Padlen nr. 489 - Lyngby Kanoklub

lyngbykanoklub.dk

Padlen nr. 489 - Lyngby Kanoklub

PADLEN

Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

489 - august 2010

Plakatkunst •Mølleåens Blå Bånd • Er det gas ???

Standerstrygning •Svømmehal •Introduktion til

Orienteringsløb • Tur til Oasen •Amager Strandpark

Rundt 2010 •Adventure racere i LK

... og meget mere


Bestyrelse:

Formand

Thomas Gjerlufsen

Fuglevadsvej 50A

2800 Kgs. Lyngby

4587 4600

tgjerluf@post.tele.dk

Næstformand

John Bahr

Grønnevej 26

2830 Virum

2015 7765

Bahr@post.tele.dk

Idrætsformand

Niels Andersen

Egebjerghuse 15

2750 Ballerup

4466 6510

Niels.Andersen@svinninge.mail.telia.com

Turformand

Eva Henriksen

Ulkær 4, 2tv.

2610 Rodovre

35149044

kragen.eva@yahoo.dk

Motionsformand

Kaj Birkkjær Larsen

Kildegårdsparken 25

3100 Hornbæk

42290018

birkkjaer-larsen@hotmail.dk

Sekretær

Lilian Jørgensen

Holmelins tværvej 1A

2800 Lyngby

45889305

lienj@live.dk

Medlemskasserer

Jane Hinge

Mortonsvej 5

2800 Kgs. Lyngby

41832058

hinge@sol.dk

Kasserer

Aase Lundqvist

Lottenborgvej 17, 1.

2800 Kgs. Lyngby

4587 0113

aase@lundqvist.dk

Webmaster

Steen Bruun

Lyngby Hovedgade 57 B, 4.

2800 Kgs. Lyngby

2084 9598

kano@gyes.eu

Revisor

Henrik Aakjær

Fyrhøjvej 15

2800 Kgs. Lyngby

4588 6169

Revisorsuppleant

Heine Jepsen

Hvidegårdsparken 97

2800 Kgs. Lyngby

4588 9235

1. Suppleant

Henrik Madsen

Bondehavevej 10D, st. mf

2880 Bagsværd

4032 2798

henrik.madsen@sport.dk

2.Suppleant

Aksel F. Andersen

Byagervej 121, 1.mf.

3460 Birkerød

2190 6289

akselfa@vip.cybercity.dk

Redaktør

Ludmila Miklikova

Pilevad 9

2800 Lyngby

2463 8128

ludmila.miklikova@velux.com

Indlæg til Padlen bedes sendt til:

ludmila.miklikova@velux.com

Se også vores hjemmeside:

www.lyngby-kanoklub

Indhold

Aktivitetskalender 4

Per Arnoldi 5

Mølleåens Blå Bånd 7

Er det gas ??? 9

Standerstrygning - Efterlysning 11

Svømmehal 12

Kender du vores mailing-liste - 2. gang 13

Introduktion til Orienteringsløb 14

Klubtur til Oasen 15

Amager Strandpark Rundt 2010 16

Adventure racere i LK 21

Har I Hørt 26

Tranegårdsvej 27, 2900 Hellerup, tlf. 40 60 17 01 stig@

kajak-fritid.dk, www.pagaj.eu

2 3

Side

Specialforretning

for kajakker og

kanoer


Aktivitetskalender

Hver mandag og onsdag 16 - 17.30 Børneroning

Hver tirsdag 18 - 20 Fællesroning for voksne

Hver søndag 10 - 13 Fællesroning for voksne

Hver onsdag 18.30 - 21 Grillaften

Hver onsdag 17.45 Onsdagsløb

Lørdag - søndag 11. - 12. sept. Turen til Gudenåen

Tirsdag 14. sept. kl. 19 Introduktion til Orienteringsløb

Torsdag - søndag 16. - 18. sept Klubtur til Oasen

Lørdag 25. sept. Mølleåens Blå Bånd

Lørdag 2. okt. Standerstrygning

Kendt autodidakt plakatkunstner,

har nu fået en skarp konkurrent

i Lyngby Kanoklub. Hans navn,

ej kunstnernavn er Carsten Arne

Petersen, kendt fra forårets suspension,

grundet brug af el motor

på sin kano.

Hans nyeste påfund er nu, at

hænge plakater/opslag op omkring

bøde til Lyngby Kanoklub på 10.000

kroner. Bøden til Lyngby Kanoklub

er, som beskrevet, på grund af

flere ulovligheder fra formanden,

omkring hans opsigelse af Carsten

10.000,-

Per Arnoldi Arne Petersen for cirka 3 år siden.

Derudover har formanden også

brugt ulovlige ansættelses papirer,

hvortil der også knyttes en bøde.

Og til denne ansættelse er der indgivet

flere sager.

Selve Plakaten/opslaget er nedtaget

af bestyrelsen, vi skal nok

sørge for den ikke forsvinder, og

ifølge Carsten Arne Petersen ser

den ud til, at blive mange penge

værd, så jeg kan love, at vi vil

passe på den.

Det kan jo også være, at formaden

4 5


kan sagsøge Carsten Arne Petersen

for hans påstande, men alt

det bliver vi meget klogere af, når vi

får svar fra vores advokat.

Bestyrelsen har besluttet at sende

to sager til advokat, idet vi fremadrettet

vil sikre os, at vi gør det

juridisk korrekt.

Siden Carsten forlod sin stilling i

Lyngby Kanoklub, er der kommet

200 – 300 nye medlemmer. Mange

har rettet spørgsmål til bestyrelsen,

omkring denne form for angreb på

formanden.

Derfor er jeg nød til, at bringe lidt

orden i denne plakatform. For cirka

2 måneder siden beskyldte Carsten

mig for, at være en tøsedreng, der

ikke turde, at tage ansvaret for hans

opsigelse, men i stedet havde fået

vores revisor til denne handling!

Jeg vil her give de undrende et fuldkomment

billede af situationen.

Lyngby Kanoklub havde på daværende

tidspunkt en bestyrelse,

bestående af 7 ansvarlige medlemmer.

Det er 7 ansvarlige medlemmer

der bestemmer, at Carsten skal

afskediges. Men før vi tager denne

beslutning, vender vi det med advokaten,

der vejleder os.

Bestyrelsen har derfor været i god

tro, da afskedigelsen foretages. Det

er mig, som Formand, der underskriver

afskedigelsen, en ganske

naturlig handling, da jeg tegner

klubben udadtil.

Hans ansættelseskontrakt får vi

gennem Dansk Kano og Kajak

Forbund, et par år før vi ansætter

Carsten, idet der er tale om genbrug

fra vores første ansatte i 2002.

Så der er ingen tvivl, Dansk Kano

og Kajak Forbund vil nok følge med

fra sidelinjen, idet jeg mener at

denne kontrakt stadig anvendes i

DKF.

Hvis den så på de år har taget en

drejning, så den var ugyldig på

Carsten ansættelsestidspunkt, ja så

har bestyrelsen også her handlet i

god tro.

Jeg må jo lige gøre Carsten Arne

Petersen opmærksom på, at det

var den samlede bestyrelse, der

ansatte ham! Men det kan jo være

svært at huske tilbage til noget

positivt!

Der er ingen tvivl, der er tale om en

føljeton, så glæd dig allerede nu til

septembers nummer af Padlen.

Formanden

Mølleåens

Blå

Bånd

Lørdag 25. sept. 2010

Hvis dette dejlige løb skulle

afvikles i morgen, ja så måtte

vi aflyse alle starter fra Vejle

Sø, idet græsset står højt på

Furesøen i Store kalv.

Om græsset når at visne, tror vi

nok ikke vil ske, så derfor er MBB

udvalget nu ved at lægge en ny

rute, så samtlige starter vil blive

fra Farum ( Nord ).

Det kan betyde, at den lange rute

måske vil blive halveret, hvis ikke vi

kan lægge den ind på Lyngby Sø.

Bagsværd Sø er desværre optaget

denne weekend, idet der afvikles

Danske Mesterskaber i Roning.

Når Niels vender hjem fra Kina, ja

så har det øvrige udvalg sat alle

brikkerne til puslespillet. Så er det

op til Niels, at samle det.

Vi ved dog, at Niels med lethed vil

kunne klare denne opgave, så når

roerne kommer i mål ved Lyngby

Kanoklub, er der ingen official, der

vil være berørt af denne omlægning.

6 7


Festen - den hel store, hvor vi rydder

bådhallen er jo som bekendt

droppet i år. Det var ellers herligt, at

se på hjælperlisten, hvor mange der

havde stillet deres hænder, krop og

viden til rådighed.

Men bare tag det roligt, der bliver

brug for alle hænder, bare i en mere

moderat form.

Og fest bliver der jo, men kun for

medlemmer med påhæng og venner.

Udvalget vil allerede nu løfte

sløret for aftenens menu: Stort

tag selv Mølleå bord, og glæd jer,

det er chefkokken Lillian, til daglig

vores sekretær, der står for alt det

der puttes i munden og som kan

tygges.

Derefter er der dømt hygge, og mon

ikke udvalget trækker noget ud af

ærmerne, noget med lyd i. Pris vil

fremgå af opslaget, som vil være

ophængt omkring 1. september.

Du skal derfor holde øje med

opslagtavlen, hvor du kan skrive dig

på til spisningen, og som skrevet,

har du lov til at tage påhæng og

venner med.

Og til dig som også skal deltage

i selve løbet, skal du også huske

at skrive dig på tilmeldingslisten,

som hænger ved siden af. Denne

skal være omhyggeligt udfyldt. Når

du skriver båd nummer på, skal

du sikre dig, at ingen før dig har

reserveret den kajak du vil ro i.

Begge lister er bindende, sidste

tilmeldings frist vil fremgå af opslagene.

Hjælpermødet vil være onsdag den

15. september klokken 19.45, hvor

klubben er vært med kaffe og en

småkage. Der vil denne aften være

en speciel hjælpermenu: 2 hakkedrenge

med salat til 30.- kroner

men kun til hjælperne.

Så mød blot op, og få dine arbejdsopgaver

fra fredag den 24 – 26.

september.

MBB – Udvalget

Er det gas ???

Ja/Nej det er ganske rigtigt det

du læser nu, hvor du har modtaget

denne fortræffelige Padel,

så er vvs personerne i gang med,

at installere gasfyr og radiatorer

i fællesrum, bestyrelse og på

vægtloftet.

Der vil være enkelte små gener,

ikke værre end ved andre om- og

tilbygninger. Men det er vigtigt, at

du over for håndværkerne udviser

stor forståelse, og retter dig efter de

anvisninger, der lige netop er denne

dag.

Er du i tvivl, så spørg vores ansatte

Dennis, eller vores kassemester

Jane som er en del af et kontaktled

mellem LK´erne og håndværkerne.

Budgettet lyder på 250.000.- kroner,

så der vil være arbejde et stykke tid.

I byggeperioden vil det ikke være

muligt at låne værkstedet, og det

kan være, at bådhallen vil være lidt

rodet med materialer.

Går det efter planen, vil vi kun mangle

varmt vand i cirka 24 timer, men

vi ved også, at den ene hovedhane

er i stykker, så det kan være den

skal skiftes, og det kræver yderligere

tid.

Kajakkerne i kajakstativet vil være

fjernet i en periode, så nå du finder

den kajak du skal bruge, så læg

den venligst tilbage på den plads,

hvorfra du tog den.

Bestyrelsen

8 9


Standerstrygning

- efterlysning

Vi efterlyser ikke efteråret, det

har vi her i skrivende stund i

vindstyrke 14, hvor papirerne

flyver omkring ørene på os. Næ,

som det vi startede op sidste år,

forrige år osv. Det er personer,

som der skal stå for Brunchen

lørdag den 2. oktober 2010, hvor

vi sænker standeren, der efterlyses.

I år skal det være personer, som

er indmeldt i 2010. Om det er

han- eller hunkøn betyder intet,

om det kun er hunkøn som

har viljen til, at lave alle tiders

Brunch for alle os andre, ville

måske være det bedste.

For dem, som ikke er klar over

hvad de eventuelt går ind til, skal

jeg hermed redegøre en smule

for det. Lørdag den 2. oktober

tages standeren ned. Når denne

er nedtaget og Formanden har

fortalt os alle sammen, hvordan

sæsonen er forløbet, ja så sætter

vi os alle sammen ind til

en dejlig velforberedt Brunch.

Denne Brunch er selvfølgelig

forberedt af dig, men betalt af LK.

Den nyder vi et par timer, takker

hinanden for sæsonen 2010, som

er gået godt.

Men fordi standeren stryges, går

Lyngby Kanoklub jo ikke i stå,

næ alt vil fortsætte, som ugen

før. Der vil dog komme et par begrænsninger

for børnetræningen,

så den må du følge løbende, se

bl.a. under svømning.

Bestyrelsen

10 11


Når standeren er hevet ned, og

solen går ned cirka klokken 15.00

ja så er vi derhenne, hvor vores

aktiviteter nok vil være 60% indenfor,

og de sidste 40% udenfor.

Vi har i år ikke fået nogen gymnastiksal,

så vi takker hermed Berit og

Kirsten for den tørn i tog i Foråret. I

stedet kan vi så lægge vores sved i

træningslokalet, romaskine osv.

Men, men udvalgene har modtaget

forslag om, at benytte Lyngby

Svømmehal. Udvalgene vil købe

en håndfuld rabatbilletter, så du via

den vej kan bibeholde dine svømmefærdigheder,

samt bruge svømningen

som træning.

Svømmehal

Følg derfor venligst med på tavlen

i LK og på hjemmesiden, hvad og

hvornår, der foregår noget, som kan

have din interesse.

Udvalgsformændene har lovet

vores Webmaster Steen, at så snart

der er en nyhed, vil den blive lagt

på www.lyngby-kanoklub.dk Dette

er det nærmeste vi pt. kan love dig

af nyheder.

Bestyrelsen

Husker du

dette indlæg fra sidste nummer?

Vi gentager succesen og nu med den rigtige e-mail adresse.

Redaktionen undskylder mange gange :(((

Kender du vores

mailing-liste?

Den er fyldt med potentielle nye ro-bekendtskaber!

Hvordan fungerer det?

Ved at skrive til én mail-adresse sender du automatisk ud til mere end 70

andre kajakinteresserede. Omvendt vil du modtage mail når andre tager

initiativer roture.

Hvad gør jeg for at komme på listen?

Du skriver til clausl1957@gmail.com og beder om at blive tilmeldt.

Vi skal bruge navn, e-mailadresse samt evt. mobilnr.

Modtager jeg så 1000-vis af mails?

Nej, listen bliver kun brugt til initiativer omkring roture og arrangementer

i klub-regi, ingen reklamer! Omvendt fungerer listen jo kun, når også du

skriver til listen med initiativer en gang imellem.

Hvordan gør jeg helt præcis, når jeg skal skrive til de andre på listen?

Når du tilmelder dig, modtager du en mail der kort beskriver how 2 do.

12 13

Claus


Introduktion til

Orienteringsløb

Tirsdag 14. september kl. 19

Introduktionsaften for såvel nye

deltagere som dem der har deltaget

før, men som gerne vil lære mere.

Bjørn Axelsen, som er erfaren

orienteringsløber kommer og

fortæller.

• Orienteringskortet – hvad betyder

de forskellige signaturer?

• Målestok – hvor hurtigt kommer

man frem på kortet?

• Højdekurver – hvordan læser

man terrænets konturer af kortet?

• Bomteknik – hvad gør man, hvis

man farer vild?

Alle kan deltage, både hurtige

løbere og dem der lægger mere

vægt på en frisk tur i skoven. Du

kan enten løbe alene eller sammen

med et andet medlem af Lyngby

Kanoklub som par.

Distancen er ca. 6 km for børn,

damer, old-boys og par, mens herreruten

er 8-9 km.

Løbene arrangeres sammen med

andre kano- og kajakklubber i

København og Furesøkredsen, og

finder sted i forskellige skove i

Nordsjælland og Københavnsområdet

1 gang om måneden fra oktober

til marts.

Der vil blive serveret kaffe og te til

introduktionsaftenen..

Tilmelding til introduktionsaften på

listen i klubben senest lørdag 11.

september.

Tilmelding til løb

Du tilmelder dig til et løb ad gangen

på opslag i klubben. Sæsonens

første løb finder sted søndag 3.

oktober i Lille Hareskov / Jonstrup

Vang og har tilmeldingsfrist lørdag

18. september. Tilmelding til løb er

bindende efter tilmeldingsfristens

udløb.

Information om mødested, starttider,

regler, resultater m.m. kan du

se på http://www.dkfolob.dk/.

Vi ses

Louise

Klubtur til Oasen

– klubbens hytte i Sverige

16. – 19. september 2010

Vi kan være 15 personer, så det er først til mølle princippet som gælder.

Du sørger selv for sengetøj/sovepose og eget forbrug af drikkevarer,

maden deler vi om. Medbring gerne spil o.lign.

Vi prøver at reserverer klubbens bus og ellers transport i private biler,

håber der er nogle som vil lægge bil til? Vi deler ligeligt om udgifterne.

Vi forestiller os, at vi skal ro lidt kano, gå ture, spise dejlig mad, bare hygge

os i hinandens selskab og hvad der ellers falder os for.

Randi (40418837) og Kirsten (26278628)

14 15


Amager Strandpark Rundt

Eller….Orkanen på

ØstAmager

Som en del af forberedelserne til

Tour De Gudenå, havde Kaj lagt

deltagelsen i Amager Strandpark

Rundt ind som en del af træningen.

Løbet foregik den 31. juli – altså

sidst i ferieperioden – og det var

sikkert årsagen til at der kun var 4

deltagere fra LK nemlig: undertegnede,

Elise, Jette og Kaj.

Alle havde studeret vejrprognoserne

som havde lovet bølger og hård

vind, så der var selvfølgelig en del

snak om dette til træningerne op til

løbet. Kaj synes ikke, at vi skulle

gå så frygtelig meget op i det – ”det

giver bare nervøsitet og der kan jo

ikke ske andet end at man ryger i

vandet,,og hvor slemt er det lige”?

Så lørdag morgen læssede vi

kajakkerne på vognene, vekslede

dankortet til kontanter, checkede at

vi havde sololie med (det kunne jo

være der blev godt vejr) og drog af

sted.

Om løbet

Da vi ankom var der masser af

aktivitet i Strandparken og lad mig

lige fortælle lidt om løbet. Amager

Stranpark Rundt er baseret på at

man skal ro rundt om den kunstige

”tange” som er bygget op foran

Amager Strand. En runde er 5 km

og i trimklassen skal der altså ros 2

gange rundt. Det er et meget populært

løb med mere end 200 deltagere,

lige fra Danmarksmestrene

ned til de tungeste motionister.

En virkelig skøn ting er at starten

er LeMans start, hvilket vil sige

at bådene ligger ved vandkanten

og roerne står 15 meter oppe af

stranden. Når starten går skal man

således løbe ned, bære båden

ud i vandet, komme i og derefter

så bare ro af sted. Man starter på

vestsiden af ”tangen” og ror således

i en indsø, hvor bølgerne generelt

ikke er voldsomt store.

Starten – det gik da OK

Vi lagde bådene klar til start og

gik lidt op på stranden og gjorde

klar til start. Og hold da op hvor er

Kaj hurtig på de første 15 meter.

Da starten gik piskede Kaj af sted,

nærmest kastede sig (og kajakken)

ud i vandet og derefter så vi ikke

mere til ham.

Jeg selv synes jeg var rimelig

hurtig i vandet og selvom indsøen,

på det her tidspunkt blev pisket

til skum (der sker altså noget når

200 rorere går i vandet), havde jeg

rimeligt godt styr på balancen. Der

kom en acceptabel kadence på min

padlen og når jeg så mig omkring

overhalede jeg flere og rykkede

klart opad i feltet. Da var så godt

nok en ung kanororer som sejlede

ind i mig, men den klarede vi også

med panik i øjenene og et anstrengt

smil. ”Det her det bliver sgu en god

dag” tænkte jeg.

Så kom orkanen.

Vi skulle så igennem kanalen (ved

Tiøren) hvor havkajak klubben holder

til og hvor der også blev spillet

kajakpolo. Selvom det var trængt,

så holdte vi til højre, og jeg rykkede

op i klassementet (fornemmede

jeg).

Ud af indsejlingen og så til venstre

– se nu var vi ude i det åbne hav

og så havde jeg pludselig ikke så

meget kontrol over situationen. Det

var blæst op, der var store bølger

og rimeligt hårde kastevinde som

vist gik på tværs af bølgerne.

Jeg havde aldrig været på det åbne

hav før og sikke nogle bølger. De

var vel 1,5 meter og havde en kraft

som jeg aldrig havde prøvet før.

Når man kom op at surfe på sådan

en, så røg man jo 30 meter fremad,

kajakken dykkede så meget

at den første meter af båden var

under vand, men det havde jeg

16 17


imeligt styr på mente jeg. Hvad

jeg til gengæld slet ikke havde styr

på, var de orkanagtige vinde som

vendte båden 90 grader, og hvor

man virkelig skulle skynde sig for

at få båden på ret vej i forhold til

bølgerne.

Når så de her 2 naturkræfter kommer

samtidig, så gik jeg altså fra

total kontrol til overlevelses mode

på et splitsekund og jeg var dømt

til at skulle komme i baljen. På et

tidspunkt ligger jeg på tværs af

bølgerne og så kom der en tsunami

-agtig bølge og greb kajakken,

hvorefter jeg nærmest blev skudt ud

ad båden.

Puh-ha - jeg skulle have vendt

kajakken hurtigt, få min nyindkøbte

Bracsa VI pagaj (fantastisk redskab)

i kajakken og derfor nåede

jeg ikke at få fat i mit startnr. som

nu ligger på bunden af Øresund. Da

jeg så ser mig tilbage så er vandet

fyldt af kajakrorere som er væltet og

de 3 hjælpebåde drøner rundt og

gør deres bedste, men jeg kunne

godt se at der ville gå et stykke tid,

før de ville komme til mig. Mens jeg

så ligger der opdager jeg at jeg har

mistet ror-dækslet og så er turen nu

forbi.

Jeg blev bugseret ind til land, måtte

op til turneringsteltet og melde at

Her skulle så have været et billede af de 4 LK medlemmer som havde

gennemført løbet. Da det ikke lykkedes os at tage et billede af Kaj, får I

så et billede af en 2’er kajak.

jeg udgik. Øvv det er første gang at

jeg har meldt mig til et løb som jeg

ikke har fuldført – det var et slag på

selvforståelsen. Men man kan jo

godt smykke sig med lånte fjer, så

jeg spørger frejdigt om jeg ikke lige

kan få den T-shirt som jeg var blevet

lovet ved tilmeldingen. Løbslederen

ser på mig med et opgivende

udtryk og siger: ”De T-shirts er altså

kun for folk som har gennemført

løbet og det har du jo ikke min ven”.

Det har hun jo fuldstændigt ret i,

men jeg opgiver ikke og svarer:

”Korrekt, men har I så ikke en

T-shirt jeg kan købe fra sidste år?”

Sjovt nok det havde de ikke:-).

Med bøjet hoved og sænkede

skuldre går jeg så over og vil kigge

på overbæringerne og her møder

jeg Elise som var røget i på samme

stykke som mig. Mens vi står der

så kommer Jette roende – hun har

sørme klaret en hel runde – men da

det på det tidspunkt blæste op, så

valgte Jette at udgå.

Kaj gennemførte selvfølgelig så

status på LK’s deltagelse i Amager

Stranpark Rundt 2010, var 4 deltagere

og én fuldført, ikke noget der

pynter på statistikken.

Vi kommer igen

Selvom jeg ikke gennemførte, så

vil jeg sige at det er en fantastisk

oplevelse at ro på havet og det kan

jeg kun opfordre alle til at prøve.

De roforhold som der er på Amager

Strandpark (med indsø etc) er altså

virkelig gode og havde der bare

været en smule mindre vind så

havde det ikke bare været en super

oplevelse men en total fantastisk

dag..

Derfor håber jeg virkelig også at der

er flere LK’ere som vil med til næste

år.

Hilsen

Christian Hjorth

18 19


Adventure

racere

i LK

Måske har du nogle gange set, at

der er klubmedlemmer, som kombinerer

en kajak- eller kanotur med

mountainbike eller orienteringsløb.

Blandt klubbens medlemmer er

vi nogle få, som dyrker adventure

race. Det er en ekstremsport, som

kombinerer forskellige discipliner,

og som dyrkes i hold.

Adventure racing er en relativt ny

sport, som startede i 80’erne. Man

dyrker den i hold på 2 til 4 personer,

og konkurrencerne varer fra 6 timer

og til over 100 timer non-stop.

Som adventure racer er der mange

discipliner, som man skal have styr

på:

- løb

- orientering

- mountainbike

- kajak og kano

- klatring

- inline skating (rulleskøjter)

Men man også skal være god til:

- at få et hold til at fungere

- håndtere kun at få ganske

lidt søvn og stadig yde sit

maksimale

- indtage mad – meget mad

– og væske under konkur

rence

- disponere sine kræfter

over meget lang tid, så man

ikke brænder ud.

Konkurrence på Bornholm

En af Danmarks førende konkurrencer

er Island Explorer, der

afholdes i juli på Bornholm, og hvor

jeg var med i år sammen med min

makker Per Jessen fra Roskilde.

Jeg elsker at komme til Bornholm

for adventure race. Der er klipper,

klitter, hav, meget varierede skove -

og der er nogle smukke byer langs

kysten. Tilmed plejer der at være

godt vejr derovre.

Island Explorer er et race, hvor man

kommer godt rundt på øen, og hvor

arrangørerne formår at udnytte mulighederne.

I år var det tredje gang,

racet blev afholdt.

20 21


Discipliner

1. Løb (ca. 5 km)

2. Mountainbike-orientering (fra Rønne til Svanneke)

3. Kajak (17 km langs nordkysten)

4. Løb med svømmepassager (på nordkysten, med rappelling)

5. MTB-orientering (startende med passage af sø sammen med

cykel)

6. Løb med svømmepassager (startende med ascending op fra sø i

klippebrud)

7. Inlines

8. Løb (ca. 45 km på sydkysten)

9. MTB-orientering

10. Løb med svømmepassager (fra Jons Kapel til Hammershus, med

rappelling ned i vandet og poster i grotter og på skær)

11. O-løb på Hammeren (inkl. tovbane over Opalsøen)

12. Kajak omkring Hammeren og ned lands vestkysten

13. O-løb (ca. 5 km)

Starten går, og Per styrer mod kortene (foto:

Martin Paldan/Island eXplorer).

Vandpassage i starten af MTB-orientering

(foto: Martin Paldan/Island eXplorer).

22 23


Lange og ømme kajakarme

Tidligt i konkurrencen havde vi en

kajaketape langs nordkysten af

Bornholm. Den var på 17 km, og

der var stille vejr. Det var en stor

fordel, at klubben havde sagt god

for, at jeg kunne låne en Tracer til

formålet. Vandet var helt stille, så

det passede perfekt med en hurtig

turkajak. Jeg var dog lidt bange

for at ryge i vandet. Ikke fordi det

ville være et problem rent sikkerhedsmæssigt,

men det er bare en

kold fornøjelse at padle 17 km om

aftenen, hvis man er gennemblødt,

og skal bruge energi på at holde sig

varm.

Mod slutningen havde vi endnu et

kajakstræk på 20 km. Denne gang

var det blæst ganske kraftigt op, og

det var helt udelukket at gå ud i en

turkajak. Heldigvis var det muligt for

mig at låne en havkajak i stedet.

Venskabelig dyst mod konkurrenter

I starten af racet konkurrerede vi

mod flere andre hold, bl.a. Roadrunners

Adventureteam, hvor Niels

Torp Madsen også er medlem af

LK. Per og jeg havde desværre

rodet os ud i en navigationsfejl på

den første MTB-orientering sammen

med et par andre hold, så først

under den anden MTB-orientering

blev der mere ro omkring os.

Urimeligt varmt

Søndag midt på eftermiddagen

målte DMI 34 grader på Hammeren.

På det tidspunkt var vi heldigvis ude

i modvind i kajakkerne, men om

lørdagen var vinden mere stille, og

til tider var varmen aldeles ulidelig.

Jeg plejer ikke have problemer med

gnide- og siddesår, men kombinationen

af sand og voldsomme

mængder af sved gjorde det til at

smertefuld affære for mig både at

løbe og cykle.

Av av av og ha ha ha

Til aller sidst var vi begge helt ødelagte

i fødderne. De mange skarpe

klipper og sandet havde hærget

vores fødder, især trædepuderne

foran og tærene. Alligevel skulle det

ikke afholde os fra – for sjov – at

løbe lidt om kap den sidste kilometer,

mens vi skiftevis grinede og

skreg af smerte. Adventurerace er

galskab.

Hvorfor er det sjovt?

Som adventure racer prøver du

kræfter med en masse discipliner.

Man kommer ud og lege i naturen,

er aktiv og finder ud af, hvor meget

man faktisk kan klare. Og så handler

det ikke kun om fysik. Det er en

udpræget mental sport: man skal

kunne motivere sig selv og hinanden,

og man skal kunne blive ved,

selv om man er træt og har ondt.

Så der er udfordringer på mange

planer.

Sådan kommer du i gang

Adventure racing er en meget

uorganiseret sport sammenlignet

med kano og kajak. Der findes

ikke noget dansk adventure racing

forbund, kun en række forskellige

konkurrencer og hold. Det mest

almindelige er at man møder andre

adventure racere i orienterings- og

triatlonklubber, og på den måde

kommer ind i sporten. Man kan

også annoncere efter holdkammerater

på websitet boostadventure.

dk.

Endelig kan du også bare finde

sammen med et par venner og melde

dig til en mindre konkurrence, fx

i serien Firma Multi Motion.

Af Bjørn Axelsen

24

25


Har I Hørt

At Ludmila igen i år står for logoet til Mølleåens Blå Bånd. Hun har fået

helt frie hænder, og selv formanden får det først at se, når han henter

de cirka 250 trøjer hos trykkeren. Det var hans eget forslag til den

øvrige bestyrelse, ordret: ”vi skal ikke være smagsdommere”.

At Ludmila smilede meget lumsk, da hun hørte formandens udlægning.

Så nu venter alle i stor spænding, vi ved at Ludmila har gode og kunstneriske

evner.

At Kantinemutter Marianne reelt godt kan tage på flere ugers ferie, bare

Lillian og Tove er klar i kulissen. Der var stor ros og god appetit hos

deltagerne til onsdagsgrillen, som blev bestyret af de to førnævnte

skønheder.

At Medens vi er ved Tove, så har hun foræret Lyngby Kanoklub sofasættet,

der står ved Brændeovnen. Redaktionen takker på bestyrelsens

vegne Tove for denne flotte gestus.

At Arrangementet bruges flittigt hver dag, så flittigt at enkelte er faldet

i søvn og først vågnet sent ud på aftenen. Bestyrelsen indskærper

derfor atter engang, at overnatning i Lyngby Kanoklub er forbudt, men

påpeger samtidig der ikke er tale om overnatning, bare man vågner

rettidigt.

At Tour De Gudenå holdet nu er ved, at få lavet et specielt outfit, så når

de kommer i mål, er official slet ikke i tvivl om hvor det enkelte individ

kommer fra.

At General Kaj under interviewet med Redaktionen var meget selvsikker

på, at samtlige ville gennemføre, og forskellen på den hurtigste og

dårligste max ville være 5 minutter. Var der større tidsforskel måtte den

dårligste selv finde tilbage til Lyngby Kanoklub! Sådan. Han kan det

der, ham Kaj.

26

At Bestyrelsen har smidt håndklædet i ringen, de har fået to pennevenner

som kræver så megen tid, at de har måttet outsource disse opgaver til

en advokat. Spændende bliver det, at følge omkostningerne dertil.

At Denne gang skal vi heller ikke glemme Madsen. Han har henvendt sig

direkte til Redaktionen, og med vredne hænder har han måtte kapitulere

over for den store opgave, han havde påtaget sig sammen med

Louise, at afholde House Warming lørdag den 25. september, efter

Mølleåens Blå Bånd.

Han mente, at det var bedst, de begge to mødte op til afterparty efter

MBB og der modtage Folkets hyldest.

At Redaktionen følte virkeligt med Madsen, for ud mellem læberne måtte

han erkende, at Louise måske ikke var hjemme dagen før, så hun

kunne dække op, idet han ikke var klar over hvordan kniv og gaffel

skulle vende når der skulle dækkes bord.

At Kim Bjørn, du ved nok, er blevet guide ved Søterrasserne, når personer

skal se på byggeriet viser han dem vej gennem Lyngby Kanoklub.

Han mener pt. at have skaffet mindst 10 nye medlemmer. Redaktionen

kan kun opfordre Kim til at fortsætte, for det første får han så tiden til at

gå, han glemmer at skælde Eva ud, og det er hun glad for.

Men herfra må vi sige til Kim, kontakt kun familier med børn i alderen 8

år og opefter, sørg for at børnene får interessen for LK.

At Møder du elever og lærer fra Sorgenfri skolen på vægtloftet, så er det

ok, idet LK har indgået en aftale med skolen om benyttelse af vores

vægtcenter. Der skal altid være mindst 1 lærer til stede, når maskinerne

benyttes.


Retur ved vedvarende adresseændring

Deadline for stof til næste udgave af Padlen

d. 28. september 2010

Mail dit indlæg til : ludmila.miklikova@velux.com

LYNGBY KANOKLUB

Adresse: Rustenborgvej 19, 2800 Kgs. Lyngby

E-mail: lk99@tiscali.dk

Hjemmeside: www.lyngby-kanoklub.dk

Telefoner: Medlemmer: 45 87 24 36

Bestyrelse og telefax: 45 88 24 05

Girokonti: 102-2237, Lyngby Kanoklub

6-000-5249, kontingentindbetalinger

More magazines by this user
Similar magazines