indhold

media.altandetlige.dk

indhold

AF MATHILDE ALMLUND, FORMAND FOR POLITRÅDET

Studie-

reform

igen?!

Ja, netop, igen. For Gud ved hvilken

gang skal studiestrukturen sprættes

op og smækkes sammen igen på en

ny måde, blot tre år efter den seneste

gennemgribende studiereform. Og

hvorfor i alverden?

6 POLIT’EN #4 2004

Spørger man nogle af de mennesker, som hver

uge, bevæbnet til tænderne med mikrofon, kridt,

hvide tennissokker, uhyrlige slips og/eller tommetykke

briller, forsøger at banke noget økonomisk

fornuft og matematiske formler ind i vores

hoveder, får man kontant – og unødigt sårende

- respons. De studerende forstår jo dybest set ikke

økonomi, er svaret. Heller ikke efter tre, fire eller

fem år på studiet. Jo, vel er vi gode til at maksimere,

de fleste af os kan faktisk differentiere hvem

som helst under bordet på en hvilken som helst

københavnsk bar, og det uden en skælven i et

øjenlåg. Men vi tænker ikke som økonomer og kan

ikke analysere problemstillinger, der er bare lidt

mere komplekse end lige præcis dem, vi har læst

om i bogen.

Mikro- og makrounderviserne har derfor allerede

givet deres bud på en ændring af studiet. Det omfatter

en udvidelse af mikro- og makroundervisningen

på første år, som skal være uden matematik,

men som til gengæld skal bygge på virkelighedens

problemstillinger og omfatte masser af gæsteforelæsninger

og eksperimentel økonomi. Først på 2.

år, 1. semester, når man har lært alle de økonomiske

pointer, skal man undervises efter Varian og

Mankiw (samtidig), og derpå fortsætter man med

det nuværende 2. års mikro- og makropensum.

Mikro 3, Makro 3 og Økonometri 2 skal man først

kunne tage på kandidatdelen som valgfag.

Det er svært at være helt uenig med underviserne,

bortset måske lige fra det med matematikken,

som trods alt bidrager til forståelsen. Og man

kunne hævde, at problemet ligger et lidt andet

sted end i det tekniske niveau, nemlig i manglen

på sammenhæng på studiet, både internt i form

af koordination mellem fagene og eksternt i form

af perspektiv på den økonomiske teori. Hermed

menes både perspektivet til virkeligheden og til

teorihistorie, videnskabsteori og politisk teori, som

burde være en del af enhver økonoms ballast, fordi

det giver en forståelse af, hvorfor den økonomiske

teori er relevant, og hvordan den sættes i en større

sammenhæng.

Politrådet har derfor lavet et forslag til en studieordning,

som bygger på en antagelse om, at

de fleste begynder at læse polit, fordi de har en

samfundsmæssig interesse. Derfor skal der på

første semester sættes fokus på sammenhængen

mellem økonomi, politik og samfund og vises,

at økonomisk teori kan bruges til at undersøge,

hvordan virkeligheden hænger sammen. Der skal

derfor – efter en kort introduktion til udbud og efterspørgsel

– undervises i makroøkonomi på første

semester på samme måde, som der nu bliver det

på andet semester. Samtidig skal der i samfunds-

More magazines by this user
Similar magazines