Velkommen til Plejecenter Frøavlen. - Svendborg kommune

svendborg.dk

Velkommen til Plejecenter Frøavlen. - Svendborg kommune

Velkommen til

Plejecenter Frøavlen

Lerchesvej 3, 5700 Svendborg

Plejecenter Øst

Svendborg Kommune

1


Velkommen til Plejecenter Frøavlen Side 4

Værdier Side 5

Hvordan får jeg en plejebolig på Frøavlen Side 5

Traditioner+aktivitstilbud Side 6

Indretning Side 7

Huskeliste ved indflytning Side 8

Fællesstuens funktion Side 9

Gæster Side 9

Samarbejde Side 10

Kontaktpersoner Side 10

Indflytning Side 10

Borgerplaner Side 11

”Her er mit liv” Side 11

Samarbejdsbog Side 12

Tilladelse til at udveksle oplysninger Side 12

Bruger- og pårørenderåd Side 12

Tilsyn Side 13

Servicepakke Side 13

Aftale serviscepakke Side 13

Kvalitets-standarder Side 14

IT Side 14

Personale Side 15

Vasketøj Side 15

Værdiboks /økonomi / post Side 15

Købmand / Indkøb Side 16

Adgang til plejeboliger Side 16

Nødkald Side 17

Vedrørende ledsagelse til sygehus, lægebesøg og lignende Side 17

Kørselsordning Side 17

Relevante telefonnumre Side 18

Nyttige links Side 19

Egne notater Side 20

2


I september 2011 startede et rehabiliteringsprojekt på ældreområdet i Svendborg

kommune ”Nye veje til aktivt liv”.

Projektets formål på plejecentrene er, at den enkelte borger skal støttes til et værdigt

liv og til at få en større livskvalitet.

Ud fra borgerens ønsker og behov vil personalet tage udgangspunkt i de ting, som

den enkelte borger kan. Personalet vil støtte borgeren til at bevare færdigheder, der

gør, at borgeren kan deltage mere aktivt i hverdagen.

I løbet af 2012 er der blandt personalet blevet uddannet såkaldte ”hjemmetrænere”.

På sigt får alt personalet uddannelse inden for rehabilitering.

Derudover er der ansat projektterapeuter, som støtter og vejleder de enkelte borgere

samt personalet.

Er der spørgsmål eller ideer til projektet – så spørg personalet eller sektionsleder.

3


Velkommen til Plejecenter Frøavlen.

Denne folder er udarbejdet som en hjælp til dig, der ønsker at flytte ind i en

plejebolig på Frøavlen.

Folderen er en hjælp til at give dig et overblik, over det, der kan være rart at vide

i.f.m indflytningen og hverdagen i huset.

Folderen er et supplement til dialogen mellem dig, dine pårørende og personalet i

huset.

Plejecenter Frøavlen er den del af Plejecenter Øst Svendborg Kommune.

Plejecenter Frøavlen ligger tæt på bymidten og havnen, og er et tilbud til de borgere

der ønsker at bo med livlige og aktive omgivelser.

Frøavlen er en tidligere stor arbejdsplads i Svendborg, der nu er ombygget til boliger.

Plejecenter Frøavlen åbnede den 1. december 2001.

Frøavlen har 48 plejeboliger fordelt på 4 etager samt 6 handicapvenlige boliger med

egen indgang.

Boligerne varierer i størrelse.

De handicapvenlige boliger er ca. 70 m2, mens plejeboligerne er ca. 50 m2,

eksklusiv. fællesarealer.

I stueplan er der mulighed for at benytte et lille træningscenter til fysisk aktivitet, når

rummet er ledigt.

Huset indeholder desuden 11 ejerlejligheder på 4. og 5. sal

Ejerlejlighederne er ikke en del af plejecentret.

4


Værdier

Vi arbejder ud fra Svendborg Kommunes fire fælles værdier:

Helhed i opgaveløsningen

Borgeren i centrum

Læring og udvikling

Trivsel

Vi samarbejder på tværs med interne og eksterne samarbejdspartnere

Vi er åbne overfor nye tiltag

Vi har klare aftaler og målsætninger for det enkelte plejeforløb

Vi arbejder for tryghed og trivsel

Vi har et levende hus og prioriterer mulighed for et aktivt liv

Vi vægter frihed til selvbestemmelse

Vi er idérige og kreative

Vi arbejder opsøgende og er åbne for nye tiltag

Vi er engagerede i vores arbejde og forstår at bruge hinanden

Vi udviser interesse og gensidig forståelse for hinanden

Vi er hver især ansvarlig for et godt arbejdsmiljø

Vi vægter humor

Hvordan får jeg en plejebolig på Frøavlen?

Svendborg Kommunes boligvisitatorer visiterer til boligerne efter en behovsbestemt venteliste.

Det betyder, at de borgere, der har det største behov får en bolig først.

Plejeboligerne lejes af Svendborg Andels-Boligforening.

Du kan søge boligstøtte, varmehjælp samt lån til indskud via Svendborg Kommune.

Det vil sige, at det er din privat lejede bolig med de rettigheder og forpligtigelser, der deraf følger.

Når indskud og 1. måneds husleje er betalt og lejekontrakten er underskrevet, kan du hente 3 nøgler

på SAB´s kontor i åbningstiden.

Ekstra nøgler kan købes ved SAB. Nøglerne bruges både til hoveddøren og plejeboligen.

Boligen skal synes af inspektøren både ved indflytning og ved opsigelse.

5


Traditioner

Vi lægger stor vægt på at holde traditionerne i hævd. Vi gør meget ud af at fejre årets højtider med

bl.a. påske- og julefrokoster.

Vi afholder, hvis vejret og muligheden byder sig, grill-hygge i vores dejlige gårdhave.

Vi holder høstfest med fællesspisning.

Vi har luciaoptog, og vi synger julen ind og serverer gløgg og æbleskiver.

Juleaften er der gudstjeneste om formiddagen eller først på eftermiddagen. Om aften er der juletræ

og sang og der serveres andesteg, rødkål og ria a la mande.

Til langt de fleste arrangementer, inviterer vi også pårørende med.

Der er brugerbetaling for pårørende ved disse arrangementer.

Aktivitetstilbud

Vi tilbyder husets borgere, at deltage i vores hygge/aktivitetsklub 2 gange om ugen tirsdag og

fredag fra kl 10 til 12. Her hygger 4 aktivitetsmedarbejdere og frivillige med forskellige aktiviteter.

6


Indretning

Plejeboligerne indeholder et mindre køkken i.f.m. entre, badeværelse samt stue/soveværelse adskilt

af en skabsvæg.

I køkkenet er der mikroovn, køleskab med frokostboks samt 2 kogeplader, der kan tilsluttes efter

ønske.

I stuen er der telefonstik samt antennestik til fællesantenne.

Der er Kabel TV, med mulighed for at bestille forskellige ”pakker”.

Alle plejeboliger har en lille altan. Der er et kuffertrum til hver plejebolig.

Indretningen i boligerne skal svare til din mobilitet og dit behov for hjælp.

Der skal være plads til at personalet kan hjælpe dig med forflytninger og personlig hygiejne, hvis du

har brug for det. Arbejdstilsynet kræver, at der laves arbejdspladsvuderinger i alle lejligheder.

Der er pæne bøge parket gulve overalt.

Vi anbefaler ikke løse tæpper, da de ofte giver anledning til fald.

Hvis du bruger kørestol og/eller stålift, må du ikke have tæpper på ”gang-arealerne”

Lejligheden indeholder 3 flytbare skabe, en seng og et sengebord, som du kan placere efter ønske.

Derudover er lejligheden ikke møbleret. Ophængning af gardiner, lamper og malerier/billeder, er

ligeledes et ”familiært” anliggende.

Til hver etage hører en møbleret fælles opholdsstue med køkken samt et fælles vaskerum med

vaskemaskine og tørretumbler.

7


Huskeliste ved indflytning

 Bestille flytning af møbler, avis, telefon m. v (nødkald fungerer via fastnet)

 Melde flytning til praktiserende læge, folkeregister, posthus, licenskontoret,

forsikringsselskab m. v (Flyttemappe fås gratis på posthuset).

 Bestille gardiner samt evt. badeforhæng

 Bestille persontransport

 Evt. at afbestille madservice

 Tage stilling til servicepakke

 Samarbejdsbog, medicin, m. v

 Personlige hjælpemidler skal medbringes bortset fra seng, sengebord, lift og nødkald.

 Personligt tøj (vi tilbyder hjælp til vask i vaskemaskine)

 Bøjler

 Vaskbar dyne og hovedpude (gerne 2 sæt i.f.m. inkontinens)

 Sengelinned (min.3. sæt.)

 Alm. Håndklæder (6. stk.)

 Evt. vaskeklude

 Fade til nedre og øvre toilette

 Tandkrus

 Neglesaks, termometer, barbermaskine, ladyshaver

 Bleer (hvis det anvendes)

 Vasketøjskurv

 Affaldsspand

 Toiletbørste

 Tørrestativ – efter behov

 Saftevandskande, drikkeglas

 Opvaskebalje, opvaskebørste

 Evt. kaffemaskine, service, bestik, gryder, m.v. ved behov

 Viskestykker

 Karklude

 Gulvspand med hank, gulvskrubbe med langt skaft, gulvklud, evt. gulvskraber/swaber

med blødt gummi og langt skaft

 Støvsuger må gerne medbringes, men vi har en fælles støvsuger på hver etage.

8


Fællesstuens funktion

Fællesstuen, der er tilknyttet hver etage, er en del af plejeboligerne, og kan benyttes herefter.

Der skal selvfølgelig tages hensyn til, at der er flere mennesker med forskellige

interesser samlet.

Dine pårørende, venner og bekendte har mulighed for at købe kaffe og kage.

Gæster

Da din bolig er privat lejet er der naturligvis ingen begrænsninger i.f.t. besøg.

Dette gælder også i fællesstuen.

Vi har indkøbt 2 gæstesenge, der kan lånes til akutte situationer. Vi har ikke sengetøj.

Ud over det, opfordrer vi til, at du indretter boligen i.f.t. dit og din families behov.

Vi har ingen fælles gæsteværelser.

9


Samarbejde

Når du har besluttet dig for at flytte ind, tilbyder vi en samtale forud for indflytningen.

Ved denne samtale kan vi få talt sammen om alle de praktiske ting ifm. indflytningen.

Ved samtalen deltager primærsygeplejersken eller sektionslederen samt din kontaktperson.

Efter indflytningen vil vi gerne have en samtale mere, hvor vi kan få talt om forventninger til

hinanden, og få lavet forberedelserne til plejeplanerne.

Vi lægger meget stor vægt på et godt og nært samarbejde

Kontaktpersoner

Når du flytter ind får du en kontaktperson.

Det er en stor fordel, hvis alle vigtige aftaler og informationer sker via din kontaktperson.

Hver medarbejder er kontaktperson for 2 – 3 beboere og kan derfor bevare overblikket og det nære

samarbejde.

Indflytning

Når vi skal tage imod dig, vil vi meget gerne have, at datoen er aftalt på forhånd, og at det er en

hverdag om formiddagen (evt. kl. 10.00).

Vi kan så sørge for, at kontaktpersonen er på arbejde og har god tid til at tage godt imod dig og dine

Pårørende.

Hvis du har praktiske problemer i.f.t. din lejlighed kan du altid rette henvendelse til SAB eller du

kan lægge et brev i varmemesterens postkasse i stueetagen i trappetårnet.

10


Borgerplaner

For at sikre en optimal pleje- og omsorgsindsats, udarbejder vi en borgerplan i samarbejde med dig

og evt. dine pårørende.

Det er dig og din nærmeste familie, der bedst kender dine personlige vaner og behov.

Borgerplanerne er også et arbejdsredskab for personalet i hverdagen.

Borgerplanerne tager udgangspunkt i dine ressourcer, færdigheder og i dit livsmønster.

Borgerplanerne gælder for den samlede indsats bl.a. indenfor aktiviteter, personlig hygiejne,

træning og ernæring.

”Her er mit liv”

Hvis du har svært ved at huske, vil vi meget gerne have, at din familie er behjælpelige med at

fortælle os om dine vaner, behov og livshistorie.

Vi har et skema som du og dine pårørende kan udfylde, hvis det kan være en hjælp.

11


Samarbejdsbog

Til brug ved skriftlig information mellem personalet og dine pårørende, får du en samarbejdsbog,

hvor i de vigtigste oplysninger skrives.

Der vil være stor forskel på, hvor meget der skal skrives i denne bog. Det beror på en aftale mellem

dig, dine pårørende og personalet.

Tilladelse til at udveksle oplysninger

Vi må ikke, uden dit samtykke, udveksle personlige oplysninger med eksterne samarbejdspartnere

som f.eks. praktiserende læge og sygehus.

Derfor beder vi dig, underskrive et skema, hvor du giver os tilladelse til at udveksle oplysninger

med relevante samarbejdspartnere vedrørende forhold, der har betydning for dit velbefindende.

Bruger – og pårørenderåd.

Hver etage har et bruger- og pårørenderåd, der holder møde ca. 4 gange årligt. Alle beboere får

referat fra møderne. I fællesstuen er der en mappe, hvori tidligere referater og tilsynsrapporter osv.

opbevares.

Ved møderne behandles emner der er aktuelle og relevante for din hverdag.

12


Desuden har rådet stor indflydelse på indholdet af servicepakken, valg af leverandører osv. Du er

Altid velkommen til at kontakte et at rådets medlemmer.

Telefonnummer findes på opslagstavlen på gangen eller fås ved henvendelse til sektionsleder.

Formand, næstformand, kasserer og 2 suppleanter vælges for 1 år ad gangen pr. 1. april.

Sektionslederen fungerer som sekretær /referent.

Vedtægter kan fås ved henvendelse til sektionsleder.

Tilsyn

Der er tilsynspligt på pleje- og demensboliger. Tilsynene skal sikre, at alle plejeenheder lever op til

de regler og krav, der er indenfor ældreområdet. Vi har årligt anmeldt og uanmeldt kommunalt

tilsyn, samt uanmeldt tilsyn fra enbedslægeinstitutionen, levnedsmiddelkontrollen og

arbejdstilsynet.

Servicepakke

Vi tilbyder en servicepakke, der dækker de fleste af dine daglige fornødenheder på nær den varme

mad. Den varme mad kan leveres kølevacumpakket fra Svendborg Kommunes

køkken.

Du er ikke forpligtet til at købe servicepakken. Servicepakken kan ikke deles.

Prisen er kr. 1.100,- pr. md.

Der er naturligvis frit valg af apotek, frisør, fodterapeut mv. Personalet kan også være behjælpelige

med etablering af kontakt.

Aftale om servicepakke

Forplejning:

Morgenmad: Brød, juice, ost, smør, svesker, marmelade, æg, yoghurt m.v.

Eftermiddag og aften: Kaffe, the, frugt og kager.

Aftensmad: Brød, pålæg, m.v. inkl. drikkevarer, vand, saft, mælk og efter aftale øl og vand.

Rengøringsartikler:

Artikler til rengøring af lejligheder og fællesarealer. Vaskepulver, skyllemiddel, tabs, salt m.v.

Artikler til personlig hygiejne:

Sæbe, shampoo, hudlotion, badeolie, deodorant, tandpasta, kamme, tandbørster m.v

13


(standardprodukter)

Øvrige udgifter til fælles faciliteter (fællesrum):

Videofilm, aviser og blade. Servietter, lys, duge og blomster.

Toiletpapir, køkkenruller, stanniol, affaldsposer, fryseposer, el-pærer mv. aktiviteter, evt. udflugt.

Beløbet dækker ikke:

Varm middagsmad (bestilles særskilt), frisør, fodterapeut, tobak, tøj, kosmetik, slik, private blade,

samt

indboforsikring.

Refusion ved indlæggelse, ferie og lign.

1. Der gives refusion fra første hele fraværsdag og til sidste hele fraværsdag

2. Ved fraflytning gives refusion for hele servicepakken for første hele dag og

måneden ud.

Refusion i forbindelse med sondeernæring

Kvalitets-standarder

1. For borgere der udelukkende indtager sondeernæring gives der refusion for den

andel af servicepakken der vedrører forplejning.

2. For borgere der både indtager alm. kost og sondeernæring gives der refusion efter

en individuel konkret vurdering.

Sektionslederen tildeler hjælp jf. Svendborg Kommunes serviceinformation og kvalitetsstandarder.

Du kan få en kopi af serviceinformationen og kvalitetsstanderne ved at henvende dig til

sektionslederen. Ellers kan du søge yderligere oplysninger på Svendborg Kommunes hjemmeside:

www.svendborg.dk.

Hjælp til rengøring, ydes som hovedregel hver 14. dag.

Du får en serviceaftale med beskrivelse af den hjælp, du visiteret til. Dit behov for hjælp vurderes

og tilpasses løbende.

IT

Vi har en computer i hver fællesstue. Vi undgår derved, at skulle forlade fællesstuen, når vi vil

skrive noget eller lede efter oplysninger,

Borgerplanerne indskrives og personalet dokumenterer deres daglige arbejde på computeren.

Du har naturligvis aktindsigt i dine egne oplysninger, vi skriver ikke noget du ikke må vide. Du kan

også give dine pårørende tilladelse til aktindsigt.

14


Personale

Der er personale i huset hele døgnet

Dagvagterne arbejder fra kl. 7.00 – 15.00

Aftenvagterne arbejder fra kl. 15.00 – 23.00

Nattevagterne arbejder fra kl. 23.00 -7.00

Dag- og aftenvagter er fortrinsvist tilknyttet en etage, men arbejder og hjælper hinanden på tværs i

hele huset.

Vasketøj

Vi vasker dit tøj separat, så det er ikke nødvendigt at mærke tøjet.

Vi vasker, som hovedregel, kun tøj i vaskemaskine og tørrer det i tørretumbler, hvorfor vi håber, du

vil tage hensyn til dette ved køb af tøj.

Vi stryger som hovedregel ikke.

Værdiboks / økonomi / post

Vi vil gerne være behjælpelige med, efter aftale, at videresende, åbne og/eller læse din post for dig.

15


Til hver plejebolig hører en kodet værdiboks.

Den kan du og/eller pårørende selv have koden til, eller personalet kan opbevare penge, bankbog

m.m deri.

Hvis du pga. fysisk eller psykisk handicap ikke er i stand til at varetage egne økonomiske

anliggender, og pårørende eller andre ikke er i stand til at påtage sig opgaven, kan personalet være

behjælpelige.

Kvalitetsstandard for administration, almindelige bankhandlinger, indkøb samt betaling for

servicepakke kan udleveres ved henvendelse til sektionslederen eller læses på hjemmesiden:

www.Svendborg.dk

Der kan evt. søges økonomisk værge / samværge; som udgangspunkt kræves det at der er en formue

på min. kr. 20.000.

Personalet kan være behjælpelige med etablering af betalingsservice, kuvertbetaling og lignende

samt at hæve penge i pengeinstitut max. 1 gang pr. måned. Der må max. hæves kr. 5.000,- og

saldoen på kontoen, hvorfra der hæves, må højest være kr. 20.000,-

Personalet skal altid anvende engangsfuldmagter.

Borgeren skal kvittere for modtagelse af det hævede beløb. Hvor dette ikke er muligt skal 2

medarbejdere kvittere for beløbet. Blanketten med underskrift(er) opbevares i sektionen.

Personalet kan desuden være behjælpelige med at administrere mindre lommepengebeløb.

Vi opfordrer til, at det beløb vi skal administrere er lavest muligt.

Når personalet er behjælpelig med at Administrere lommepenge for en borger, fører de regnskab,

hvor der kvitterers med deres initialer ved hver handling.

Indkøb / Købmand

Varer til fælles brug i.f.t servicepakken, bestilles fælles og leveres 2 gange ugentligt.

Desuden ligger vi tæt på Føtex.

Adgang til plejeboliger

Vi må ikke, uden samtykke, have adgang til dit hjem.

Derfor beder vi dig underskrive et skema, hvor du giver os tilladelse til at have adgang til din

privatbolig. Dette er desuden et krav for at kunne have nødkaldsapparat.

Plejepersonalet har adgang til din bolig via nøgleboks.

Vi må ikke gå ind i din bolig, hvis du ikke er hjemme.

Vi kan godt være behjælpelige med blomstervanding, post med videre i.f.m. ferie og indlæggelse,

men det skal en være individuel aftale med dig.

Du skal aftale med personalet om din bolig skal være låst eller ulåst, når du opholder dig i

fællesstuen.

16


Nødkald

Nødkaldene fungerer via fastnet. Det er derfor nødvendigt at du har et telefonabonnement, for at

kunne tilkalde hjælp.

Telefonlinjen skal være analog, d.v.s. med et gammeldags stik med 3 ben og der må ikke være

koblet særydelser på abonnementet. Det kan fx være voicemail, telefonsvar eller duetfunktion, da

disse vil blokere nødkaldet.

Nødkald virker ikke via en digital forbindelse (fx fibernet, IP-telefoni), da langsom kommunikation

mellem nødkald og vagtcentral kan svigte registrering af nødkaldet.

Hvis du ikke i forvejen har en telefon, der kan flyttes, og du kun har behov for nødkald, betaler

Svendborg Kommune for oprettelse af telefon, mens du selv betaler det løbende abonnement.

Vedrørende ledsagelse til sygehus, lægebesøg og lignende

Personalet kan som hovedregel ikke tilbyde ledsagelse til sygehus, lægebesøg, tandlægebesøg og

lignende.

Hvis pårørende eller andre ikke er i stand til at ledsage dig på det tidspunkt, hvor du er kaldt til

fremmøde, opfordrer vi til, at du eller dine pårørende kontakter sygehus, egen læge eller andre for at

træffe aftale om en ny tid.

Hvor pårørende eller andre ikke kan ledsage dig, må du tage alene af sted.

I så fald sikrer chaufføren ved Falck, Taxa eller VBT, at du kommer frem til det aftalte

fremmødested.

Kørselsordning

Der er en kørselsordning for svært bevægelseshæmmede, der giver mulighed for kørsel i gns. 1.

gang ugentligt til privat formål.

Man betaler en fast abonnementspris pr. kvartal, derudover skal der betales for selve turen.

For yderligere oplysninger samt aktuelle takster se Svendborg Kommunes hjemmeside

www.svendborg.dk

Desuden kan kørsel til læge, øjenlæge, ørelæge og hudlæge samt øvrige speciallæger ske ved

fremvisning af sygesikringsbevis.

For kørsel til tandlæge, fysioterapeut samt kiropraktor henvises der til pensionskontoret, Svendborg

Kommune.

17


Relevante telefonnumre

Plejecenter Øst 62 23 43 00

Plejecenter Frøavlen:

Sektionsleder: Laila Strandhave 62 23 42 75

e-mail: sfrlas@svendborg.dk

Adm. Medhjælper Birgitte Henriksen 62 23 42 76

Sygeplejerske: Mariane Broholm 62 23 42 69

Sygeplejerske: Annette Hjelsvig 62 23 42 68

Fællesstuen, stueetagen 62 23 42 70

Fællesstuen, 1. sal 62 23 42 71

Fællesstuen, 2. sal 62 23 42 72

Fællesstuen, 3. sal 62 23 42 73

Hjælpemiddelkontoret;

Hverdage kl. 8.00 – 13.00 62 23 40 00

Torsdage tillige kl. 15.30 – 17.30

Svendborg Andels Boligforening (SAB) 62 21 19 76

Bregnegårdshaven 7, 5700 Svendborg

Kontortid:

Mandag – torsdag kl. 09.30 – 13.00

Torsdage tillige kl. 15.30 – 16.45

Fredag kl. 09.30 – 12.00

Inspektør: Kasten Brandt

Varmemester: Aage Lauritsen 62 21 19 17

Kontortid mandag og torsdag kl. 8.30 – 9.30

18


Nyttige links

Svendborg Kommune www.svendborg.dk

Svendborg Andels-Boligforening www.svanbo.dk

Demens: www.alzheimerforeningen.dk

Værgemål: www.statsforvaltningen.dk

Serviceloven: www.retsinfo.dk

Egne notaer

19

More magazines by this user
Similar magazines