Åbn publikation i printervenligt format

phmetropol.dk

Åbn publikation i printervenligt format

Med reformen fra 2001 blev elevens personlige

uddannelsesplan også et obligatorisk element

i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

– med inspiration fra erhvervsuddannelserne.

I et udviklingsarbejde, som DEL har gennemført

sammen med sosu-skolerne i Århus,

Silkeborg, Randers og Hammer Bakker, har

projektlederen – og forfatteren til denne publikation

– Torben Størner og lærerne udviklet og

afprøvet forskellige ideer, metoder og modeller

til arbejdet med den personlige uddannelsesplan.

Dels lærernes – dels elevernes arbejde

med planen.

Det er der efterfølgende kommet denne

håndbog ud af. Heri fremgår også, hvordan den

personlige uddannelsesplan kan forstås som et

redskab, og hvad den kan/skal bruges til.

Nogle af forslagene i publikationen er

kendte og anvendes allerede af flere lærere og

lærergrupper. Andre er nyudviklet og afprøvet i

det forsøgs- og udviklingsarbejde, som ligger

bag publikationen.

Efter vores opfattelse kan publikationens

indhold i høj grad medvirke til at kvalificere

arbejdet med den personlige uddannelsesplan i

sosu-uddannelserne.

FORORD

3

Uddannelsesstyrelsen har finansieret det

bagvedliggende forsøgs- og udviklingsarbejde

og udgivelsen af denne publikation. Afslutningsvis

skal bemærkes, at meninger og synspunkter

i publikationen står for forfatterens

egen regning.

Peter Grünbaum

Rektor

More magazines by this user
Similar magazines