20.09.2013 Views

Kirkebladet - Thyregod og Vester sogne

Kirkebladet - Thyregod og Vester sogne

Kirkebladet - Thyregod og Vester sogne

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Kirkebladet

Thyregod og Vester sogne · Årgang 71 · juni-juli-august · nr. 2 · 2010

• Forlad os for vor skyld ...

• Syng i kirkekor

• babysalmesang

• Langfredagstanker


sognepræst

Jette Langgaard

Træffes på: Tlf.: 75 73 40 22

E-mail: jlan@km.dk

eller i Præstegården

Vesterlundvej 84, 7323 Give

Fredag undtaget

Ved sognepræstens fravær

kontakt Øster nykirke præsten

Tlf. 75 80 32 30

E-mail: dkp@km.dk

organist

Inge Hermann

Tlf. 75 73 49 64

E-mail: hermann.inge@gmail.com

Thyregod Sogn

Formand

Inge-Lise Dinsen

Tlf. 76 70 30 00

E-mail: ingelisedinsen@micronet.dk

Kirkeværge

Skov Rathleff

Tlf. 75 73 47 47

E-mail: skovs@mvb.net

Graverkontor

Tlf. 75 73 48 17

1/4-30/9 kl. 9.00-9.30

1/10-31/3 kl. 9.30-10.00

E-mail: graver-thyregod@altiboxmail.dk

Vester Sogn

Formand

Karin Wulff

Tlf. 75 73 60 91

E-mail: knew@mail.dk

Kirkeværge

Grethe Velling

Tlf. 75 73 60 73

E-mail: vgvelling@mvb.net

Graveren i Vester

Tlf. 75 73 69 09

Mobilnr. 22 51 53 76

E-mail: graver-vester@mvb.net

thyregod og Vester sogns

hjemmeside

www.thyregod-vester.dk

Forside foto:

Thyregod kirkes kor og korskole

Fader Vor

Fader Vor, du som er i himlene

helliget vorde dit navn,

komme dit rige,

ske din vilje

som i himlen således også på jorden;

giv os i dag vort daglige brød,

og forlad os vor skyld,

som også vi forlader vore skyldnere,

og led os ikke ind i fristelse,

men fri os fra det onde.

Thi dit er riget og magten og æren i evighed!

Amen.


Forlad os vor skyld….

Sidste sommer var der en kronikkonkurrence i

Kristeligt Dagblad. blandt mange gode kronikker

var der særligt én med titlen: ”bag en lukket

dør” (bragt 22.7.09), som gav anledning til eftertanke.

Kronikøren var en kvinde af italiensk

oprindelse, hvis far begik selvmord, da hun var

4 år gammel. Hun beskriver, hvordan hun står

uden for en lukket dør og hører moderens gråd,

som skærer som knive gennem hendes krop.

Hun ønsker desperat, at hun ikke behøver at

åbne døren, men hun bliver skubbet ind gennem

døren og får budskabet: Din far er død.

Hun føler sig som en fugl, hvis vinger er smurt

ind i tjære: bare det ikke var sket! og: Hvad

er meningen? Kronikøren bliver herefter offer

for en familiefejde mellem moderen og farforældrene,

som med myndighedernes hjælp tvinger

hende fra moderen. Hun bliver efterfølgende

kidnappet af moren, som flygter med hende til

Danmark. En dramatisk historie, som nok kan

præge et barnesind.

38 år er gået siden, og hvert og et har på godt

og ondt været præget af faderens død, og det,

der siden skete. I mange år var vreden den stærkeste

følelse, især vreden mod sig selv. Hvorfor?

Jo, fireårige tror, at de har magiske evner. De

tænker: det er min skyld, - jeg skulle have stoppet

det! Igennem alle disse år har kronikøren

gemt sin historie og gået stille med dørene,

men føler nu, at tiden er moden til at stå ved,

hvem hun er og vise sit ansigt nøgent.

Hun fortæller, at barndommens hændelser resulterede

i en eksistentiel søgen, som med tiden

raffinerede hendes væsen. I denne proces,

lærte hun, som noget meget vigtigt, at slippe

kontrollen over livet, for hun indså, at vi som

mennesker ikke kan styre og kontrollere noget

Indlæg

som helst. For at kunne slippe kontrollen indebar

det, at hun samtidig måtte acceptere det

angstfyldte øjeblik, da hun blev konfronteret

med faderens død, og de forfærdelige begivenheder,

der siden fulgte. Hun opdagede, at der i

accepten af det, der var sket, lå en mulighed for

at tilgive: fortiden - dem, der sårede hende - og

sig selv. Og hun opdagede, at tilgivelsen satte

hende fri!

Som ’frisat’ fandt hun det allervigtigste: ” I min

person findes en kerne, som ikke afhænger af

min historie, sorger eller glæder. Sjælen, uberørt

af omstændigheder, lyser og glædes ved

sin egen eksistens, forbundet, som den er, med

Gud. Dette er for mig grundfølelsen af religiøsitet.”

Det, jeg synes er så fascinerende ved denne historie

er, at den på det psykologiske plan beskriver,

hvordan kronikøren gennem en årelang

sorgproces kommer til at indse og acceptere,

at hun ikke kan kontrollere livet. Denne indsigt

og accept gør det muligt for hende at tilgive

sig selv og andre, og dermed bliver hun sat fri

til at opdage en kerne inden i sig selv, en sjæl,

som lyser og glædes over sin egen eksistens, og

som er forbundet med Gud. Denne sjæl er helt

uafhængig af det ydre liv, af hendes livshistorie

og af hendes sorger og glæder.

Og så får ordene, som vi kender i Fadervor: ”Forlad

os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere”

pludselig en meget dybere betydning. Så

bliver det en bøn om at blive tilgivet og selv at

kunne tilgive for at blive frisat til at finde vor

inderste kernes forbundethed med Gud.

Inge-Lise Dinsen

33


Orientering

Graverhuset ved Vester Kirke

Til orientering for menigheden kommer her lidt

om de tanker, der ligger bag vores nye graverhus.

udgangspunktet var et krav fra arbejdstilsynet

om bl.a. tilgængelighed, handicaptoilet og

gode arbejdsforhold for graveren. Det daværende

råd gik i ”tænkeboks” og valgte at bygge

et hus, der kunne opfylde flere formål. Vurderingen

var, at menigheden ville få glæde af et

hus, der også kan anvendes til samtale med

graveren (ofte i en tung situation) i et lunt

rum og ikke bag en traktor i kulde og træk,

at aktivere børn under prædikenen, til dåbsfamilier,

som kommer i god tid eller får brug

for at gå ud under gudstjenesten, til kor og

koncertgivere i forbindelse med omklædning

og pauser, til menighedsrådets møder og til

kirkekaffe for kirkegængere. Ikke mindst får vi

bedre toiletforhold og graveren får gode rammer

til sit kontorarbejde, til blomsterarbejde,

til vedligehold og opbevaring af maskiner og

til ophold i spisepauser m.m.

I det nye råd synes vi, at det tegner til at blive

et både pænt og særdeles anvendeligt hus,

som vil klæde stedet og kirken. Vi glæder os

over det og ser frem til indvielsen af huset den

15. august, hvor menighedsrådet er vært ved

en lille forfriskning, og hvor der bliver mulighed

for at bese rummene. Vi håber og tror, at

også menigheden glæder sig over huset.

KW

rejsegildet

Den lange vinter forsinkede byggeriet af graverhuset

nogle uger. Den 30. marts holdt vi

rejsegilde med alt, hvad der hører til af flotte

kranse, taler, pølser og øl/sodavand – og frem

for alt var vi en flok mennesker, der nød fæl-

4

lesskabet omkring opførelsen af huset, som

tegner rigtig godt.

Kørsel til gudstjeneste

i thyregod kirke

Thyregod menighedsråd har besluttet at tilbyde

kørsel til gudstjenester i Thyregod kirke.

Menighedsrådet har indkøbt en mobiltelefon,

der udlånes til frivillige, som har tilbudt at

hjælpe med at modtage bestilling på kørsel

og at koordinere kørslen, som også udføres af

frivillige.

Ordningen træder i kraft den første søndag i

juni 2010. Telefonnummeret er: 29 88 78 28

Kirkefrokost

Som noget nyt har Thyregod menighedsråd

besluttet at arrangere kirkefrokost i spejderhuset

på Solsortevej efter gudstjenesten den

20. juni.

Ved gudstjenesterne samles vi i fælles lytten

og sang.

Ved kirkefrokosten bliver der lejlighed til at

tale sammen, og børnene kan, når de er mæt-


te, benytte sig af det dejlige område som omkranser

spejderhuset. Der serveres salat med

laks, æg og rejer, porretærte, pålægsfad samt

kaffe og lidt sødt.

børn (under konfirmationsalderen) i følge med

voksne spiser gratis med, mens øvrige betaler

kr. 30.

Der sælges øl og sodavand, og der står vand

på bordene.

Bleer, bananmos og babysalmesang!

Mandag den 27. september

genoptages babysalmesang her hos os.

En af mødrene, der var med i foråret, fortæller

nedenfor, hvad babysalmesang er og betyder.

babysalmesangen er tilrettelagt af og ledes

af musikpædagog Maren Rathleff og er for en

gruppe bestående af max 10 baby’er op til og

med 10-måneders-alderen. Hver baby følges af

én voksen.

Hver gang af de i alt 6 gange lyttes der til stille

orgelmusik, der synges sange og salmer, der

leges, der er kaffe- og skifte-ble-pause inden

sidste del, som rundes af med Fadervor.

Thea Køllgaard Olsen fortæller:

”Hvis man er nybagt mor og ind imellem

synes, at man drukner i bleskift, tøjvask og

babymos, så er det er god idé at melde sig

til babysalmesang i Thyregod kirke. Min søn

og jeg har begge haft det meget sjovt og

dejligt i kirken sammen med de andre børn

og mødre. Maren, der er musikpædagog, førte

os nænsomt og kyndigt igennem gamle og

nye sange og salmer, som alle var gode til

helt små børn. Der er sange for enhver smag

til babysalmesang og så er der fagter, danse

og lege til de fleste. Samtidig er kirken et


Babysalmesang

Der arrangeres kørsel til spejderhuset for dem,

der måtte ønske det.

af hensyn til planlægningen vil det være en

stor hjælp, om man tilmelder sig frokosten se-


nest den 13. juni – men tilmelding før gudstje-

sogneindsamling

nesten på dagen er også en mulighed.

Tilmelding til sognepræsten på 75 73 40 22

eller jlan@km.dk


Babysalmesang:

BilledermedtilladelsefraMarenogmødrene:


godt sted at få åbnet sine sanser både hos

mor og barn. Der er ro og fred, der er store

skinnende lys i lysekronerne, orgelet spiller

så fint, og når vi alle står i korbuen og synger,

lyder det bare enormt godt. når man går

ud af kirken efter babysalmesang, har man en

god fornemmelse af at have været tæt sammen

med sit barn og af at have delt en god

times stemningsfuldt samvær med de andre

børn og mødre. Så er det lettere at klare en

omgang bleskift, tøjvask og babymos mere.”

Tilmelding senest den 16. september til

sognepræst Jette Langgard

– 75 73 40 22 /jlan@km.dk

Spørgsmål om indhold kan rettes til

Maren Rathleff

– 75 73 47 47/maren@mvb.net


5


Konfirmander

Konfirmand-udsagn

Konfirmandundervisningen er OGSÅ at blive

fortrolig med gudstjenesten. Konfirmanderne

udfylder efter hver gudstjeneste ”et kirkegangsark”.

Det er en hjælp til at bemærke detaljer

og sammenhænge i gudstjenesten. På

det 8. ark lyder opfordringen: Nogle gange får

du sikkert ikke ret meget ud af gudstjenesten,

andre gange kan den sætte tanker og følelser i

gang – fortæl!

Med konfirmandernes tilladelse følger her et

lille udpluk af svarene:

at man skal vælge Gud og ikke Djævelen/

man skal altid tale sandt.

Jeg tænkte meget over, hvordan mit liv er,

og at det er fantastisk, at Gud har skabt mig

og min familie. nogle gange har jeg og

været trist, og så har det været rart at synge

de stille salmer og høre prædikenen om, at

Gud kan altid tilgive dig, når du laver fejl.

FRED – jeg tænker ikke, når jeg er i kirken.

Kedede mig.

Jeg er kommet til at tænke på, om min

”døde” familie er i himlen, og om alle andre

har det godt.

Ved nogle gudstjenester var jeg helt glad

og letsindet, da jeg gik derfra. Ved andre

har det faktisk fået mig til at se livet fra en

anden vinkel.

nogle gange var jeg glad/lettet, fordi at

det var glade salme/tekster, og nogle gange

var jeg trist, fordi at man blev mindet om,

at man selv og andre har mistet nogen, de

holdt af bl.a. alle Helgen, for da blev alle

navne jo nævnt, personligt har jeg mistet

mange i år.

Man tænker ikke rigtig. Man har det bare

godt. Som om man hører til.

Man føler sig lille, men tryg i kirken! Det

at være skrøbelig, men stadig stærk! sådan

føler jeg det!!!

6

Man skal være glad for livet og tro på, at der

er en, der passer på os!

Man får lov til at slappe af.

Korsets symbolkraft

Korset rummer i al sin enkelhed en stor symbolkraft.

I konfirmandstuen fandt vi ud af, at

det kan symbolisere: håb, sorg, død, livets træ,

fællesskab, et plaster, grundstammen i symbolet:

tro, håb og kærlighed, himmel og jord,

trøst, opstandelse m.m.

Hver konfirmand tegnede nu sin opfattelse og

omsatte det derpå til lerkors, hvoraf et lille

udpluk gengives her.

Konfirmand-indskrivning

Før sommerferien får de kommende 7. klasser

en kort information om undervisningens indhold

og kravene for at blive konfirmeret samt

et orienteringsbrev med hjem.

efter sommerferien får eleverne i 7. klasse

en indbydelse til konfirmandundervisning.

Søndag den 29. august er der så indskrivning

af konfirmander til det forestående undervisningsforløb.

Efter gudstjenesten i Thyregod

kirke bydes kommende konfirmander og konfirmandforældre

på en lille forfriskning inden

alle igen samles i kirken, hvor indskrivningen

finder sted.

Krav for at gå til undervisning

interesse og engagement

Krav for at blive konfirmeret

man skal være døbt med den kristne dåb

man skal have fulgt undervisningen

man skal være fortrolig med gudstjenesten


Kirkekor?

Giv det en chance!

af Inge-Lise Dinsen

Hvordan finder man på at synge i kirkekor?

Hvad siger kammeraterne? Hvad får man ud af

det? Er det noget, man kan anbefale andre?

Hvordan er det at synge for andre? Disse og

flere spørgsmål har vi stillet medlemmerne af

Thyregod kirkes kirkekor og korskole. Læs, hvad

de svarer.

Interessen for musik og det at elske at synge.

Det var det, der fik medlemmerne af Thyregod

kirkes kor og korskole til at begynde at synge i

kor. Faktisk havde de slet ikke overvejet kirkekor

som en mulighed, men blev opfordret eller

inspireret af venner eller søskende, der synger

i koret. nogle fulgte opfordringen fra præsten

eller organisten i forbindelse med minikonfirmand-

eller konfirmandundervisningen. De synes,

det kunne være sjovt at prøve noget nyt,

at udfordre sig selv og at lære at synge.

Men hvad siger kammeraterne? Ja, man skal

nok være lidt stærk og kunne modstå et gruppepres,

for korsangerne møder bemærkninger

som: ”Gider du virkelig synge i kirkekor? Det

Kirkekor

er da kedeligt!” På trods af det er korsangernes

råd til andre: ”Hvis du er glad for musik og

godt kan lide at synge, så giv det en chance.

Man kan ikke udtale sig, uden selv at have

prøvet det. Vi var selv lidt skeptiske, inden vi

begyndte i koret, men blev overraskede over,

hvor meget man får ud af det”.

at synge i kirkekor har givet dem en god stemme

med mere kraft og fylde, og de har lært

at styre stemmen. ”Det nytter altså ikke bare

at synge til,” siger nanna, ”det skal også lyde

rent.”

Hvordan lærer man at styre stemmen? Korsangerne

forklarer: ”Vi varmer stemmen op

med forskellige øvelser. Vi lærer at indtage en

god holdning og at bruge mavemusklerne som

støtte i stedet for lungerne. Hvis det kniber

med at ramme en tone, så kan man ’snyde’

stemmen ved at fokusere på noget andet eller

bevæge sig samtidig med, at man synger.

Vi bruger også en teknik, der hedder ’Solmisation’,

som er et tonesystem, hvor hver enkelt

tone har et navn og et håndtegn.” Korsangerne

demonstrerer teknikken ved at synge en

toneskala og vise med hænderne, hvordan der

7


Kirkekor

til hver tone er tilknyttet en bestemt håndbevægelse.

De lærer også noder og øver sig i at

følge noderne, når de synger.

nogle af korsangerne drømmer om en karriere

indenfor musikken. De fortæller, at mange

professionelle sangere er begyndt i et kirkekor.

Men selv om man ikke ønsker en musikkarriere,

så kan de bruge det, de har lært i kirkekoret i

mange forskellige sammenhænge senere i livet.

Ca. en gang om måneden medvirker kirkekoret

ved en gudstjeneste. Det gør sangerne fortrolige

med, hvordan den former sig. De synes, at

det er lidt fedt, at de – ofte i modsætning til

mange voksne - ved, hvornår man skal rejse og

sætte sig, og at de kender korsvarene, når de

f.eks. er til barnedåb i familien.

Et par gange om året afholder kirkekoret en

koncert. Her er der mulighed for menigheden

og selvfølgelig især for forældre og bedsteforældre

at komme og høre, hvad koret har arbejdet

med.

Hvordan er det at stå og synge for andre? Korskolens

elever siger, at man får sommerfugle i

en lære for livet

børn, der synger i kirkekor, får en fortrolighed

med kirken, gudstjenesten og salmerne,

som de bærer med sig hele livet igennem. Her

i foråret har korskolen og kirkekoret overværet

Herning Kirkes drengekors koncert i Farre

kirke. I tilslutning hertil har de set en film om

Herning Kirkes drengekor. Filmen viser bl.a.

den opdragende effekt, det har at synge i kor.

Man får ikke blot en stemme for livet, men

også en lære for livet. Man lærer disciplin og

at vise hensyn overfor hinanden. Man lærer at

opføre sig pænt overfor menigheden, og man

udvikler ansvarsfølelse over for hinanden og

fællesskabet.

8

maven og bliver bange for at synge for højt,

for lavt eller at synge falsk. Kirkekoret siger, at

man skal være lidt nervøs for at kunne præstere

noget godt. Og det er dejligt, at der kommer

nogle og hører, hvad man har øvet og lært. Så

føler man sig stolt over at synge i kirkekoret.

Tak til Alberte, Anne, Amalie, Signe, Mathilde,

Vicki, Sofie, Lærke og Michelle fra korskolen

og til Nanna, Nicoline, Michelle, Laura, Troels,

Maja, Nete og Lise fra kirkekoret.

Kom og syng med i kirkekor

eller korskole!

Er du glad for at synge og har du lyst til at

få sangundervisning, lære salmer og flerstemmige

korsatser, så kan du nu blive optaget i

kirkekor eller korskole og deltage i musiklivet

omkring Thyregod og Vester Kirker.

Korskolen

er for elever i 3. klasse, men hvis du allerede i

2. klasse har et brændende ønske om at synge

i korskolen, skal du være velkommen efter

nærmere aftale med organisten. Det eneste

krav er sangglæde! I korskolen lærer du alle

de grundlæggende ting for at kunne blive optaget

i kirkekoret. Ikke mindst får du glæden


ved at være sammen med andre, der deler din

interesse for at synge. Du får nye venner og

er med i et fællesskab, hvor vi har det sjovt,

mens vi lærer rigtig mange spændende ting,

som at synge rent, rytmer, noder og mange

gode sange og dejlige salmer.

Korskolen medvirker bl.a. ved Luciaoptog og

julekoncert i december.

Korskolen øver hver fredag i thyregod Kirke

kl. 14.10 – 15.00, første gang fredag den 10.

september.

Kirkekoret

er for elever i 4. klasse og derover. Kirkekoret

medvirker ved ca. 10 gudstjenester årligt i

Thyregod Kirke samt Luciaoptog og julekoncert

i december. Desuden kan kormedlemmerne efter

eget ønske synge ved gudstjenester både i

Thyregod Kirke og i Vester Kirke i et vist omfang.

Kirkekoret får løn for at medvirke ved

gudstjenesterne.

Korafslutning

Søndag den 6. juni medvirker både kirkekor og

korskole ved gudstjenesten i Thyregod Kirke kl.

14.00. Dette er en markering af, at vi nu afslutter

sæsonen, før korene går på sommerferie.

Men det er også en festlig markering af, at

sangerne i korskolen nu har fået undervisning i

et år og dermed er så dygtige, at de efter sommerferien

er optaget i kirkekoret. Ved denne

gudstjeneste vil korene udover at synge med

på salmer og korsvar synge 3 solostykker.

Et af solostykkerne er intet mindre end en uropførelse!

Vi fandt en ny salme fra 2009 med

tekst af Sten Kaalø med melodi af bo Gunge,

men salmen var kun for én stemme med ak-

Kirkekor

Kirkekoret øver hver fredag i thyregod Kirke

kl. 15.15 – 16.15, første gang fredag den 27.

august.

Har du lyst til at synge i korskolen eller kirkekoret,

er du velkommen til at kontakte kirkens

organist Inge Hermann, for yderligere oplysninger.

Send en mail til

hermann.inge@gmail.com

eller ring til tlf. 21 63 39 46.

Inge Hermann, organist

kompagnement, hvilket er lidt tyndt for et kor.

Derfor kontaktede vi bo Gunge og spurgte,

om vi måtte bruge salmen til børnekorets afslutning,

og om han ville lave en altstemme

til den, så den blev to-stemmig. Det lovede

han at gøre på trods af travlhed. nu venter

vi spændt på at få satsen og ikke mindst at

komme til at arbejde med den. Salmen hedder:

”Over os satte du sol-regnens farvede bue”.

Salmen er dejlig og livsbekræftende, så vi glæder

os meget til at fremføre den og er overbeviste

om, at den kommer til at lyde rigtig

godt.

Via Kristensen og Inge Hermann

9


Indlæg

hvad skal vi med det?

Langfredagstanker

af Agnes

For knap to tusinde år siden døde en (berømt

og berygtet) mand på et kors. Og hva’ så?

Hvad får os – flere tusinder, ja flere millioner

af mennesker verden over – til at valfarte til

kirken i påsken, for at høre om en mands død?

En død, der synes urimelig og grusom! Hvorfor

det behov for at opsøge endnu en frygtelig

historie, om en mands ubarmhjertige død og

om de mange mennesker, der stod tilbage –

mod- og magtesløse, sorgfulde, chokerede og

bange? Der er næsten gået to tusind år siden,

og vi har mere end rig mulighed for at finde

ulykkelige historier og føle smerten ved bare

at kigge os omkring. Hvorfor vælger vi så at

opspore det?

Personligt sad jeg Langfredag i Århus Domkirke.

Jeg havde mere eller mindre ved et tilfælde

set, at kirken indbød til natgudstjeneste/-koncert.

nysgerrig som jeg er, bevægede jeg mig

altså ned til kirken – og sikke en oplevelse!

Jeg blev mildest talt meget overvældet, da jeg

trådte ind. Kirken var total mørkelagt udover

10

de levende lys, der guidede kirkegængerne

til deres pladser. Og så begyndte koncerten:

smuk, smuk musik kun afbrudt af bønner. alle

slags følelser fyldte min krop; jeg blev rørt,

jeg følte en ærefrygt og følte mig lille og til

tider bange i det store, mørke rum. Det var

virkelig Langfredag, der mindede om alverdens

sorg. alligevel var jeg glad og løftet, da jeg

igen kom ud i nattelivet – for det ender jo

godt. Det var vel præcis den følelse, jeg havde.

Jeg vidste, at jeg kun skulle sove to gange

mere, så ville det ende godt. nærmest som en

god historie, hvilket påsken jo egentlig og

er – en god historie, der måske ikke lover, at vi

”lever lykkeligt til vores dages ende”, men en

historie, der giver et håb.

Jeg følger gerne alle påskedagene i kirken, for

at få opfrisket den historie og det håb – som

selv en mørk Langfredag kan minde om (”kun

to dage”…) Historien ender måske ikke som

i alle gode, velkendte Hollywoodfilm med, at

helten vinder og redder hele verden – og dog!

For det er nok netop det, den fortæller, selv

om det kan være meget svært at se, når vi

i dagligdagen møder små eller store ”langfredage”,

hvor håb og glæde synes enormt langt

væk. Men det var så det – dette års påskehistorie

er slut. Vi har igennem det hele nok

følt os som statister i et kæmpe projekt, men

sidder her efter påsken tilbage som hovedroller

– alt dette for vores skyld. nu ved vi, at det

ender godt på trods af Langfredag og på trods

af alle de ”langfredage”, vi støder på igennem

livet. Det er i hvert fald det, påsken minder

mig om.


Gudstjenester

samtalegudstjeneste

søndag den 6. juni og 5. september

i Vester kirke

Disse dage bydes der på en kop kaffe, lidt brød

og mulighed for at drøfte dagens prædiketekst

... efter gudstjenesten.

Gudstjeneste med kor

søndag den 6. juni

i thyregod kirke

Koret og korskolen går på sommerferie,

men inden synger de med og for os ved

eftermiddagsgudstjenesten denne søndag

(se omtale under kor).

hvad er en GIDeoNIt?

søndag den 13. juni

i Vester og thyregod kirker

Mange har sikkert allerede haft glæde af en Gideonits

indsats, for på sygehuse, hoteller, skibe,

plejehjem, i fængsler og sommerhuse finder

man bibler eller ny Testamenter med dette

lille symbol: De er uddelt af Gideonitterne,

som er en international sammenslutning.

Medlemmerne har typisk

deres ståsted i den lokale folkekirke.

De danske Gideonitter


Gideonitsymbol uddeler årligt ca. 50.000 eksemplarer

af Det ny Testamente. Midler til indkøb

af nT kommer fra indsamlinger i kirker og missionshuse

samt gaver og arv fra venner og

medlemmer.

Efter gudstjenesterne i henholdsvis Thyregod

og Vester kirker søndag den 13. juni fortæller


en Gideonit om arbejdet, og der bliver mulig-

sogneindsamling

hed for at støtte det.Babysalmesang:

BilledermedtilladelsefraMarenogmødrene:

Kirkefrokost

søndag den 20. juni

spejderhuset

Gudstjenester

Efter gudstjenesten i Thyregod kirke er der

dækket op til kirkefrokost i spejderhuset på

Solsortevej (se omtale under orientering).

Gudstjenester i en ferietid

Ferietiden præger også gudstjenesteplanen.

Som tidligere træder pastor emeritus Peter

neergaard Jessen også til i år på én af sommersøndagene.

Dorte Volck Paulsen, der er sog-

nepræst i Øster nykirke, varetager i en periode

den daglige betjening samt en række gudstjenester.

To gudstjenester omdannes til henholdsvis

”morgen- og aftensang”, tilrettelagt

og forestået af menighedsrådsmedlemmer.

Drengen Grundtvig

søndag den 25. juli i thyregod kirke

Teolog, præst, salmedigter, højskolemand, sam-

fundsdebattør, politiker m.m.m. jo, alt det (eller

i al fald noget af det) ved vi om Grundtvig

også at hans tanker om menneskelivet

var grundtemaet i DR’s julekalender 2009. Men

hvad ved man i grunden om drengen Grundtvig?

Hvordan var den purk, der som ca. 9-årig

kom til Thyregod for at bo og blive undervist

hos sognepræst Laurids Feld?

Det har fhv. lektor Gudrun Jessen

undersøgt. Ved hjælp af mange

kilder og glimt og også hentydninger

i Grundtvigs værker har

Gudrun Jessen fundet og samlet

sig et indtryk af drengen og vil

fortælle om det efter gudstjenesten

denne sommersøndageftermiddag.


GudrunJessen–medminiatureafpræstegården

fremstilletafFredeRasmussen

11


Gudstjenester

Indvielse af graverhus ved Vester

Kirke

søndag den 15. august

Graverhuset i Vester

I løbet af juli står et dejligt graverhus færdigt

til at danne gode rammer for graver og alle der

på forskellig vis kommer til at benytte det. Huset

indvies officielt i forlængelse af aftengudstjenesten

søndag den 15. august (se omtale

under orientering).

thyregod-dag - morgensang

Lørdag den 21. august

i thyregod kirke

Thyregoddag indledes traditionen tro

med morgensang i Thyregod kirke.

Salmer, overvejelse og Fadervor udgør

tilsammen en god fælles begyndelse på

en god dag.

Konfirmandindskrivning

søndag den 29. august

i thyregod kirke

Konfirmandindskrivning er fastlagt

til at finde sted i sammenhæng med

gudstjenesten søndag den 29. august

(se omtale under konfirmander).

12


Vester Missionshus

Møder

JunI

onsdag d. 2. kl. 18.00

udflugt

Mødested: Missionshuset

auGuST

onsdag d. 11. kl. 19.30

Hyggeaften hos Sigrid og Kr. utoft

Kulsøvej 18

onsdag d. 18. kl. 19.30

bibelstudiekreds. Lukas kap. 14

v. Pastor Peter Jessen

Danmission

auGuST

Mandag d. 2. kl. 14.30

Møde hos Mary andreassen

Fuglebakken 30

radiatorfabrik og offerskål

……hvad har dog det med hinanden at gøre?

Thyregod menighedsråd blev kontaktet af

en af Hudevad Smedjemuseum’s venner, som

fortalte, at de er ved at opspore kunstsmedeværker,

som radiatorsmeden Hans Rasmussen

II (1882–1975), har lavet. I dette detektivarbejde

kom det museets folk for øre, at der i

Thyregod kirke skulle stå en offerskål af netop

denne mester. Og sådan er det!

Offerskålen er præget med Hans Rasmussen’s

stempel, og er et af de mange kunstsmedeværker

han har lavet til kirker. blandt hans værker

tæller kirkelysekroner, 7-armede lysestager,

altergitre og altså ”vores” offerskål. Skulle

nogen vide, hvornår offerskålen kom til Thyre-Andre aktiviteter

resultat

soGNeINDsaMLING 2010

Tak til alle der støttede indsamlingen.

Især tak til de 8 indsamlere der tog turen rundt

i Thyregod og Vester.

I Vester blev der indsamlet 1240,50 kr. og i

Thyregod 6439,50.

sogneindsamlingSammenlagt altså kr. 7680,00.

Venlig hilsen Kirsten Olesen – indsamlingsleder

Babysalmesang:

BilledermedtilladelsefraMarenogmødrene:

god Kirke og hvem, der

har foranlediget det, er

menighedsrådet meget

interesseret i at høre

om det.

Om museet og smeden, hans tanker, virke og

værker kan man læse på museets hjemmeside:

www.hudevadsmedjemuseum.dk

Offerskålen benyttes ved indsamlingen ved

høstgudstjenester.

Indsamlingsbøsserne ved kirkedøren benyttes

ved alle øvrige gudstjenester.

13


Kirkedata

Kirkedata

thyreGoD oG Vester soGNe

Døbt Kirke

07.02.2010 Johannes Kristian Speyermann, Skovlunden 33 Thyregod

14.02.2010 Hjalte amor Stoltenborg, Ålbækvej 23 Thyregod

21.03.2010 Jakob Køllgaard Guld, Vesterlundvej 5 Vester

28.03.2010 William McKenzie brix, Rørbækvej 36 Vester

03.04.2010 anton Prüsse, Vibevej 17 Vester

Viede

03.04.2010 Stella Prüsse & Jonas Prüsse, Vibevej 17 Vester

04.04.2010 Súsanne Gotsæd & Kim Gotsæd, Vejlevej 247 Thyregod

Begravet/bisat Kirkegård

02.02.2010 Jørgine Marie Jensen, Ved Hjemmet 10 Thyregod

10.02.2010 Henny Inga Gohr, Gl. Sejrupvej 2, st. 8 Givskud

20.02.2010 Villy Sandalgaard Rasmussen, Kollemortenvej 83 Thyregod

23.02.2010 Emma Egsgaard, brande Thyregod

26.02.2010 Evald Mortensen, Give Thyregod

02.03.2010 Carl Marius Herman Madsen, Toplærkevej 6 Thyregod

06.03.2010 Tove Ragnhild Jørgensen, Give Vester

23.03.2010 Poul Erik andersen, Søndergade 13 b Thyregod

25.03.2010 Ingeborg andrea Kulmbach, Gl. Sejrupvej 2, st. 19 Skærbæk

31.03.2010 Hanna Husum Grøndal, Give Thyregod

31.03.2010 Joel nordborg nielsen, København Thyregod

15.04.2010 Inger brøchner Christensen, Gl. Sejrupvej 2 Vonge

Menighedsrådsmøder

thyreGoD

Onsdag d. 16.06.10 kl. 19.00

Kirkegårdsvandring

Onsdag d. 25.08.10 kl. 19.00

Onsdag d. 15.09.10 kl. 19.00

Vester

Mandag d. 28.06.10 kl. 19.00

Tirsdag d. 17.08.10 kl. 19.00

Tirsdag d. 21.09.10 kl. 19.00

14

Kirkebil

Vester sogns beboere kan bestille kørsel

til Vester Kirke hos billund/Give Taxa på

tlf. 75 35 35 06

thyregod sogns beboere kan bestille kørsel

til Thyregod Kirke på tlf. 29 88 78 28

Kirkebil skal helst bestilles dagen før, man ønske

at benytte den


oversigt over omtalte arrangementer

JUNI

06.06.10 samtalegudstjeneste

Vester kirke

06.06.10 Musikgudstjeneste

ved kirkens kor og korskole

Thyregod kirke kl.14.00

13.06.10 orientering: Hvad er en Gideonit?

Efter gudstjenesterne i Thyregod og

Vester kirker

20.06.10 Kirkefrokost

i Spejderhuset efter gudstjenesten i

Thyregod

JULI

25.07.10 Causeri: Drengen Grundtvig

v/ Gudrun Jessen

Efter gudstjenesten i Thyregod kirke

aUGUst

Kalender

15.07.10 Indvielse af det nye graverhus i

Vester

21.08.10 Indledning til thyregoddag

Morgensang i Thyregod kirke

29.08.10 Konfirmandindskrivning

Efter gudstjenesten i Thyregod kirke

sePteMBer

22.09.10 Foredrag:

hvordan ser f.eks. new age,

ateisme, asatro på kristendom?

v/ sognepræst Heinrich W. Pedersen

Konfirmandstuen kl. 19.30

05.09.10 samtalegudstjeneste

Vester kirke

Gudstjenester på Ældrecenter sandbjerg

Juni Onsdag den 2. kl 14.30 m. altergang v/ Jette Langgaard

Juli Onsdag den 6. kl. 14.30 m. altergang v/ Dorte Volck Paulsen

august Onsdag den 4. kl. 14.30 m. altergang v/ Jette Langgaard

Gudstjenesterne er åbne for alle og holdes i terapien (gå ind ved hovedindgangen og til højre)

Efter gudstjenesterne er der kaffebord (kr. 10.00).

15


Gudstjenesteplan

*) se omtale i bladet.

Dato thyreGoD Vester DaG

JunI

06 kl. 14.00 + kor*) kl. 09.30*) 1. s. e. trin

13 kl. 09.30 *) kl. 11.00 *) 2. s. e. trin

20 kl. 11.00 *) kl. 09.30 3. s. e. trin

27 kl. 09.30 v JuLI

/DVP se Thyregod 4. s. e. trin

04 kl. 11.00 v /PnJ kl. 09.30 v /PnJ 5. s. e. trin

11 kl. 09.30 v /DVP kl. 19.00 /aftensang*) 6. s. e. trin

18 kl. 09.00 /morgensang*) kl. 11.00 v /DVP 7. s. e. trin

25 kl. 14.00 *) kl. 09.30 8. s. e. trin

auGuST

01 kl. 09.30 kl. 11.00 9. s. e. trin

08 kl. 11.00 se Thyregod 10. s. e. trin

15 kl. 09.30 kl. 19.00 11. s. e. trin

21 kl. 08.00 morgensang*)

22 kl. 11.00 kl. 09.30 12. s. e. trin

29 kl. 14.00 konf. indskrivning*) kl. 09.30 13. s. e. trin

SEPTEMbER

05 kl. 09.30 kl. 11.00*) 14. s. e. trin

12 kl. 11.00 v /DVP se Thyregod 15. s. e. trin

19 kl. 09.30 kl. 11.00 16. s. e. trin

26 kl. 11.00 kl. 09.30 17. s. e. trin

DVP er initialer for Dorte Volck Paulsen, sognepræst i Øster nykirke

PnJ er initialer for Peter neergaard Jessen, pastor emer.

Kirkebladet udgives af menighedsrådene

Redaktionsudvalg: Inge-Lise Dinsen, ansv.havende

Vesterlundvej 72, 7323 Give, tlf. 7670 3000, E-mail: ingelisedinsen@micronet.dk

Majbritt Christensen, tlf. 9770 6207. Helle Warrer, tlf. 7580 5191 . Jette Langgaard, tlf. 7573 4022

Lay-out: graphic care, Skjern - Tryk: Øko-Tryk, Skjern

Stof til kirkebladet september-oktober-november skal være redaktionen i hænde senest 11.06.10.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!