21.09.2013 Views

Kirkebladet

Kirkebladet

Kirkebladet

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

december 2012

januar februar 2013

Kirkebladet

Strøby, Valløby & St. Tårnby sogne

1


2

”Tak

for denne gang”

og ”Goddag

og velkommen”

Snart er det kirkens nytår. Denne dag falder nemlig

ikke sammen med det kalendernytår, vi fejrer

på vore breddegrader. Nej, det kirkelige nytår

falder første søndag i advent. Derfor er det også

dagen, hvor det gamle menighedsråd siger farvel

og tak, og det nye menighedsråd officielt træder

til. Dette sker hvert fjerde år, som en rådsperiode

strækker sig over.

De tre menighedsråd, vi har i St. Tårnby, Valløby

og Strøby, er alle blevet forskånet for kampvalg.

I St. Tårnby er ingen trådt tilbage, men et par

ekstra suppleanter trådt til. Derfor ser rådet nu

således ud: Boris Thomhav, Karina Odefey, Susanne

Kruse, Hanne Krogh og Mogens Sivertsen,

suppleanter Lena Svendsen, Johnny Dyberg

Nielsen og Poul Christiansen.

I Valløby og Strøby er mange trådt tilbage efter

års solidt arbejde og hjerteligt engagement. Der

er både trådt nye stærke kræfter til i de to råd, og

dygtige folk er blevet. De to råd ser derfor ud som

følger:

Valløby: Hans Andreas Petersen, Aase Hansen,

Jørgen Møller Jensen, Bettina Ambo Boserup og

Birgit Serup Nicolaisen. Suppleanter: Kate Terese

Knudsen, Morten Pedersen og Hanne Deckmann.

Strøby: Benny Stryg, Ellen Spandet, Susanne

Mejborn, John Hansen, Marianne Ebbesen, Peder

Høyer, John Trap Andersen, Alice Gaardsøe, Peter

Leerberg.

Suppleanter:

Ninne Poulsen, Poul Nørby.

Slutteligt og på den mindre teoretiske side: Vi –

alle kirkefunktionærer, menighedsrådsmedlemmer

og præster – glæder os afsindigt til at komme i

gang med at lave kirke for netop dig! At mærke og

prøve nye tendenser og holde fast i gode, gamle

traditioner.

Vi hører gerne din mening, så husk, at alle

menighedsrådsmøder er offentlige, og alle kan

henvende sig med en god sag, et problem eller en

spændende udfordring, jfr. menighedsrådsloven.

Tak til alle jer, der har trukket læsset de sidste fire

år og meget længere end det. Og velkommen til alle

nye medlemmer, der skal skabe nye profiler i den

fantastiske institution, vores kirke nu engang er.

Af Sognepræst Stine Lene Hansen

”Jeg brød et løfte”

- hvorfor?

Dorthe Emilie Røssell fortæller:

Med udgangspunkt i min erindringsbog

`Jeg brød et løfte` fra 2007

fortæller jeg i foredraget om, hvordan

det var at vokse op som lille pige under

besættelsen 1940-45, og hvordan min

far tog mig med i modstandsarbejdet,

bl.a. som kurér med min dukkevogn.

Hvordan jeg måtte opleve at se min far

blive tortureret af Gestapo for at få mig

til at røbe min viden om mine forældres

virke i modstandsarbejdet. Jeg tav.

Ved befrielsen lovede jeg min far at tie

om vores virke. Løftet holdt jeg i 60 år,

før jeg valgte at bryde det.

Den 22. januar

kl. 19.00

Jeg fortæller om, hvordan det har

været at leve med tavsheden i alle disse

år. Hvordan det har været at bryde

løftet ved at skrive min erindringsbog,

og hvordan mit liv er forandret.”

Vel mødt til en spændende og interessant

aften i St. Tårnby Forsamlingshus.

3


4

Så blev det jul i … St. Tårnby,

Valløby og Strøby kirker

Ingen jul uden traditioner. Julen er kort i år, da første søndag i advent

falder sent. Til gengæld er den sprængfyldt med gudstjenester, idet juleaften

falder en mandag. Så kom og få et hav af juleoplevelser i de tre kirker.

Jul i Strøby Kirke De 9 læsninger i Strøby Kirke

førSte Søndag i adVent, søndag den 2. december,

holdes der højmesse i Strøby Kirke kl. 10.30,

hvor julen synges ind og de første vingesus af julen

kan mærkes. Vi tænder naturligvis det første lys i

adventskransen.

luciagudStjeneSte søndag den 9. december

kl. 15.00, hvor pigekoret hjælper os med at komme

i julestemning under ledsagelse af korleder Maria

Høyer og organist Vibeke Vanggaard. Vi skal både

synges for og synge med og naturligvis opleve det

stemningsfyldte luciaoptog.

de 9 læSninger se næste side.

fjerde Søndag i adVent skal vi traditionen tro

synge nogle af de ældre julesalmer, som vi ofte går

glip af i de hitlister, vi ellers bygger vores julemusik

op omkring. Dette foregår ved en højmesse søndag

den 23. december kl. 10.30.

juleaften er der traditionen tro tre gudstjenester

i Strøby Kirke: Kl. 11.00 børne- og familiegudstjeneste,

kl. 13.00 og kl. 15.00 traditionelle julegudstjenester.

førSte juledag er der stemningsfyldt højmesse

kl. 10.30.

nytårSdag skåler vi godt nytår efter gudstjenesten

kl. 16.00.

Julehjælp

Man kan ansøge om julehjælp ved

at hente et ansøgningsskema på

kirkekontoret eller skrive et brev om,

hvorfor man søger julehjælp. Ansøgningerne

skal være kirkekontoret i

hænde senest den 10. december, og alle

vil få besked senest den 17. december.

Alle ansøgninger vil blive behandlet

under tavshedspligt.

På menighedsplejens vegne

Janne Melcher

onSdag den 19. december kl. 19.00 kan

kirkegængerne i Strøby Kirke glæde sig til en

musikgudstjeneste for alle sanser og med meget

fornemt besøg.

Selveste Maria og Josef vil gæste os, og med sig

har de de tre vise mænd, et væld af engle, hyrder,

får, og hvad der ellers hører sig til, når vi i ord og

toner skal høre, hvordan det gik til dengang for

længe siden i Betlehem.

Denne aften har Strøby Kirkes Pigekor slået sig

sammen med ølsemagle Kirkes Pigekor, og vi kan

love jer, at sammen kan de to kor få jer i den rette

julestemning. Så kom og hør englene synge den

19. december kl. 19:00.

Skulle man have lyst til en forsmag, opføres

musikken med krybbespil i ølsemagle Kirke

Søndag den 16. december kl. 14:00 med

begge kor.

Velkommen til alle

Stine Lene Hansen, Karin Louw, Vibeke

Vanggaard og Maria B. Høyer

Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Strøby Kirkes Pigekor

Ølsemagle Kirkes Pigekor

5


Jul i Valløby Kirke

førSte Søndag i adVent, søndag den 2.

december kl. 15.00, holder vi en festlig gudstjeneste

i Valløby, hvor vi tænder det første lys i adventskransen

i den mørke tid. Julens toner slås an, og

stemningen af jul vil fi nde vej ind i vore julehjerter. Vi

skal høre en af julens gode fortællinger. Børnekoret

medvirker. Om formiddagen er der julebørneteater i

præstegården med borgerforeningen som værter, og

efter gudstjenesten tændes juletræet på kirkepladsen

af julemanden, og der uddeles godteposer i forsamlingshuset,

også med borgerforeningen som værter.

Se dagspressen for yderligere information.

Julekoncert

med lucia-optog

– både for børn

og voksne

tirSdag den 11. december kl. 18.30

Kom og syng julen ind sammen med Valløby

Kirkes Børnekor. Vi synger julesalmer, lytter til

juleevangeliet og hører Børnekoret optræde i

luciaoptog med bl.a. Michael Bojesens elskede

”Luk julefreden ind”.

Maria B. Høyer medvirker denne aften som

solist akkompagneret af kirkens nye organist

Niels Andersson.

Efter koncerten byder vi på glögg, pebernødder

og brunkager i våbenhuset og ønsker hinanden

en god jul.

Graveren kan altid træff es

på kirkegården hver tirsdag

tredje Søndag i adVent, søndag den 16.

december kl. 10.30, holdes der julehøjmesse

efter det traditionelle mønster, vi genkender fra

vores andre søndage, men krydret med julen.

juleaften holdes julegudstjenesten kl. 15.00

for hele familien.

anden juledag skal vi synge de salmer, vi

ikke nåede juleaften, og høre det mere alvorlige

julebudskab her på Sankt Stefans dag ved en

højmesse kl. 10.30.

nytårSdag, tirsdag den 1. januar, er der

kransekage og et glas vin efter gudstjenesten

kl. 14.00.

Jul i St. Tårnby Kirke

Da der ikke er indkommet andre lister til

menighedsrådsvalget den 13. november,

har vi ”Fredsvalg” i St. Tårnby, hvilket

indebærer, at det gamle menighedsråd

fortsætter – alle 5! ”Og vi byder samtidig

velkommen til to nye suppleanter, nemlig

Lena Svendsen og Johnny Dyberg Nielsen.

I det næste Kirkeblad til marts vil vi

præsentere alle menighedsrådsmedlemmer

med konstitueringsposterne.

Julehyggeklippegudstjeneste!

Traditionen er hævdvunden,

så igen i år søndag den 9. december

kl. 12.30 i St. Tårnby Kirke:

Eft er gudstjenesten samles vi i

Forsamlingshuset til førjulehygge,

hvor vi klipper julestads til juletræet.

Der vil kunne købes æbleskiver,

glögg og andre drikkevarer.

Kaff en er selvfølgelig med i prisen.

Det vil være en fordel selv at have

sakse med!!!

Helligtrekongersa

ft e n

Helligtrekongersaften er vel nok traditionsmæssigt

den aften, hvor vi bærer julen ud, pakker juletræet

sammen, sætter juletræstingene på loftet

og tager fat på det nye år. Derfor vil vi traditionen

tro invitere til aftengudstjeneste/nytårskur

i St. Tårnby Kirke den 6. januar kl. 19.00, hvor

vi efter gudstjenesten vil ønske hinanden ”Godt

Nytår” med et glas champagne og kransekage.

Da det er en familiegudstjeneste, vil der være

sodavand til børnene.

Menighedspleje!

St. Tårnby Menighedsråd har oprettet en fond,

som vi kalder ”Sognets Menighedspleje”.

Fonden har til formål at hjælpe betrængte sognebørn,

som af en eller anden årsag er kommet

ud af trit med julestemningen.

Vi kan hjælpe – ikke med penge – men med

mad med mere, så man kan holde jul med

børnene og familien. Og få lidt af juleglæden ind

i stuerne.

Hvis I mener, I har behov for hjælp, så ring til

sognepræst Stine Lene Hansen eller menighedsrådets

kontaktperson.

Vi har begge tavshedspligt – så kontakt os

endelig. Gerne inden jul! (Telefonnumre står i

bladet).

6 7

Foto: Jørgen Chr. Jørgensen


Kalender december januar 2012 februar Strøby, Valløby & St. Tårnby sogne

dato Strøby Vallø St. tårnby præSt naVn

december

Søndag d. 2. december 10.30 gudstjeneste 15.00 gudstjeneste janne melcher 1.søndag i advent

Søndag d. 9. december 15.00 gudstjeneste 12.30 juleklippegudstjeneste Stine lene hansen 2. søndag i advent

tirsdag d. 11. december 18.30 julekoncert

Torsdag d. 13. december 14.30 Eftermiddagsmøde

Søndag d. 16. december 10.30 gudstjeneste 9.00 gudstjeneste janne melcher 3. søndag i advent

onsdag d. 19. december 19.00 ni læsninger Stine lene hansen

Søndag d. 23. december 10.30 gudstjeneste janne melcher 4. søndag i advent

mandag d. 24. december 11.00 13.00 15.00 gudstjeneste 15.00 gudstjeneste 13.00 gudstjeneste Stine lene hansen – janne melcher juleaften

tirsdag d. 25. december 10.30 gudstjeneste 9.00 gudstjeneste janne melcher juledag

onsdag d. 26. december 10.30 gudstjeneste Stine lene hansen 2. juledag

Søndag d. 30. december 10.30 gudstjeneste Stine lene hansen julesøndag

januar 2013

tirsdag d. 1. januar 16.00 gudstjeneste 14.00 gudstjeneste Stine lene hansen nytårsdag

Søndag d. 6. januar 10.30 gudstjeneste 19.00 gudstjeneste janne melcher hellig 3 konger

Torsdag d. 10. januar 14.30 Eftermiddagsmøde

Søndag d. 13. januar 10.30 gudstjeneste 9.00 gudstjeneste Stine lene hansen 1. s.e.h.3k.

lørdag d. 19. januar 11.00 dåbsgudstjeneste

Søndag d. 20. januar 10.30 gudstjeneste janne melcher Sidste s.e. h.3k.

tirsdag d. 22. januar 19.00 Sogneaften i St. tårnby forsamlingshus

Søndag d. 27. januar 19.00 Stilleaftensgudstjeneste 10.30 gudstjeneste 9.00 gudstjeneste Stine lene hansen Septuagesima

februar

Søndag d. 3. februar 10.30 gudstjeneste 9.00 gudstjeneste janne melcher Seksagesima

Søndag d. 10. februar 15.00 fastelavnsgudstjeneste 10.30 gudstjeneste 12.30 fastelavns-gudstjeneste Stine lene hansen fastelavn

Torsdag d. 14. februar 14.30 Eftermiddagsmøde

Søndag d. 17. februar 10.30 gudstjeneste eigil andreasen 1. søndag i fasten

Søndag d. 24. februar 9.00 gudstjeneste eigil andreasen 2. s. i fasten

onsdag d. 27. februar 19.00 jazz meditation

Kirkebilen kører til alle gudstjenester og aktiviteter

Til Strøby og Valløby kontaktes Strøby Turist på telefon 2211 1313 dagen før inden kl. 18.00,

lørdag dog inden kl. 12.00.

Kirkebilen er for alle i sognet, der ikke kan komme til gudstjeneste eller sognearrangementer ved egen hjælp.

Til St. Tårnby kontakt Boris Thomhav på telefon 2028 2237.

8 9


10

Valløby og St.

Tårnby kirker har

fået ny organist

Vibeke Vanggaard, Som er organiSt Ved Strøby kirke,

Var med i udVælgelSeSproceSSen og fortæller:

Det har været en lang og spændende proces at

fi nde den rette efterfølger til organiststillingen,

efter at Birgit Pedersen opsagde sin stilling

her i sommer. Da vi mødte Niels Andersson til

samtale og prøvespil, var vi dog ikke i tvivl om,

at vi havde fundet den rigtige person – med et

glimt i øjet, hjerte for kirkemusikken og en solid

ballast i jazzmusikken. Det er dog ikke kun Valløby

og St. Tårnby kirker, som får glæde af den

nye organist. Også Strøby Kirke kommer til at

møde ham, når jeg holder fri. Det er med stor

glæde, menighedsråd og ansatte byder Niels

Andersson velkommen, og vi håber, at I alle vil

tage godt imod ham og nyde hans musik!

jeg har bedt niels fortælle lidt om sig selv:

”Jeg hedder Niels Andersson og er ansat pr. 1.

november som den nye organist. Jeg er blevet

bedt om at lave en lille præsentation af mig

selv, som handler lidt om, hvorfor en autodidakt,

garvet såkaldt rytmisk pianist, bosiddende

på Amager uden bil, bliver kirkeorganist

i Valløby og St. Tårnby.

For 5 år siden havde jeg brug for at lære nyt

som musiker efter mange år som freelance

pianist. Min storebror er organist i Hune Kirke

(v/ Blokhus) og jeg tænkte, at jeg ville lære at

spille kirkeorgel. Så jeg søgte ind på Sjællands

Kirkemusikskole i roskilde og gik 2 år

på basisuddannelsen, men havde stadig som

pianist en masse job og koncerter med mange

bands og kor, som jeg har haft de sidste 15-20

år. Efter basisuddannelsen tog jeg PO-uddannelsen

og blev færdig i juni i år.

Med den tanke at tage færre pianistjob og

fordybe mig mere i kirkemusikken valgte

jeg at tage PO’en på 2 år for at få SU. Men

pengene blev lidt små, så jeg solgte bilen,

opsagde internettet og smed tv’et ud, fi k fat

på en gammel mobil uden netadgang, sparede

en masse penge og fi k masser af tid. Lidt

ligesom i Matt.19.21 om at sælge alt - bare i en

miniudgave.

Så blev jeg opfordret til at søge en lille stilling i

Hellested-Smerup-Spjellerup-Vemmetofte som

organist. Den har jeg haft siden juni 2012, men

nu er jeg her. Og i august blev jeg korleder for

Børne- Ungdomskoret i Hylleholt-roholte. Så

jeg er super glad for den drejning, jeg fi k lavet

på musikkarrieren. Jeg nyder meget at spille i

kirke - og jeg elsker at spille til kor; det har jeg

altid gjort.

For 5 år siden kunne jeg ikke ane, at jeg nu

skulle få en stilling her, som gør, at jeg ikke er

afhængig af freelance-tilværelsen - så tak, fordi

I valgte mig som ny organist.

Og husk, at hvis I ser en smilende cyklist

mellem lokalbanen og kirkerne uanset regn og

slud, så er det mig! Glæder mig til at møde jer

og lære sognene at kende.”

E ermiddagsmøder

Efteråret med de smukke farvenuancer på træer og

buske er ved at være ovre, bladene falder, og om kort

tid har vi jul og nytår, hvorefter vi ser frem til det nye år,

hvad det vil bringe og få til at spire frem.

Til eftermiddagsmøderne har vi for det kommende år

igen prøvet at sammensætte et program med lidt for

enhver smag af både spændende foredrag og musikalsk

underholdning.

torSdag den 13. december kl. 14.30 i kirkeladen

har vi traditionen tro julehygge med oplæsning, julekage

og juleknas, og selvfølgelig kommer vores søde korpiger

også forbi og går Lucia samt synger nogle af de

dejlige julesalmer/sange.

torSdag den 10. januar kl. 14.30 i kirkeladen

kommer Hans-Michael Jelsdorf fra Sædder og fortæller

om sin lange karriere i forsvaret, først som elitesoldat

ved Jægerkorpset og dernæst som militærlæge og chef

for Forsvarets Lægekorps. Han fortæller også, hvordan

han i sine unge dage har kørt rally i Monte Carlo og

Kenya.

torSdag den 14. februar i kirkeladen

kl. 14.30 besøger det musikalske makkerpar Birgit

Pedersen, fl ygel, og Anna Bergstein, violin, os. De

vil underholde på festlig vis med sang og musik og

fællessange. Desuden har det på denne dato lige været

fastelavn, så vi skal selvfølgelig også slå katten af

tønden.

Alle eftermiddagsmøder er i Kirkeladen i Strøby.

Alle er velkomne og traktementet koster kr. 20,-.

Vel mødt, kirketjener Inga Leerberg.

11


Opstart af nyt babysalmesangshold

i Strøby Kirke

Hvad er babysalmesang?

Babysalmesang er sang, musik, bevægelse

og rytmik for dit barn med udgangspunkt i de

danske salmer. Vi synger, danser og vugger

salmernes stemning ind i de små, som oplever

med alle sanser. Der lyttes til musik, babyerne

gynges i tæpper, vi laver rytmer - alt imens vi

bruger kirkerummet og dets muligheder.

Ingen særlige forudsætninger!

Der kræves ingen særlige forudsætninger for at

være med. Man skal ikke ”kunne synge”.

Det vigtige er at få en god og anderledes oplevelse

sammen med sit barn. Salmerne læres

undervejs, og enhver synger med sit næb. Der

fokuseres på kontakten til børnene via bevægelse

og sang. Sang og musik stimulerer dit barns

kreative udvikling.

Hvordan foregår det?

En lektion (45 min.) vil begynde og slutte på

samme måde hver gang. Vi vil bevæge os rundt

i kirkerummet og forsøge at lære nogle dansetrin

til enkle salmer, eller vi vil bruge anden bevægelse

til at udtrykke en salme og dens indhold. -

Og ellers tager vi det hele, som det kommer!

”At gå til babysalmesang i Strøby Kirke har

betydet glæde og godt humør, som rakte langt

ind i de efterfølgende dage. Elliot og jeg oplever

dejligt nærvær og hyggestunder, når vi synger

sangene/salmerne herhjemme. Desuden har vi

fået kontakt til andre mødre og deres skønne

babyer, som fortsætter, efter at babysalmesang

er slut.”

Skrevet af Sabrina Baden, mor til Elliot

“Vi har haft nogle rigtig gode timer til babysalmesang.

Det er helt tydeligt, at både sanglegene,

salmerne og den specielle lyd, der er i

kirken, fanger min datters interesse på en helt

anden måde end ellers. Ud over at det er en fantastisk

god måde at bruge kirken på, er det rigtig

hyggeligt for os voksne at ses til babysalmesang,

og det giver god inspiration til sanglege,

der bliver sunget videre på herhjemme.”

Skrevet af Pernille Basballe, mor til Alberte

Babysalmesangsundervisningen

er gratis og

ligger på tirsdage.

babySalmeSang

• Er et tilbud til dig og din mødregruppe med

jeres babyer fra 2 til 12 mdr.

• Foregår i Strøby Kirke på tirsdage kl. 10:00-

11:30.

• De første 45 min. er selve lektionen i kirken.

Herefter går vi over i Kirkeladen til en kop

kaffe/te og et stykke brød – og ikke mindst en

snak over kaffen. Her vil der være mulighed for

bleskift, amning mv.

• Undervisningen er gratis. Første lektion er

tirsdag den 26. februar 2013 kl. 10:00.

• Underviser er sangeren Maria B. Høyer, der

har mange års erfaring i musikundervisning

af børn.

Første lektion er tirsdag den 26. februar 2013

kl. 10:00 – 11:30. Tilmelding efter ”først-tilmølle”-princippet

til underviser Maria B. Høyer;

maria@nanari.dk

Stilleaftens-

gudstjenester i både Strøby

og St. Tårnby kirker

Søndag den 27. januar kl. 19.00 holder

Strøby kirke StilleaftenSgudStjeneSte

Kirken vil være fyldt af levende lys, dejlig musik,

og teksterne, som læses, vil lægge op til fordybelse

og fredfyldthed. Vi håber, aftenen kan være med til

at bryde noget af vinterens mørke.

onSdag den 27. februar kl. 19.00 åbner

St. tårnby kirke op for meditationSgudStjeneSte

med dejlig og Stille jazzmuSik

Karina Odefrey, medlem af menighedsrådet i

St. Tårnby, skriver om gudstjenesten:

”Meditation er stressdæmpende, får vores hjerne

til at arbejde mere konstruktivt, giver krop og sjæl

et ofte tiltrængt pusterum i en travl hverdag. Gentagen

meditation har vist nedsættelse af blodtrykket,

større hjerneaktivitet i fronten af hjernen, som har

med koncentration at gøre, at man kan få bedre

overblik/tænker mere klart, samt mange andre

positive effekter af meditation.

Jeg mediterer selv hver dag og får dermed større

overskud i min dagligdag, er mindre stresset og er

mere positiv i mit livssyn.”

Der vil være en guidet meditation, efterfulgt af

stilhed samt guidet afslutning af meditationen.

Igen vil vore musikere sørge for jazzet musik i

sangvalget, så vi igen får en fantastisk aften.

12 13


14

Studiekredsen

i foråret:

Studiekredsen mødes følgende

tirsdagaftner i foråret:

den 8. januar, den 12. februar,

den 12. marts og den 9. april.

Temaet i denne sæson er

”kristne livanskuelser i litteratur

og kunst, med særlig vægt på

Karen Blixens forfatterskab”.

Vi mødes altid kl. 19.00 og

forsøger at være færdige kl. 21.00.

menighedSrådSmøder er offentlige, og har man

lySt til at oVerVære møderne, er man meget Velkommen.

St. tårnby: den 24. januar 2013 i Forsamlingshuset kl. 19.00.

Strøby: kommende menighedsrådsmøder endnu ikke fastlagt

Valløby: kommende menighedsrådsmøder endnu ikke fastlagt

andagter på plejehjemmet

Strøbyhjemmet:

Luciaandagt onsdag den 12. december kl. 19.00.

Planen for foråret er ikke endeligt

lagt. Alle er velkomne i

studiekredsen, det kræver ingen

forkundskaber, blot lysten til at

læse og være sammen med hyggelige

mennesker.

Vel mødt,

studiekredsudvalget

Janne Melcher

mail-liSte

Det er muligt at modtage mails

om aktiviteterne i kirkerne, send

blot en mail til sognepræst

Stine Lene Hansen, slha@km.dk,

så kommer du på listen!

www.tryggevaeldeprovsti.dk

www.stoebykirke.dk

Strøby, Valløby og St. Tårnby sogne

kirkekontor

Sekretær Lene Krause Jensen

Præstegården 1, 4671 Strøby

Tlf 5657 7114

lkrj@km.dk

Kirkekontorets åbningstider:

Mandag kl. 9.00 – 12.00,

tirsdag kl. 14.30 – 17.30

samt torsdag kl. 9.00 – 12.00.

Sognepræst (kbf.)

Janne Melcher

Præstegården 1, 4671 Strøby

Tlf 2349 0966

jorm@km.dk

Træffes efter aftale,

undtagen fredag.

Sognepræst

Stine Lene Hansen

Vallørækken 3, Valløby,

4600 Køge

Tlf 2979 5152

slha@km.dk

Træffes efter aftale,

undtagen mandag.

graVer

STrøBy

John Nielsen

Tlf 5657 7484

john@stroebykirke.dk

VALLøBy KIrKE

Jette Jensen

Tlf 5629 2314/2160 2314

jettegraver@live.dk

ST. TårNBy KIrKE

Sanne Hansen

Tlf 5626 0022/2011 8804

st.taarnbygraveren@gmail.com

kirketjener

STrøBy

Inga Leerberg

Tlf 2349 4712

inga@leerberg.dk

organiSt

STrøBy

Vibeke Vanggaard

Tlf 2119 2719

vibeke@stroebykirke.dk

VALLøBy OG ST. TårNBy KIrKE

Niels Andersson

Tlf 4068 8659

nielsandersson@hotmail.dk

korleder og

kirkeSanger

Maria B. Høyer

Tlf 2536 0309

maria@nanari.dk

STrøBy

Jette Kildehøj Hansen

Tlf 2061 3344

jethan1@hotmail.com

VALLøBy OG ST. TårNBy KIrKE

Jakob rysgård

Tlf 5650 8044

jakob_rysgaard@yahoo.dk

menighedSråd

Da menighedsrådene først

tiltræder 1. søndag i advent,

henviser vi derfor indtil næste

kirkeblads udgivelse til rådenes

kontaktpersoner:

STrøBy MENIGHEDSråD:

Benny Stryg

Brinken 14, Strøby Egede

4600 Køge

Tlf.nr. 5626 7181

Mail: bstryg@privat.dk

VALLøBy MENIGHEDSråD:

Hans Petersen

Gårdrækken 33

4600 Køge

Tlf.nr. 2945 0234

Mail: birkedalsgaard@live.dk

ST. TårNBy MENIGHEDSråD:

Boris Thomhav

Køgevej 79, St. Tårnby

4652 Hårlev

Tlf.nr. 2028 2237

Mail: boristhomhav@mail123.dk

15


Boller i

min mave

Så skal der bankes liv i de kolde vintertønder,

spises fastelavnsboller og naturligvis holdes en

fuldstændig fabelagtig gudstjeneste med sang

og halløj.

faStelaVn Søndag den 10. februar i

St. tårnby kirke kl. 12.30 og i Strøby

kirke kl. 15.00

der er vanen tro tønder for alle aldersgrupper,

også til de voksne, og der uddeles præmier for

bedst udklædte.

Så kom ud af buSkene prinSeSSer, orker,

cowboyS, hello kittyS og ironmen…

Hvad gør jeg i tilfælde af:

fødSel: Er I ikke gift, men ønsker fælles forældremyndighed, afleveres en Omsorgs- og Ansvarserklæring på Kirkekontoret senest 14 dage efter fødslen.

dåb: aftales med Kirkekontoret. naVngiVning: ønsker I at navngive jeres barn uden dåb, skal navngivningsblanket afleveres til Kirkekontoret, inden barnet

er 6 måneder. VielSe: aftales med Kirkekontoret. Prøvelsesattest til brug for vielsen får I udfærdiget hos Borgerservice på rådhuset. begraVelSe og

biSættelSe: aftales med en af præsterne, evt. via en bedemand. Samtale med præSt: der er altid mulighed for en samtale med en af sognets præster, og

præsten har tavshedspligt.

kontakt gerne kirkekontoret for nærmere information på tlf. 5657 7114, mandag og torsdag 9-12, samt tirsdag 14.30-17.30. Nærmere information

kan findes på Kirkeministeriets hjemmeside www.km.dk/borgerportal, på www.personregistrering.dk, hvorfra der kan printes blanketter og ansøgninger ud,

samt på Strøby Kirkes hjemmeside www.stroebykirke.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!