gruppe 1. Nicolay, David, Aisa, Haneen:

Vi skulle være stille og lytte til hinanden, og vi skulle øve replikker derhjemme.

Det er ikke godt at være sur, når man spiller teater.

Gruppe 2. Niko, Cecilie, Clara, Daniel:

Vi skulle stå stille og lytte til vores kammerater. Det var vigtigt at vi øvede os på at sige replikkerne rigtigt

og gøre nogle bevægelser til.

Alle forældrene kom og så vores teater om

aftenen. De skulle betale med frugt eller kage for

at se teaterstykket. Vi spiste det hele, efter vi

havde vist teater.

Gruppe 3. Florim S. Frederik, Hakan:

Vi skulle læse sange og øve på at synge dem. Vi

skulle også øve replikker. Der var en

Guldkaramel med i teaterstykket. Og der var to

piger, der skulle spille Alice.

Gruppe 4. Victor, Magnus, Bianca, Viki:

Det var børnene, der præsenterede teaterstykket,

og vi skulle øve og synge.

Vi havde slik-tøj og frugt-tøj på.

Gruppe 5. Kevin, Kübra, Viktoria, Florim M.

Det var godt og sjovt at spille teater, og vi lavede selv kostumer. Vi legede en masse lege – det var hyggeligt.

Men det var også lidt dødsygt i starten.

Der vil være en præmie til vinderen.

Konkurrence

Hvem klipper det flotteste gækkebrev?

Regler for deltagelse:

Du skal selv have klippet gækkebrevet

Det skal klippes i hvidt papir

Det skal limes op på et stykke farvet papir

Der skal skrives navn og klasse på

Det skal afleveres på biblioteket senest 31. marts

More magazines by this user
Similar magazines