Laks i Gudenåen skaber arbejdspladser - Gudenåkomiteen

gudenaakomiteen.silkeborgkommune.dk

Laks i Gudenåen skaber arbejdspladser - Gudenåkomiteen

Pressemeddelelse

Laks i Gudenåen skaber arbejdspladser

Gudenåkomiteen

Torvegade 7, 8450 Hammel

www.gudenaakomiteen.dk

Favrskov Kommune

Skovvej 20 • 8382 Hinnerup

Tlf.: 89 64 10 10

www.favrskov.dk

29. april 2013

Lystfiskeri er en rigtig god forretning for kommunerne langs Gudenåen, og potentielt kan

antallet af laks og værdien af laksefiskeriet mangedobles, viser en ny rapport.

Hvert år udsættes 100.000 lakseyngel i Gudenåen nord for Tange Sø. 4.000 af dem vender

tilbage til Gudenåen som voksne laks. Heraf ender de 1.200 på en lystfiskers krog.

Og den cyklus giver et kontant afkast i de lokalområder, hvor der fiskes. Helt konkret giver

hver fanget laks en omsætning i lokalområdet på cirka 6.400 kroner.

Det viser en ny rapport fra rådgivningsvirksomheden COWI, som Gudenåkomitéen har bestilt.

Før fisken er hevet op af vandet, har fiskeren købt fiskekort og måske lidt nyt grej. Han kan

have indlogeret sig på et lokalt hotel eller campingplads og spist god mad. Måske er hans

familie med og sammen oplever de områdets øvrige natur- og kulturtilbud, når de ikke fisker.

På den måde giver lystfiskeriet i Gudenåen nord for Tange et samlet forbrug på 7,7 millioner

kroner om året og skaber 5 - 9 fuldtidsarbejdspladser i lokalområdet. Det viser rapporten, der

også slår fast, at Gudenåen kan rumme mange flere fisk.

Rapporten konkluderer, at det ikke blot kan betale sig at sikre laksefiskeriet langs Gudenåen,

men også at der er stort potentiale i at udvikle det.

Lystfiskerturismen kan styrkes ved bedre formidling, mere attraktive oplevelser og flere fisk.

Dermed kan Gudenåen få større del i den nationale og internationale lystfiskerturisme, der

netop efterspørger de naturoplevelser, området kan tilbyde.

Rapporten anslår, at havørred- og laksefiskeriet i Gudenåen har et potentiale på 38,4 – 53,7

millioner kroner årligt og at den nuværende opgang på omkring 4.000 laks i fremtiden kan

vokse til cirka 26.000 laks årligt.

Rapportens konklusioner glæder Gudenåkomitéens formand, Anne Neergaard (A):

- Det er jo stærkt motiverende for vores forsatte arbejde med at udvikle bedre oplevelsestilbud

til lystfiskerne. Sammen med turisterhvervet, lystfiskerne og andre, der vil vækst i

lokalområderne, vil kommunerne fortsat arbejde for en bæredygtig udvikling af

lystfiskerturismen. Vi vil både sikre naturen og fiskebestanden og samtidig sørge for, at


faciliteterne til lystfiskerne er i top. Laksefiskeriet kan i høj grad bidrage til at markedsføre

Gudenåen både nationalt og internationalt, siger Anne Neergaard, der også er næstformand

for Teknik- og miljøudvalget i Favrskov Kommune.

Man kan læse hele rapporten ”Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede

laksefiskeri i Gudenåen” på Gudenåkomitéens hjemmeside: www.gudenaakomiteen.dk

Fakta fra rapporten:

• Favrskov, Viborg og Randers kommuner bidrager økonomisk til udsætningen af

lakseyngel i Gudenåen i 2013 med 600.000 kr. i alt. Investeringen bidrager til en

værditilvækst på 2 mio. kr. årligt.

• For at genindføre et rekreativt laksefiskeri - og ultimativt at skabe grundlaget for en 'ny',

selvreproducerende laksestamme - blev lakseprojektet i Gudenåen startet i 1987 af

Randers Kommune. I 1990 begyndte de første lakseudsætninger i Gudenåen.

• Hver lystfiskerfanget laks skaber en lokaløkonomisk omsætning på ca. 6.400 kr. I det lys

giver det laksen en pris pr. kilo på ca. 1.600 kr..

• Der gennemføres i størrelsesordenen 33.900 fiskedage årligt ved nedre Gudenåen og

Lilleåen. Lystfiskeriet skaber ca. 22.500 overnatninger årligt i området.

• Rapporten er bestilt af Gudenåkomitéen, som er et samarbejde mellem 7

Gudenåkommuner, Hedensted, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Viborg, Favrskov og

Randers, om vandmiljø, sejlads og rekreativ anvendelse af Gudenåen.

Kontakt:

Anne Neergaard, formand for Gudenåkomitéen og næstformand i Teknik- og miljøudvalget

Favrskov Kommune, tlf.: 86 96 64 45

Ann Ammitzbo, Natur- og miljøchef, Favrskov Kommune, direkte tlf.: 89 64 52 01 eller mobiltlf.:

23 24 35 84

Side 2

More magazines by this user
Similar magazines