børn - Mørkhøj Kirke

moerkhoej.kirke.dk

børn - Mørkhøj Kirke

Junior-

konfirmand

undervisningen

klæder dit barn på.

Læs mere side 5

SkærtorSdag

fællesmåltid i

kirken.

Læs mere side 6

konfirmationSforberedelSe.

Så er der tilmelding

til 2009-2010.

Læs mere side 7

Sommerudflugt

Malmø er årets

udflugtsmål. Læs

mere side 9

Mørkhøj kirke

www.moerkhoej-kirke.dk

april - juli 2009

Cecilie og Julie - konfirmander anno 2009


Det er bare kanon

Af sognepræst

Birgitte Thyssen

I

årets første måneder var der i

medierne en drøftelse af fadervor. At

børn og unge lærer om fadervor i

faget kristendomskundskab siger sig selv,

men må man også bede bønnen i forbindelse

med skolens morgensang? Må

kristendommen have en særstilling som

flertallets tro i et multireligiøst samfund?

Jeg kan se problemet, men mener, det bør

overlades til den enkelte skoles afgørelse.

Det, jeg har lyst til at tage frem her, er

den ene forælder, som startede sagen. På

hendes barns skole i Jylland har man i 30

år bedt fadervor uden indvendinger fra

forældreside. Kvinden, hvis barn er døbt,

blev spurgt, om hun selv havde lært

barnet fadervor, og svaret var nej. Hun

kaldte det overgreb, at hendes barn skulle

bede fadervor.

Men der må da være en vis sammenhæng i

det, vi gør. Det er da besynderligt, at man

lader sit barn døbe og samtidig kalder

fadervor et overgreb. Lader man sit barn

døbe, må man i en eller anden grad mene

noget med det. Jeg kender selvfølgelig

alle de grunde, man kan give: tradition,

glæde bedsteforældrene etc. Og at mange

står famlende over for at opelske sit barn

i den kristne tro, er ingen hemmelighed.

Alt det forstår jeg – derfor forærer vi en

dåbspakke og senere 6 hilsner til dåbsfamilier

her i Mørkhøj og indbyder til

babysalmesang, spagettigudstjenester,

familiegudstjenester, juniorkonfirmandundervisning

etc.

Men kalder man fadervor for et overgreb,

gør man dåben i kirken til magi. Dåben

kan ikke stå alene. Dåb og opfølgning af

dåb hører sammen. Forældre må fortælle

om dåben, hvis dåben skal blive meningsfuld

for barnet. Dertil hører bl.a. fadervor.

kristen dannelse

Vi lever i en tid med stigende bevidsthed

om, at en vis sum af viden om fx kultur,

historie, litteratur - en kanon af kvalitet -

må gives videre til næste generation

Derfor udgives der kanoner – fx kulturkanonen.

En kanon er et oplæg til, hvad

undervisningen som minimum bør indeholde,

og hvad folk bør vide som almindelige

samfundsborgere.

Der er faktisk også en kristen kanon. Den

stammer fra Martin Luther, som allerede i

1529 i sin katekismus lavede en ”kanon”

for, hvad et kristent menneske som

minimum bør kende. Det er de 10 bud,

trosbekendelsen, fadervor, dåb og nadver.

Det kan man kalde den kristne kanon. Det

er, hvad man som mindstemål bør vide,

hvis man kalder sig kristen. Men det er

Konfirmanddåb

også væsentlig viden, selv om man ikke

kalder sig kristen. Det samme gælder et

vist kendskab til bibelens fortællinger.

Hvorfor? Fordi inspirationen til megen

kunst og litteratur ligger her. Også til

vores menneskesyn og dermed samfundsforståelse.

Har man ikke denne viden med

sig, er der meget kultur, man ikke kan

tyde. Et mindstemål af viden om kristendommen

er nødvendig – selvsagt for

kristne, men også for andre.

Så selvfølgelig skal børn og unge i

Danmark lære fadervor. Forældre, der

lader deres barn døbe, må tage det ansvar

på sig. Det vil jeg aldrig kalde et overgreb.


nyt fra menigheDsråDet

Mette Holm Sørensen, kasserer

Mørkhøj Kirke har gennem de seneste

år udviklet en bred vifte af arrangementer

til alle aldersgrupper. For mig

er det vigtigt at arbejde for at åbne

dørene for de mange unge familier,

som er flyttet til Mørkhøj. Ikke fordi

de skal være mere velkomne end

nogen andre, men netop denne

gruppe er ikke som en selvfølge

vokset op med kirkegang og kirkeliv.

Alligevel vil mange af familierne

gerne deltage i kirkelivet, og det skal

vi som kirke kunne give et godt svar

på. Det gør vi i dag med familiegudstjenester,

babysalmesang, børnekor

og højmesse, hvor dørene står åbne.

Det arbejde fortsætter vi og glæder

os til, at mange flere familier lægger

vejen forbi – velkommen!

Bent Jacobsen, formand Else Jespersen, næstformand

Liv og vækst i kirken, ja det er en

nødvendighed, for kirken består af de

mennesker, der kommer der og bruger

kirken, uden menighed ingen kirke. I

kirken både til gudstjeneste og til

andre sammenkomster kan vi alle

mødes, høj og lav, rig og fattig, vi

kan alle komme der, som dem vi er.

I kirken er der rum både for den

selvsikre troende og den knap så

selvsikre tvivlende.

Vi kan komme der til fest og glæde,

når vi har brug for at sige tak for

livets gaver, men også når vi har brug

for stilhed og eftertanke eller søger

lindring og trøst, når livet går os på.

Ingen må føle sig fremmed eller

uvelkommen i kirken, slet ikke her i

Mørkhøj Kirke.

Jeg hedder Else Jespersen og har

været medlem af menighedsrådet

(MR) siden 1985. Privat arbejder jeg

som sygeplejerske, er gift og har 2

voksne børn. Jeg har hele livet været

kendt med og brugt kirken. Engagementet

i Mørkhøj startede i 1977. I de

mange år som medlem af MR har jeg

haft forskellige poster og er nu

næstformand og kontaktperson til

personalet. Det er vigtigt, at Mørkhøj

Kirke er for alle. Der skal være tilbud

til alle generationer - gerne fordelt på

alle ugens dage. Alle skal føle sig

velkommen hver gang, uanset hvor

ofte man kommer. Desuden er det

vigtigt, at vi har gode medarbejdere,

som vil samarbejde med MR om

kirkens liv og vækst.


4

børn og unge

Læs mere om kirkens musik-

arbejde for børn og unge på

kirkens hjemmeside

www.moerkhoej-kirke.dk

Eller kontakt korleder og musik-

pædagog Henriette Mariegaard

på tlf. 23 28 00 09

eller e-mail hemg@km.dk

Emilie fra spirekoret synger ved spaghettigudstjenesten

Babysalmesang

onsdag den 15. april 009 begynder de nye babysalmesangshold.

Hvor børn og forældre igen har mulighed for at dele

glæden ved at synge, danse og spille sange og salmer sammen.

børn på 6 - 1 mdr. hver onsdag

kl. 10.00 - 10.45

børn på - 6 mdr. hver onsdag

kl. 11. 0 - 1 .15

En sæson på 10 gange koster 250 kr., og der er plads til 12

børn på holdet.

Spire- ,børne- og pigekor

i Mørkhøj Kirke

Har du lyst til at være med i et af kirkens kor, er du velkommen,

når vi starter igen efter påske den 20. og den 21. april.

Vi skal øve sange, som skal synges ved vores koncert på

kirkens sognedag den 7. juni 2009. Der er kor på følgende

tidspunkter:

Spirekor for 0. - . klasse øver hver tirsdag kl. 16. 0 -

17. 0.

børnekor for . - 4. klasse øver hver tirsdag kl. 15.00 -

16. 0.

Pigekor for 5. klasse og opefter øver hver mandag kl. 15.15 -

17.00.

Du kan møde op, når vi øver eller kontakte korets leder,

Henriette Mariegaard.


Juniorkonfirmander

Hvert år tilbyder Mørkhøj Kirke alle 3. klasser i Mørkhøj at blive

juniorkonfirmander. Forløbet afholdes af sognemedhjælper Dorte

Fog og sognepræst Birgitte Thyssen - og kan karakteriseres som

dåbsoplæring.

Forløbet er for nogle børn det første bekendtskab med de mange

gode fortællinger i Bibelen - for andre er det et genhør med

mulighed for at snakke om fortællingernes betydning med

jævnaldrende.

Kirkens musikpædagog og korleder Henriette Mariegaard deltager

undervejs, hvor udvalgte salmer indlæres og fortolkes i

forskellige danse. Henriette taler med børnene om, hvad der står

i salmerne - på den måde får børnene et forhold til indholdet, så

salmerne også bliver en måde at opleve kristendommen på.

Et forløb som juniorkonfirmand byder også ofte på et besøg på

Gladsaxe kirkegård. Det plejer at være en god tur, hvor vi får set

kirkegården og krematoriet - men vigtigst af alt, så betyder det,

at vi kommer til at tale om et af livets sværeste emner - døden.

Dette emne optager de fleste børn meget, og vi synes, det er

vigtigt, at der bliver tid og ro til at tale om det.

Mange børn oplever bedst med fingrene, derfor laver vi hver gang

en aktivitet, der knytter sig til en fortælling eller et emne i

Bibelen.

Målet med forløbet er, at børnene skal føle sig hjemme i kirken

og være klædt på, når de i 8. klasse skal tage stilling til, om de

vil konfirmeres. Læs mere på www.moerkhoej-kirke.dk.

Juniorkonfirmander fra Mørkhøj Skole

5


6

særlige guDstjenester

Familiegudstjeneste Palmesøndag

Søndag den 5. april kl. 11.00 indleder vi påskeugen med en familiegudstjeneste.

I gudstjenesten medvirker både årets juniorkonfirmander, kirkens spirekor og børnekor.

Efter gudstjenesten spiser vi frokost i menighedssalen. Frokosten koster 30 kr. for

voksne og er gratis for børn.

Påskelam Skærtorsdag

Traditionen tro spiser vi sammen Skærtorsdag aften, i år torsdag den 9. april.

Vi begynder med gudstjeneste kl. 17.00, og herefter spiser vi påskelam.

Vi håber, rigtig mange også i år har lyst til at deltage, og beder om tilmelding kordegnekontoret

senest onsdag den 1. april. Prisen er 80,00 kr.

Vi har stor brug for frivillige hjælpere til at få lavet skærtorsdagsmåltidet, så har du/I

tid, lyst og mulighed for at hjælpe, må du/I meget gerne kontakte sognemedhjælper

Dorte Fog på tlf. 23 28 00 10 eller sende en mail på dofo@km.dk.

Friluftsgudstjeneste

2. Pinsedag

Det er nu blevet en tradition, at flere

kirker i Gladsaxe-Herlev provsti i samarbejde

fejrer 2. Pinsedag under åben

himmel ved Aldershvile Slotsruin; i år

mandag den 1. juni kl. 11.00. Det bliver

en festlig gudstjeneste for både børn og

voksne. De forskellige kirkers kor og FDF

Gladsaxe netværks brassband sørger for

musikken til friluftsgudstjenesten, og FDF

Mørkhøj samt andre lokale uniformerede

korps vil være med til at gøre gudstjenesten

til en god pinseoplevelse for alle.

Yderligere oplysninger om 2. Pinsedag kan

findes på diverse opslag og kirkens

hjemmeside. Tilmelding til fællestransport

på kirkens kontor.

aftensang med pigekoret

Torsdag den 30. april synger pigekoret

ved kirkens aftensang. Aftensang er

en kort gudstjeneste på ca. 30 min,

hvor sangen får lov at fylde rigtig

meget, både i korets optræden, men

også i fællessalmer. Det er ikke tit, vi

bruger vores skønne aftensalmer ved

normale gudstjenester, men her er der

en mulighed for hente dem frem og

nyde de smukke sange. Koret vil

synge sange, som omhandler den

netop overståede påskehøjtid.


konfirmationsforbereDelse

Alle, der ønsker at deltage i konfirmationsforberedelsen

2009-2010 bedes

tilmelde sig på kirkens kordegnekontor.

Tilmeldingsblanketten downloades på

kirkens hjemmeside www.moerkhoej-kirke.

dk og udfyldes inden aflevering på kordegnekontoret

senest 1. maj. onsdag den 6.

maj kl. 19.00 afholder kirkens præster et

fælles informationsmøde i kirkens menighedssal

for alle kommende konfirmander og

deres forældre. På mødet fortælles der om

undervisningen, og der udleveres en oversigt

over datoer for undervisningen. Er man

forhindret i at deltage på mødet den 6.

maj, bedes man kontakte én af præsterne.

et par af dette års konfirmander, Cecilie

køster og Julie Pankoke, er blevet spurgt

om, hvad de har fået ud af undervisningen,

og hvad det betyder for dem at blive

konfirmeret?

konfirmationerne i 009

Søndag den 3. maj kl. 11.00

konfirmander fra Mørkhøj Skole.

Søndag den 10. maj kl. 9.30/11.30

konfirmander fra Enghavegård Skole

og private skoler.

konfirmationerne i 010

Søndag den 2. maj

konfirmander fra Mørkhøj Skole.

Søndag den 9. maj

konfirmander fra Enghavegård Skole

og private skoler.

Julie Pankoke

Cecilie Køster

Julie: ”Jeg har fået en hel del ud af

undervisningen. Selvfølgelig med

hensyn til kristendommen, men jeg

har også lært nogle meget relevante

ting om mennesket, som helt klart har

fået mig til at tænke over nogle ting,

som fx hvordan vores samfund fungerer.

For mig har kristendommen meget at

gøre med, hvem vi burde være, og hvem

vi ikke burde være, og sidst men ikke

mindst hvem vi er som mennesker.

At blive konfirmeret betyder faktisk en

hel del, og jeg er glad for, at jeg har

valgt at blive konfirmeret.”

Cecilie: ”Jeg har fået mange gode

ting ud af undervisningen. Lært en

masse positive ting og tanker ved

at gå til konfirmationsforberedelse.

Ungdommen er en del af vores liv, hvor

vi lærer, hvad vi må og ikke må, hvad vi

skal og ikke skal. Undervisningen har

fået mig til at tænke over nogle meget

relevante ting i mit liv. Folk begynder

at betragte os som voksne mennesker,

som skal ud at udforske verden. En

spændende tid, hvor vi skal lære en

masse om samfundet, religion og

politik. Hvis man vælger at blive

konfirmeret, skal man være sikker på, at

det er det rigtige. At blive konfirmeret

betyder meget for mig, og jeg glæder

mig til at leve som et kristent menneske

med den kristne tro.”

7


sogneDag

familiegudstjeneste,

lækker grillmad,

boder, underholdning

fra scenen,

familiedag.

Søndag den 7. juni

009 afholder Mørkhøj

Kirke sin traditionsrige

sognedag

kl. 11.00 – 15.00.

Kom og hør bruset

fra 50 glade korbørn,

når Mørkhøj

Kirkes tre kor afholder

forårskoncert.

Dagen arrangeres i

samarbejde med fdf

mørkhøj, og overskuddet

går til mørkhøj

menighedspleje


aktiviteter i sognet

Frokostmøder

torsdag den 16. april kl. 11.00-1 .00

Fhv. sognepræst Vilhelm Stender tog i 2002 sin

afsked, solgte de fleste af sine ejendele og

flyttede til en Stillehavsgruppe, Tonga Kongerige,

en af jordens fjerneste egne. Syv år levede

han blandt tongenerne, et polynesisk folkeslag,

som i dag er kristne. Det vil han fortælle om i

sit foredrag ”Præst i Paradis! Opbrud fra

præstegerning i Danmark til et liv på en

Stillehavs ø”.

torsdag den 14. maj kl. 11.00-1 .00

Sang- og musikformiddagen, hvor organist og

sanger kommer og underholder med forårssange

og musik og hjælper sommeren på vej.

Kirke- og kunstudflugt

Efter gudstjenesten søndag den 6. april og en

let frokost tager vi på årets kirke- og kunstudflugt.

Vi kører først til Gentofte Kirke. Kirkens

11 gamle blyindfattede vinduer blev i juni/juli

2008 udskiftet med en række både farvestærke

og pågående glasmosaikker skabt af kunstneren

Per Kirkeby.

Herefter kører vi til den nye Grønnevang kirke i

Hillerød Provsti. Kirken er bygget af arkitektfirmaet

Friis & Moltke og er et udtryk for helt

moderne kirkearkitektur.

Tilmelding senest fredag den 17. april på

kordegnekontoret. Pris kr. 100,-

Sommerudflugt til Malmø

tirsdag den 19. maj går sommerudflugten til

Malmø – med en formidabel sightseeing i

Sveriges tredje største by. Vi vil opleve det

historiske Malmø, som er præget af sin danske

fortid, endvidere det nuværende og ikke mindst

fremtidens Malmø.

Vi besøger byens ældste bygning – Sankt Petri

kirke, hvor vi hører om det ældste Malmø og

kirkens historie og nutid. Vi slutter turen i

Västra Hamnen – Malmøs nye ansigt mod

Øresund. Vi beundrer det elegante hus Turning

Torso, før vi spiser frokost på restauranten Pim’s

Krog, nede i havnen. Efter frokost kører vi til

Lund, hvor vi møder en dansk præst, som siger

lidt om kirkens brug og holder en kort aftensang

med os i et kapel i kirken. afgang fra

mørkhøj kirke kl. 9.00 og hjemkomst ca. kl.

17. 0.

Pris pr. person er 200 kr., som betales i bussen.

Prisen dækker turistguiden og frokost, mens

Mørkhøj menighedspleje betaler bussen.

Tilmelding senest torsdag den 14. maj på

kordegnekontoret.

Program for Cafeen

onsdag 15. april: ”En tur gennem Indiens

gyldne trekant”

v/ Bodil og Mogens Scheibye.

onsdag 0. maj: Da denne aften er sidste aften

inden sommerferien, byder den på socialt

samvær.

Kirkekunst af Per Kirkeby

Foto: Leif Evald

9


10

kirkelig vejviser

dåb / navngivning

Barnet skal have et navn inden 6

måneder efter fødslen enten ved dåb

eller navngivning. Dåb aftales med

kordegnen. Derefter henviser kordegnen

til en af præsterne. Navngivning

anmeldes til kordegnekontoret.

Vielse

Man henvender sig først til kordegnekontoret

og aftaler dag og tidspunkt.

Derefter henviser kordegnen til en af

præsterne.

bisættelse

Man henvender sig først til en bedemand

med de personlige papirer. Bedemanden

er behjælpelig med alt det praktiske og

med kontakten til en af præsterne om

tid og sted for bisættelsen eller

begravelsen og en personlig samtale

med præsten.

Personlig samtale

Enhver, der har brug for en personlig

samtale om hverdagslivets små eller

store spørgsmål, er altid velkommen til

at kontakte en af præsterne.

kirkebil

Enhver gangbesværet, som gerne vil i

kirke, kan blive afhentet i bil. Ring blot

til kordegnekontoret inden fredag kl.

13.00, så bliver De både hentet og kørt

hjem igen.

Sognepræst birgitte thyssen

Mørkhøjvej 177A, 2730 Herlev.

Tlf. 44 94 96 57. Mail: bith@km.dk

Træffes bedst om formiddagen dog ikke

mandag, der er fridag.

Sognepræst ib ehlers Jørgensen

Aprilvej 17, 2730 Herlev.

Tlf. 44 94 85 32. Mail: ijoer@km.dk

Træffes bedst om formiddagen dog ikke

fredag, der er fridag.

organist alice nørregaard

Tlf. 39 65 17 10.

Mail: alice-n@get2net.dk

kordegn annelise nørgaard

Kordegnekontoret i kirken,

Mørkhøjvej 177, 2730 Herlev er åbent

mandag-fredag kl. 9 - 13.

Torsdag tillige kl. 16-18.

Tlf. 44 94 21 60. Fax 44 53 40 81

Mail: aln@km.dk

Sognemedhjælper dorte fog

Tlf. 23 28 00 10, Mail: dofo@km.dk

korleder Henriette mariegaard

Tlf. 23 28 00 09, Mail: hemg@km.dk

kirketjener kurt faber Pedersen

Tlf. 44 94 21 60, Mail: kfap@km.dk

kirkesanger anne aaen

Tlf. 20 67 05 61,

Mail: anne@anneaaen.com

formand for menighedsrådet:

Bent Jacobsen,

Lillegårds Alle 18, 2730 Herlev

Tlf. 44 84 21 07 Mail: bej@nkn.dk

kirkens hjemmeside

www.moerkhoej-kirke.dk

webmaster: sognemedhjælper Dorte Fog

fdf mørkhøj

Mødedag: tirsdag kl. 18.30-20.30

Kontakt kredsleder Brian Pedersen

Fjenneslevvej 12, st. tv.,

2700 Brønshøj Tlf. 2331 8949,

Mail: brian@fdfmorkhoj.dk

www.fdfmorkhoj.dk

ansvarshavende redaktører:

Sognepræsterne

opsætning og layout:

Sognemedhjælper Dorte Fog

Tryk: Tarm Bogtryk a/s. Trykkerivej 6,

6880 Tarm, tlf. 97 37 14 44

Stof til næste nr. af kirkebladet skal

være redaktionen i hænde senest

27.5.2009.


Det sker i mørkhøj kirke

april Søndag den 10. kl. 9. 0 og 11. 0

Konfirmation

Søndag den 5. – kl. 11.00

Familiegudstjeneste / frokost

Skærtorsdag den 9. – kl. 17.00

Gudstjeneste og fællesspisning af

påskelam m.m. i kirken. Tilmelding

onsdag den 15. – kl. 1 .00

Café-aften: v/ Bodil og Mogens

Scheibye.

”En tur gennem Indiens gyldne

trekant”.

torsdag den 16. – kl. 11.00 – 1 .00

Frokostmøde: v/ Vilhelm Stender

”Præst i paradis”.

Søndag den 6. – kl. 10.00

Kirke/kunstudflugt, frokost herefter til

Gentofte Kirke og Grønnevang i

Hillerød.

Pris: kr. 100,- Tilmelding

torsdag den 0. – kl. 19.00

Aftensang

Menighedsrådsmøde kl. 19.30

maj

Søndag den . - kl. 11.00

Konfirmation

onsdag den 6. – kl. 19.00

Orienteringsaften om konfirmationsforberedelse

2009-10 v/præsterne

torsdag den 14. - kl. 11.00 – 1 .00

Frokostmøde: v/ organist Alice

Nørregaard og sanger Anne Aaen.

Forårssange

tirsdag den 19.- kl. 9.00 – 17.00

Sommerudflugt heldagstur til Malmø.

Tilmelding

onsdag den 0. – kl. 1 .00

Café-aften: Socialt samvær

Søndag den 1. - kl. 9.00

Pinsemorgen morgenkaffe.

Tilmelding

Juni

mandag den 1. – kl. 10.00

Afgang fra Mørkhøj Kirke

til friluftsgudstjenesten.

Tilmelding til kørsel.

torsdag den 4. – kl. 19.00

Aftensang

Menighedsrådsmøde kl. 19.30

Søndag den 7. – kl. 11.00

SOGNEDAG

torsdag den 5. – kl. 19.00

Aftensang

Menighedsrådsmøde kl. 19.30

11


guDstjenester

april maj Juni

Juli

Søndag den 5. – Palmesøndag

Kl. 11.00 Familiegudstjeneste-

Begge præster

Torsdag den 9. – Skærtorsdag

Kl. 17.00 Birgitte Thyssen

Fredag den 10. – Langfredag

Kl.10.00 Birgitte Thyssen

Søndag den 12. - Påskedag

Kl. 10.00 Ib Ehlers Jørgensen

Mandag den 13. – 2. Påskedag

Kl. 10.00 Ib Ehlers Jørgensen

Søndag den 19. – 1.s.e. påske

Kl. 10.00 Birgitte Thyssen

Søndag den 26. – 2.s.e. påske

Kl.10.00 Ib Ehlers Jørgensen

Kirke- og kunstudflugt

Torsdag den 30. - kl. 19.00

Aftensang

Søndag den 3. – 3. s.e. påske

Kl.11.00 Konfirmation begge

præster

Fredag den 8. – Store Bededag

Kl. 10.00 Ib Ehlers Jørgensen

Søndag den 10. – 4.s.e.påske

Kl.09.30 Konfirmation

Kl.11.30 Konfirmation

Begge præster

Søndag den 17. – 5.s.e.påske

Kl. 10.00 Birgitte Thyssen

Torsdag den 21. – Kristi

Himmelfartsdag

kl. 10.00 Birgitte Thyssen

Søndag den 24. – 6.s.e. påske

Kl. 10.00 Ib Ehlers Jørgensen

Søndag den 31. – Pinsedag

Kl. 10.00 Birgitte Thyssen

Mandag den 1. – 2. Pinsedag

Kl. 11.00: Friluftsgudstjeneste /

begge præster.

Tilmelding til kørsel.

Torsdag den 4. – kl.19.00

Aftensang

Søndag den 7. - Trinitatis

Kl. 11.00 Sognedag / begge

præster

Søndag den 14. - 1. søndag

efter trinitatis

Kl.10.00 Birgitte Thyssen

Søndag den 21. - 2. søndag

efter trinitatis

Kl. 10.00 Ib Ehlers Jørgensen

Torsdag den 25. – kl. 19.00

Aftensang

Søndag den 28. - 3. søndag

efter trinitatis

Kl. 10.00 Henning Nørhøj

gudstjenester på rosenlund

Onsdag den 8. april kl. 16.00

Onsdag den 13. maj kl. 16.00

Onsdag den 10. juni kl. 16.00

Søndag den 5. - 4. søndag

efter trinitatis

Kl. 10.00 Ib Ehlers Jørgensen

Søndag den 12. - 5. søndag

efter trinitatis

Kl. 10.00 Ib Ehlers Jørgensen

Søndag den 19. - 6. søndag

efter trinitatis

Kl. 10.00 Ib Ehlers Jørgensen

Søndag den 26. - 7. søndag

efter trinitatis

Kl. 10.00 Birgitte Thyssen

Morgensang

hver torsdag kl. 8.45, dog ikke i

juni, juli og august

More magazines by this user
Similar magazines