Referat - Bestyrelsesmøde Dato 6 oktober 2010 Tilstede Christian ...

kofukan.dk

Referat - Bestyrelsesmøde Dato 6 oktober 2010 Tilstede Christian ...

Referat - Bestyrelsesmøde

Dato 6 oktober 2010

Tilstede Christian Mogensen, Lars Thilker, Frank Christiansen, Thomas

Lundsgaard, Jonas Bisgaard, Maj-Britt Christiansen

Afbud: Rene Christiansen

Referent: Torben

Dagsorden 19.15 Videre forløb for sommertræningslejr. Johnnie inviteret.

19.30 Torben: Team Ballerup projekt oplæg

19.45 Thomas/Lars: Forældre støttegruppe

20.00 Rene: Uddannelse

20.15 Christian: Bredde idræt

20.30 Jonas /lars: Redesign af website: Tilbud/oplæg vedhæftet

20.45: Status/Nye opgaver

21.00 Godkendelser + evt

Godkendelse af indkøb af ny SFF pc i opholdsrummet

21.15 Opvask.

Kofucamp Johnny fremlagde ønsker for afholdelse af Camp.

1. Afregning – der manglede 1.700kr i regnskab. Johnny ønsker

dækning.

2. Afholdelse af Camp/Trænings-weekends – officelle trænere

skal stille op som hjælpetrænere. Mere forældre inddragelse.

3. Klubben trænger til renovering så der er kapacitet til

fællestræninger – mere køkken + nyt komfur + ny/bedre

ventilation + tæpperens.

4. Adgang til gymnastiksal – adgang, evt. leje via klubtilskud.


5. Brandmateriel – har vi tilstrækkeligt udstyr, forældre-bagvagt

til krisesituationer.

6. Gl. Måtter er aflåst – skal bruges. Klub

7. Klubmesterskab – etableres igen, god motivationsfaktor for

børnene.

8. Cross-træning – andre kampsport laver opvisning til

børneweekends.

Punkterne blev efterfølgende behandlet på best.mødet.

Team Ballerup Torben gav status - er igang men mangler fakta til holdbeskrivelse

Forældre

Støttegruppe

og dermed ansøgning. Færdigt oplæg til næste gang.

Thomas gennemgik oplæg til forældregruppe. Der etableres en

forældregruppe, ikke en forening. Aktiviteter og gruppen styres af

Thomas. Opgaver og annoncering lægges på nettet, hvor man også

kan melde sig til.

Uddannelse Skydes til næste gang pga. Rene’s afbud.

Breddeidræt Skydes til næste gang.

Redesign af website Tilbud på redesign fra Siteworks – kr. 17.000 ex moms.

Kursus til Lars – kr. 3.000 ex moms

Der er ikke budgetteret for dette, men der kan søges 1000 kr i

tilskud via kommunen.

Beslutning: skydes til der er klarhed over lokaleforhold og indgår i

2011 budget.

Status / Nye opgaver Status for de enkelte opgver findes i separat regneark – som

lægges på websitet.

Nye oplæg - sendes ud 3 dage inden bestyrelsesmøde.

Næste møde d. 3 november kl 19:15

Godkendelser/Evt Med baggrund i en hændelse på børnehold, skal der etableres en

synlig procedure for håndtering af tilskadekomne børn. Procedure er

at træner – efter kontakt til barns forældre – tilbyder at tage med på

skadestue. Jonas indskærper reglen til næste trænermøde.

Klub-PC er brudt ned. Der etableres bærbar til trænerbrug.

Derudover indkøbes der PC til stort lokale, prisramme 5.000 kr.

Similar magazines