Nyhedsbrevet - Skiveegnens Lærerforening

dlfskive.dk

Nyhedsbrevet - Skiveegnens Lærerforening

Nyhedsbrevet

Årsrapport

2007/2008

En dag på højskole

For gamle skolefolk vil interessen for skoleformer,

formidling og samvær nok altid være

i højsædet. – Så! – Tilbuddet om en højskoledag

på Seniorhøjskolen i Nørre Nissum

var da heller ikke til at modstå. Det blev starten

på vor nye sæson.

Tirsdag den 18. sept. 2007 kørte en flok

forventningsfulde højskolegæster mod Nr.

Nissum. Turen gik langs Limfjorden, hvor

vi kunne konstatere, at blæsten gik frisk over

vandene denne sensommerdag.

Vi blev særdeles godt modtaget på højskolen

af forstander Erik Sommer. Efter velkomst,

kaffe og kort pause stod programmet på fore­

Nyhedsbrevet juni 2008 · SENIORER

drag, sang og samvær på ægte højskolemaner.

En meget imødekommende, inspirerende

og underholdende Erik Sommer gav os en

smagsprøve på en højskoledag i dejlige omgivelser

på en moderne skole.

Eftermiddagen bød på udflugt i omegnen,

og vi skulle naturligvis også lige fornemme

havet mod vest. Ved Bovbjerg blev der tid til

at se kunst og til en tur i fyret. Blæsten var

hård, og havet viste tænder denne dag, så kun

de “barske” lod sig friste af en strandtur.

Videre gennem Fjaltring, Gjeller Odde og

Lemvig og tilbage til Skolen. Her sluttede

dagen med en orientering omkring skolens

tilbud og virke samt en rundvisning gennem

lokaler, værelser og have.

s

e

N

I

O

r

e

r

skiveegnens

Lærerforening

Kreds 143


fortsat fra forsiden

Besøget på Seniorhøjskolen kunne godt sætte et højskoleophold

på ønskelisten – så – måske skal ferieturen

næste gang være et ophold på en moderne højskole?

At være hjertetransplanteret

Onsdag den 3. okt. 2007 var Torben Brask vores gæst,

og temaet var – at være hjertetransplanteret.

Han fortalte om den svære beslutning omkring operationen,

og hvad det også betyder for de pårørende til

både donor og modtager.

Det er nu 13 år siden Torben Brask gennemgik en

sådan hjerteoperation, og han fortalte om oplevelser i

forbindelse med forløbet.

En positiv beretning fra et menneske, der har været

tæt på livets kant.

Besøg på Kulturcenter Limfjord

Onsdag den 7. nov. 2007 mødtes vi med direktør

Gunner Simonsen og Hans E. Nielsen på Kulturcenter

Limfjord. Her fik vi en grundig og informativ gennemgang

af centrets aktiviteter og forretningsstruktur,

og de fortalte om vilkår og hverdag på den store arbejdsplads.

Centret har forstået at sætte Skive på landkortet,

og mange store navne har oplevet et glad og talstærkt

publikum til de mange arrangementer. Kulturcentret

omfatter 2 store haller – en koncertsal – 3 biografer –

en restaurant – cafe og en tilknyttet svømmehal med

motionscenter.

Efter kaffen viste Gunner Simonsen rundt i det

store kompleks, og vi nød denne dag at kunne komme

bag scenen, i garderoberne og i operatørrummet.

Stedet nyder gavn af en trofast og dygtig medarbejderstab,

og orden, venlighed og rene omgivelser er en

selvfølge for gæster og brugere af det store “hus”.

Et plus for Skive !

Medier og ytringsfrihed

var vort næste emne. Redaktør Ole Dall ­ Skive Folkeblad

­ indledte onsdag den 6. feb. 2008 med at minde

os om den frihed i skrift og tale, vi nyder godt af i

Danmark. Værdier, som vi til hverdag betragter som

selvfølgeligheder, men som vi får øje for, når de selv

samme friheder knægtes under regimer i andre dele

af verden. Vi har tilkæmpet os disse friheder gennem

historien, men må fortsat værne om deres beståen.

Der er dog grænser for, hvad vi kan tillade os at trykke

eller sige. Friheden må aldrig dække over forfølgelse,

injurier, racisme og andre usaglige angreb, og skulle vi

føle os krænket, har vi ret til at tage til genmæle og evt.

hente hjælp hos vore domstole.

Den frie presse har også en etisk forpligtigelse til at

vurdere, hvad bladet vil stå inde for. Vi ved, at ikke alle

blade har de samme grænser for, hvordan nyhedsstoffet

sorteres og håndteres.

Sproget kan være finurligt. Lune og humor er en

del af den “skjulte” tone, så når en fremmed bliver en

del af selskabet og tolker budskabet anderledes end

afsenderen havde tiltænkt det, er der grobund for misforståelser,

vrede og forargelse. Vi så, hvor slemt det

kunne gå, da J.P.`tegninger gik verden rundt. Alligevel

skal vi holde fast i vore holdninger, kultur og dansk

egenart, som har båret os gennem historien og gjort

landet til et godt sted at leve.

At tage del i den offentlige debat er at tage ansvar

som medborger og være med til at skabe et fortsat levende

samfund.

Samspil mellem religioner

blev næste tema, da seminarielektor Birgit Madsen

ind ledte eftermiddagen den 5. marts 2008.

Vort annoncerede emne “Islam” blev drejet mod

fællesreligiøst arbejde, dialog og udveksling mellem

religioner. Birgit Madsen havde gjort studier ved

Henry Martyn Institute i den nordlige del af Sydindien,

og det var indtryk og erfaringer fra dette ophold,

vi gennem billeder og fortælling fik indblik i. Stedet

Mariager Kirke er en Birgittinerklsoterkirke oprettet som

en underafdeling af Maribo kloster og indviet i 1446.

Skiveegnens Lærerforening


fungerer som forskningscenter for kristne, muslimer

og hinduer og drives for private midler. Hverdagen

handlede om undervisning i forsoningslære og dialog

mellem religioner, og der blev arbejdet med øvelser i

samtale og konfliktløsning mellem forskellige religiøse

retninger.

I forbindelse med centret drives en skole for ca. 350

forældreløse børn, der her trods relativ få midler får

undervisning og en tryg base i livet.

Det var dejligt at se et sådant velfungerende sted,

som seriøst og helhjertet arbejder på mellemfolkelig

forståelse og accept af forskellige traditioner og religioner.

Forårstur til Mariager

løb af stabelen den 7. maj 2008. Denne gang rejste vi

mod øst – mod Rosernes by – Mariager. Byen lever

gerne op til sit navn, men vi var dog lidt for tidligt på

færde til at forvente roser i flor. Til gengæld var byen

pyntet med blomstrende buske og træer, så blomsterfloret

var på plads.

Første stop var Mariager Klosterkirke. Et bygningsværk

i særklasse fra 1400­tallet. Sammen med

det tilstødende Birgittinerkloster har komplekset

været 5 gange større end det fremstår i dag og var da

hjemsted for både nonner og munke. I dag tjener den

høje, lyse kirke som sognekirke og besøgende imponeres

af mødet med det flotte kirkerum.

Der blev tid til en lille køretur langs fjorden til de

gamle cementfabrikker og videre til Hohøj. Her nød vi

den medbragte frokost. Den gamle 12 m høje gravhøj

fra ca. 1400 f. Kr. er Danmarks største bronzealderhøj,

og stedet har været centrum for mange forsamlinger

Orientering

På onsdagsmøderne er vi også

i år blevet bragt vidt omkring

– både i emner og geografi. Vi

håber at det travle pensionistliv

også fortsat giver plads til vores

onsdagssammenkomster. Hvis du

er nypensioneret, vil vi byde dig

velkommen til vore onsdage, som

oftest afvikles i Resen Sognehus.

Nyhedsbrevet juni 2008 · SENIORER

Vi hører foredrag, synger, drager

ud omkring og får en snak over

kaffen. Mød bare op og tag din

ægtefælle med – uanset erhverv.

I næste års program har vi en

tur til Berlin i støbeskeen. Da det

kræver lidt betænkningstid og

måske lidt planlægning – også for

jer, vil vi varsle i god tid. Vi tænker

foreløbig på 3­4 dage i maj 2009.

Når vi mødes igen, vil vi høre, om

Danmarks Saltcenter er Nordens eneste oplevelsescenter

for salt – og alt, hvad der har med salt at gøre.

og folkemøder. Navne som St. St. Blicher, Nis Petersen

og Jeppe Åkjær forbindes med stedet.

Sidste etape af turen gik til Mariager Saltcenter.

Her bød det på “underjordisk” rejse i saltets historie

lige fra forekomster, udvinding og anvendelse til

den politiske, kulturelle og handelsmæssige rolle, som

saltet har spillet op gennem tiden. I udstillingen vistes

plancher, modeller, redskaber og dokumenter, der

bekræftede saltets enorme betydning.

Butikken fristede til indkøb af diverse helbredende

produkter og for de badelystne, var der mulighed for

en dukkert i det saltholdige vand. Efter en lille bytur i

de smalle gader sluttede vi med stort kaffebord på restaurant

“Landgangen”, hvorfra vi kunne nyde udsigten

over Mariager fjord.

Referent Else Dalsgaard

der er interesse og mulighed for

en sådan tur.

Jeg vil også gerne gøre opmærksom

på vores hjemmeside

www.dlfskive.dk

Her vil der løbende komme nyt

fra kredsen, og under ”pensionistforeningen”

kan du finde lidt om

vore arrangementer.

Bestyrelsen, Else Dalsgaard


Dato Kl. Sted Program Tilmelding

Onsdag d.

3. september

2008

Onsdag d.

8. oktober

2008

Onsdag d.

5. november

2008

Onsdag d.

4. februar

2009

Onsdag d.

4. marts 2009

Onsdag d.

6. maj 2009

Nyhedsbrevet

Nyhedsbrev for pensionerede medlemmer

af Danmarks Lærerforening,

kreds 143, Skiveegnens Lærerforening

Redaktion: Leif Primdal

Juni 2008

Oplag 350 stk.

Layout & sats:

Kalligraf v. Søren Kappel Schmidt

Tryk: Thorvig Tryk, Skive

Kredskontor

Østerbro 5, 7800 Skive

tlf. 9751 1490, fax 9751 1407

Email: 143@dlf.org

www.dlfskive.dk

8.00 Resen

Sognehus

og

Skive Kirke

15.00 Resen

Sognehus

15.00 Resen

Sognehus

15.00 Resen

Sognehus

14.00 Inventa,

Industrivej,

Rødding.

Til opslagstavlen

Pensionerede lærere 2007-2008

Besøg på Børglum Kloster. Derfra går

turen til Lønstrup. Begge besøg er med

guidet rundvisning. Vi ser også Mårup

kirke.

Formiddagskaffe, frokost, eftermiddagskaffe

og middag sørger vi for.

Pris 225,- kr.

Skives borgmester Flemming Eskildsen

har sagt ja til at besøge os og vil berette

om ”Kommunen set fra oven”.

“Mit liv som krofatter”! En munter

eftermiddag venter os. Jens Peter Skov,

Sallingsund Færgekro lægger vejen forbi

Resen Sognehus.

Gertrud Kudsk har et spændende

foredrag med til os: ” Et krav fra

undervisningsministeriet blev en dille for

mig. Den er smittefarlig!”

Vores virksomhedsbesøg går denne gang

til Inventa, Industrivej 1-3 i Rødding.

Virksomheden fremstiller inventar til

Coop, Føtex m.fl.

Vi mødes ved virksomheden kl. 14.00.

Da der har været fremsat flere ønsker om

en tur til Berlin, har vi valgt at lade den

lille udflugt stå åben.

I stedet beder vi interesserede hurtigst

muligt at tilbagemelde, om I ønsker at

deltage i en bustur til Berlin

Kontorets åbningstider

mandag-torsdag kl. 9°°-15°°

fredag kl. 9°°-13°°

Pensionistforeningens

bestyrelse

Formand:

Peter Kristian Fløj-Jensen

Skovvænget 22, Rødding

7860 Spøttrup

tlf.: 97 56 11 98

pkfj@dlgtele.dk

Næstformand:

Birgit Bjerregard

Erantisvej 4

7850 Stoholm

tlf.: 97 54 11 23

erlingpe@os.dk

JA – efter først til

mølle princippet.

Dog senest 25/8

Til Kredskontoret

eller

Birgit Bjerregaard

Tilbagemelding til

Birgit Bjerregaard

på tlf. 97 54 11 23

mail:

erlingpe@os.dk

eller til kredsen på

tlf. 97 51 14 90

mail: 143@dlf.org

Kasserer:

Eigil Andersen

Hedevænget 5, Dommerby

7800 Skive

tlf.: 97 53 52 90

ka_skive@post12.tele.dk

Sekretær:

Else Ingemann Dalsgaard

Skivevej 126 A, Sjørup

8800 Viborg

tlf.: 97 54 86 20

else@fibermail.dk

Bestyrelsesmedlem:

Jens Overgaard

Frederiksdal Allé 30

7800 Skive

tlf.: 96 14 99 41

jens.overgaard@getznet.dk

More magazines by this user
Similar magazines