Færgetegninger Paul Bell og Mogens Nørgaard Olesen skrev i 1983 ...

maritime.museum.dk

Færgetegninger Paul Bell og Mogens Nørgaard Olesen skrev i 1983 ...

Færgetegninger

Paul Bell og Mogens Nørgaard Olesen skrev i 1983 bogen Storebæltsoverfarten i 100 år, til bogen fulgte et

tillæg, Udvalgte tegninger af Storebæltsoverfartens færger. Tegningerne i bindet viser opstalt samt et eller

flere af færgens dæk. Udover bogen, har vi i biblioteket en række tegninger på færger, der supplerer og går

udover de færger, der er tegninger af i Bell & Nørgaard Olesens bog, se listen herunder.

På Dansk Færgehistorisk Selskabs hjemmeside http://www.dfhs.dk/ kan man under punktet Færger og

finde tegninger og fotos af danske færger.

Færgenavn Bell Nørgaard Olesen: Færgetegninger på MfS

M/F Arveprins Knud Opstalt

Salondæk

Motorfærgen Asa-Thor Opstalt

Vogndæk

3 ark:

Opstalt

tegninger af de enkelte dæk

2 ark:

Opstalt

tegninger af de enkelte dæk

Motorfærgen Broen Opstalt

Mellemdæk

Dampfærgen Christian IX Opstalt

Vogndæk

Tværsnit gennem kedelrum

M/F Dan 1 ark:

Opstalt

tegninger af de enkelte dæk

M/F Danmark 4 ark:

Opstalt

tegninger af de enkelte dæk

2 sæt

M/F Dronning Margrethe 4 ark:

Opstalt

tegninger af de enkelte dæk

Motorfærgen Dronning Ingrid,

senere Sjælland

Motorfærgerne Dronning Ingrid,

Kronprins Frederik,

Prins Joakim

Opstalt

Promenadedæk

Top af kabys

2 ark

Opstalt

6 dæk

2 sæt

M/F Esbjerg 3 ark:

Opstalt

Dampfærgen Fenris (efter

ombygningen)

Motorfærgen Freia Opstalt

Vogndæk

Opstalt

2 dæk dobbelt tværsnit foran

kommandobroen

Motorfærgen Fyn Opstalt 3 ark:

5 ark:

Opstalt

tegninger af de enkelte dæk

tegninger af de enkelte dæk

2 ark:

Opstalt

tegninger af de enkelte dæk


Mellemdæk Opstalt

tegninger af de enkelte dæk

M/F Fynshav 1 ark:

Opstalt

tegninger af de enkelte dæk

M/F Fynshav (efter forlængelse)

2 ark:

Opstalt

tegninger af de enkelte dæk

Motorfærgen Halskov Opstalt 3 ark:

Opstalt

tegninger af de enkelte dæk

Motorfærgen Heimdal

Opstalt

(før ombygningen)

Motorfærgen Heimdal

(efter ombygningen)

Mellemdæk

Opstalt

Promenadedæk

M/F Helsingør 2 ark:

Opstalt

Isbryderen Holger Danske Opstalt

Mellemdæk

Passagerdæk

1 ark:

Opstalt

tegninger af de enkelte dæk

tegninger af de enkelte dæk

2 ark:

Opstalt

tegninger af de enkelte dæk

2 sæt

Hälsingborg 2 ark:

Opstalt

tegninger af de enkelte dæk

M/F Kalundborg 2 ark:

Opstalt

tegninger af de enkelte dæk

Hjulfærgen Kjøbenhavn Opstalt

Vogndæk

Motorfærgen Knudshoved Opstalt

Brodæk

Motorfærgen Kong Frederik IX Opstalt 3 ark:

Opstalt

Motorfærgen Korsør Opstalt

Vogndæk

3 ark:

Opstalt

tegninger af de enkelte dæk

tegninger af de enkelte dæk

3 ark:

Opstalt

tegninger af de enkelte dæk

Hjulfærgerne Korsør og Nyborg Opstalt

2 dæk

M/F Kronborg 2 ark:

Opstalt

tegninger af de enkelte dæk

M/F Kärnen 2 ark:

Opstalt

tegninger af de enkelte dæk

2 sæt


M/F Morsø 1 ark:

Opstalt

tegninger af de enkelte dæk

Isbryderen Mjølner Opstalt

3 dæk

M/F Najaden 2 ark:

Opstalt

tegninger af de enkelte dæk

2 sæt:

Motorfærgen Nyborg Opstalt

Bådedæk

Top af kaptajnshus

M/F Najaden 2 ark:

Opstalt

tegninger af de enkelte dæk

M/F Nyborg 3 ark:

Opstalt

Dampfærgen Odin

(efter ombygningen)

Opstalt

Vogndæk

Tværsnit af keddelrum set forfra

tegninger af de enkelte dæk

Dampfærgen Orehoved Opstalt

3 dæk

Dampfærgen Prins Christian Opstalt

Vogndæk

Tværsnit set forfra

M/F Prins Henrik 4 ark:

Opstalt

tegninger af de enkelte dæk

M/F Prinsesse Anne-Marie 3 ark:

Opstalt

tegninger af de enkelte dæk

M/F Prinsesse Benedikte Opstalt 3 ark:

Opstalt

tegninger af de enkelte dæk

M/F Prinsesse Elisabeth 3 ark:

Opstalt

tegninger af de enkelte dæk

Motorfærgen Romsø Opstalt

3 dæk

Hjulfærgen Sjælland

(efter ombygningen)

Motorfærgen Sjælland

(før ombygningen)

Motorfærgen Sjælland

(efter ombygningen)

Opstalt

3 dæk

Opstalt

Promenadedæk

Opstalt

2 dæk

2 sæt

3 ark:

Opstalt

tegninger af de enkelte dæk

3 ark:

Opstalt

tegninger af de enkelte dæk


Motorfærgen Sprogø Opstalt

Mellemdæk

Tværsnit ved spant 78 set

Hjulfærgen Store-Bælt

(efter ombygningen til

automobilfærge)

agterfra

Opstalt

Vogndæk

Mellemdæk

3 ark:

Opstalt

tegninger af de enkelte dæk

Motorfærgen Storebælt Opstalt

Mellemdæk

Isbryderen Stærkodder Opstalt

2 dæk

M/F Sønderho 1 ark:

Opstalt

tegninger af de enkelte dæk

Isbryderen Thor Opstalt

3 dæk

Isbryderen Tyr Opstalt

3 dæk

More magazines by this user