Edilkamin Pellet Stove - Tiny.pdf - Diana Pilleovn

dianapilleovn.dk

Edilkamin Pellet Stove - Tiny.pdf - Diana Pilleovn

DK Installation, brug og vedligeholdelse

2

28

54

80

106

132

158


DANSK

Kære Hr./Fru

Tillykke og tak for at have valgt vores produkt.

De er venligst bedt om at læse denne informationsbrochure inden i ovnen før de gør brug af alle elementer i fuld

sikkerhed.

For yderligere opklaring eller bistand, bedes de kontakte den FORHANDLER, der solgte dem produktet eller besøge

vores website www.edilkamin.com og klik på TEKNISK BISTAND CENTRE.

N.B.

• Efter udpakning af ovnen, sikre, at dens indhold er intakt og komplet (beklædning, kun fjernbetjening Tiny, der

forbinder cyilinder, Garantihæfte, handske, teknisk datablad, spatel, affugtning salt).

Eventuelle afvigelser skal anmeldes til forhandleren hvor man købte varen.

1. • Idriftsættelse/Test

Skal udføres af en autoriseret Edilkamin forhandler. I modsat fald er garantien ugyldig.

Idriftsættelse, som er beskrevet i standard UNI 10683 rev. 2005 består af en række af kontroller, når ovnen er monteret.

Målet er at sikre systemets korrekte drift og overholdelse af standarder.

• Fabrikanten ikke kan holdes ansvarlig for eventuelle skader forvoldt som følge af ukorrekt installation, ukorrekte

Vedligeholdelses processer og ukorrekt anvendelse.

• Nummeret på producentens mærkat, der identificerer ovnen, er indiceret:

- På den øverste del af emballagen

- På garanti Hæfte indvendigt I ovn

- På den identifikationsplade knyttet på bagsiden

Disse dokumenter skal gemmes til identifikation sammen med den originale kvittering. Oplysningerne heri skal

indberettes, når anmodning om oplysninger stilles til rådighed skal service være påkrævet;

• De grafiske og geometriske detaljer er vist rent vejledende.

OVERENSSTEMMELSESERKLAERINGEN

Undertegnede EDILKAMIN S.P.A. wed hjemsted hovedsæde, via Vincenzo Monti 47 - 20123 Milano - Italien - MOMS

IT00192220192,

Erklærer under eget ansvar som følger:

Træpilleovnen specificeret nedenfor er i overensstemmelse med de 89/106/EØF (byggevarer) TRÆPILLEOVNEN,

varemærke EDILKAMIN, der benævnes TINY-KELLY

Serienummer: ref. Dato navneskilt Fabrikationsår: ref. Dato navneskilt

Overholdelse af 89/106/EØF direktiv er i bestemmelse af overholdelse af den europæiske standard: UNI EN

14785:2006

Træpilleovnen TINY-KELLY er i overensstemmelse med kravene i de europæiske direktiver:

• 2006/95/EØF - lavspændingsdirektivet

• 2004/108/EOEF - Elektromagnetisk kompatibilitet direktiv

EDILKAMIN S.P.A. vil afvise alle ansvar af funktionsfejl eller beskadigelse af udstyr i tilfælde af uautoriserede

substitution, samling eller ændringer af enhver form for nævnte udstyr på den del af ikke-EDILKAMIN personale.

158


FUNKTIONSPRINCIP

TINY - KELLY ovnes opvarmning af luften udnytter

træpiller som et brændstof, med elektronisk styret

forbrænding.

Nedenfor er forklaring af sine funktioner (disse bogstaver

henvise til figur 1).

Brændstof (træpiller) overføres fra magasin (A) til et

forbrændingskammer (D) ved hjælp af en Fødesnegl (B),

som er drevet af en gearmotor (C).

Disse træpiller antændes af den luft, som er opvarmet ved

en elektrisk modstand (E) og trukket ind i

forbrændingskammer ved et røg Ekstraktionsapparat (F).

De dampe produceret i løbet af forbrændings-procesen er

udvundet af ildsteder af samme centrifugerings blæseren

(F) og udvist gennem udløbet (G) placeret på den nederste

del på bagsiden af ovnen.

Ovnene giver mulighed at varm luft kanalisere for at

formidle opvarmning af tilstødende rum.

For kanalisere varm luften (på bagside, side og top). Brug

den bedst egnede (luk de andre), der forbinder det med et

specielt designedt valgfri KIT 8.

Skorstenen er foret med støbejern, lukket i den forreste af

to overlappende døre.

- En keramisk udvendig glas dør med en "knap-action"

mekanisme åbning (brug den specielle termiske handske

til at åbne ovnen).

- En indvendig dør lavet af keramik glas, som er i direkte

kontakt med ilden.

Brændstofmængde, røg udvinding, forbrænding og

lufttilførsel styres alle af et elektronisk styrekort, som er

udstyret med software for at opnå en høj forbrændings

effektivitet og lav emission.

De vigtigste funktioner kan også kontrolleres af

fjernbetjening (følger med Tiny model).

Mens Kelly-modellen har et synoptisk panel (M)

installeret på venstre side, hvorigennem alle faser af

operationen viser sig og kontrolleres.

En valgfri fjernbetjening til at styre de vigtigste

funktioner er til rådighed for Kelly-modellen.

En seriel port findes på bagsiden af ovnen (ekstra kabel:

TINY kode 621240 - KELLY kode 620550) for at være

forbundet med anordninger, som tillader fjerntliggende

tænding (f. eks. fjerntliggende telefon, lokale termostat).

159

SIKKERHEDSOPLYSNINGER

TINY - KELLY ovne er designet til at opvarme rummet,

hvor de er placeret, ved hjælp af stråling og bevægelse i

luften der bliver sluppet ud fra de forreste gitre, via

automatiske pellet forbrænding i ildstedet, luftens

bevægelse i tilstødende rum gennem analysering af rørene

på højre side eller på toppen

• De eneste risici, som kan komme af at bruge ovnen

vedrører manglende overholdelse af monteringsvejledningen,

direkte kontakt med de strømførende dele

(indre), kontakt med ild eller varme dele (glas, rør, varm

luft output), eller fremmede stoffer der bliver lagt i ovnen.

• Brug kun træpiller som brændsel med 6 mm diameter.

• Hvis komponenterne mislykkes, er ovnen udstyret med

sikkerhedsanordninger, der sikrer automatisk nedlukning.

Disse aktiveres uden nogen nødvendig intervention.

• For at fungere korrekt, skal ovnen være installeret i

overensstemmelse med anvisningerne, og døren må ikke

åbnes under driften: forbrændingen er fuldautomatisk og

kræver ingen indgreb.

• Under ingen omstændigheder må nogen fremmede

stoffer registreres i gulvbelægning eller hopper.

• Brug ikke brændbare produkter til at rense røg kanalen

(ovnens udløb forbinder røgafgang til skorstensrøret).

• Brændingeskammer og hoppertank komponenter må

kun rengøres med en støvsuger når den er KOLD.

• Glasset kan rengøres når det er KOLDT med et passende

produkt (f.eks GlassKamin Edilkamin) og en klud.

• Rens ikke når den er varm.

• Sørg for, at ovnen er installeret og antændt af en

kvalificeret Edilkamin FORHANDLER, i overensstemmelse

med de her givne instruktioner.

• Når ovnen er i drift bliver, udstødningsrør og dør meget

varme (må ikke røres uden at have de termiske handske

på).

• Anbring ikke noget, der ikke er varmeresistent nær

ovnen.

• Brug ALDRIG flydende brændstof til at tænde ovnen

eller genoplive gløderne.

• Undlad at blokere ventilationsåbninger i rummet, hvor

ovnen er installeret, eller luftindtag i ovnen selv.

• Du må ikke gore ovnen våd og ikke komme i nærheden

af elektriske dele med våde hænder.

• Brug ikke reduktionsgear på røgens udstødningsrør.

• Ovnen skal installeres i et rum, der er egnet til

forebyggelse af brand og udstyret med alt, hvad der

kræves (strøm og luft forsyning og afløb) for at få ovnen

til at fungere korrekt og sikkert.

• Hvis tænding mislykkes, gentag ikke tænding før du

har tømt forbrændingskammeret.

OPMÆRKSOMHED, DET TØMTE PELLET FRA

FORBRÆNDINGSKAMMERET MÅ IKKE

DEPONERES INDEN I OPSAMLINGS BEHOLDE-

REN

DANSK


DANSK

• Radio-fjernbetjening til TINY

model (serie)

• Fjernbetjening uden nogen

skærm for KELLY model

(ekstraudstyr)

til at styre tænding, nedlukning,

automatisk og manuel betjening

på afstand.

Kølergrill for varm luft, der

udsendes i rummet.

Støbejerns struktur

Dør med glas-keramik,

altid rens automatisk, med en

"knap-action" åbning mekanisme

Askeskuffe for at lette

rengøring af skorstenen.

EKSTERN FINISHES

TINY

- Uigennemsigtig hvid keramisk beklædning

- Rød keramisk beklædning

KELLY

- Bordeaux-malet stål beklædning

- Perle grå-malet stål beklædning

FUNKTIONER

Synoptisk panel (KELLY

model) til at indstille den

ønskede temperatur til ugentlig

tider til tænding og slukning

160

Levers for manuelt at justere

varm luft diffusion, varme op

til to tilstødende værelser. (brug

særlige grappler)

Rummelig pillebeholder ved

længere tids brug, som ikke

kræver hyppige pellet

genopfyldninger.

1 rør for varm luft kanalisere

Ø 10 cm

Varm luft varmevekslere til

nem rengøring lettere adgang

Kraftfuld og lydløs blæser for

maksimal komfort (400 m3/h)

"AUTO-CLEAN" systemet

for et brændkammer, der altid

er ren.


FUNKTIONER

TINY træpille er udstyret med LEONARDO® SYSTEM.

Det er et sikkerhedssystem, der giver mulighed for optimal drift i alle forhold.

LEONARDO® garanterer en fremragende betjening takket være to sensorer der måler tryk niveauet i forbrændingens

kammer og røg temperatur. Påvisning af og den efterfølgende optimering af disse to parametre er fortsatte med henblik

på rettelse af drifts anomalier i realtid. LEONARDO® system tilbyder konstant forbrænding, automatisk regulering af

skorstenstræk er baseret på de karakteristika af skorstensrøret (bøjninger, længde, form, diameter osv..) og

miljømæssige forhold (vind, fugtighed, atmosfærisk tryk, installationer i stor højde, etc.).

For korrekt funktion er det nødvendigt at sikre overholdelse af standarder for installation.

LEONARDO® systemet er også i stand til at genkende den type piller og automatisk justerer flowet øjeblikket ved på

et øjeblik at sikre den nødvendige grad af forbrænding.

TINY ELEKTRONISK KORT

Ledningsdiagram

161

KELLY ELEKTRONISK KORT

Ledningsdiagram

SERIEL PORT

RS232 seriel udgang med det korrekte kabel (TINY kode 621240 - KELLY kode 620550) kan installeres fra

SERVICECENTER en mulighed for at styre åbning og lukning, f.eks. dialer, termostat.

Serielle port er placeret inde i ovnen på venstre side.

BACKUP BATTERI

Et backup-batteri findes på Control Board (3-volt CR 2032-batteri). Dens fejl er angives med følgende beskeder:

"Batteri check" for Tiny-modellen og "Batt 1 - Batt 2" for Kelly-modellen (betragtes ikke som en fejl, men skyldes

normal slid).

For en mere detaljeret information, bedes du kontakte den forhandler, som har udført de første tænding.

RUMTEMPERATURFØLER

En afsætningsmulighed er et meter langt stuetemperatur kabel på bagsiden af ovnen.

Sensoren, som vil blive fastgjort til væggen med medfølgende beslag, er kabelnet på enden.

DANSK


DANSK

Modeller og dimensioner Tiny/Kelly*

1213

924

144

105

256

uscita canalizzazione Ø100

uscita fumi Ø80 maschio

SIKKERHEDSANORDNINGER

TERMOELEMENT: placeres ved røgafgang for at

optage temperaturen. Tænd og sluk ovnen, og

kontroller dens drift baseret på de definerede

parametre.

AIR FLOW SENSOR: placeret i luftindtaget kanal.

Griber dette ind, hvis der en afvigelse i

forbrændings-luftens flow og forårsager

utilstrækkelig omsætning i skorstensrør.

SIKKERHED TERMOSTAT: aktiveres, når

temperaturen inde i ovnen er for høj. Det standser

træpille lastning, hvilket får brændeovnen til at gå

ud.

879

FUNKTIONER

162

THERMOTECHNICAL EGENSKABER

Maksimal varmeeffekt 9 kW

Ydeevne 90,1 %

Emissioner af CO (13% O2) nominel effekt 157 ppm

Røgmasse nominel effekt 4,5 g/s

Reduceret effekt 3,0 kW

Effektivitet energibesparende 91,6 %

Emissioner af CO (13% O2) energibesparende 278 ppm

Røg masse energibesparende 2,9 g/s

Maksimal røgtemperatur 146,8 °C

Minimunstræk 12 Pa

Autonomi (min / max) 9,5/28 timer

Brændstofforbrug (min / max) 0,7/2,1 kg / h

Pillemagasin kapacitet 20 kg

Maks. opvarmningsvolumen* 235 m3

Vægt herunder emballage (Tiny/Kelly) 277/189 kg

Røgaftræksrør diameter (mandlige) 80 mm

Luftindtag rør diameter (mandlige) 40 mm

* Rummets opvarnings dimensioner er beregnet på grundlag af

træpiller med en LHV på mindst 4300 kcal/kg og bolig isolering

i overensstemmelse med italiensk lov 10/91, og efterfølgende

ændringer sammen med en forventet varmeeffekt på 33 Kcal/m³

pr time.

* Det er også vigtigt at overveje placeringen af brændeovnen i

det rum, der skal opvarmes.

ELEKTRISKE EGENSKABER

Strømforsyning 230Vac +/- 10% 50 Hz

Gennemsnitligt strømforbrug 100 W

Strømforbrug under tænding 400 W

frekvens fjernbetjening (ekstraudstyr) Infrarød

frekvens radiofjernbetjening (standard) Radiobølger 2,4 GHz

Beskyttelse om elektroniske kredsløb 2AT, 250 Vac, 5x20 Fuse

De data, der er vist ovenfor er kun vejledende.

EDILKAMIN S.p.A. forbeholder sig ret til at foretage

ændringer af disse produkter at forbedre deres resultater

uden forudgående advarsel.


TINY (KELLY model leveres formonteret)

BEKLÆDNINGS MONTERING

163

Små ware inkluderet:

nr. 4 Gevindstænger M8x45

nr. 4 Keramisk cap fastgøringsbolte

nr. 2 M6 x 12 skruer med møtrikker

nr. 30 Selvskærende skruer 4,2 x 9,5

nr. 16 Skruer 4,2 x 12

Fig. 1

I denne fase er brændeovnen netop blevet pakket ud og

placeret i rummet

Fig. 2/3 - Montering af side beklædningen

Monter de to centrale metalpladers paneler (A) og de

perforerede keramiske fliser (C) på metalpladernes sider

(B) ved hjælp af de medfølgende skruer (M6x12).

Fastgør metalplader sider (B), komplet med deres

beklædning (A og C) til ovnen ved hjælp af selvskruende

skruer (4,2 x 9,5), huller til at vedhæfte dem er

tilgængelige inde i hullet på de keramiske fliser.

Skru gevindstænger (D) i metalornamenter, placeras på

keramisk låg (E) i hullerne på siderne og fastgør dem i

metalornamenterne (F).

Fig. 2/3 - Montering af nederste del

Fastgør de to keramiske dele (G) til støtte plade (H) med

de medfølgende M6x12 skruer og afstandsstykker (N).

Fastgør metalpladere komplette med keramiske dele på

bunden af ovnen ved hjælp af selvskruende skruer (4,2 x

9,5), hullerne er tilgængelige ved at åbne de to glasdøre.

DANSK


DANSK

Færdig detalje af de øverste keramiske plader

BEKLÆDNINGS MONTERING

164

Fig. 3 - Montering af øverste højre keramiske stykke

Fastsæt metalplader (I) til keramisk støtte plade (L) ved

hjælp af selvskruende skruer (4,2 x 9,5).

Fastgør den keramiske top (M) til metalpladen med

M6x12 medfølgende skruer.

Således samles, sætte pladen på plads ved at indsætte den

ene ende under den keramiske på højre side og fastgør

den ved hjælp af selvskruende skruer (se detalje X).

Fig. 3 - Montering af øverste venstre keramiske stykke

Hæng de formonterede plade (P) på beslaget (S) placeret

på toppen, med de to M5 skruer og de to terninger.

Forsigtig: Sørg for, at keramiske støtte plade (P) således

monteret er fri til at rotere for at give adgang til piller

låget.

Ved at holde pladen lodret, fastsæt den keramiske top (M)

ved hjælp af M6 x 2 medfølgende skruer.

Fig. 4

Ovnen er nu klar til brug.

PLACERING

Fastgør ovnen til væggen med de medfølgende beslag

(A og B) eller om nødvendigt, et alternativt system, der

garanterer ovnens stabilitet.

Ovnen skal være plan for det at fungere korrekt.

Kontroller bæreevnen af gulvet.


Der henvises til gældende regler i det land, hvor ovneb skal

bruges til noget, der ikke specifikt er dækket i denne

vejledning. I Italien, henvises til standard UNI 10683/2005 i

tilgift til eventuelle regionale eller lokale Health Authority

regler.

Hvis brændeovnen skal installeres i en blok af lejligheder,

skal du kontakte blok administrationen, før du installerer.

KONTROLLERE KOMPATIBILITETEN MED ANDRE

ENHEDER

Ovnen må ikke installeres i rum med samme Udsugningsanlæg,

type B varme apparater og andre apparater, der kan påvirke dens

drift.

Jf. forordning UNI 10683/2005

VERIFY STRØMFORSYNINGEN TILSLUTNING

(Stikket skal være tilgængeligt)

Ovnen leveres med et strømkabel, der skal tilsluttes en 230V 50

Hz stik, gerne udstyret med en magnetisk termisk kontakt. I

tilfælde af, at stikkontakten ikke er let tilgængelig, giver en

enhed til afbrydning af strømforsyningen til ovnen (skal leveres

af kunden). Spændings variationer over 10% kan beskadige

ovnen (medmindre den allerede er installeret, skal en passende

forskels switch monteres). Det elektriske system skal overholde

loven, især kontrollere effektiviteten af jordingsanlæg.

Den effekt linje skal have et passende tværsnit til brændeovnens

magt. En utilstrækkelig jordforbindelse kan medføre anomalier,

som Edilkamin ikke kan drages til ansvar for.

BRANDFOREBYGGELSE SIKKERHEDSAFSTANDE

Ovnen kan monteres direkte på mursten og / eller gipsvægge. I

tilfælde af brændbare vægge (træ, for eksempel), skal du

installere tilstrækkelig isolering i et ikke brændbart materiale.

Du er nødvendige for en tilstrækkelig isolere røgen

udstødningsrøret og den varme luft kanalisering rør, da de når

høje temperaturer. Alle elementer er lavet af brændbart og / eller

varme-følsomt materiale er placeret ved siden af ovnen skal

være indrettet i en afstand af ikke mindre end 40 cm eller på

anden måde være tilstrækkeligt isoleret med ikke brændbart

isoleringsmateriale, og i hvert fald materiale ikke kan placeres

på mindre end 80 cm foran brændeovnen, som de er direkte

udsat for strålevarmen fra ildstedet. Efterlad en passende

mængde af plads mellem elementet støder direkte op og

brændeovnen for at nemt kan bruge de synoptiske panelet sidder

på venstre side af Kelly ovnen.

LUFTINDSUGNING

Der skal være et luftindtag bag ovnen med en diameter på

mindste 80 cm². Dette skal være tilsluttet yderst for at sikre

tilstrækkelig lufttilførsel til ovnens forbrænding.

INSTALLATION

165

RØGAFGANG

Ovnen skal have sin egen røgafgang (røgen ikke kan

udtømmes i en skorsten der deles med andre beboere).

Røgen udledes gennem et rør 8 cm i diameter på bagsiden af

ovnen, højre side eller toppen

Røgens afløb skal forbindes til omgivelserne ved hjælp af

egnede stålrør EN 1856-certificeret. Røret skal være hermetisk

lukket.

Det materiale, der anvendes til at forsegle og om nødvendigt

isolere rørene, skal være modstandsdygtige over for høje

temperaturer (højtemperatur silikone eller støbeasfalt).

Det eneste vandrette rør som er tilladt skal være op til 2 m lang.

Det kan have op til to 90° bøjninger (i forhold til den lodrette

akse).

Hvis stikkontakt ikke er monteret i et skorstensrør, er en lodret

sektion og en vind-vagt påkrævet (reference UNI 10683/2005).

Den lodrette kanal kan være intern eller ekstern. Hvis røg

kanalen er udenfor, skal den være passende isoleret.

Hvis røg kanalen er monteret inde i et skorstensrør, skal denne

være egnet til fast brændsel. Hvis den er bredere end 150 mm i

diameter skal den forbedres ved at indsætte et rør, der har et

passende tværsnit og er lavet af et egnet materiale (fx 80 mm

diameter stål).

Alle dele af røg kanalen skal være tilgængelige for inspektion.

Skorstenspibe og skorstensrør forbundet til fast brændsel

apparater skal rengøres en gang om året (kontrollere, om en

bestemt lovgivning, findes i dit land). Manglende regelmæssig

inspicering og rengøring af ovnen øger sandsynligheden for en

brand i skorstenspibe. I så fald skal du gøre følgende: Brug ikke

vand til at slukke ilden, Tøm pillebeholder.

Kontakt specialiseret personale, før genantænding ovnen.

TYPISKE EKSEMPLER

A: isoleret stål skorsten

B: mindst 1,5 m høj og under alle omstændigheder over højden af

tagrende

CE: luftindtag inde fra værelset (minimum intern sektion: 80 cm²)

D: stål rørrer, inde i eksisterende muret skorsten.

SKORSTENSPIBE

De vigtigste egenskaber er:

- En intern tværsnit i bunden, hvilket er det samme som i

skorstensrøret.

- Et udløbs sektion, som ikke er mindre end det dobbelte af

skorstensrøret.

- Dens position skal være høj nok til at fange vinden og undgå

downdraft områder i turbulent vind.

DANSK


DANSK

INSTALLATION

VARMLUFTSCIRKULATION

Udluftning af varm luft i rummet, hvor ovnen er installeret,

er leveret af et gitter monteret i øverste højre hjørne på

ovnens front.

Tiny og Kelly er også forsynet med et kanalisering system,

der tillader varm luft at blive kanaliseret og opvarme

tilstødende rum.

Det er muligt at indstille ovnen op, så luftens kanaliserings

rør kommer ud fra toppen, ryggen eller højre side (B - H

tilslutnings muffer er angivet separat i pakken).

TILSLUTNING TIL VARME LUFTS UDSUGNING

PÅ TOP

For at tilslutte varmlufts udsugning , skal du bruge det

forslebene låg leveret separat (C) ved at fjerne skillevæggen

C1, i stedet for de uslebne låget (D - fig.1).

Fjern pre-cut membran (A - fig. 2) fra metalpladen fra den

keramiske støtte og vedhæfte det metalliske muffe (B - fig.

1).

Stik og samle kanalisering røret på muffen (B) gennem

hullet på låget C.

TILSLUTNING AFVARME LUFTS STIKKONTAKT

PÅ DEN HØJRE SIDE

For at tilslutte kanalisering røret er alt hvad du skal gøre, at

fjerne de pre-cut membran (E - fig. 2) fra metalpladen af

den keramiske støtte og vedhæft den metalliske muffe (B -

Fig. 2). Monter røret over forbinder muffen (B) ved at

skubbe den gennem hullet i keramiken (i dette tilfælde, skal

den keramiske cap ikke anvendes).

TILSLUTNING DEN VARME LUFT STIKKONTAKT

PÅ BAGSIDEN

Det er også muligt at indstille ovnen op med kanalisering

røret udtag på bagsiden (fig. 3). I dette tilfælde skal du

fjerne låget fra bagudgang (G-fig.2), og fastgør den i

position G - fig. 3.

Installer den nødvendige tilslutning af ærmet (H-fig.3), og

passer det på kanalisering røret.

VARM LUFTS DISTRIBUTION CONTROL

Fordelingen af varm luft kan justeres manuelt ved hjælp af

håndtag L, som er tilgængelig ved at løfte det øverste

venstre keramiske låg (stål til Kelly) (fig. 4).

N.B. med henblik på at betjene håndtaget skal du fjerne

sikkerheds pladen (I - fig.4).

Det er muligt at kanalisere al den varme luft inde i rummet,

hvor brændeovnen er installeret (håndtaget helt til højre), al

luft ind i tilstødende lokale (håndtaget helt til venstre) eller

delvist til begge værelser (løftestang i central position).

En valgfri KIT 8 er til rådighed for at kanalisere den varme

luft (se side 168).

Det er vigtigt at huske betydningen af ordentlig isolering på

røret, hvor den varme luft passerer for at undgå spredning.

Undgå kurver i røret så meget som muligt.

N.B.: DET ER TILRÅDELIGT AT BRUGE

KANALISERINGENS RØR MED EN MAKSIMAL

LÆNGDE PÅ 3 M MED 2 BUER.

166


INSTALLATION

RØG UDSTØDNING

Tiny og Kelly er designet til at have røg udstødningsrør tilsluttet til toppen, ryggen eller højre side. Ovnen leveres

allerede sat op til et top-forbinder røg udstødningsrør.

TILSLUTNING AF RØG UDSTØDNINGSRØR PÅ TOP

For at forbinde rør (medfølger ikke) bare det passer på albueleddet (G - fig. 5), der allerede er monteret på ovnen og

tilgængelige ved at åbne den højre glasdør (fig. 5). Et inspektions låg til rengøring (H) er placeret på albueleddet (G).

Når du bruger topafgang skal du bruge forslebne låg (C - fig. 1 på side 166) ved at fjerne mellemgulvet C2, i stedet for

uslebne låg (D - fig. 1 på side 166).

TILSLUTNING AF RØG UDSTØDNINGSRØR PÅ BAGSIDEN

For at indstille ovnens røg udstødning på bagsiden løsen blot låsen (F - fig. 5/6) i albueleddet, og drej det 90 grader. Ved

at gøre sådan kan du tilslutte røret til bagsiden ved at sende det gennem hullet i bunden af metalplader.

TILSLUTNING AF RØG UDSTØDNINGSRØR PÅ SIDEN

Ved at fjerne albuen (G - Fig. 6) kan du tilslutte røg udstødningsrøret til siden (fig. 7) gennem hullet der er placeret på

den keramiske side. For at gøre dette, skal du blot fjerne det forslebne membran fra højre metalplades side af det

keramiske støtte, for at tillade kan røret at passere igennem (i dette tilfælde, skal den keramiske cap ikke anvendes).

Albuen (G) kan bruges eksternt til at indsamle kondens.

LUFTINDSUGNING

Det er nødvendigt der bliver gjort plads til et luftindtag bag ovnen med en minimum diameter på 80 cm².

Dette skal være tilsluttet ud i det fri for at sikre tilstrækkelig lufttilførsel til ovnens forbrænding.

Der er et hul (U - Figur 8) på bagsiden af ovnen designet til at etablere et luftindtag tilsluttet direkte til det fri.

Ved at åbne den forreste venstre dør (fig. 7) er det muligt at afmontere fleksible rør (T) fra deres støtte (S) og skub dem

gennem hullet (U) på bagsiden af ovnen.

Dette rør (T) vil derefter forbundet til ydersiden.

I dette tilfælde kan der være kondens problemer, og det er nødvendigt at beskytte luftindtaget med et gitter, der skal

have et frit tværsnit på mindst 12 cm².

I tilfælde af væghængte ovne, er et luft indtag forbundet med ydersiden påkrævet.

Røret skal være mindre end 1 meter lang og ingen bøjninger have.

Det skal ende med et stykke på 90° nedad eller være forsynet med en vind vagt.

167

DANSK


DANSK

INSTALLATION

1 KIT 8 (kode 297360)

Bemærk: FØRSTE DEL AF DET FLEKSIBLE RØR SKAL VÆRE HELT "AFSLAPPET" VOR PÅ DEN

MÅDE AT FJERNE CORRUGATION. PÅ DENNE MÅDE VIL DET INDRE DIAMETER VÆRE LIDT

FORSTØRRET TIL FORDEL FOR INDGANGEN.

- Angiv placeringen af ovnen med hensyn til væggen (fig. a).

- Aktivér varme luft kanaliserings håndtaget (se side 166).

- Anbring brændeovnen i dens endelige position og fastgør den til væggen med de medfølgende beslag (A og B) eller

om nødvendigt, et alternativt system, der vil sikre ovnens stabilitet (se side 166).

- Forlæng aluminiumsrør (2) for varm luft kanalisering, uden at forbinde ovnens stikkontakten.

- Tilpas aluminiumsrør til varmluftsudtag (A).

- Installér terminal stikkontakten (3) og dens aluminiumsrør (2).

Det er vigtigt at huske betydningen af ordentlig isolering af røret, hvor den varme luft passerer for at undgå

spredning. Undgå kurver i røret så meget som muligt.

168

Pipe blokering

klemme

rør

Røgafgang

tendens-stykke

EKSEMPLER AF VARM LUFT KANALISERINGEN OG RØGUDSUGNINGSANLÆG

kode


Før kaminen tændes

Skal du konsulter din Edilkamin forhandler i dit område,

når ovnen skal antændes for første gang, skal ovnen

kalibreres efter typen af træpiller og installation og derved

validering af garantien.

Der kan være en svag lugt af maling de første par gange,

der antændes, men dette vil forsvinde hurtigt.

Før antænding, skal du kontrollere:

==> at installationen er korrekt

==> strømforsyningen

==> at døren lukker ordentligt til en perfekt tætning

(inderste højre dør).

==> at forbrændingskammeret er rent

==> at skærmen er på standby (dato, strøm eller

temperatur blinker).

Åbning mekanisme for udvendige døre i højre side

For at åbne de eksterne døre til højre tryk på knappen der

stikker ud fra det øverste gitter (fig. 1).

For at lukke den eksterne dør til højre, ledsage den, indtil

den når sin fulde lukkede stilling.

Påfyldning af pillebeholder

For at få adgang til tragten åben venstre keramik/stål top *

(fig. 2-3).

TOP KERAMISKE MEGET SKRØBELIG.

LEDSAGE LANGSOMT UNDER ÅBNING OG

LUKNING.

BEMÆRK:

Brug medfølgende handsker, når du fylder ovnen,

mens den kører, og derfor er varm.

BRUGSANVISNING

169

Knap til at

åbne døren

på højre

side

BEMÆRK vedrørende brændstof.

TINY - KELLY er designet og programmeret til at brænde træpiller med 6 mm diameter.

Piller er en type brændstof i form af små cylindre, fremstillet af sammenpresset savsmuld presset under højt tryk

uden lim eller fremmed materialer. De sælges i poser af 15 kg.

For at få brændeovnen til at fungere ordentligt, skal du IKKE brænde noget som helst andet i den. Brug af andre

materialer (herunder træ) vil gøre garantien ugyldig. En sådan anvendelse kan påvises ved laboratorieanalyser.

Edilkamin har udviklet, testet og programmeret deres brændeovne til at garantere den bedste ydeevne, når

træpiller med følgende karakteristika anvendes:

diameter: 6 millimeter - maksimum længde: 40 mm - maksimalt vandindhold: 8% - brændværdi: mindst

4300 kcal/kg.

Hvis træpiller med forskellige karakteristika anvendes, skal ovne genkalibreres ved en lignende procedure, der

udføretes af forhandleren, da ovnen blev tændt første gang.

Brug af uegnede piller kan: give dårlig effektivit; forårsage funktionsfejl, stopp ovnen i at fungere på grund af

tilstopning, snavs på glasset, uforbrændte brændstof osv.

En enkel, visuel analyse af pillerne kan udføres:

God kvalitet: glat, ensartet længde, ikke for støvede.

Dårlig kvalitet: aflange og tværgående revner, meget støvede, forskellige længder og blandet med fremmedlegemer.

DANSK


DANSK

BRUGSANVISNING

TINY MODELSERIE RADIO REMOTE CONTROL

Styrer alle funktionerne.

Nøglen til display og knapper:

For at tænde og slukke (fjernbetjeningen for at gå fra standby til aktiv fjernbetjeningen)

For at hæve/sænke de forskellige forordninger

Automatisk funktion for at vælge

Manuel for at vælge funktion og få adgang til kontrol og programmerings menuer

170

- Blinkende ikon: søger efter netværk fjernbetjening

- Fast ikon: fjernbetjening med tilslutning aktiveret

fladt batteri

(3 mini alkaline batterier af typen AAA)

tastaturet er låst

(Tryk "A" og "M" samtidig i et par sekunder for at åbne

eller låse tastaturet)

programmering aktiveret

alfanumeriske display bestående

af 16 tal arrangeret i to rækker af 8 tal

- Blinkende ikon: ovnen tænder

- Fast ikon: ovnen arbejder

manuel justerings funktion

(Displayet viser arbejdsmiljø kraft)

automatiske funktion

(Display viser temperaturer)

De viser også andre nyttige oplysninger ud over de ikoner beskrevet ovenfor.

- Stand-by position:

viser stuetemperatur (20 ° C), kg af pellets (15 kg) Resterende strøm i tanken og tid (15,33)

- Manuelt arbejdes fase:

viser power sæt (Power 1), stuetemperatur (20° C), kg af træpiller resterende og autonomi (15 kg 21 timer)

- Automatisk arbejdes fase:

viser temperaturer sæt (september 22 ° C), stuetemperatur (20 ° C), kg af træpiller resterende og autonomi (15 kg 21

timer).

TRYK IKKE PÅ KNAPPEN MERE END ÉN GANG

Bemærkninger: Hvis radio kontrollen ikke bliver brugt i et par sekunder, vil displayet gå mørkt, som om det har

bevæget sig ind i strømbesparende funktion. Displayet kan reaktiveres ved at trykke på en vilkårlig knap.


BRUGSANVISNING

FORTSAT: TINY modelseries radio fjernbetjening

Påfyldning af snegl.

Første gang du bruger produktet, eller skal tanken være helt tømt for træpiller for at fylde snegl, tryk på begge tasterne

"+" og "-" på fjernbetjeningen på samme tid, hold nede et par sekunder. Når du slipper tasterne, vil displayet vise

ordlyden "LOAD".

Dette bør udføres før tænding, hvis ovnen er slukker sig, fordi den er løbet tør for piller, når af operationen er udført

tøm puljen, før du tænder for forbrænding.

Automatisk tænding

Med ovnen på standby tryk på knappen på fjernbetjeningen i 2 sekunder. Dette vil starte tændingens processen,

'Start' vises på displayet. På samme tid, nedtælling i sekunder begynder (1020 til 0).

Der er ikke forudindstillet tid til tændingens proces: dens varighed vil automatisk blive afkortet, hvis Control Board

registrerer, at visse test er blevet udført positivt. Flammen viser sig efter cirka 5 minutter.

Manuel tænding

Ved en lavere temperatur end 3° C - som ikke tillader den elektriske modstand at blive rødglødende - eller hvis

modstanden midlertidigt ikke virker, kan du bruge en firelighter til antænde ovnen.

Indsæt et veloplyst firelighter ind i forbrændingskammeret, lukke døren og trykke på fjernbetjeningen.

POWER FORORDNING

• Manual Fjernbetjening

Mens ovnen arbejder, skal du trykke på tasten "M" på fjernbetjeningen én gang. Displayet vil vise ordet "POWER P".

(Angivelse af kraft, hvor insertet er arbejder). Tryk på tasterne "+" eller "-" for at indsætte stigning eller fald af kraft

(fra "POWER P1" til "POWER P5").

• Fjernbetjening automatisk drift

Tryk på tasten "A" for at skifte til automatisk drift, justere den ønskede temperatur i rummet (brug "+" og "-" til at

indstille temperaturer fra 5° C til 35° C, og indsæt vil regulere arbejdets nødvendige effekt for at opnå temperaturer i

september

Hvis temperaturer er lavere end rummet er indstillet til, vil "POWER P1" vise sig.

Slukning

Med ovnen i drift, tryk og hold tasten på fjernbetjeningen i 2 sekunder. Turn-off proceduren vil begynde, og

displayet viser en nedtælling fra 9 til 0 (i alt 10 minutter).

Turn-off fase omfatter:

• træepille fald ophører.

• maksimal ventilation.

• Røg udvisnings motor aktiverets.

Træk aldrig stikket ud under ovnens sluknings processen.

171

DANSK


DANSK

BRUGSANVISNING

FORTSAT: modelserie radio fjernbetjening til TINY

DENNE OPERATION KAN KUN UDFØRES AF FJERNBETJENING

Ur regulering

Tryk på ”M” knappen i 2 sekunder til at følge anvisningerne på skærmen for at få adgang til 'Clock' menuen.

Dette giver dig mulighed for at indstille tiden på det elektroniske styrings bord.

Tryk derefter på ”M” og følgende oplysninger viser sig i rækkefølge - dette kan justeres:

day, month, year, hour, minutes, day of the week

Når 'SAVE??' Vises på displayet, kan du kontrollere, at indstillingerne er blevet indtastet korrekt, inden du bekræfter.

Tryk på MENU for at gemme oplysninger ('Save OK' og derefter vises på displayet).

Ugentlig timer

Tryk på knappen ”M” på fjernbetjeningen i 2 sekunder for at få adgang til tidsindstillingens funktion, tryk på + tasten

for at få adgang til den ugentlige timerfunktionen - 'PROGRAM ON/OFF' vises på displayet.

Højst tre tidsindstillede programmer kan indstilles for hver dag i ugen.

Når du bekræfter via ”M” knappen, vil en af de følgende valgmuligheder vises:

- "NO PROG. '(Intet program er indstillet).

- 'DAILY PROGRAM' (et enkelt program er indstillet for hver dag)

- 'WEEKLY PROGRAM' (et program er indstillet for hver dag i ugen).

Flyt fra den ene til den anden ved hjælp af + og - tasterne.

Brug ”M” knappen for at bekræfte 'DAILY-PROGRAM' muligheden for at adgang til valg af antallet af programmer

(ignition/shutdown), der skal fastsættes. Brug 'DAILY-PROGRAM' muligheden for at indstille identiske program/s for

hver dag i ugen.

Følgende vil blive vist, hvis + tasten er trykket:

- NO PROG.

- 1st daily program (en tænding, og en slukning pr dag), 2nd daily program (samme som før), 3rd daily program

(samme som før).

Brug knappen ”-”for at få dem i omvendt rækkefølge.

Hvis det 1. program er valgt, er tændinges tiden vist.

Displayet viser: 1 ”ON” til 10; bruge +/- tasterne til at ændre time og tryk på ”M”or at bekræfte.

Displayet viser: 1 ”ON” til 30; bruge +/- tasterne til at ændre minutter, og tryk på ”M” for at bekræfte.

Det samme gælder for turn-off tid til at være indstillet, og for at tænde og slukke.

Bekræft ved at trykke "M" og ordene "SAVE??" vises på displayet.

Når 'WEEKLY PROGRAM' bekræftes skal den dag, som programmet vælges gælde:

1 Mon; 2 Tues; 3 Wed; 4 Thurs; 5 Fri; 6 Sat; 7 Sun

Når du har valgt dagen, ved at bladre gennem dem med + og - tasterne, bekræft ved at trykke på ”M” og gå videre med

indstillingerne af programmerne på samme måde som for den 'DAILY PROGRAM', vælg om du vil aktivere et program

for hver dag i ugen og vælg de antal og tidspunkter for interventioner.

Hvis du laver en fejl, mens du indstillinger programmerne, kan du afslutte uden at gemme ved at trykke på tast

og 'NO SAVE' vises på displayet.

Ændring af lastning pellets

Tryk på knappen "M" i to sekunder fra radio-kontrol og rul på skærmens instruktioner med "+" og "-" knapperne.

Du vil komme frem til meddelelsen "Bruger menu", og hvorefter du skal bekræfte, at du, vil have meddelelsen "ADJ

PELLET-og ADJDRAUGHT" viset.

Hvis vi sætter "Auto-adjust. ON", vil systemet automatisk justere fald af piller. Alternativt, hvis vi sætter "Auto-adjust.

OFF, "vi kan manuelt rette fald af piller, varier intervallet som procent (+/- 30%).

Ved at bekræfte denne funktion med menutasten får du få adgang til regulering af piller læsning. Ved at mindske

værdien, falder pellet loading. Ved at øge des værdi, øges pellet læsning. Denne funktion er nyttig til hvis der skiftes

pille type, som er-blevet kalibreret og lastning skal derfor korrigeres.

Skulle dette ikke være tilstrækkeligt korrektion, skal du kontakte Edilkamin-autoriserede forhandler, for at

oprette den nye operativsystem akse.

Bemærkning om flamme variabilitet

Flammen kan variere afhængigt af den anvendte type af træpiller, ud over normal variabilitet af fast brændsel flamme

og regelmæssig rengøring af forbrændings-kammeret udføres automatisk af ovnen.

N.B. Den automatiske rengørings proces, der udføres af kakkelovnen erstatter ikke behovet for at støvsuge

brændeovnen når den er koldt, før tænding).

172


BRUGSANVISNING

FORTSAT: TINY modelserie radio fjernbetjening

RESERVE ADVARSEL

Ovnen er udstyret med et elektronisk funktions registrerer der angiver den resterende mængde piller i tanken.

Detection systemet er integreret i det elektroniske bord, så du kan se hvor mange timer der er tilbage, indtil piller antal

af kg og udgå. For at systemet fungerer korrekt, er det vigtigt, at følgende procedurer respekteres før tænding (af

forhandler).

1. Tænding/afprøvning af Edilkamin autoriseret forhandler

Indstallering skal udføres som foreskrevet af 3,21 punkter i standarden UNI 10683.

Dette indikerer de normale kontrolforanstaltninger, der skal udføres på stedet med henblik på at fastslå korrekt funktion.

Pellets Reserve System

Før du aktiverer systemet, skal du læsse en sæk træpiller i beholderen og lad den tømme sig. Dette system giver

mulighed for en kort test.

Efter dette, kan tanken fyldes, og startets op.

Under funktionen, hvor en hel sæk 15 kg af træpille er læsset, vil displayet vise ordet "reserve" blinke.

På dette tidspunkt, efter at have hældt en sæk af træpiller i er du nødt til at indlæse, de læssede 15 kg.

For at gøre dette, skal du gøre følgende:

1. Tryk på "M" tasten (i ca 3-4 sekunder), indtil ordet "CLOCK" vises.

2. Tryk på "+" tasten indtil ordet "reserve" vises.

3. Tryk på "M" tasten indtil følgende skærmbillede viser sig,

Antal kg tilbage Indlæst Kg

derefter brug "+"- tasten til at tage de tal (*) til den værdi, der svarer til det indlæste kg af pellets (15 kg i eksemplet

ovenfor).

4. Tryk på "M" for at bekræfte

5. Tryk på tasten for at afslutte.

Efter at have afsluttet ovenstående procedurer, af forbruget af 15 kg, vil formuleringen "RESERVE" blinke med

mellemrum. Hvor efter operationen skal gentages, fra punkt 1 til punkt 5.

NØDKNAP

Hvis fjernbetjeningen går i stykker kan du få adgang til de basale funktioner ved hjælp af en rød nødsituation knap

placeret under outerdoor, til højre (se figur 7).

Tryk på knappen eller ounces flere gange for at aktivere den ønskede funktion:

1. SLUKKET OVN

tryk på den røde knap i 2 sekunder tænder den.

2. TÆNDT OVN

ved at tryk på den røde knap i 2 sekunder så slukker den.

3. TÆNDT OVN

manuel brug, ved at trykke på den røde knap, går du fra P1 til P5.

4. TÆNDT OVN

automatisk brug, ved at trykke på den røde knap, går du fra 5° C til 30° C.

RADIOANTENNE

Radiosignalet modtages fra radioens fjernbetjening via en lille antenne indbygget i printkortet.

173

DANSK


DANSK

BRUGSANVISNING

EKSTRA FJERNBETJENING FOR KELLY MODELKODE 633280

: tændings /sluknings-knap

+ : på knappen forøge tænding /driftstemperaturer (når der inde i en menu viser sig, øget variabilitet)

- : øget energi knap /driftstemperaturer (når inde i en menu viser sig, nedsat variabilitet)

A : knappen for at skifte fra manuel og automatisk drift

M : knappen for at skifte fra manuel til automatisk drift

En infrarød fjernbetjening er let at identificere ved hjælp af radio-transmission. Der henvises til foto "A"

nedenfor.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Når en knap er trykket, går baggrundslyset på, hvilket indikerer, at fjernbetjeningen sender signalet. Det "bip", der

udsendes af ovnen Bekræfter modtagelse af anmodningen.

KAPACITET

- Fjernbetjeningen sender et infrarødt signal ved hjælp af en radius på 4-5 meter. LED skal være i overensstemmelse

med transmissionsignal modtages LED af ovnen for signalet, der skal indberettes korrekt. Også denne skal bein i frit

felt miljø, derfor fri for forhindringer, er det muligt at dække en afstand af 4-5 meter.

BATTERI VARIGHED

- Fjernbetjeningen fungerer med 3 alkaline 1.5V AAA batterier. Deres varighed afhænger af brugen, men den

gennemsnitlige varighed er, en hel sæson.

- Driftstemperaturen er: 0-40 ° C

- Dens opbevaringstemperatur er -10/+50°C

- Driftsfugtighed er: 20-90% RH uden kondensering

- Graden af beskyttelse: IP 40

- Vægt af fjernbetjening med batterier: 160 g

174


Synoptisk panel for Kelly-modellen

BRUGSANVISNING

Panel 0/1 knappen

At slå ovnen til eller fra og forlade programmerings tid (prog).

Panel MENU tasten

Dette skifter ovnen fra manuel til automatisk brug og vice versa, og giver dig mulighed for at programmere timeren

(PROG) og skifte strøm for at tilpasse sig temperatur justering

"+" Og "-" tasterne

Disse giver dig mulighed for at flytte inden for programmeringsmodulets timing (PROG) og justere den indstillede

temperatur eller kraft.

Fjernbetjeningsmodtager

Displayenhed beskeder

Ac etape tænding (flamme udseende)

Ar: anden fase tænding (flamme stabiliseres) før driftsfasen

Af: shutdown etape (10 minutter)

P1 eller P2 eller P3: Power niveau sæt

8-29: Temperaturer indstil til automatisk drift

H1 H7 ..: stop problem identifikationsnummer (se s. 181)

PU: automatisk rengøring af forbrændingskammeret på vej

NN: motor stop, vent ti sekunder, før at indtaste andre kommandoer.

Når ovnen er på standby, vil en blinker vise i hvilken tilstand, den vil genstarte i og hvornår.

Fylding af snegl.

Skulle pillebeholden tømme sig skal alimentations skruen udfyldes. For at gøre dette, holders + og - tasterne trykket ned

samtidigt i et par sekunder (på fjernbetjeningen eller synoptisk panel). Når det frigivets, vil 'REFILL' vise sig på

displayet.

Dette skal udføres før tændingen, hvis ovnen er stoppet på grund af piller, der er færdige.

Det er helt normalt for nogle rester forblive pille inde i beholderen, det er, hvad sneglen er i stand til at samle op.

En gang om måneden, størvsug magasinet for at forhindre støvede rester der hober sig op.

Automatisk tænding

Hold 0/1 tasten nede i to sekunder, med brændeovnen på standby for at starte tændinges procedure. Ac viser sig på

displayet et par minutter (tændingen proceduren er ikke forudindstillet : den afkortes automatisk, hvis elektroniks

detect, viser test er gennemført). Flammen viser sig efter cirka fem minutter. Det er normalt at en lille røg ses i

forbrændingskammeret, før flammen viser sig. "Ar" vises på displayet, indtil flammen stabiliserer sig.

Manuel tænding

Ved en lavere temperatur end 3° C - som ikke tillader den elektriske modstand at blive rødglødende - eller hvis

modstanden midlertidigt ikke virker, kan du bruge en firelighter til antænde ovnen.

Indsæt et veloplyst firelighter ind i forbrændingskammeret, luk døren og tryk på 0/1 på synoptiske panele.

INDSTILLING AF POWER (når ovnen fungerer, skal du trykke på MENU-tasten for at skifte mellem transportformer)

• Manuel modus

tilpasse arbejdsforholdene strøm (fra P1 til P3) og ventilation.

175

DANSK


DANSK

BRUGSANVISNING

FORTSAT: synoptiske panel for Kelly-modellen

• Automatisk tilstand

Indstil den temperatur, som rummet skal nå; justerer ovnens automatisk arbejdeskraft for at nå det (P3) eller opretholde

det (P1).

Hvis du indstiller en lavere temperatur end de nuværende rumtemperatur, opererer ovnen på P1 og forbruger det

korrespektive antal af pellets.

Bemærkning om flamme variabilitet

Eventuelle variationer af flammen, afhænger af hvilken type pellet der anvendes og af normal variabilitet forbundet

med solid fuels og den periodiske automatiske rengøring af brændkammeret (som ikke erstatter de væsentlige kolde

støvsugninger, før tænding).

Slukning

Hold 0/1 tasten nede i to sekunder, mens ovnen er i drift. Nedlukningsproceduren starter, og ordet "OFF" viser sig på

displayet (i alt 10 minutter).

Under nedlukning:

Pellet loading ophører.

• Ventilation går op til maksimum.

• Røg udvisning motor går op til maksimum.

Tag aldrig stikke ud af ovnen, mens den er ved at lukkes.

UGENTLIGE PROGRAMMER INDBYGGET I PANEL

Begrebet den ugentlige tid er, programmet indbygget i det centrale panel. Det er muligt at sætte 3 tændings

programmer:

Pr 01 med tændings og sluknings gange;

Pr 02 med tændings og sluknings gange;

Pr 03 med tændings og sluknings gange.

Det er muligt at aktivere en eller flere af de tre indstillinger vor hver dag i ugen (day1 = mandag, driftsdag2 = tirsdag ...

day7 = søndag).

Når du er på standby, vil displayet skifter mellem tændingen (P1, P2, P3 eller en temperatur) og klokkeslet.

Indstilling af uret

Hold MENU-tasten nede i cirka to sekunder, indtil tS vises. Tryk på MENU-tasten tre gange, indtil Prog vises.

Tryk på "-" tasten indtil Set vises. Tryk på MENU-tasten, indtil uret vises. Det kan ændres med "-" tasten, hvilket

reducerer tiden med et minut hver gang der er presses, og med "+"-tasten, hvilket stiger 15. minutter tid, ad gangen. Når

tiden er indstillet, bekræft med tasten MENU. Dagen nummer vises (day1 = mandag, driftsdag2 = tirsdag ... day7 =

søndag), som kan ændres med "-" og "+" tasterne. Bekræft med tasten MENU.

Prog vises. Tryk på 0 / 1 tasten for at afslutte indstilling af uret.

Aktivering af programmer

Hold MENU-tasten nede i cirka to sekunder, indtil tS vises. Tryk på MENU-tasten tre gange, indtil Prog vises.

Tryk på "+"-tasten, indtil PR i vises. Tryk på MENU-tasten, indtil OFF vises. Tryk på "+" eller "-" tasten indtil ON

vises. Bekræft med tasten MENU. Prog vises. Tryk på O / 1 for at vende tilbage til standby. Når ovnen er i omgang,

reagerer den på programmerede og slukknings tider.

Indstilling af et program (f.eks PR01)

Hold MENU-tasten nede i cirka to sekunder, indtil tS vises. Tryk på MENU-tasten tre gange, indtil Prog vises.

Tryk på "+"-tasten to gange indtil Pr1 vises. Tryk på MENU-tasten, indtil Til P1 vises sammen med "tiden". Man vil

programmere "+" og "-" knap i ti-minutters intervaller. Tryk på MENU-tasten for at bekræfte. OfP1 viser sig samtidig

med off tid. Dette kan ændres med "+" og "-" knap i ti-minutters intervaller. Tryk på MENU for at bekræfte. "D1" vises

(hvilket betyder, program 1 er ikke aktiveret på dag 1, mandag). Dette kan ændres til Ond1 (hvilket betyder, program 1

er aktiveret på dag 1, mandag) ved hjælp af "+" og "-" tasterne.

Tryk på MENU for at gå videre til den anden dag, og så fremdeles indtil dag 7.

Tryk på MENU-tasten igen og Prog. vises. For at afslutte programmeringen tryk på 0 / 1 knap.

On og off-tider kan være indstillet til Pr 2 og PR 3 på en lignende måde, og det kan afgøres, hvilke dage de er aktiveret

på.

176


VEDLIGEHOLDELSE

Inden du udfører nogen form for vedligeholdelse, skal du afbryde apparatet fra lysnettet.

Regelmæssig vedligeholdelse er nødvendig at ovnen fungerer korrekt.

MANGLENDE REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE tillader ikke ovnen at fungere ordentligt.

Eventuelle problemer som følge af manglende vedligeholdelse vil straks gøre garantien ugyldig.

FOR AT FÅ LET ADGANG TIL ALLE ELEKTRISKE OG MEKANISKE DELE ÅBEN BLOT DEN

VENDSTRE OVNDØR. DØREN HOLDES FAST LUKKET MED EN SKRUE, SOM KUN SKAL FJERNES

FOR INSPEKTION FORETAGET AF DET TECHNICALASSISTANCE CENTRE.

DAGLIG VEDLIGEHOLDELSE

Rengøringsoperationer skal udføres, når ovnen er slukket, kold og frakoblet

strømforsyningen

• Skal udføres ved hjælp af en støvsuger (se ekstraudstyr side 183).

• Hele proceduren tager til et par minutter hver dag.

• Åbn den højre dør, fjern forbrændingskammeret (1 - fig A) og tøm rester ud i askeskuffen (3 - fig. C).

• TØM IKKE RESTPRODUKTER UD I PILLEMAGASINET.

• Fjern loftet (2 - fig. B) og tøm rester ud i askeskuffen (3 - fig. C).

• Fjern og tøm askeskuffe (3 - fig. C) i en brandsikker beholder (asken kan stadig indeholde varme dele og / eller

gløder).

• Sug forbrændingskammeret eller bruge spatel til at skrabe det og rens alle blokerede huller på alle sider

• Sug forbrændingskammeret (1 - fig A) og skrab med en spatel. Rengør eventuelle forhindringer i åbninger.

• Støv sug forbrændingskammeret, rense kanterne, hvor forbrændingskammeret er indsat i sit leje.

• Rengør glasset, hvis det er nødvendigt (når det er koldt).

Støv sug aldrig varm aske, det kan skade støvsugeren og udsætte husstandens værelser for risiko for brandfare

UGENTLIG VEDLIGEHOLDELSE

• rengøring af arne (med en børst), når askeskuffen er blevet fjernet (3 - fig. C).

• tøm pillemagasinet og rengør bunden med støvsugeren.

• Rengør med børste (4 - fig. D), støvsug de 3 nederste rør (5 - fig. E)

• Rens forbrændingskammer og røg emhætte (6 - fig. E).

177

DANSK


DANSK

VEDLIGEHOLDELSE

SÆSONEFTERSYN VEDLIGEHOLDELSE (gennemført af FORHANDLEREN)

Består i:

• Rengør ovnen internt og eksternt

• Rens omhygligt varmevekslingens røret

• Rens omhygligt og fjern snavs fra forbrændingskammeret og det relative rum

• Rengør ventilator, kontroller mekaniske og klemme løsne

• Rens røg kanal (erstat pakning på røg udstødningsrøret)

• Rens røg kanal (se ugentlig rengøring)

• Rens røgudsugning ventilator rum, flowmåler og kontrollere termoelement.

• Rens, inspicer og skrab rester ud af tændingslåsens modstand rum og om nødvendigt udskift den

• Rengør/check de synoptiske Panel

• Inspicer elektriske ledninger, forbindelser og strømkabel

• Rengør pillebeholder og tjek løsning af snegl - gearmotor samling

• Skift dørpakning

• Funktionalitet test: indlæs snegl, antænde, lad den køre i 10 minutter og sluk

Hvis ovnen bruges meget ofte, anbefales det at rense røg kanalen hver 3. måned.

VIGTIGT!

Efter gennemførelse af en normal rengørings procedure, af forbrændingskamre kan en UKORREKT tilkobling

af den øverste (a) (fig. 1) og lavere (b) (fig.1) kompromittere ovnens ydeevne.

derfor, før antændelse af ovnen, sørg for, at forbrændingskammeret er korrekt til koblet som vist i (fig. 2).

178

Similar magazines