Kirkebladet

stroebykirke.dk

Kirkebladet

14

Studiekredsen

i foråret:

Studiekredsen mødes følgende

tirsdagaftner i foråret:

den 8. januar, den 12. februar,

den 12. marts og den 9. april.

Temaet i denne sæson er

”kristne livanskuelser i litteratur

og kunst, med særlig vægt på

Karen Blixens forfatterskab”.

Vi mødes altid kl. 19.00 og

forsøger at være færdige kl. 21.00.

menighedSrådSmøder er offentlige, og har man

lySt til at oVerVære møderne, er man meget Velkommen.

St. tårnby: den 24. januar 2013 i Forsamlingshuset kl. 19.00.

Strøby: kommende menighedsrådsmøder endnu ikke fastlagt

Valløby: kommende menighedsrådsmøder endnu ikke fastlagt

andagter på plejehjemmet

Strøbyhjemmet:

Luciaandagt onsdag den 12. december kl. 19.00.

Planen for foråret er ikke endeligt

lagt. Alle er velkomne i

studiekredsen, det kræver ingen

forkundskaber, blot lysten til at

læse og være sammen med hyggelige

mennesker.

Vel mødt,

studiekredsudvalget

Janne Melcher

mail-liSte

Det er muligt at modtage mails

om aktiviteterne i kirkerne, send

blot en mail til sognepræst

Stine Lene Hansen, slha@km.dk,

så kommer du på listen!

www.tryggevaeldeprovsti.dk

www.stoebykirke.dk

Strøby, Valløby og St. Tårnby sogne

kirkekontor

Sekretær Lene Krause Jensen

Præstegården 1, 4671 Strøby

Tlf 5657 7114

lkrj@km.dk

Kirkekontorets åbningstider:

Mandag kl. 9.00 – 12.00,

tirsdag kl. 14.30 – 17.30

samt torsdag kl. 9.00 – 12.00.

Sognepræst (kbf.)

Janne Melcher

Præstegården 1, 4671 Strøby

Tlf 2349 0966

jorm@km.dk

Træffes efter aftale,

undtagen fredag.

Sognepræst

Stine Lene Hansen

Vallørækken 3, Valløby,

4600 Køge

Tlf 2979 5152

slha@km.dk

Træffes efter aftale,

undtagen mandag.

graVer

STrøBy

John Nielsen

Tlf 5657 7484

john@stroebykirke.dk

VALLøBy KIrKE

Jette Jensen

Tlf 5629 2314/2160 2314

jettegraver@live.dk

ST. TårNBy KIrKE

Sanne Hansen

Tlf 5626 0022/2011 8804

st.taarnbygraveren@gmail.com

kirketjener

STrøBy

Inga Leerberg

Tlf 2349 4712

inga@leerberg.dk

organiSt

STrøBy

Vibeke Vanggaard

Tlf 2119 2719

vibeke@stroebykirke.dk

VALLøBy OG ST. TårNBy KIrKE

Niels Andersson

Tlf 4068 8659

nielsandersson@hotmail.dk

korleder og

kirkeSanger

Maria B. Høyer

Tlf 2536 0309

maria@nanari.dk

STrøBy

Jette Kildehøj Hansen

Tlf 2061 3344

jethan1@hotmail.com

VALLøBy OG ST. TårNBy KIrKE

Jakob rysgård

Tlf 5650 8044

jakob_rysgaard@yahoo.dk

menighedSråd

Da menighedsrådene først

tiltræder 1. søndag i advent,

henviser vi derfor indtil næste

kirkeblads udgivelse til rådenes

kontaktpersoner:

STrøBy MENIGHEDSråD:

Benny Stryg

Brinken 14, Strøby Egede

4600 Køge

Tlf.nr. 5626 7181

Mail: bstryg@privat.dk

VALLøBy MENIGHEDSråD:

Hans Petersen

Gårdrækken 33

4600 Køge

Tlf.nr. 2945 0234

Mail: birkedalsgaard@live.dk

ST. TårNBy MENIGHEDSråD:

Boris Thomhav

Køgevej 79, St. Tårnby

4652 Hårlev

Tlf.nr. 2028 2237

Mail: boristhomhav@mail123.dk

15

Similar magazines