Etablering af efterafgrøder før og efter høst (indlæg på ...

projektfinansiering.landscentret.dk

Etablering af efterafgrøder før og efter høst (indlæg på ...

Kg N pr. ha

Kvælstofoptagelse i efterafgrøden

70

60

50

40

30

20

10

0

Ingen

20. september

Olieræddike

Gul sennep Ingen

Sået efter høst

45

42

2. november

Gul sennep

Olieræddike

More magazines by this user
Similar magazines