efterår 2011 - Brenderup Indslev Kirke

brenderup.indslev.kirker.dk

efterår 2011 - Brenderup Indslev Kirke

BRENDERUP OG INDSLEV SOGNE

KIRKEBLADET

Tigger eller Takker?

Da Martin Luther døde i 1546, fandt man

en lille seddel på hans natbord. Ordene

blev hans sidste. Der stod: ”Vi er tiggere.

Dét er sandt.” Det lyder måske ikke særlig

rart at være en tigger, men når det kommer

til kærlighed, er det glædeligt.

Kærlighed skal nemlig gives ganske gratis,

ellers er det købt kærlighed. Så jeg

er en tigger. Jeg tror på, at kærligheden

gives os ganske gratis. Men alligevel vil

jeg gerne give Luthers ord en tilføjelse. Jeg

er nemlig også en takker. En tigger er en, der

beder om noget, han savner og ikke har. En

takker derimod er en, der takker for noget, han

er glad for og allerede har fået.

Engang imellem spiller livets melodi i mol, og i

de stunder må man med melankoli erkende, at

man ikke formår at imponere sig til kærlighed.

Men det kan også ske, at melodien pludselig

slår over i dur, og da ved man med glæde, at

man er fri for at skulle imponere sig til kærligheden.

August - november 2011

Læs om:

- Husmoderlejr

- Foredrag

- Koncerter

- Sogneklub

- Seniorklub

- Kongernes Jelling

- Ny graver

Forsiden denne gang er en opfordring. Når der kommer

en mol-dag i dit liv, så prøv, om det hjælper at takke

i stedet for at tigge. Engang imellem hjælper det, og

da er det, som om livet bliver nyt igen. Og hvis ikke det

hjælper, har man lov at tænke, at den gratis kærlighed

favner en alligevel. Sand kærlighed kan man hverken

købe sig til eller fra. Hvem skal man rette sin tak til?

Personligt takker jeg Jesus Kristus - den himmelske

kærligheds højre hånd. Hele hans liv handler om et

kærligt favntag, der favner os alle uanset toneart.

Efteråret nærmer sig. Året er ved at slå over i mol. Heldigvis

og Gud ske tak og lov kan også mol-melodier

være himmelsk smukke.

Alle ønskes et godt efterår.

Lars Højland

1


2

2/9 kl 17.00 - ca 19: Spis med gudstjeneste i

Brenderup Kirke. Se side 13.

4/9: Konfirmandindskrinvning efter gudstjenesten

i Brenderup. Husk enten fødsels- og

dåbsattest eller fødsels- og navneattest.

7/9 kl 19.30 - ca 22: KFUM og K på Skovgården.

Se side 13.

13-14/9: Husmorlejr på Skåstrup Strand. Se

side 13.

17/9 kl 12.00 - 18.00: Sogneudflugt til Kongernes

Jelling. Se modstående side.

18/9 kl 9.45: Indslev Kirke pyntes til Høstgudstjenesten

kl 10.15. Se side 14.

22/9 kl 19.00: Samarbejdende Sogne. Vælger

man selv sin skæbne? Foredrag i Udby Kirke.

Se side 11.

25/9 kl 9.15: Brenderup Kirke pyntes til Høstgudstjenesten

kl 10.15. Se side 14.

27/9 kl 14.30 - 16.30: Sogneklub i Brenderup

+ Seniorklub i Indslev. Besøg på Kærsgaard.

Se side 7.

4/10 kl 19.30 - ca 22: KFUM og K. ”Når troen

tager form” – om troens udtryk i ritualer og billeder.

Strib Sognegård. Se side 13.

Der er menighedsrådsmøder kl 19.00 i

Sognehuset ved Brenderup Kirke den 24.

august, 28. september, 26. oktober og 30.

november. Møderne er offentligt tilgængelige.

Dagsorden og referat kan rekvireres

hos formanden eller ses i kirkerne.

Kalender til opslagstavlen

7/10 kl 17.00 - ca 19: Spis med gudstjeneste

i Brenderup Kirke. Se side 13.

8/10 kl 9-12: Kirkehøjskole. Salmedigtere og

salmer – nye og gamle. Ejby præstegårds konfimandstue.

Se side 8.

25/10 kl 14.30 - 16.30: Sogneklub i Brenderup.

Strøget i Brenderup Stationsby. Se side 7.

1/11 kl 14.30: Seniorklub i Indslev. Lokalhistorie

fra Indslev. Se side 7.

4/11 kl 17.00 - ca 19: Spis med gudstjeneste

i Brenderup Kirke. Se side 13.

8/11 kl 19.30 - ca 22: KFUM og K ”Hvad skal

vi med Bibelen i det 20. århundrede?” i Asperup

– Roerslev Sognehus. Se side 13.

12/11 kl 9-12: Kirkehøjskole. Kirkelige retninger

i dag. Nr. Åby Sognegård. Se side 8.

20/11 kl 15.00: Syddansk Universitets Kammerkor

i Brenderup Kirke. Se side 12.

24/11 kl 19.00: Samarbejdende Sogne. Duke

Ellingtons ”Sacred Concert”. Koncert med JR´s

Big Band i Husby Kirke. Se side 11.

Torsdagsklub i Sognehuset kl 14.30-16.30

Efter en lang sommerferie mødes vi igen!

Forhåbentligt har I alle lyst til igen at være

sammen og strikke. Der er altid plads til flere,

så velkommen ”nye” som ”gamle”!

September: 1. og 15. og 29. Oktober: 13. og

27. November: 10. og 24.

Kirsten Langborg


Sogneudflugt lørdag den 17. september

til Kongernes Jelling

Lørdag den 17. september mødes vi på parkeringspladsen

ved Brenderup Kirke kl 12 eller

ved Indslev Kirke kl 12.10.

Turen går først til Bindeballe Købmandsgård,

hvor vi ser på den gamle butik fra 1779 og drikker

kaffe.

Derfra går turen til Kongernes Jelling, hvor vi

får en guidet rundvisning ved museet, kirken og

Jellinghøjene.

I 1994 kom Jellingestenene, Jelling Kirke og de

to kæmpehøje - som de første i Danmark - på

UNESCOs liste over bevaringsværdige monumenter,

der har betydning for hele verdens

kulturarv. Lige nu undersøges skibssætningen

og pallisaderne fra Haralds Blåtands tid og østgavlen

på kirken.

Inden vi går ind i kirken, får vi en lille forfriskning

– frugt, juice eller lignende. I kirken bliver vi vist

rundt af menighedsrådsformanden.

Ved 17-tiden går turen går så hjemad igen, og

vi forventer at være i Indslev kl 17.50 og Brenderup

kl 18.00.

Pris pr person 100 kr - som betales i bussen.

Alle er velkomne!

Tilmelding til Kirsten Langborg tlf nr. 6444 1842

eller 2614 1842.

Lars Højland / Kirsten Langborg Hansen

3


4

Sommerperioden er arrangementernes stille tid.

Derfor var det belejligt, da der kom en henvendelse

fra kursusleder Many Skjærbæk, der er

leder af spillemandskursus, som i år fandt sted

med 72 deltagere for 25. gang på Højskolen.

De ville meget gerne bruge Brenderup Kirke til

en spillemandsmesse. Eneste betingelse fra os

var, at vi gerne ville bekoste en annonce, så

messen blev offentligt tilgængelig.

Det blev en fantastisk fredag eftermiddag, hvor

kirken var fyldt til bristepunktet - ikke bare af kursister,

men også af folk fra Brenderup, Indslev

og det øvrige opland. En livsbekræftende oplevelse

med et 15-mands kor fra Nr. Snede, og

25 dygtige spillemandsmusikere og derudover

vores præst Lars Højland, som læste tekster,

holdt nadver og lyste velsignelsen. Dirigenten

Ivan Damgaard har lavet musikken sammen

med Michael Sommer - og teksterne var af Holger

Lissner. Efter postludiet sagde dirigenten:

”Nu tager vi den en gang til, og så kan I danse

ud af kirken”.

Siden sidst

Menighedsrådet har siden sidst arbejdet med

at få budgettet for 2012 på plads og afleveret.

Vi har dog ikke fået de sidste udmeldinger om

økonomien i 2012 fra provstiet endnu, så det

kan gå både op og ned. Vi har ansøgt om at få

flere penge næste år, da vi forventer op mod

80 konfirmander til næste år! Det er mange,

men det er efterhånden blevet almindeligt, at de

unge bliver konfirmeret, der hvor de går i skole.

I maj havde vi provstesyn, hvilket kun sker

hvert 4. år, og det var første gang med vores

nye provst. Vi gennemgik begge kirker, kirkegårde,

præstegård og sognehus og fik ros for

den måde, vi holder vores bygninger på. Men

vi skal fortsat være påpasselige med vedligeholdelsen,

så vi ikke pludselig står med nogle

store overraskelser.

En af de ting, der skal laves i eftersommeren,

er fjernelse af betondække mod nord ved Brenderup

Kirke, hvor der i stedet skal sås græs.

Samtidig fjerner vi det resterende stendige ved

graverhuset.

I Indslev Kirke arbejder vi stadig på at få etableret

en erstatningsklokke, så vi kan få installeret

automatisk ringning. Det er et større projekt,

blandt andet fordi pengene til en ekstra klokke

skal søges fra fonde. Så må vi se, hvor langt vi

når, for det er en proces, som vil komme til at

tage tid.

Menighedsrådet er enig med klokkekonsulenten

om, at den bestående klokke, som stammer

fra middelalderen, har betydning for vores kulturarv,

og derfor skal den bevares, så den fortsat

kan ringe ud over Indslev Sogn ved kirkelige

handlinger, men i hverdagen den erstattes af en

klokke med automatisk ringning.


Alle provstier på Fyn har sidste år besluttet, at

der skal være sammenlignelige priser angående

kirkegårdene. Vi er spændt på, om det

får betydning for prisniveauet i Brenderup og

Indslev, men vi håber ikke, det kommer til at betyde

en fordyrelse af gravstedspriserne, for ind

til videre har vi brugt de vejledende priser som

Stiftet hvert år udsender i december måned.

Den 15. maj tiltrådte vores nye ledende graver

Kim Broholm. På det tidspunkt manglede vi dog

stadig en person i graverteamet. I midten af juni

tiltrådte gravermedhjælper Karina Nielsen og

Kirkekaffe

I Indslev er cafedralen blevet en succes, og ofte

er det rart lige at have tid til at hilse på hinanden,

inden vi går ud af kirken - mens vi får en

kop kaffe – og på den måde mærke, at vi kommer

hinanden ved.

Nyt medlem af menighedsrådet

Karen har bedt mig skrive lidt om mig selv i forbindelse

med, at jeg er indtrådt i menighedrådet,

dengang Hans Berthel ønskede at stoppe.

Jeg har tidligere været medlem af Indslev Menighedsråd,

men holdt for et par år siden, da jeg

syntes, at det kneb med tiden.

Nu er jeg gået på efterløn fra mit job som visitator

i Middelfart Kommune, så jeg føler, at jeg

nu har tiden til menighedsrådsarbejdet og hvad

dermed følger. Interessen har jeg hele tiden

haft. Det må være nok om mig.

Else Einshøj

først med hende var vi oppe på fuld bemanding

igen. Foråret har derfor været noget kaotisk

med personalemangel samt mange kirkelige

handlinger i form af begravelser og bisættelser.

Manglen på personale har derfor desværre været

synlig på kirkegårdene, selv om personalet

har gjort hvad de kunne.

Tak for indsatsen.

Jeg ønsker både Kim og Karina velkommen i

jobbet, og vi glæder os til samarbejdet.

Karen Jensen

Lad os indføre samme succes i Brenderup, og

prøve at stoppe op nogle minutter, inden vi går

hver til sit. Vi inviterer derfor også til kirkekaffe i

våbenhuset i Brenderup efter gudstjenesterne i

oktober måned. Vi ses!

5


6

Nyt personale

Som nyansat ledende graver ved Brenderup

og Indslev kirker, ønsker jeg at fortælle lidt om,

hvem jeg er.

Mit navn er Kim Broholm. Jeg er 45 år, bosiddende

i Nr. Broby. Jeg har to piger på henholdsvis

12 og 14 år.

Jeg blev som 20-årig færdiguddannet som planteskolegartner,

og har derefter taget en række

kurser inden for anlægsgartneri, hvilket jeg har

beskæftiget mig med i en årrække. Jeg har ca

15 års erfaring med kirke og kirkegårdsarbejde,

deraf 4 år som graver ved Vejle Kirke på Midtfyn.

I sommeren 2010 færdiggjorde jeg studiet til

jordbrugsteknolog med natur og miljø som speciale.

Da naturen er min store interesse, har det

for mig været naturligt altid at være beskæftiget

udendørs.

Jeg er meget glad og stolt over at have fået jobbet.

Mit ønske for fremtiden er, at kirkegården

fortsat skal være lige så velholdt og flot, som

den var under min forgængers tid. Jeg vil hen

ad vejen sætte mit eget præg på kirkegården.

Mit første præg vil komme ved granpyntningen

til jul, hvor der vil blive anvendt forskellige grantyper.

Jeg glæder mig til et godt og frugtbart samarbejde

med menighed, menighedsråd samt øvrige

ansatte ved kirkerne.

Kim Broholm

Jeg hedder Karina Nielsen er 37 år og er uddannet

gartner. Jeg blev ansat som gravermedhjælper

ved Brenderup og Indslev kirkegårde

den 16. juni og begyndte arbejdet den 17. juni.

Jeg bor i Harndrup på et lille husmandssted med

min kæreste og vores 2 børn på 3½ og 1 år.

Karina Nielsen


Sogneklub i Brenderup - efterår 2011

Sidste tirsdag i september og oktober kl 14.30

- 16.30. Forhåbentligt har vi stole nok! Kaffen

koster 20 kr. Stemningen og snakken er gratis!

Den 27. september: Besøg på Kærsgård.

Kammerherre Henri Hage har inviteret os til besøg

og rundvisning på Kærsgård. Vi skal både

se transportmuseet og dele af hovedbygningen.

Henri Hage har mange fortællinger fra Kærsgårds

historie. F.eks. skete det engang, at Anna

Trolle, en af de tidligere ejere, blev hentet af

fanden, da hun døde, fordi hun havde forsøgt at

få en hund begravet på kirkegården! Den stakkels

Anna Trolle havde ellers gjort mange gode

ting, f.eks. grundlagt Brenderup Skole og fået

de først humleplanter til Fyn.

Ellers vil det meste nok handle om landbrug før

traktorens tid, så mon ikke nogen vil have noget

at tilføje! Vi mødes på Kærsgård, Ruggardsvej

160.

Seniorklub i Indslev

Seniorklubudvalget, som består af Lissi, Grete,

Else, Karen og Karen, har været samlet for at

sætte et alsidigt program sammen for den kommende

sæsons arrangementer. Vi kan ikke helt

løfte sløret for de sidste møder, men efterårets

program ligger fast. Vi skal stå sammen om vores

forsamlingshus i Indslev-Tårup, så mød op

og hold fast i Seniorklubbens eksistens.

Vi lægger i år allerede ud den 27. september kl

14.30, hvor vi sammen med Brenderup Sogneklub

skal besøge Kærsgaard i Brenderup med

efterfølgende kaffe. Se yderligere beskrivelse

under Sogneklubben i Brenderup ovenfor.

Den 25. oktober: Strøget i Brenderup Stationsby.

Denne gang skal alle huske med, og det

handler ikke kun om, hvilke butikker der lå hvor,

men også om stemningen på og omkring det

gamle strøg i 40´erne, 50´erne og 60´erne.

Hvilke Butikker lå på Strøget? Hvad er en

Brugsbog? Kunne man betale sine Købmandsvarer

med en slagtet Gris? Har Mælkekusken

afleveret Brugsvarer hjemme hos dig efter sin

Mælketur? Hvad er en Smørdrittel? Luftpisket

Fløde? Hvordan var Stemningen i Afholdshotellet?

I Grammofonforretningen? Tatol? Kommunekontoret?

Bager? Boghandlerens Bogudsalg!

Hvem yndede at kalde sig Konditor af første

Rang? Hvilken Forretning havde Kondrup? Og

meget, meget andet!

Som oplæg har vi bedt Søren Skov og Thorben

Iversen lave en planche med oplysninger og billeder

fra Lokalarkivet. Vi mødes i Sognehuset

ved siden af Brenderup Kirke.

Lars Højland, Gerda Hansen, Kirsten Jensen

og Kirsten Langborg Hansen

Første møde i Indslev-Tårup Forsamlingshus

afholdes den 1. november kl 14.30, hvor vi har

sat lokalhistorie fra Indslev med foreningslivet

og handlen på dagsordnen.

Efterlysning: Er der ikke en eller anden, som

har en god historie eller en god oplevelse fra

Indslev? Så kontakt en af os fra udvalget!

Den 2. december kl 14.30 til ca kl 20 er der julefest

for Indslev Sogns seniorer og andre ældre

med tilknytning til Indslev Sogn. Det bliver

en eftermiddag, som vi plejer med julehygge,

Lucia og afsluttende med spisning af suppe, oksekød

og peberrodssovs.

Vel mødt!

Karen Jensen

7


8

Middelfart Provsti har igennem de sidste år opbygget

en god Kirkehøjskole. Ønsket er at tilbyde

et kursus i kristendom, hvor vi sammen kan

blive klogere på liv og tro, kirke og kristendom.

Programmet for sæsonen 2011-12 er nu klart.

Den fælles overskrift er ”Det folkekirkelige landskab”,

og det foregår kl 9.00-12.00 følgende

fem lørdage: 8. oktober, 12. november, 14. januar,

11. februar og 17. marts.

Pris: Alle fem lørdage = 200,- / en enkelt lørdag

= 50,- Betaling kan ske til reg.nr. 2018 kontonr.

0124093643 - eller ved fremmøde. Til hvert arrangement

vil der være kaffe og frugt.

Se www.kirkehojskole.dk for tilmelding og flere

oplysninger. Inden næste kirkeblad udkommer

igen, afholdes disse to lektioner:

Lektion 1

Lørdag den 8. oktober kl 9.00 – 12.00

Salmedigtere og salmer – nye og gamle

De fleste er klar over, at Den danske Salmebog

rummer tekster af nogle af de største digtere og

forkyndere i vores historie. Tænk blot på Sthen,

Kingo, Brorson, Grundtvig og Ingemann, som

alle har givet deres bud på det kristne evangeliums

betydning både for os personligt og som

kirke og folk. I de seneste 50 år er der kommet

nye digtere til, der både sprogligt og tematisk

afspejler vores egen tid. Her er det især salmer

af K. L. Aastrup og Johannes Johansen, der er

blevet sunget.

Erik Norman Svendsen, tidligere biskop i København

og formand for salmebogskommissionen

bag den nuværende salmebog, kommer og

fortæller om salmedigternes betydning i dag i

kirke, hjem og skole. Han vil bl.a. komme ind

på forskellene mellem nye og gamle salmer og

salmedigtere. Udvalgte salmer synges.

Sted: Ejby præstegårds konfimandstue,

Nørregade 97, 5592 Ejby.

Lektion 2

Lørdag den 12. november kl 9.00 - 12.00

Kirkelige retninger i dag

Hans Ravn Iversen, lektor i teologi i København,

kommer og fortæller om de kirkelige retninger

og deres betydning både førhen og nu.

For 100 år siden kappedes Indre Mission og

grundtvigianerne om, hvem der kunne bygge

flest missionshuse eller forsamlingshuse i sognene.

Dengang var det i høj grad de kirkelige

retninger, der gav liv i Folkekirken.

I dag er det ofte omvendt sådan, at de kirkelige

retninger må have deres liv og ressourcer

fra Folkekirkens sogne. Derfor har de kirkelige

retninger gennem de sidste 20 år været præget

af en fælles midtsøgende tendens: Nu går de

alle ind for liv og vækst i sognemenighederne

som det primære, mens missions- og forsamlingshuse

forlades.

I mellemtiden er vi havnet i et netværkssamfund

præget af alles konkurrence med alle. I den situation

opstår der nye kirkelige bevægelser, hvis

betydning er ved at slå igennem i Folkekirken.

Hans Raun Iversen har været ansat som teolog

på Aarhus Universitet og er nu lektor i praktisk

teologi ved Københavns Universitet med speciale

i folkekirkeforskning.

Sted: Nr. Åby Sognegård, Kirkevej 45A, 5580

Nr. Åby.

Alle er velkomne.

Lars Højland


Du skal elske din næste - ny salme

En ny generation af salmedigtere er på vej. Typisk

for dem er, at de skriver ud fra den moderne

virkelighed, men stadig med den varme

inderlige tone, som kendetegner en god salme.

Denne salme er skrevet i 2009 af Iben Krogsdal,

melodien er af Willy Egemose, ligeledes

Du skal elske din næste som dig selv

du skal bære på andres himmelhvælv

du skal dele dine lykker

ud i tusindvis af stykker

Du skal elske din næste som dig selv

du har døgnvagt på din sjæls hotel

du skal åbne dine døre

og la folk gå ind med pløre

Du skal tære på din samvittighed

du skal føre andres krig hvor de går ned

du skal ud at mærke efter:

Hvem har brug for mine kræfter?

2009. Samlingen, den kommer fra, hedder: ”Vi

som er søgende”.

Salmen er valgt til dette kirkeblad af Eva Møller

Knudsen, Katrine B. Sundahl og Lars Højland

– hvilket betyder, at vi synger den ved en af de

kommende gudstjenester!

Lars Højland

Du skal våge når klokken bliver tolv

du skal hente nogen ud af andres vold

du skal høre dem der græder

lydløst og på fjerne steder

Og når dagen er omme i dig selv

og du ikke gjorde nok alligevel

ligger det du ikke gjorde

på de andres natteborde

Men om natten går livets far herned

og han lægger hånden på din med sin fred

og hans øjne lyser milde:

Du har lov at være lille

9


10

Sogneudflugt til Grækenland - efteråret 2012 !

Det er endnu kun på tegnebrættet, men Dorthe

Stæhr Nielsen, præst i Gelsted-Tanderup sogne,

og jeg har snakket om at invitere åa sogneudflugt

til Grækenland i efteråret 2012.

Grækenland er valgt af to grunde. Dels fordi det

kunne være spændende at rejse i Paulus´ fodspor

og lære mere om ham og hans tid, hans

kamp, hans liv, hans kristendom.

Vi skal selvfølgelig besøge nogle af de steder,

hvor han grundlagde menigheder, og vi skal

besøge berømte klostre, smukke byer, drikke

kaffe på havnepromenaden i Nauplion, og gå

på de brosten i Korinth, som Paulus selv vandrede

på!

Den anden grund til at vælge Grækenland er,

at Unitas Rejser står som hovedrejsearrangør,

og med dem som arrangør er der garanti for en

god og uhyre erfaren turguide.

Sogneudflugten er ikke kun for Brenderup-Indslev

og Gelsted-Tanderup, men for alle i Samarbejdende

Sogne.

Læs mere i næste kirkeblad.

Parthenon-templet på Akropolishøjen i Athen skal selvfølgelig også besøges.

Lars Højland


Samarbejdende sogne

Vælger man selv sin skæbne? Foredrag i

Udby Kirke den 22. september kl 19.00.

Vicepolitiinspektør ved Fyns Politi, Kirsten Fischer

har i ca 20 år arbejdet med bekæmpelse

af organiseret kriminalitet og har herigennem

mødt mange ”hårdkogte” kriminelle.

Vi har bedt Kirsten Fischer give et bud på, om

de kriminelle selv har valgt deres skæbne, eller

om det er andre faktorer, som har gjort dem til

det, de er.

Kirsten Fischer giver sit bud ud fra den nyeste

forskning og ”historier” fra den virkelige verden.

Duke Ellingtons ”Sacred Concert”

– Koncert med JR´s Big Band i Husby Kirke

den 24. november kl 19.00.

Duke Ellington komponerede i 1965 sit unikke

værk ”Sacred Concert”. Det er blevet spillet

utallige steder verden over, og herhjemme har

bl.a. JR´s Big Band taget det til sig. Samarbejdende

Sogne har inviteret JR´s Big Band med

kor og solist til at komme og opføre værket.

En koncertoplevelse ud over det sædvanlige!

Medvirkende: JR’s Big Band.

Kor: Simple Singers.

Solist: Dorthe Reinhold.

Musikalsk ledelse: John Rasmussen.

Billetpris: kr 100 (forsalg i Ejby boghandel).

Johanne Marie Langkjær Fårup /

Samarbejdende Sogne

Kirsten Fischer, vicepolitiinspektør.

”Vælger man selv sin skæbne?”

11


12

Brenderup Højskoles Musikforening - efterår 2011

Se nærmere angående koncerterne på

www.b-h-m.dk

26. august kl 20.00 i Højskolens store sal.

Helene Blum og Harald Haugaard Kvintet.

Inderligt og fyrigt – krystalklar stemme og power

violin.

16. spetember kl 20.00 i Højskolens store sal.

Peter Bastian og Lenovskata Grupa. Skæve

takter, stærke følelser og klarinetspil i verdensklasse.

2. oktober kl 15.00 i Halmhuset ved Højskolen.

Havndrupkvartetten. Violin, bratsch, cello og

klaver spiller klassisk. Schubert og argentinsk

tango er på programmet.

27. oktober

Kl 10.30 i Aktivitetscenteret. ”Spil Dansk Dag”

med gruppen Djanzz der spiller jazz for børn

og alle andre, der har lyst til at lytte med.

Kl 19.00 på Brenderup Dagcenter. Afslutning

på ”Spil Dansk Dag” med fællessang under

ledelse af Karen Folke Olsen. Der vil også deltage

forskellige generationers kor.

17. november kl 20.00 i Højskolens store sal.

Anisette med udsøgt trio. Der venter en stor

og nær musikoplevelse med en sangerinde, der

har arbejdet kompromisløst på sin musikalske

rejse.

20. november kl 15.00 i Brenderup Kirke.

Syddansk Universitets Kammerkor.

Programmet er en blanding af julesange og folkeviser

fra Europa og USA. Denne koncert er

i samarbejde med Menighedsrådet for Brenderup

og Indslev Sogne.


Husmoderlejr på Skåstrup Strand

”Husmoderen er ikke hjemme” – hun er på lejr!

Husmoderlejr er en gammel tradition helt tilbage

fra 1936. Til at begynde med varede den

en hel uge, hvor husmødre fra Nord- og Vestfyn

kom og boede på lejren. De havde da fri fra det

daglige arbejde hjemme, og mødtes istedet til

hyggeligt samvær, til sang, taler, gudstjeneste,

bibeltimer m.m. og fik fyldt på med nye indtryk.

Efterhånden er lejren blevet til to koncentrerede

dage, hvor man kan vælge at deltage i et eller

flere foredrag, eller man kan være med hele

tiden.

KFUM og KFUK

En gang om måneden fra september til maj

holder KFUM og KFUK møde / foredrag skiftevis

i Strib Sognegård og Asperup – Roerslev

Sognehus. Møderne er tilrettelagt for voksne i

alle aldre. Alle er velkomne, og der kræves ikke

medlemskab. Pris pr aften er 40 kr inkl. kaffe/te

og brød. Møderne er fra kl 19.30 til ca 22.00.

Onsdag den 7. september – sammen med Ymen.

Birgitte Gråkjær Hjort, formand for KFUKs

sociale arbejde i Danmark. Emne: ”Kan vi gøre

I år er husmoderlejren tirsdag og onsdag den

13. og 14. september. Vi begynder tirsdag kl

10. Her indledes lejren med gudstjeneste ved

sognepræst Jacob Olesen fra Skovby. Dernæst

kommer Peter Smidt fra Rinkenæs og fortæller

både om Kaj Munk og om Israel. Onsdag får vi

besøg af sognepræst Anna Marie Krogh fra Nr.

Åby, foredragsholder Maria Møller Knudsen fra

Århus - og om aftenen sognepræst Jens Rothmann

fra Ejby.

Et uddybende program ligger i kirkerne. Alle er

velkomne! På udvalgets vegne

Gudrun Jacobsen og Kirsten Langborg

Spis med gudstjenester - efterårssæson

Familiegudstjenester fredag aften kl 17.00 med

spisning bagefter i Sognehuset og færdig så tidligt,

at man stadig kan nå Disney Sjov kl 19.00.

Sådanne arrangementer har vi nu haft i et par

år, og vi fortsætter gerne. Det er fornøjeligt at

mærke, hvordan børnene tager kirken, fortællingerne

og fællesskabet til sig.

en forskel?” Skovgården, Karlskovvej 35,

Middelfart.

Tirsdag den 4. oktober – Leif Vestergård, Århus,

”Når troen tager form” – om troens udtryk i

ritualer og billeder. Strib Sognegård.

Tirsdag den 8. november – Tine Lindhardt,

Odense, ”Hvad skal vi med Bibelen i det 20. århundrede?”

i Asperup – Roerslev Sognehus.

I efteråret ligger spis med gudstjenesterne første

fredag i september, oktober og november,

dvs. 2/9, 7/10 og 4/11.

Tilmelding senest onsdagen før – til mig på enten

lah@km.dk eller 6444 1066. Pris: Voksne

25 kr. Børn gratis.

Lars Højland

13


14

Indslev Kirke den 18. september kl 10.15.

Kirken pyntes fra kl 9.45. Kirstine Sand spiller

violin i Indslev.

Brenderup Kirke den 25. september kl 10.15.

Kirken pyntes fra kl 9.15. Harald Haugaard

spiller violin i Brenderup.

1. Vi pløjed og vi så’de

vor sæd i sorten jord,

så bad vi ham os hjælpe,

som højt i Himlen bor,

og han lod snefald hegne

mod frosten barsk og hård,

han lod det tø og regne

og varme mildt i vår.

Alle gode gaver

de kommer ovenned,

så tak da Gud, ja, pris dog Gud

for al hans kærlighed!

Høstgudstjenester

2. Han er jo den, hvis vilje

opholder alle ting,

han klæder markens lilje

og runder himlens ring,

ham lyder vind og vove,

ham rører ravnes nød,

hvi skulle ej hans småbørn

da og få dagligt brød?

Alle gode gaver

de kommer ovenned,

så tak da Gud, ja, pris dog Gud

for al hans kærlighed!

Ved en høstgudstjeneste takkes der for de gaver,

der kommer oppefra og ned, og for dem,

der kommer nedefra og op. Vi skal f.eks. synge

denne salme, hvor gaverne næste flyder sammen

til et.

3. Ja, tak, du kære Fader,

så mild, så rig, så rund,

for korn i hæs og lader,

for godt i allen stund!

Vi kan jo intet give,

som nogen ting er værd,

men tag vort stakkels hjerte,

så ringe som det er!

Alle gode gaver

de kommer ovenned,

så tak da Gud, ja, pris dog Gud

for al hans kærlighed!

Jacob Knudsen 1891.

En moderne bonde kan meget, men uden

kraften til at få kornet og livet til at gro,

gik det ikke.


Alle Helgen den 6. november

Kærligheden har mange ansigter. Et af dem er

sorg. Man sørger, når man mister en elsket, ja,

faktisk er det kun, når det er en elsket, vi mister,

at vi sørger.

Ved Alle Helgensgudstjenesterne den 6. november

kl 14.30 i Brenderup og kl 16.00 i Indslev vil

vi dels mindes dem, vi har mistet i årets løb,

og dels mærke, at sorgens varme og smertelige

centrum er kærlighed. Men kærligheden lever

ikke kun inden i os, den lever også uden for os,

den lever som Guds kærlighed til os alle – både

levende og døde. Opstandelsen er beretningen

om den himmelske kærlighed, som end ikke døden

kunne stoppe, og som derfor stadig favner

vores elskede og savnede.

Ved Alle Helgensgudstjenesten er både kærligheden

i os og uden for os i centrum.

Navnene på dem, der er døde og begravet fra

kirken i årets løb, vil blive læst op fra prædikestolen,

og bagefter vil Martin Knudsen spiller

på Flügelhorn for os, mens han lader musikken

fortælle om det, som ord ikke kan nå.

Fra kirkebøgerne

VIELSER:

Brenderup

Mette Nørgård Jensen og Mads Klintebjerg Petersen,

velsignet 2. juli

Indslev

Hanne Kjestine Holm og Lars Ejner Mejsner,

velsignet 16. juni

Alle er velkomne til Alle Helgensgudstjenesterne

- også almindelige kirkegængere og dem,

som savner en elsket, de mistede for mere end

et år siden.

Lars Højland

Jesus tager imod de døde ved himmelporten

på den anden side af døden. Døden er symboliseret

ved kisten nederst i billedet.

Kirkelige handlinger ved Brenderup og Indslev kirker

DÅB:

Brenderup

Magne Oemann Damgaard, døbt 17. juli

BEGRAVELSER OG BISÆTTELSER:

Brenderup

Kerner Neumann Jacobsen, begravet 29. april

Aage Søren Porsmose, bisat 13. juli

15


16

Organist

Eva Møller Knudsen

Vigen 12, 5580 Nørre Aaby

Tlf. 6591 3074

Graver - Brenderup Kirke

Kim Broholm

Kirkegårdskontoret

Tlf. 4219 3201

Tlf. tid: tirs-fre 9-10

brenderup_graver@mail.dk

Kirkeværge - Brenderup Kirke

Gerda Hansen

Fruerhøjvej 48,

5464 Brenderup

Tlf. 6444 1411

Gudstjenester

Brenderup Indslev Tekst

14. aug. 9.00 10.15 8. s. e. Trin. Matt. 7, 15-21

21. aug. Dorthe S. Nielsen 14.00 Fælles m. Brenderup 9. s. e. Trin. Luk 16, 1-9

28. aug. 10.15 9.00 10. s. e. Trin. Luk. 19, 41-48

2. sept. Spis med gudstj. 17.00 Fælles m. Brenderup

4. sept. Konfirmandindskr. 10.15 9.00 11. s. e. Trin. Luk. 18, 9-14

11. sept. Dorthe S. Nielsen 14.00 Fælles m. Brenderup 12. s. e. Trin. Mark. 7, 31-37

18. sept. Fælles m. Indslev 10.15 Høstgudstj. m violin 13. s. e. Trin. Luk. 10, 23-37

25. sept. Høstgudstj. m violin 10.15 Fælles m. Brenderup 14. s. e. Trin. Luk. 17, 11-19

2. okt. Kirkekaffe 9.00 10.15 Cafédral 15. s. e. Trin. Matt. 6, 24-34

7. okt. Spis med gudstj. 17.00 Fælles m. Brenderup

9. okt. Kirkekaffe 10.15 Fælles m. Brenderup 16. s. e. Trin. Luk. 7, 11-17

16. okt. Kirkekaffe 10.15 9.00 17. s. e. Trin. Luk. 14, 1-11

23. okt. Johanne M. L. Fårup 9.00 Fælles m. Brenderup 18. s. e. Trin. Matt. 22, 34-46

30. okt. Kirkekaffe 9.00 10.15 19. s. e. Trin. Mark. 2, 1-12

4. nov. Spis med gudstj. 17.00 Fælles m. Brenderup

6. nov. 14.30 16.00 Alle Helgens dag Matt. 5, 1-12

13. nov. Jens Chr. Rothmann 9.00 Fælles m. Brenderup 21. s. e. Trin. Johs. 4, 46-53

20. nov. 10.15 9.00 Sidste s. i kirkeåret Matt. 25,31-46

27. nov. Familiegudstj. m lucia 16.00 19.00 Cafédral 1. s. i advent Luk. 4, 16-30

Kirkebil: Har du brug for kirkebil, så ring til Kirsten Langborg Hansen på 6444 1842 / 2614 1842.

Adresser m.m.

Sognepræst

Lars Højland

Bubbelvej 79, 5464 Brenderup

Tlf. 6444 1066

lah@km.dk

Menighedsrådsformand

Karen Jensen

Margaardvej 42, 5580 Nørre Åby

Tlf. 6442 1063 / 3012 8661

karenjensen95@gmail.com

Næstformand

Kaj Axel Jensen

Bro Skov 26, 5464 Brenderup

Tlf. 6444 1760

kirsten.kajaxel@jensen.mail.dk

Kirkesanger

Kathrine B. Sundahl

Enghøjvej 3, 5466 Asperup

Tlf. 6442 3911

Graver - Indslev Kirke

Mona Tougaard

Kirkegårdskontoret

Tlf. 2145 2530

indslevkirke@mail.dk

Kirkeværge - Indslev Kirke

Hans Berthel Jespersen

Æblegyden 6,

5592 Ejby

Tlf. 6471 4470

Jespersen@123dk.dk

Kirkebladet udgives af Brenderup-Indslev Menighedsråd. Redaktionsudvalg: Lars Højland (ansv. red.),

Kirsten Langborg Hansen, Helle Brunhøj Rasmussen, Karin Kærgaard. Næste nr. udkommer medio november 2011.

Tryk: Mark og Storm Grafisk – Tlf. 6262 2277

More magazines by this user
Similar magazines