2010-2012 Konklusioner fra Nørreådalsprojektet - AgroTech

agrotech.dk

2010-2012 Konklusioner fra Nørreådalsprojektet - AgroTech

Økonomi for leverandørforeningen

Til at varetage fremskaffelse, logistik og handel med de forskellige biomassetyper

til anlægget i Foulum blev der pr. 23. maj 2012 stiftet en

leverandørforening. I leverandørforeningens bestyrelse er repræsenteret

lokale økologiske husdyrproducenter og planteavlere, herunder grønsagsproducenter.

Leverandørforeningen står for køb og salg af forskellige biomasseprodukter

og har følgende indtægtskilder:

• Enggræs, som høstes i Nørreådalen og afsættes til biogasanlægget

• Kløvergræs, som købes af økologiske landmænd i området og afsættes

til biogasanlægget

• Andre biomassekilder som eksempelvis økologisk halm, grønsagsrester

og dybstrøelse

• Afgasset biomasse, som aftages hos biogasanlægget og afsættes til

økologiske landmænd i lokalområdet.

Leverandørforeningen kunne påvise en positiv driftsøkonomi for 2012, og

i det rette optimerede system og med de nugældende handelspriser på

biomasse kan en biomasseleverandørforening opretholde en svag positiv

økonomi for det anvendte scenarium i 2015 (ved opskalering til 500 ha

enggræs). Men systemet er meget følsomt over for ændringer i de valgte

forudsætninger.

Værdien i biomasseleverandørforeningen skabes primært ved behandling af

kløvergræs og i mindre omfang ved behandling af enggræs.

6 7

More magazines by this user
Similar magazines