Referat af Repræsentantskabsmøde 30. maj 2010 - Danske ...

danskegardehusarforeninger.dk

Referat af Repræsentantskabsmøde 30. maj 2010 - Danske ...

Referat fra Danske Gardehusarforeningers Repræsentantskabsmøde i Rindsholm 30. maj 2010. Velkomst i Mindelunden ved gardehusarforening Jylland’s formand Hans Pedersen. Der blev lagt en buket ved mindesmærket for faldne danske soldater i kroens park. Dagsorden: 1. Præsidenten bød velkommen. 2. Valg af dirigent. Ærespræsident P. Høegh-Guldberg blev valgt. Dagsorden godkendt med pkt. 12 tilføjet. 3. Valg af 2 stemmetællere. P. Mygind og John V. Hansen blev valgt. 4. Præsidenten aflagde Præsidiets årsberetning 2009/10. Beretningen blev godkendt. (Præsidiets beretning kan læses på hjemmesiden). 5. Hovedkasserer fremlagde det reviderede regnskab til godkendelse samt redegjorde for ”Gardehusarens” økonomi. Regnskabet blev godkendt. Dirigenten fremhævede Hovedkassererens flotte og meget præcise arbejde, som mødets deltagere applauderede. ”Gardehusaren” bladkontingent 2011 stiger med 15 kr. pga. nyt postforlig per 01 JAN 2011. Budget blev godkendt med det nye bladkontingent for øje. Tak og Ære regnskab blev godkendt. Kammerherre Jørgen Dinesens mindelegat regnskab blev godkendt. 6. Behandling af indkomne forslag. Ingen indkomne forslag. 7. Valg af Præsident. På valg Ib H. Sørensen. Modtog genvalg. Præsidenten blev genvalgt. 8. Valg af Hovedkasserer. På valg Ole Petersen. Modtog genvalg. Hovedkasserer blev genvalgt. 9. Valg af 2 revisorer. På valg var revisorer Jens Rønholt Hansen og Bjarne Jensen. Modtog begge genvalg. Revisorer Jens Rønholt Hansen og Bjarne Jensen blev genvalgt. 10. Næste Repræsentantskabsmøde er den 15. maj 2011 i Ubby Forsamlingshus, arrangeret af Nordvestsjællands GHF. Foreningen modtog sablen som tegn på at påtage sig opgaven. 11. Valg af delegerede til Danske Soldaterforeningers Landsråd. Sjælland og øerne: J. Hansen. Fyn: J. Bauer. Sønderjylland: C. J. Bock. Jylland: H. Pedersen vælges. 12. Evt.


1) Præsidenten orienterede om udviklingen i GHF foreningsliv og gav sit bud på fremtidens hvervningsarbejde og eventuel ny foreningsstruktur. Lokalforeningerne blev opfordret til at tage buddet på den omtalte foreningsstruktur op til overvejelse til næste Repræsentantskabsmøde 2011. 2) Et medlem foreslog, at Præsidiet tager den endelige og svære beslutning om ny foreningsstruktur i stedet for Lokalforeningerne. 3) Et medlem påpegede manglende musik ved indmarchen til Jubilarstævnet. 4) Et medlem adspurgte Ståbi tilgængelighed på den nye hjemmeside. 5) Et medlem adspurgte at GHF Næstved udlevering af guldmanchetknapper til Regimentets fødselsdag måtte blive nævnt. 6) Et medlem foreslog, at fanebærer bærer et særligt hæders/kendingsmærke.

More magazines by this user
Similar magazines