Nr. 2 - JCI Danmark

jci.dk

Nr. 2 - JCI Danmark

Udgivet af præsidiet 2005 Udgave 2, 2005

Indhold

Velkomst ved SP

Senator #1

Bowling

Fastelavn tilbageblik

Fanen, hvor er den?

Kassemesteren

Lotterigaver

Aktiviteter ind- &

udland

VP 2006 nyt

Hjemmeside

S P

2 0 0 5

#60.313

Annette Kjehr

Oxford Allé 17

2300 København S

arbejde 36 44 43 41

privat 32 97 38 17

mobil 27 24 00 41

e-mail: ak@kjehr.dk

Junior Chamber International Danmark

Det Danske Senat

Du sidder her med den læsevenlige

udgave af Senatets

nyhedskilde, nemlig vores blad

nummer 2 årgang 2005. Denne

”papirudgave” der i indhold

minder en del om vores webside,

er af mange betragtet som

den vigtigste, ikke mindst set i

lyset af, hvor besværligt det

trods alt er at medbringe PC’er

til det lille hus eller med ind i

sengen.

Vor internet side er blevet en

stor succes med rigtig mange

besøgende. www.senator.dk er

siden nytår aktiveret af mere

end 4000 klik, og det viser at

siderne bliver brugt langt mere

end vi havde turde håbe på.

Vi har taget hul på arrangementerne

for 2005 med den årlige

fastelavnsfrokost som den første

aktivitet.

29 veloplagte Senatorer trodsede

kulden og mødte op til et

utroligt spændende arrangement

ved Danmarks Radio´s

nye domicil. Sanne fra DR gav

os med en virtuel 3D-gennemgang

et utroligt indblik i det

endnu ikke færdigbyggede

kompleks-. Her er der virkelig

tænkt kreativt i skabelsen af det

nye fælles forum for fremtidens

radio og tv. Efter dette videoforedrag

gik vi over til besøg af

den nye helt specielle koncertsal,

som er bygget op i modelstørrelse

1:10 komplet med lys

sæder og små ”fl amingoduk-

Velkommen til Senats Nyt

ker” alene med det formål

af arbejde med optimering

af akustikken.

Efter et par spændende

timer, var det tid til at få

lidt at spise og drikke, så

hele fl okken begav sig af

sted til Restaurant Kareten,

hvor vi fortsatte vores

hyggelige samvær.

Jeg vil gerne her takke alle

der mødte op, og jeg er

særlig glad for, at flere

Senatorer som ikke har

vist sig i længere tid, afså

tid til at være med til

vores frokost.

Selvom året lige er startet,

er planlægningen af ferie i fuld

gang rundt om i det ganske

land. Hvis du ikke allerede har

planlagt din ferie, vil jeg helt

klart anbefale dig at deltage på

Europa eller Verdenskongressen,

og hvorfor ikke begge to?

Det bliver atter en gang nogle

spændende kongresser, og her

er det særlige, at vi deltager i

den fælles opbakning og promovering

af #60.001 Lars

Hajslund i hans bestræbelser på

at blive Verdenspræsident for

2006. Det er jo en begivenhed,

vi nok ikke kan forvente at få

lov til at deltage i mere end

denne ene gang. Du kan følge

Lars´ rejsedagbog på hjemmesiden,

idet præsidiet har stillet

en side til rådighed for Lars.

Næste numre af Senats Nyt

Artikler til kommende numre

af Senats Nyt sendes til:

Steen Ulsøe Hansen

Gustav Johannsens Vej 9

2000 Frederiksberg,

steen.ulsoe@hansen.mail.dk

Nr. Deadline

3 15 april

4 20 juni

5 9 september

6 21 november

I forbindelse med Verdenskongressen

i Wien til oktober, er

der booket 1.500 pladser til

Wienerkoncerten, jeg har dog

hørt at disse pladser snart er

udsolgt. Så hvis du har besluttet

dig til at deltage, så skynd dig

at registrere til kongressen, for

ikke at gå glip af denne fantastiske

oplevelse.

Til slut glæder jeg mig utroligt

meget til at møde rigtig mange

af Jer i Odense den 12. marts,

hvor vi skal have afviklet vores

årlige bowlingturnering.

Husk- Glem ikke at være

glad………..

SP-Hilsen

Annette Kjehr

#60.313

Portosponsor

W. Lynggaard Petersen A/S

Murermester og entreprenør

Egegaardsvej 24

2610 Rødovre

www.wlp.dk

Side 1


Kender du historien bag udnævnelsen af

den første Senator i Junior Chamber International?

Internettet er efterhånden stedet hvor alverdens

information kan fremtrylles ved nogle

ganske få søgeord og et par klik med musen.

Historien her, der er forfattet af John Clark

#1.856 er snuppet fra den Tyske Senator

hjemmeside. På vores egen hjemmeside

www.senator.dk ligger den engelske udgave

af teksten, her er den oversat af redaktøren,

#58.622.

Det er få der har givet så meget til organisationen

som Senator #1, Joaquin V. Gonzales

fra Philipinerne fortæller den Canadiske

Verdens Præsident 1952, Philip T. R.

Pugsley.

Jake, som alle kaldte Joaquin var frivillig

General Sekretær for Junior Chamber

International i året 1950-51. På dette tidspunkt

fungerede JCI udelukkende på basis

af den enkelte leders egne økonomiske

midler.

Den årlige traditionsrige turnering fi nder

denne gang sted i

BOWL INN ODENSE

Grønløkken 3

5000 Odense C

Kom og vis dine talenter i bowling. Er det

ikke nok kan du efterfølgende afreagere i

en Gokartdyst.

Arrangementet byder på:

Bowling fra kl. 11:00 – 12:00

Gokart fra kl. 12:.00 - kl. 13:00

Frokost fra kl. 13:00

Hva’ koster det?

Junior Chamber International Danmark

Det Danske Senat

www.bowlinn.dk

Senator nr. 1 - Joaquin V. Gonzales

I 1951 var Jake valgt som National Præsident

for Philipinerne, 3½ år efter det første

kammer var stiftet i Manila. I marts måned

1952 havde Jake afsluttet sit funktionsår,

men det arbejde han havde udført var så

fantastisk og inspirerende at det på den

årlige Nationalkongres afholdt i Baguio

City, enstemmigt blev besluttet at ændre

de nationale vedtægter, så det var muligt at

vælge Jake for endnu et år. Efter kongressen

ringede Jake hjem til konen i Manila, der

på dette tidspunkt var gravid i femte måned

med deres første barn. Under deres samtale

fornemmede Jake at hun ikke havde det

godt, så han skyndte sig til lufthavnen, hvor

JC’ere havde lejet et fl y. Der var ikke fl ere

pladser, men Jake fi k en plads i stedet for

en af hans venner. Få minutter senere skulle

fl yet lette, men på grund af fejl på landingshjulene

styrede fl yet ind i et stålhegn og

brød i brand. 11 JC’ere blev enten dræbt

eller alvorligt forbrændte. Jake var blandt

de omkomne.

Fyn er fi n! - Bowling den 12. marts

1 times bowling og efterfølgende frokost

kr. 178,-

Dem, der ønsker at køre gokart, skal herudover

betale kr. 90,- pr. person for 12 min.

Hvorved prisen bliver i alt. Kr. 268,- for

bowling, gokart og frokost.

Tilmelding kan stadig lige nås

#53.302 Anne-Jeannette Bjerre-Olsen.

Tlf. 3071 1323

E-mail: bjerre-olsen@mail.dk

Udgave 2, 2005 www.senator.dk

Da JCI Senatet blev stiftet på den 7. Verdenskongres

afholdt i Melbourne, Australien

i september 1952, blev Jake af den

Canadiske delegation nomineret til posthumt

at blive udpeget som JCI Senator

#1.

Beløbet med angivelse af Senator nummer

og arrangement indsættes på Senatets bankkonto

nr. 0123 7555 974 188.

Anne-Jeannette

Bjerre Olsen

#53.302

PS! Se venligst

kørevejledning

på senatets

hjemmeside

www.senator.dk

Side 2


Junior Chamber International Danmark

Det Danske Senat

Fastelavnsbesøg i DR’s nye byggeri i Ørestaden

Endelig skete det – Jeg fi k mig taget sammen

til at deltage i mit første ”rigtige”

Senator arrangement. Som NP i 2003 deltog

jeg ca. 3 minutter på årsmødet i Ålborg,

så det kan vist ikke helt godkendes som

det første.

Dagen startede kl. 10.00 Fastelavnsmandag

med et spændende foredrag om DR ’s nye

domicil krydret med en fl ot 3D animation,

hvor vi blev vist rundt i byggeriet i den

”virtuelle” verden. Efter foredraget var vi

på rundtur i ”miniature” verdenen i den

nye koncertsal i skalaen 1:10. En model,

der er bygget, så akustikerne kan teste lyden

inden byggeriet påbegyndes og under selve

byggeriet.

Efter DR besøget tog vi alle til Restaurant

Kareten på Amager til en hyggelig frokost,

med hvad der dertil hører af mad, øl, snaps,

og kaffe avec – og selvfølgelig udvikling af

JC-netværket.

Jeg kan kun opfordre andre Senatorer,

yngre som ældre, til at deltage. Det er

bestemt ikke sidste gang, jeg deltager i

Senatets arrangementer.

Henrik Damm Krogh

#63.841

Udgave 2, 2005 www.senator.dk

Dagens vigtigste tale

Side 3


Som bekendt donerede (mest) SP 2001 og

SP 2000 en præsidentfane med tilhørende

fanestang til Det Danske Senat. Fanen blev

indviet ved Drumming Out i Århus i

januar 2002, og dér overdraget til SP

2002.

Fanen - eller dele af fanestangen - er sidst

set på NK 2002, hvor disse indgik som

rekvisitter i Præsidiets præsentationsshow,

og blev efterlyst af SP 2000, da SP 2003

ikke var fl ankeret af præsidentfanen på Verdenskongressen

i København i 2003.

Fanen er sikkert ”beamet up” af aliens i et

tidshul i begyndelsen af 2003, for SP 2002

kan sikkert erindre, at han har overdraget

den til SP 2003 og SP 2003 kan lige så sikkert

erindre, at han ikke har fået den overdraget.

Ikke mindst donatorerne af fanen synes at

det er ’træls’ at ’bøvle’ med spøgelser, og at

Præsidenten ikke har en fane. Vi må videre:

Det er lykkedes at reservere en tilbageværende

fane hos producenten i Finland, og

Ja så er året godt undervejs og mange har

heldigvis fulgt første opfordring til at indbetale

det frivillige kontingent; MEN ikke

alle har hanket op i det tilsendte girokort

for at være med til at støtte vores arbejde

til glæde for såvel Juniorer som Senatorer.

Skal vi have et godt år, nogle gode arrangementer

og mulighed for at støtte Juniorerne,

kræver det arbejdskapital og god

økonomi for at kunne føre planerne ud i

livet. Her kan du med et snuptag bidrage,

enten ved at betale det frivillige kontingent

En fast del af ethvert senatorarrangement

er naturligvis lotteriet.

Indtægterne fra lotteriet er med til at få et

samlede budget til at køre rundt og derfor

efterlyser vi nogle gode effekter - Så hvis

du ligger inde med nogle gode gaver (fi rmagaver

eller lign.) som du gerne vil donere

til Det Danske Senat - så kontakt straks

Junior Chamber International Danmark

Det Danske Senat

Præsidentfanen savnes

Et synligt bevis på fanen fra FK 2002

den vil kunne leveres og være klar til forårets

og sommerens arrangementer.

SP 2001 har givet et betydeligt bidrag til

den første fane. Undertegnede SP 2000

bidrog også til den første fane. Det vil jeg

gerne gøre igen, men der er andre, som også

må være med. Det drejer sig

formentlig om i alt kroner 800 -1000.

Penge skal der til

på sølle 150 kroner eller med et livsvarigt

kontingent til kun 3.149 kroner.

Hvis du endnu ikke har brugt girokortet

eller indbetalt direkte på Senatets konto

0123 7555 974 188, så håber jeg at modtage

bidrag inden længe, så garanterer jeg

dig et stort smil når vi ses til et af de kommende

arrangementer i år.

Anni Maare

#57.904

Kassemester 2005

Lotteripræmier søges

Claus. (Red. Hvis du ikke lige har directory

ved hånden og straks vil i kontakt med

Claus, er hjælpen her: Claus Japp, Stjernegade

4, 2th, 3000 Helsingør, tlf. 2527

8334, claus.japp@almbrand.dk)

Vi har allerede været heldige, og har modtaget

nogle fl otte gaver; men da sæsonen jo

er lang - har vi brug for endnu fl ere. På

Udgave 2, 2005 www.senator.dk

Jeg opfordrer derfor de danske Senatorer

til - med SP 2002 og SP 2003 i spidsen – til

at bidrage til en ny præsidentfane.

For god ordens skyld henledes opmærksomheden

på, at du ikke kan bidrage ved

at sende en eller fl ere SMS (collect call) til

SP 2002 og SP 2003 med angivelse af hvilket

beløb du ønsker at betale/de betaler,

men at du kan sende dit tilsagn om bidrag

på mail til SP 2000 på frank@senator.dk.

og indbetale beløbet på konto 4085 4395

511 319 i Danske Bank, mrk. ’fane’

inden 1 april. Et eventuelt overskydende

beløb overføres til Senatets rejsefond.

Frank Andersen

# 46.432, SP 2000

Red. For Dem der ikke lige er helt stive i

kongerækken, afdækkes kortene her;

SP 2000 #46.432 Frank Andersen,

SP 2001 #42.066 Ove Møller Nielsen,

SP 2002 #47.904 Ivan Wallin Mogensen,

SP 2003 #53.499 Claus Japp.

vores hjemmeside, kan du se, hvem der har

støttet os indtil videre - Vi vil være rigtig

glade for at se dig på listen inden længe.

De bedste lotteri hilsner

Claus Japp

#53.499

Side 4


I år afholdes den europæiske Junior

Chamber konference i dagene 1. til

4. juni i Poitiers i Frankrig.

Skønnere land kan man ikke forstille

sig på denne årstid. Omgivelserne er

perfekte og mulighederne får at nyde

nogle ekstra dage i Frankrig ligger

også lige for. Du kan f.eks. gennem

det offi cielle rejseprogram, lavet af Samson

Travel og dermed Hans Jørgen Wellejus,

#14.337, snuppe et par dage i Paris inden

konferencen, eller du kan tage til Poitiers

og deltage i arrangørernes offi cielle pre-tur

for Senatorer.

Selve Senatorprogrammet under konferencen

ser også spændende ud. Der er selvføl-

Danmark

Forårskongres

01 – 03. april 2005 - Viborg

Arrangementsansvarlig:

#60.313 Annette Kjehr

Senatortræf hos SP-2005

28. maj 2005 - Dragør

Golf, minigolf, picnic

Arrangementsansvarlig:

#60.313 Annette Kjehr

Meet the Presidents, Rebild Bakke

04. Juli 2005

Arrangementsansvarlig:

#55.436 Søren Pfl ug

Sommerhygge, Kanotur

27. august 2005,Mølleåen, Frederiksdal

Arrangementsansvarlig:

#60.313 Annette Kjehr

Nationalkongres – Senatets Årsmøde

08. oktober 2005 – Odense

Arrangementsansvarlig:

#53.302 Anne-Jeannette Bjerre-Olsen

Drumming Out

07. januar 2006 – Aarhus

Arrangementsansvarlig:

#55.109 Kurt B. Svit & Præsidiet 2005

Junior Chamber International Danmark

Det Danske Senat

Tag med til EC i Frankrig!

gelig golf turnering, men også interessante

ture til bl.a. Cognac eller La Rochelle.

Tjek JCD´s hjemmeside. På intranettet går

du under aktiviteter/internationalt/konferencer.

Her kan du fi nde et link til EC´s

officielle hjemmeside, ligesom du kan

downloade tilmeldingsblanketten til JCD´s

offi cielle rejseprogram.

Aktiviter i 2005

Udland

49th JCI Europakonference, Frankrig

1 –4. juni 2005, Futuroscope, Poitiers

www.ec2005.com

Arrangementsansvarlig:

#60.655 Mette Flauenskjold

48th International Crayfi sh, Sverige

12 – 14. august 2005, Halmstad

www.crayfi shparty.nu/

info@crayfi shparty.nu

15th European Senators Golf Championship,

Belgien

26 – 28. august 2005

Mont Garni, Mons

www.jcisenatebelgium.be

60th JCI Verdenskongres, Østrig

24 – 29. oktober 2005, Wien

www.jci-vienna2005.com

Arrangementsansvarlig:

#60.655 Mette Flauenskjold

Udgave 2, 2005 www.senator.dk

Har du spørgsmål, er du altid velkommen

til at kontakte mig på telefon

2630 9100.

Med international hilsen

Mette Flauenskjold

#60.655

Hvem deltager?

På www.senator.dk kan du under overskriften

”Forum” følge med i, hvem der påtænker

at deltage i de internationale kongresser

og aktiviteter.

Foto: Henrik Damm Krogh

#63.841

Gadehjørne i Warszawa

Side 5


Junior Chamber International Danmark

Det Danske Senat

En kandidats dagbog - Verdens Præsident 2006

Homepage – HP – hjemmeside – webben

- www.senator.dk

Ja – der er mange benævnelser / ord man

kan benytte om en hjemmeside. Men en

ting er sikkert, det er nemt at hente oplysninger

og hurtigt for os alle at informere

om yderligere eller at korrigere oplysninger.

Præsidiet 2005 har som et af sine mål, at

udnytte den mulighed som EDB verden

og det store Internet kan give. Det var også

med stor tilfredshed, at vi gik i luften den

28. december 2004 med de første sider.

Vores plan og målsætning med den nye

hjemmeside er:

1. At informere mere og kommunikere

hurtigere

2. At give os alle en chance for at ”sætte”

ansigt på hinanden

3. At Senatorerne får mulighed for at kommunikere

via e-mail evt. link til fi rmaerne

4. Samle så mange årsberetninger / historier

som muligt fra tidligere SP’er

Sidste nyt fra kandidaten

Det er sin sag at lave en handlingsplan for

en stor organisation som JCI, hvor landene

på de forskellige kontinenter har så forskellige

behov. Derfor er jeg startet tidligt og

har i februar besøgt JCI HQ i St. Louis,

hvor jeg fi k input fra personalet om, hvad

de ser som det væsentligste i 2006. Vi har

en god gruppe mennesker der og efter nogle

omstruktureringer de sidste par år, har vi

nu virkelig rette mand på rette post.

Fundraising er jo også en stor del af vores

arbejdsopgave i år, så vi arbejder ihærdigt

på at strikke nogle ting sammen, som kan

være interessant for virksomheder og

enkeltpersoner, der gerne vil støtte kampagnen.

Udgave 2, 2005 www.senator.dk

Mit team arbejder hårdt og jeg håber at I

vil tage godt imod dem, når de kommer til

jer for at søge råd og vejledning i den kommende

tid, hvor vi for alvor skruer op for

tempoet.

Ligeledes håber vi, at vi også vil se Senatorer

til vores workshop på FK i Viborg om

en lille måned.

Ses vi i Viborg

Senatets hjemmeside – www.senator.dk

Medlemskartotek

Du kan fi nde profi lerne under Senatet /

Medlemmer, her er det meningen at have

følgende oplysninger:

1. Navn

2. Senator nr

3. Billede

4. Kammer

5. Udnævnelsesdato eller måned og år

6. E-mail (med mindre man frabeder sig

at e-mailen er offentlig tilgængelig)

7. Evt. logo og link til ens fi rma, koster

kun kr. 250

8. Poster i ”Landsledelsen” samt evt. internationale

poster.

Den største opgave er helt klart at samle

foto på alle Senatorerne. Vi opfordre derfor

alle til at sende deres eget billede og gerne

nogle gruppebilleder fra gamle dage. Disse

gruppebilleder kan også bruges til History,

men hovedsageligt med det formål at

scanne og klippe enkelte Senatorer ind.

Fremtidsplanerne er, at der bliver oprettet

en database, som er password beskyttet.

Her bliver det muligt at vedligeholde sine

egne oplysninger – nemt og sikkert. Oplysningerne

vil være lig med directory.

Lars Hajslund

#60.001

2005 JCI Chief Executive Assistant to the

President

Arrangementer

Her vil der altid være kopi af invitationen

til de kommende arrangementer- lige til at

printe. De seneste oplysninger vil dagligt

blive opdateret, samt at der vil være et link

til en kørselsanvisning eller minimum et

kort, over det sidste stykke vej.

Udenlandske arrangementer vil bliver scannet

ind og lagt op. Skulle netop Du modtage

en invitation som du vil dele med

andre, så send den ind os.

Vi håber at I fortsat vil være de fl ittige

gæster på www.senator.dk – vi vil gøre det

bedste for at lægge nye informationer op

samt at gøre vores til at gøre hjemmesiden

levende og dynamisk.

Frank Frost

#59.603

Webmaster

Side 6

More magazines by this user
Similar magazines