Referat af bestyrelsesmøde mandag den 21. maj 2013 - SF

sf.dk

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 21. maj 2013 - SF

SF Aalborg Løkkegade 20F 9000 Aalborg www.sf-aalborg.dk Referat af bestyrelsesmøde mandag den 21. maj 2013 Til stede: Jørgen E Jensen, Finn Karstenskov, Selmer Nielsen, Inge, Hanne Dam, Allan Norré Pedersen, Bjarke, Lars Hoffmeyer Novrup, Jacob Vestergaard, samt Inge Ibsen Fomcenco og Jørgen Andersen. Afbud: Lisbeth Bech Poulsen, Nikolaj, Anders Hind, Jane Østergaard, Britta Mølgaard, Per Jacobsen, Kristian Klitgaard og Jens Toft-Nielsen. 1. Godkendelse af dagsorden Punkter fra Jens Toft-Nielsen tages på næste møde. Andre punkter er tilføjet. 2. Orientering fra Folketinget ved Lisbeth Punktet udgået. a. Hammer Bakker Der kører en sag om, hvorvidt Aalborg Kommune skal sælge en bygning i Hammer Bakker til Kriminalforsorgen, som skal bruge bygningen som udslusningsted for folk, der har været i fængsel, og som skal forberedes på tilværelsen udenfor murene. Jørgen Andersen har stillet en række spørgsmål til forvaltningen, hvor han vil have oplyst hvor mange der er anbragt på institutionerne som har straffeattester, og om hvor mange tilfælde der har været af vold, trusler, chikaner etc. de sidste 20 år i området ved Bakkerne. Han vil også have oplyst om der tidligere har været afholdt orienteringsmøder, høringer etc. før man har anbragt folk med en kriminel fortid. Han antager og ved, at der er folk med en kriminel fortid deroppe. SF vil gerne se på alternative steder til et udslusningssted og om kommunen selv har behov for bygningen, sagen bedes udsat.


SF Aalborg Løkkegade 20F 9000 Aalborg www.sf-aalborg.dk b. Rengøring Stram op. SFU bedre til at rengøre køkkenet om torsdagen. 3. Orientering fra a. Byråd, Kommunalpolitisk Baggrundsgruppe Planer for Trekanten, Aalborg Øst. Forslag om at flytte aktiviteterne til sundhedshuset og lave noget andet på stedet. Omstruktureringer i skoleforvaltningen. Baggrundsgruppen skal i gang igen efter sommerferien, der skal snakkes budget. b. SFU Periode med stilstand. Eksamenstid. c. SF Nordjylland Kom til regionens møder og hør nyt fra Landsledelsen. Der er repræsentantskabsmøde 28. maj, hvor der skal vedtages valggrundlag. Der søges kandidater til B-listen, partiforeninger skal indstille. 7. september planlægges valgkamps kick off for hele Nordjylland. 4. Meddelelser a. Nyt fra formanden Et byrådsmedlem fra S har meldt sig ud og opretter sin egen liste til valget og vil gerne med i valgforbundet. Det får han lov til. Historikken skal med, når kandidaterne melder vores politik ud i valgkampen. Supercykelsi skal med når vi laver budget i efteråret. b. Nyt fra kassereren Halvårsregnskab august. Ikke tømme pengekassen helt til valgkampen. c. Nyt fra andre Intet


SF Aalborg Løkkegade 20F 9000 Aalborg www.sf-aalborg.dk 5. Byrådsvalget Valgudvalget har afholdt møde med kandidaterne. 6. Rengøringsplan og Aktivitetsplan Overhold rengøringsplan. FU laver aktivitetsplan for efteråret. 7. Eventuelt Internet i lokaler – vi skal have en bedre og mere stabil løsning. Jacob undersøger hos Stofa og TDC. Jacob køber småting til køkkenet. Pia Olsen Dyhr besøger Nordjylland i august. Vi bør finde mulige kandidater til Europaparlamentsvalg.

More magazines by this user
Similar magazines